Statystyki wyświetleń


Kadencja 2002 - 2006 - 2 712 888 wyświetleń
Informacje o wynikach naboru - 2 712 717 wyświetleń
Kadencja 2014 - 2018 - 2 712 500 wyświetleń
OKM - 09. Wyrejestrowanie pojazdu po złomowaniu. - 2 712 404 wyświetleń
Rada Miasta Płocka - 2 712 318 wyświetleń
Kadencja 2010 - 2014 - 2 711 843 wyświetleń
OKM - 15. Wydanie nowego dowodu rejestracyjnego, wtórnika dowodu rejestracyjnego, wtórnika pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) z nowym numerem rejestracyjnym. - 2 711 716 wyświetleń
OSO - 12. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego. - 2 711 714 wyświetleń
OSO - 21. Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL. - 2 711 650 wyświetleń
Kadencja 2006 - 2010 - 2 711 386 wyświetleń
Kadencja 2014 - 2018 - 2 711 319 wyświetleń
Miejskie Jednostki Organizacyjne - 2 711 186 wyświetleń
WSU-12. Decyzja o pozwoleniu na budowę / decyzja o zmianie pozwolenia na budowę. - 2 711 109 wyświetleń
Referat Spraw Obywatelskich - 2 710 881 wyświetleń
Sprzedaż lokali komunalnych. WZN - 06. - 2 710 701 wyświetleń
Zespół Dowodów Osobistych - 2 710 644 wyświetleń
Wydział Podatków i Księgowości - 2 710 187 wyświetleń
Lista spraw - Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej - 2 710 159 wyświetleń
Wydawanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości stanowiących własność (lub będących w użytkowaniu) osób fizycznych na cele związane oraz niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej i osób prawnych. OOS - 18. - 2 710 064 wyświetleń
Zarządzenia z 2019 roku - 2 709 681 wyświetleń