Statystyki wyświetleń


strona główna - 14 320 924 wyświetleń
Urząd Miasta - 2 825 141 wyświetleń
OKM - 03. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP. - 2 797 459 wyświetleń
Oświadczenie majatkowe - wzór dokumentu (do pobrania) - 2 792 790 wyświetleń
Zamówienia publiczne - 2 791 129 wyświetleń
Wydziały Urzędu Miasta - zakresy działania, informacje teleadresowe, sprawy - 2 790 812 wyświetleń
OSO - 07. Wydawanie dowodów osobistych. - 2 789 803 wyświetleń
Ogłoszenia o naborze do pracy w Urzędzie Miasta - 2 782 212 wyświetleń
Wydanie odpisów aktów stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw i zgonów) i innych zaświadczeń z Rejestru Stanu Cywilnego. USC - 04. - 2 780 713 wyświetleń
Oświadczenia majątkowe - 2 759 328 wyświetleń
Rada Miasta - 2 757 786 wyświetleń
OKM - 14. Zgłoszenie zbycia pojazdu. - 2 757 584 wyświetleń
Referat Komunikacji - 2 753 052 wyświetleń
Lista spraw - Referat Komunikacji - 2 751 175 wyświetleń
Prezydent Miasta - 2 749 166 wyświetleń
Podatek od nieruchomości. OPO - 05. - 2 745 112 wyświetleń
Jednostki organizacyjne - 2 745 079 wyświetleń
OKM - 24. Wydanie prawa jazdy zatrzymanego na okres 3 i 6 miesięcy. - 2 740 765 wyświetleń
Urząd Stanu Cywilnego - 2 738 246 wyświetleń
Lista spraw - Urząd Stanu Cywilnego - 2 736 987 wyświetleń