Statystyki wyświetleń


Interpelacje z 2018 roku - 2 705 607 wyświetleń
Lista spraw - Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków - 2 705 422 wyświetleń
Żłobki i przedszkola miejskie - 2 705 278 wyświetleń
Interpelacje z 2007 roku - 2 705 244 wyświetleń
WSU-36. Udostępnienie stronie akt sprawy z zasobów Referatu Administracji Architektoniczno - Budowlanej i Referatu Urbanistyki. - 2 705 219 wyświetleń
zarządzenia z 2007 roku - 2 705 169 wyświetleń
Interpelacje z 2004 roku - 2 705 165 wyświetleń
Lista spraw - Wydział Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego - 2 705 150 wyświetleń
Interpelacje z 2011 roku - 2 705 120 wyświetleń
Zarządzenia z 2013 roku - 2 705 099 wyświetleń
zarządzenia z 2005 roku - 2 705 095 wyświetleń
Interpelacje z 2013 roku - 2 705 084 wyświetleń
Zameldowanie na pobyt czasowy. OSO - 13. - 2 704 908 wyświetleń
Wydział Zarządzania Nieruchomościami Gminy - 2 704 848 wyświetleń
Czasowa rejestracja na wniosek właściciela. OKM - 01. - 2 704 769 wyświetleń
zarządzenia z 2010 roku - 2 704 740 wyświetleń
Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. WGD - 02. - 2 704 734 wyświetleń
Zarządzenia z 2012 roku - 2 704 686 wyświetleń
Interpelacje z 2008 roku - 2 704 661 wyświetleń
Wydział Edukacji - 2 704 624 wyświetleń