Statystyki wyświetleń


Ulgi, umorzenia i nadpłaty. OPO-12. - 2 698 615 wyświetleń
Wydawanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. WUA-12. - 2 698 597 wyświetleń
Zarządzenia z 2015 roku - 2 698 589 wyświetleń
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów - 2 698 585 wyświetleń
Interpelacje z 2005 roku - 2 698 573 wyświetleń
Kadencja 2014 - 2018 - 2 698 562 wyświetleń
Wydział Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych - 2 698 536 wyświetleń
Obowiązkowa wymiana prawa jazdy. OKM - 05. - 2 698 519 wyświetleń
Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych oraz zawieszenie i odwieszenie certyfikatów w e-dowodzie. OSO - 15. - 2 698 456 wyświetleń
Zarządzenia z 2017 roku - 2 698 407 wyświetleń
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 2 698 394 wyświetleń
Wydawanie zezwoleń upoważniających do wjazdu i poruszania się na terenie miasta PŁOCKA dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 8 i 16 ton oraz z ładunkami niebezpiecznymi - „STOP TIROM”. OTP - 06. - 2 698 389 wyświetleń
Interpelacje z 2007 roku - 2 698 388 wyświetleń
Referat Administracji Architektoniczno - Budowlanej - 2 698 341 wyświetleń
Wydanie / przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne. OKM - 19. - 2 698 316 wyświetleń
Komisje Rady Miasta - 2 698 307 wyświetleń
Kadencja 2018-2023 - 2 698 304 wyświetleń
Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców - 2 698 304 wyświetleń
Regulaminy wewnętrzne komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka - 2 698 295 wyświetleń
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - 2 698 274 wyświetleń