Statystyki wyświetleń


strona główna - 12 604 499 wyświetleń
Urząd Miasta - 2 757 262 wyświetleń
Zamówienia publiczne - 2 750 277 wyświetleń
Wydziały Urzędu Miasta - zakresy działania, informacje teleadresowe, sprawy - 2 749 260 wyświetleń
Wydanie odpisów aktów stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw i zgonów) i innych zaświadczeń z Rejestru Stanu Cywilnego. USC - 04. - 2 747 749 wyświetleń
Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP. OKM - 12. - 2 741 287 wyświetleń
Ogłoszenia o naborze do pracy w Urzędzie Miasta - 2 734 969 wyświetleń
Wydawanie dowodów osobistych. OSO - 07. - 2 734 551 wyświetleń
Referat Komunikacji - 2 728 487 wyświetleń
Rada Miasta - 2 724 195 wyświetleń
Wydanie prawa jazdy zatrzymanego na okres 3 i 6 miesięcy. OKM - 23. - 2 723 953 wyświetleń
Lista spraw - Referat Komunikacji - 2 723 377 wyświetleń
Oświadczenia majątkowe - 2 723 138 wyświetleń
Zgłoszenie zbycia pojazdu. OKM - 41. - 2 722 532 wyświetleń
Jednostki organizacyjne - 2 721 963 wyświetleń
Prezydent Miasta - 2 720 283 wyświetleń
Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich - 2 717 557 wyświetleń
Podatek od nieruchomości. OPO - 05. - 2 716 190 wyświetleń
Wynajęcie lokalu, przedłużenie umowy podnajmu lokalu, zamiana lokalu i zamiana wzajemna lokali mieszkalnych w programie „Mieszkania na start”. WZN - 09. - 2 713 984 wyświetleń
Nieodpłatna Pomoc Prawna oraz Poradnictwo Obywatelskie - 2 712 434 wyświetleń