Statystyki wyświetleń


strona główna - 13 845 583 wyświetleń
Urząd Miasta - 2 803 324 wyświetleń
Wydziały Urzędu Miasta - zakresy działania, informacje teleadresowe, sprawy - 2 780 289 wyświetleń
Zamówienia publiczne - 2 777 583 wyświetleń
Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP. OKM - 12. - 2 777 139 wyświetleń
Wydanie odpisów aktów stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw i zgonów) i innych zaświadczeń z Rejestru Stanu Cywilnego. USC - 04. - 2 772 171 wyświetleń
Wydawanie dowodów osobistych. OSO - 07. - 2 771 435 wyświetleń
Ogłoszenia o naborze do pracy w Urzędzie Miasta - 2 767 152 wyświetleń
Oświadczenie majatkowe - wzór dokumentu (do pobrania) - 2 760 602 wyświetleń
Zgłoszenie zbycia / nabycia pojazdu. OKM - 41. - 2 747 870 wyświetleń
Oświadczenia majątkowe - 2 747 139 wyświetleń
Rada Miasta - 2 745 998 wyświetleń
Referat Komunikacji - 2 743 681 wyświetleń
Lista spraw - Referat Komunikacji - 2 742 425 wyświetleń
Prezydent Miasta - 2 738 946 wyświetleń
Jednostki organizacyjne - 2 738 325 wyświetleń
Wydanie prawa jazdy zatrzymanego na okres 3 i 6 miesięcy. OKM - 23. - 2 738 039 wyświetleń
Podatek od nieruchomości. OPO - 05. - 2 735 304 wyświetleń
Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich - 2 729 763 wyświetleń
Urząd Stanu Cywilnego - 2 729 019 wyświetleń