Statystyki wyświetleń


Nieodpłatna Pomoc Prawna oraz Poradnictwo Obywatelskie - 2 709 505 wyświetleń
Urząd Miasta Płocka - 2 709 436 wyświetleń
Numery rachunków bankowych - 2 708 921 wyświetleń
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. OPO - 04. - 2 708 340 wyświetleń
Lista spraw - Urząd Stanu Cywilnego - 2 707 821 wyświetleń
Wniosek na odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne. OGO - 10. - 2 707 408 wyświetleń
Oświadczenie majatkowe - wzór dokumentu (do pobrania) - 2 706 930 wyświetleń
Majątek i finanse - 2 706 450 wyświetleń
Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL. OSO - 04. - 2 706 231 wyświetleń
Rejestracja noworodka - sporządzenie aktu urodzenia dziecka. USC - 01. - 2 705 836 wyświetleń
Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terytorium RP. OKM - 07. - 2 705 746 wyświetleń
Zameldowanie na pobyt stały. OSO - 14. - 2 705 533 wyświetleń
Wydanie nowego prawa jazdy. OKM - 20. - 2 705 434 wyświetleń
Zarządzenia z 2020 roku - 2 705 372 wyświetleń
Zawarcie związku małżeńskiego. USC - 05. - 2 705 339 wyświetleń
Prezydent Miasta Płocka - Andrzej Nowakowski - 2 705 196 wyświetleń
Lista spraw - Wydział Geodezji - 2 705 155 wyświetleń
Biuro Obsługi Klienta - 2 704 999 wyświetleń
Lista spraw - Wydział Zarządzania Nieruchomościami Gminy - 2 704 558 wyświetleń
Zamierzenia i programy - 2 704 502 wyświetleń