Statystyki wyświetleń


strona główna - 14 104 548 wyświetleń
Urząd Miasta - 2 814 102 wyświetleń
Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP. OKM - 12. - 2 786 359 wyświetleń
Wydziały Urzędu Miasta - zakresy działania, informacje teleadresowe, sprawy - 2 785 881 wyświetleń
Zamówienia publiczne - 2 784 624 wyświetleń
Wydawanie dowodów osobistych. OSO - 07. - 2 780 127 wyświetleń
Wydanie odpisów aktów stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw i zgonów) i innych zaświadczeń z Rejestru Stanu Cywilnego. USC - 04. - 2 776 617 wyświetleń
Ogłoszenia o naborze do pracy w Urzędzie Miasta - 2 774 813 wyświetleń
Oświadczenie majatkowe - wzór dokumentu (do pobrania) - 2 771 237 wyświetleń
Zgłoszenie zbycia pojazdu. OKM - 41. - 2 753 086 wyświetleń
Oświadczenia majątkowe - 2 751 647 wyświetleń
Rada Miasta - 2 751 075 wyświetleń
Referat Komunikacji - 2 747 817 wyświetleń
Lista spraw - Referat Komunikacji - 2 746 427 wyświetleń
Prezydent Miasta - 2 743 846 wyświetleń
Jednostki organizacyjne - 2 741 880 wyświetleń
Podatek od nieruchomości. OPO - 05. - 2 741 450 wyświetleń
Wydanie prawa jazdy zatrzymanego na okres 3 i 6 miesięcy. OKM - 23. - 2 739 869 wyświetleń
Urząd Stanu Cywilnego - 2 733 601 wyświetleń
Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich - 2 732 327 wyświetleń