Statystyki wyświetleń


Wydanie dziennika budowy (rozbiórki, montażu, zamiaru budowy) instalacji zbiornikowych na gaz płynny, z pojedyńczym zbiornikiem o pojemności do 7,0 m3. WUA-01. - 2 700 812 wyświetleń
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej - 2 700 772 wyświetleń
Lista spraw - Wydział Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego - 2 700 768 wyświetleń
Kadencja 2014 - 2018 - 2 700 767 wyświetleń
Zarządzenia z 2015 roku - 2 700 761 wyświetleń
Kadencja 2018 - 2023 - 2 700 739 wyświetleń
Zarządzenia z 2016 roku - 2 700 685 wyświetleń
Wydawanie zaświadczeń o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji lub na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. WUA-28. - 2 700 623 wyświetleń
Interpelacje z 2018 roku - 2 700 565 wyświetleń
Zarządzenia Prezydenta Miasta - 2 700 561 wyświetleń
Interpelacje z 2007 roku - 2 700 540 wyświetleń
zarządzenia z 2004 roku - 2 700 522 wyświetleń
Statystyka zdawalności w Ośrodkach Szkolenia Kierowców. OKM - 13. - 2 700 510 wyświetleń
Lista spraw - Wydział Obrotu Nieruchomościami Gminy - 2 700 490 wyświetleń
Ulgi, umorzenia i nadpłaty. OPO-12. - 2 700 463 wyświetleń
Rejestracja zgonu - sporządzenie aktu zgonu. USC - 02. - 2 700 450 wyświetleń
zarządzenia z 2008 roku - 2 700 433 wyświetleń
PŁOCKA KARTA SENIORA. POP – 01. - 2 700 388 wyświetleń
Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki. WED - 03. - 2 700 341 wyświetleń
Interpelacje z 2004 roku - 2 700 315 wyświetleń