Statystyki wyświetleń


strona główna - 13 385 926 wyświetleń
Urząd Miasta - 2 783 861 wyświetleń
Wydziały Urzędu Miasta - zakresy działania, informacje teleadresowe, sprawy - 2 768 715 wyświetleń
Zamówienia publiczne - 2 766 918 wyświetleń
Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP. OKM - 12. - 2 763 861 wyświetleń
Wydanie odpisów aktów stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw i zgonów) i innych zaświadczeń z Rejestru Stanu Cywilnego. USC - 04. - 2 763 237 wyświetleń
Wydawanie dowodów osobistych. OSO - 07. - 2 756 219 wyświetleń
Ogłoszenia o naborze do pracy w Urzędzie Miasta - 2 752 851 wyświetleń
Zgłoszenie zbycia / nabycia pojazdu. OKM - 41. - 2 739 036 wyświetleń
Referat Komunikacji - 2 737 287 wyświetleń
Rada Miasta - 2 737 130 wyświetleń
Lista spraw - Referat Komunikacji - 2 736 201 wyświetleń
Oświadczenia majątkowe - 2 735 474 wyświetleń
Oświadczenie majatkowe - wzór dokumentu (do pobrania) - 2 735 144 wyświetleń
Wydanie prawa jazdy zatrzymanego na okres 3 i 6 miesięcy. OKM - 23. - 2 733 557 wyświetleń
Jednostki organizacyjne - 2 732 273 wyświetleń
Prezydent Miasta - 2 731 769 wyświetleń
Podatek od nieruchomości. OPO - 05. - 2 729 318 wyświetleń
Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich - 2 724 839 wyświetleń
Lista spraw - Urząd Stanu Cywilnego - 2 720 529 wyświetleń