Statystyki wyświetleń


zarządzenia z 2006 roku - 2 700 302 wyświetleń
Zarządzenia z 2017 roku - 2 700 301 wyświetleń
Obowiązkowa wymiana prawa jazdy. OKM - 05. - 2 700 295 wyświetleń
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych - 2 700 291 wyświetleń
Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych oraz zawieszenie i odwieszenie certyfikatów w e-dowodzie. OSO - 15. - 2 700 286 wyświetleń
Interpelacje z 2011 roku - 2 700 270 wyświetleń
Wydawanie zezwoleń upoważniających do wjazdu i poruszania się na terenie miasta PŁOCKA dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 8 i 16 ton oraz z ładunkami niebezpiecznymi - „STOP TIROM”. OTP - 06. - 2 700 267 wyświetleń
Ogłoszenia o naborze do pracy na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w miejskich jednostkach organizacyjnych - 2 700 257 wyświetleń
Kadencja 2010 - 2014 - 2 700 243 wyświetleń
Interpelacje z 2013 roku - 2 700 238 wyświetleń
zarządzenia z 2007 roku - 2 700 202 wyświetleń
Kadencja 2018-2023 - 2 700 195 wyświetleń
Wydział Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego - 2 700 181 wyświetleń
Interpelacje z 2008 roku - 2 700 113 wyświetleń
Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego. OOS - 14. - 2 700 112 wyświetleń
Kadencja 2006 - 2010 - 2 700 100 wyświetleń
Wydawanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. WUA-12. - 2 700 077 wyświetleń
zarządzenia z 2010 roku - 2 700 038 wyświetleń
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków - 2 700 033 wyświetleń
Zarządzenia z 2013 roku - 2 700 018 wyświetleń