Statystyki wyświetleń


Podejmowanie interwencji w sprawach o ochronę praw konsumentów. BRK - 02. - 2 698 948 wyświetleń
Lista spraw - Wydział Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego - 2 698 910 wyświetleń
Interpelacje z 2015 roku - 2 698 873 wyświetleń
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych - 2 698 849 wyświetleń
Kadencja 2010 - 2014 - 2 698 847 wyświetleń
Wydział Obrotu Nieruchomościami Gminy - 2 698 835 wyświetleń
Wydział Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego - 2 698 813 wyświetleń
Lista spraw - Wydział Obrotu Nieruchomościami Gminy - 2 698 804 wyświetleń
Przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów/ trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa. WSP - 07. - 2 698 777 wyświetleń
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków - 2 698 766 wyświetleń
Archiwum ogłoszeń - 2 698 702 wyświetleń
Wydawanie zaświadczeń o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji lub na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. WUA-28. - 2 698 699 wyświetleń
Wydanie dziennika budowy (rozbiórki, montażu, zamiaru budowy) instalacji zbiornikowych na gaz płynny, z pojedyńczym zbiornikiem o pojemności do 7,0 m3. WUA-01. - 2 698 690 wyświetleń
Wydział Promocji i Sportu - 2 698 672 wyświetleń
Zarządzenia z 2016 roku - 2 698 669 wyświetleń
Rejestracja zgonu - sporządzenie aktu zgonu. USC - 02. - 2 698 660 wyświetleń
Wydanie zaświadczenia o potwierdzeniu figurowania w ewidencji podatkowej. OPO - 11. - 2 698 655 wyświetleń
Kadencja 2002 - 2006 - 2 698 649 wyświetleń
Interpelacje z 2016 roku - 2 698 645 wyświetleń
Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego. OOS - 14. - 2 698 632 wyświetleń