Statystyki wyświetleń


Zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. WUA-04. - 2 704 717 wyświetleń
Miejskie Jednostki Organizacyjne - 2 704 352 wyświetleń
Wydział Podatków i Księgowości - 2 704 332 wyświetleń
Kadencja 2018 - 2023 - 2 704 253 wyświetleń
Wydawanie wniosków o uzyskanie skierowania na zabieg STERYLIZACJI/KASTRACJI lub UŚPIENIE ŚLEPEGO MIOTU. OOS - 41. - 2 704 060 wyświetleń
Rada Miasta Płocka - 2 703 996 wyświetleń
Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL. OSO - 10. - 2 703 910 wyświetleń
Sprzedaż lokali komunalnych. WZN - 06. - 2 703 871 wyświetleń
Zespół Dowodów Osobistych - 2 703 848 wyświetleń
Lista spraw - Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej - 2 703 625 wyświetleń
Kadencja 2014 - 2018 - 2 703 506 wyświetleń
Wydział Strategii, Architektury i Urbanistyki - 2 703 433 wyświetleń
Wydawanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości stanowiących własność (lub będących w użytkowaniu) osób fizycznych na cele związane oraz niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej i osób prawnych. OOS - 18. - 2 703 432 wyświetleń
Kadencja 2014 - 2018 - 2 703 405 wyświetleń
Kontrole - 2 703 396 wyświetleń
Referat Gospodarowania Odpadami - 2 703 282 wyświetleń
Kadencja 2002 - 2006 - 2 703 245 wyświetleń
Kadencja 2006 - 2010 - 2 703 142 wyświetleń
Zarządzenia z 2019 roku - 2 703 083 wyświetleń
Zastępcy Prezydenta Miasta - 2 703 067 wyświetleń