Statystyki wyświetleń


strona główna - 11 673 626 wyświetleń
Wydanie odpisów aktów stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw i zgonów) i innych zaświadczeń z Rejestru Stanu Cywilnego. USC - 04. - 2 722 191 wyświetleń
Wydziały Urzędu Miasta - zakresy działania, informacje teleadresowe, sprawy - 2 719 191 wyświetleń
Zamówienia publiczne - 2 719 142 wyświetleń
Urząd Miasta - 2 716 593 wyświetleń
Ogłoszenia o naborze do pracy w Urzędzie Miasta - 2 712 940 wyświetleń
Referat Komunikacji - 2 712 682 wyświetleń
Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP. OKM - 12. - 2 710 643 wyświetleń
Oświadczenia majątkowe - 2 707 355 wyświetleń
Jednostki organizacyjne - 2 705 953 wyświetleń
Rada Miasta - 2 705 802 wyświetleń
Wydawanie dowodów osobistych. OSO - 07. - 2 705 775 wyświetleń
Wydanie prawa jazdy zatrzymanego na okres 3 i 6 miesięcy. OKM - 23. - 2 704 939 wyświetleń
Lista spraw - Referat Komunikacji - 2 704 543 wyświetleń
Prezydent Miasta - 2 704 018 wyświetleń
Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich - 2 703 291 wyświetleń
Nieodpłatna Pomoc Prawna oraz Poradnictwo Obywatelskie - 2 702 377 wyświetleń
Urząd Miasta Płocka - 2 701 912 wyświetleń
Komunikaty, ogłoszenia, obwieszczenia - 2 701 773 wyświetleń
Urząd Stanu Cywilnego - 2 701 473 wyświetleń