Statystyki wyświetleń


Numery rachunków bankowych - 2 717 180 wyświetleń
Urząd Miasta Płocka - 2 717 035 wyświetleń
Lista spraw - Urząd Stanu Cywilnego - 2 717 033 wyświetleń
Urząd Stanu Cywilnego - 2 716 974 wyświetleń
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. OPO - 04. - 2 716 430 wyświetleń
Wynajęcie lokalu, przedłużenie umowy podnajmu lokalu, zamiana lokalu i zamiana wzajemna lokali mieszkalnych w programie „Mieszkania na start”. WZN - 09. - 2 715 668 wyświetleń
Wniosek na odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne. OGO - 10. - 2 713 688 wyświetleń
Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL. OSO - 04. - 2 712 627 wyświetleń
Majątek i finanse - 2 711 725 wyświetleń
Zameldowanie na pobyt stały. OSO - 14. - 2 711 629 wyświetleń
Prezydent Miasta Płocka - Andrzej Nowakowski - 2 711 365 wyświetleń
Wydanie nowego prawa jazdy. OKM - 20. - 2 711 132 wyświetleń
Lista spraw - Wydział Geodezji - 2 711 049 wyświetleń
Lista spraw - Wydział Zarządzania Nieruchomościami Gminy - 2 710 960 wyświetleń
Rejestracja noworodka - sporządzenie aktu urodzenia dziecka. USC - 01. - 2 710 934 wyświetleń
Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terytorium RP. OKM - 07. - 2 710 876 wyświetleń
Zawarcie związku małżeńskiego. USC - 05. - 2 710 385 wyświetleń
Zarządzenia z 2020 roku - 2 710 007 wyświetleń
Biuro Obsługi Klienta - 2 709 697 wyświetleń
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - 2 708 821 wyświetleń