Statystyki wyświetleń


Nieodpłatna Pomoc Prawna oraz Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie - 2 731 587 wyświetleń
Lista spraw - Urząd Stanu Cywilnego - 2 731 141 wyświetleń
Urząd Miasta Płocka - 2 729 037 wyświetleń
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. OPO - 04. - 2 728 632 wyświetleń
Numery rachunków bankowych - 2 726 612 wyświetleń
Prezydent Miasta Płocka - Andrzej Nowakowski - 2 724 278 wyświetleń
Opłata skarbowa. OPO - 02. - 2 723 075 wyświetleń
Kadencja 2018 - 2024 - 2 723 041 wyświetleń
Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL. OSO - 04. - 2 721 571 wyświetleń
Zameldowanie na pobyt stały. OSO - 14. - 2 720 261 wyświetleń
Kadencja 2018 - 2024 - 2 719 931 wyświetleń
Lista spraw - Wydział Zarządzania Nieruchomościami Gminy - 2 719 838 wyświetleń
Majątek i finanse - 2 719 454 wyświetleń
Wniosek na odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne. OGO - 10. - 2 719 316 wyświetleń
Wynajęcie lokalu, przedłużenie umowy podnajmu lokalu, zamiana lokalu i zamiana wzajemna lokali mieszkalnych w programie „Mieszkania na start”. WZN - 09. - 2 719 228 wyświetleń
Wydanie nowego prawa jazdy. OKM - 20. - 2 718 852 wyświetleń
Lista spraw - Wydział Geodezji - 2 718 565 wyświetleń
Zawarcie związku małżeńskiego. USC - 05. - 2 717 993 wyświetleń
Kadencja 2014 - 2018 - 2 717 623 wyświetleń
Rejestracja noworodka - sporządzenie aktu urodzenia dziecka. USC - 01. - 2 717 046 wyświetleń