Statystyki wyświetleń


strona główna - 12 619 366 wyświetleń
Urząd Miasta - 2 757 824 wyświetleń
Zamówienia publiczne - 2 750 723 wyświetleń
Wydziały Urzędu Miasta - zakresy działania, informacje teleadresowe, sprawy - 2 749 710 wyświetleń
Wydanie odpisów aktów stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw i zgonów) i innych zaświadczeń z Rejestru Stanu Cywilnego. USC - 04. - 2 748 149 wyświetleń
Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP. OKM - 12. - 2 741 835 wyświetleń
Ogłoszenia o naborze do pracy w Urzędzie Miasta - 2 735 279 wyświetleń
Wydawanie dowodów osobistych. OSO - 07. - 2 734 987 wyświetleń
Referat Komunikacji - 2 728 705 wyświetleń
Rada Miasta - 2 724 482 wyświetleń
Wydanie prawa jazdy zatrzymanego na okres 3 i 6 miesięcy. OKM - 23. - 2 724 165 wyświetleń
Lista spraw - Referat Komunikacji - 2 723 675 wyświetleń
Oświadczenia majątkowe - 2 723 315 wyświetleń
Zgłoszenie zbycia pojazdu. OKM - 41. - 2 722 944 wyświetleń
Jednostki organizacyjne - 2 722 147 wyświetleń
Prezydent Miasta - 2 720 505 wyświetleń
Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich - 2 717 754 wyświetleń
Podatek od nieruchomości. OPO - 05. - 2 716 954 wyświetleń
Wynajęcie lokalu, przedłużenie umowy podnajmu lokalu, zamiana lokalu i zamiana wzajemna lokali mieszkalnych w programie „Mieszkania na start”. WZN - 09. - 2 714 066 wyświetleń
Nieodpłatna Pomoc Prawna oraz Poradnictwo Obywatelskie - 2 712 604 wyświetleń