Statystyki wyświetleń


strona główna - 14 236 518 wyświetleń
Urząd Miasta - 2 820 789 wyświetleń
OKM - 03. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP. - 2 793 753 wyświetleń
Wydziały Urzędu Miasta - zakresy działania, informacje teleadresowe, sprawy - 2 788 945 wyświetleń
Zamówienia publiczne - 2 788 781 wyświetleń
Oświadczenie majatkowe - wzór dokumentu (do pobrania) - 2 787 242 wyświetleń
OSO - 07. Wydawanie dowodów osobistych. - 2 785 941 wyświetleń
Ogłoszenia o naborze do pracy w Urzędzie Miasta - 2 779 223 wyświetleń
Wydanie odpisów aktów stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw i zgonów) i innych zaświadczeń z Rejestru Stanu Cywilnego. USC - 04. - 2 778 999 wyświetleń
Oświadczenia majątkowe - 2 756 399 wyświetleń
OKM - 14. Zgłoszenie zbycia pojazdu. - 2 755 968 wyświetleń
Rada Miasta - 2 755 518 wyświetleń
Referat Komunikacji - 2 750 918 wyświetleń
Lista spraw - Referat Komunikacji - 2 749 567 wyświetleń
Prezydent Miasta - 2 747 076 wyświetleń
Podatek od nieruchomości. OPO - 05. - 2 744 068 wyświetleń
Jednostki organizacyjne - 2 743 875 wyświetleń
OKM - 24. Wydanie prawa jazdy zatrzymanego na okres 3 i 6 miesięcy. - 2 740 479 wyświetleń
Urząd Stanu Cywilnego - 2 736 521 wyświetleń
Lista spraw - Urząd Stanu Cywilnego - 2 734 871 wyświetleń