Statystyki wyświetleń


Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców - 2 704 605 wyświetleń
Obowiązkowa wymiana prawa jazdy. OKM - 05. - 2 704 529 wyświetleń
Wydanie / przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne. OKM - 19. - 2 704 520 wyświetleń
Zarządzenia z 2017 roku - 2 704 440 wyświetleń
Rejestracja pojazdu marki SAM. OKM - 09. - 2 704 395 wyświetleń
Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku wywozu pojazdu z kraju. OKM - 38. - 2 704 347 wyświetleń
Wydawanie zezwoleń upoważniających do wjazdu i poruszania się na terenie miasta PŁOCKA dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 8 i 16 ton oraz z ładunkami niebezpiecznymi - „STOP TIROM”. OTP - 06. - 2 704 313 wyświetleń
Zarządzenia z 2011 roku - 2 704 297 wyświetleń
Kadencja 2018-2023 - 2 704 216 wyświetleń
Ulgi, umorzenia i nadpłaty. OPO-12. - 2 704 167 wyświetleń
Rejestracja pojazdów z uwagi na zmianę stanu faktycznego wynikającego ze zmiany adresu miejsca zamieszkania właściciela pojazdu powodującego zmianę właściwości miejscowej organu rejestrującego OKM - 08. - 2 704 151 wyświetleń
WSU-17. Wydanie dziennika budowy (rozbiórki, montażu, zamiaru budowy) instalacji zbiornikowych na gaz płynny, z pojedyńczym zbiornikiem o pojemności do 7,0 m3. - 2 704 012 wyświetleń
Zarządzenia z 2014 roku - 2 703 964 wyświetleń
Interpelacje z 2009 roku - 2 703 952 wyświetleń
Lista spraw - Wydział Obrotu Nieruchomościami Gminy - 2 703 912 wyświetleń
Rejestracja zgonu - sporządzenie aktu zgonu. USC - 02. - 2 703 900 wyświetleń
Umiejscowienie, uzupełnienie i sprostowanie aktu stanu cywilnego. USC - 03. - 2 703 889 wyświetleń
Wydział Inwestycji i Remontów - 2 703 831 wyświetleń
Interpelacje z 2012 roku - 2 703 698 wyświetleń
Interpelacje z 2014 roku - 2 703 566 wyświetleń