Statystyki wyświetleń


Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości . OPO - 10. - 2 699 619 wyświetleń
Wymiana zagranicznego prawa jazdy. OKM - 35. - 2 699 616 wyświetleń
Wydział Inwestycji i Remontów - 2 699 588 wyświetleń
Kadencja 2006 - 2010 - 2 699 578 wyświetleń
Interpelacje z 2019 roku - 2 699 571 wyświetleń
Kadencja 2014 - 2018 - 2 699 525 wyświetleń
Uchwały i Projekty Uchwał Rady Miasta - 2 699 440 wyświetleń
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej - 2 699 351 wyświetleń
Czasowa rejestracja na wniosek właściciela. OKM - 01. - 2 699 345 wyświetleń
Podatek od środków transportu. OPO - 06. - 2 699 338 wyświetleń
Dzierżawa/użyczenie nieruchomości Gminy - Miasto Płock. WZN - 01. - 2 699 334 wyświetleń
Lista spraw - Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków - 2 699 284 wyświetleń
Ogłoszenia o naborze do pracy na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w miejskich jednostkach organizacyjnych - 2 699 242 wyświetleń
Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. WGD - 02. - 2 699 218 wyświetleń
Zameldowanie na pobyt czasowy. OSO - 13. - 2 699 202 wyświetleń
Transmisja sesji Rady Miasta Płocka - 2 699 176 wyświetleń
Lista spraw - Wydział Edukacji - 2 699 172 wyświetleń
Wydawanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. WUA-11. - 2 699 080 wyświetleń
Interpelacje z 2017 roku - 2 698 963 wyświetleń
Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki. OE - 03. - 2 698 955 wyświetleń