Zamówienia publiczne
Szczegóły ogłoszeń z zakresu zamówień publicznych.

UWAGA!

Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Płocka informuje, że od dnia 7 kwietnia 2020 r.,wprowadza elektroniczną komunikację z wykonawcami do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów unijnych.

Elektroniczną komunikacją zostaje objęta wszelka korespondencja występująca w postępowaniu wszczętym po 6 kwietnia 2020 r., w tym: składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, a także dokumentów.

Elektroniczna komunikacja z wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej, zwanej dalej Platformą. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.

W przypadku braku możliwości złożenia przez wykonawców ofert, wniosków i innych dokumentów w postaci elektronicznej, Wydział Zamówień Publicznych dopuszcza formę tradycyjną (forma papierowa).

 

UWAGA!

Wydział Zamówień Publicznych informuje, że w obecnej sytuacji epidemicznej sesje otwarcia ofert nastąpią poprzez transmisję online na kanale YouTube Urzędu Miasta Płocka https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videos?view=57&flow=grid


Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych o wartości poniżej 130.000,00 zł netto 


Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych o wartości równej lub przekraczającej 130.000,00 zł netto 


Regulamin Pracy Komisji Przetargowej  

Platforma zakupowa poniżej 130 000 zł netto  |  Archiwum zamówień do 30 000 Euro

Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej 130 000 zł netto: BIP - Platforma zakupowa

Archiwum-Zamówienia powyżej 30 000 Euro, ogłoszenia o wszczęciu postępowania i specyfikacje istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 

Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne - BIP - Platforma zakupowa

Profil nabywcy

 
 
Konkurs

Dialog techniczny
Negocjacje bez ogłoszenia
Informacja o zamiarze zawarcia umowy
Postępowania o zawarcie umowy koncesji
Przedsięwzięcie rewitalizacyjne
 Kontaktowy adres pocztowy e-mail Wydziału Zamówień Publicznych: przetargi@plock.eu


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 17 lat temu (wtorek, 24 czerwca 2003, godzina 08:16)
 • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
 • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
 • Ilość wyświetleń: 2 726 320
 • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 12 stycznia 2021, godzina 08:17
 • Historia aktualizacji

 • 12 stycznia 2021, godzina 08:17 Aktualizacja dokumentu
  11 stycznia 2021, godzina 15:11 Aktualizacja dokumentu
  11 stycznia 2021, godzina 15:06 Aktualizacja dokumentu
  11 stycznia 2021, godzina 15:01 Aktualizacja dokumentu
  11 stycznia 2021, godzina 15:01 Aktualizacja dokumentu
  11 stycznia 2021, godzina 14:48 Aktualizacja dokumentu
  11 stycznia 2021, godzina 14:46 Aktualizacja dokumentu
  21 września 2020, godzina 16:48 Aktualizacja dokumentu
  21 września 2020, godzina 16:48 Aktualizacja dokumentu
  08 kwietnia 2020, godzina 16:21 Aktualizacja danych
  07 kwietnia 2020, godzina 09:53 Aktualizacja danych
  07 kwietnia 2020, godzina 09:51 Aktualizacja danych
  30 marca 2020, godzina 12:14 Aktualizacja danych
  27 marca 2020, godzina 14:47 Aktualizacja danych
  27 marca 2020, godzina 14:45 Aktualizacja danych
  05 sierpnia 2019, godzina 09:02 Aktualizacja danych
  25 czerwca 2019, godzina 14:06 Aktualizacja danych
  10 czerwca 2019, godzina 12:30 Aktualizacja danych
  30 kwietnia 2019, godzina 08:34 Aktualizacja danych
  21 marca 2019, godzina 11:41 Aktualizacja danych
  15 marca 2019, godzina 12:31 Aktualizacja danych
  15 marca 2019, godzina 12:31 Aktualizacja danych
  15 marca 2019, godzina 12:30 Aktualizacja danych
  25 września 2018, godzina 08:04 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2018, godzina 15:00 Aktualizacja danych
  16 września 2016, godzina 08:13 Aktualizacja danych
  05 stycznia 2016, godzina 10:40 Aktualizacja danych
  20 stycznia 2015, godzina 12:39 Aktualizacja danych
  18 sierpnia 2014, godzina 13:44 Aktualizacja danych
  06 czerwca 2014, godzina 13:38 Aktualizacja danych
  25 kwietnia 2013, godzina 09:20 Aktualizacja danych
  31 sierpnia 2012, godzina 10:05 Aktualizacja danych
  21 listopada 2011, godzina 10:45 Aktualizacja danych - Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych
  13 stycznia 2010, godzina 13:28 Aktualizacja danych
  12 października 2009, godzina 10:41 Aktualizacja danych
  19 sierpnia 2009, godzina 13:48 Aktualizacja danych
  25 marca 2009, godzina 16:20 Aktualizacja danych
  12 marca 2009, godzina 09:52 Aktualizacja danych
  02 marca 2009, godzina 14:49 Aktualizacja danych
  16 lutego 2009, godzina 11:37 Aktualizacja danych
  30 stycznia 2008, godzina 12:03 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2008, godzina 13:35 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2008, godzina 13:35 Aktualizacja danych
  13 czerwca 2007, godzina 11:54 Aktualizacja danych
  27 kwietnia 2007, godzina 12:25 Aktualizacja danych
  17 kwietnia 2007, godzina 14:32 Aktualizacja danych
  17 kwietnia 2007, godzina 14:31 Aktualizacja danych
  20 września 2006, godzina 11:04 Aktualizacja danych
  20 września 2006, godzina 10:36 Aktualizacja danych
  24 lipca 2006, godzina 09:12 Aktualizacja danych
  06 października 2005, godzina 14:14 Aktualizacja danych
  03 grudnia 2003, godzina 12:45 Aktualizacja danych