Statystyki wyświetleń


Interpelacje z 2008 roku - 2 705 491 wyświetleń
OKM - 11. Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku wywozu pojazdu z kraju. - 2 705 477 wyświetleń
Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców - 2 705 438 wyświetleń
Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. WGD - 02. - 2 705 416 wyświetleń
OKM - 31. Obowiązkowa wymiana prawa jazdy. - 2 705 327 wyświetleń
Zarządzenia z 2017 roku - 2 705 268 wyświetleń
Zarządzenia z 2011 roku - 2 705 213 wyświetleń
Wydział Edukacji - 2 705 206 wyświetleń
Umiejscowienie, uzupełnienie i sprostowanie aktu stanu cywilnego. USC - 03. - 2 705 187 wyświetleń
Wydawanie zezwoleń upoważniających do wjazdu i poruszania się na terenie miasta PŁOCKA dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 8 i 16 ton oraz z ładunkami niebezpiecznymi - „STOP TIROM”. OTP - 06. - 2 705 145 wyświetleń
Ulgi, umorzenia i nadpłaty. OPO-12. - 2 704 951 wyświetleń
OKM - 04. Rejestracja pojazdów z uwagi na zmianę stanu faktycznego wynikającego ze zmiany adresu miejsca zamieszkania właściciela pojazdu powodującego zmianę właściwości miejscowej organu rejestrującego. - 2 704 839 wyświetleń
Zarządzenia z 2014 roku - 2 704 799 wyświetleń
Rejestracja zgonu - sporządzenie aktu zgonu. USC - 02. - 2 704 722 wyświetleń
Interpelacje z 2009 roku - 2 704 690 wyświetleń
WSU-17. Wydanie dziennika budowy (rozbiórki, montażu, zamiaru budowy) instalacji zbiornikowych na gaz płynny, z pojedyńczym zbiornikiem o pojemności do 7,0 m3. - 2 704 684 wyświetleń
Lista spraw - Wydział Obrotu Nieruchomościami Gminy - 2 704 494 wyświetleń
Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego. OOS - 14. - 2 704 430 wyświetleń
Interpelacje z 2012 roku - 2 704 424 wyświetleń
Wydział Inwestycji i Remontów - 2 704 405 wyświetleń