Statystyki wyświetleń


Informacje o wynikach naboru - 2 711 486 wyświetleń
Wyrejestrowanie pojazdu po złomowaniu. OKM - 36. - 2 711 256 wyświetleń
Kadencja 2014 - 2018 - 2 711 114 wyświetleń
Wydanie nowego dowodu rejestracyjnego, wtórnika dowodu rejestracyjnego, wtórnika pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) z nowym numerem rejestracyjnym.  OKM - 33. - 2 710 474 wyświetleń
Kadencja 2002 - 2006 - 2 710 412 wyświetleń
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego. OSO - 12. - 2 710 354 wyświetleń
Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL. OSO - 10. - 2 710 286 wyświetleń
Rada Miasta Płocka - 2 709 964 wyświetleń
Miejskie Jednostki Organizacyjne - 2 709 899 wyświetleń
WSU-12. Decyzja o pozwoleniu na budowę / decyzja o zmianie pozwolenia na budowę. - 2 709 787 wyświetleń
Referat Spraw Obywatelskich - 2 709 784 wyświetleń
Kadencja 2010 - 2014 - 2 709 478 wyświetleń
Sprzedaż lokali komunalnych. WZN - 06. - 2 709 177 wyświetleń
Zespół Dowodów Osobistych - 2 709 172 wyświetleń
Kadencja 2014 - 2018 - 2 709 165 wyświetleń
Kadencja 2006 - 2010 - 2 708 986 wyświetleń
Wydawanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości stanowiących własność (lub będących w użytkowaniu) osób fizycznych na cele związane oraz niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej i osób prawnych. OOS - 18. - 2 708 816 wyświetleń
Wydział Podatków i Księgowości - 2 708 809 wyświetleń
Lista spraw - Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej - 2 708 693 wyświetleń
Zarządzenia z 2019 roku - 2 708 670 wyświetleń