Statystyki wyświetleń


Wydział Podatków i Księgowości - 2 701 786 wyświetleń
Komunikaty, ogłoszenia, obwieszczenia - 2 701 773 wyświetleń
Zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. WUA-04. - 2 701 763 wyświetleń
Zespół Dowodów Osobistych - 2 701 517 wyświetleń
Referat Gospodarowania Odpadami - 2 701 446 wyświetleń
Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta - 2 701 439 wyświetleń
Kontrole - 2 701 431 wyświetleń
Postępowanie egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. OE - 07. - 2 701 360 wyświetleń
Kadencja 2018 - 2023 - 2 701 349 wyświetleń
Wydawanie wypisów i wyrysów dla nieruchomości położonych na obszarze miasta Płocka oraz udostępnianie danych z ewidencji gruntów i budynków. WGD – 19. - 2 701 292 wyświetleń
Zastępcy Prezydenta Miasta - 2 701 055 wyświetleń
Wtórnik tablic (tablicy) rejestracyjnych, dodatkowa tablica rejestracyjna do oznaczenia bagażnika. OKM - 18. - 2 701 053 wyświetleń
Dostęp do informacji - 2 700 983 wyświetleń
Petycje - archiwum 2015 - 2020 - 2 700 900 wyświetleń
Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców. OSO - 10. - 2 700 892 wyświetleń
Spółki prawa handlowego z udziałem miasta - 2 700 856 wyświetleń
Sprzedaż lokali komunalnych. WZN - 06. - 2 700 767 wyświetleń
Zarządzenia Prezydenta Miasta - 2 700 561 wyświetleń
Budżet Miasta - 2 700 541 wyświetleń
Radni Miasta Płocka - 2 700 531 wyświetleń