Statystyki wyświetleń


Numery rachunków bankowych - 2 715 315 wyświetleń
Urząd Miasta Płocka - 2 715 232 wyświetleń
Wynajęcie lokalu, przedłużenie umowy podnajmu lokalu, zamiana lokalu i zamiana wzajemna lokali mieszkalnych w programie „Mieszkania na start”. WZN - 09. - 2 715 166 wyświetleń
Lista spraw - Urząd Stanu Cywilnego - 2 714 991 wyświetleń
Urząd Stanu Cywilnego - 2 714 802 wyświetleń
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. OPO - 04. - 2 714 626 wyświetleń
Wniosek na odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne. OGO - 10. - 2 712 248 wyświetleń
Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL. OSO - 04. - 2 711 193 wyświetleń
Majątek i finanse - 2 710 689 wyświetleń
Zameldowanie na pobyt stały. OSO - 14. - 2 710 323 wyświetleń
Wydanie nowego prawa jazdy. OKM - 20. - 2 710 022 wyświetleń
Lista spraw - Wydział Geodezji - 2 709 979 wyświetleń
Rejestracja noworodka - sporządzenie aktu urodzenia dziecka. USC - 01. - 2 709 890 wyświetleń
Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terytorium RP. OKM - 07. - 2 709 740 wyświetleń
Prezydent Miasta Płocka - Andrzej Nowakowski - 2 709 629 wyświetleń
Lista spraw - Wydział Zarządzania Nieruchomościami Gminy - 2 709 338 wyświetleń
Zawarcie związku małżeńskiego. USC - 05. - 2 709 255 wyświetleń
Zarządzenia z 2020 roku - 2 708 995 wyświetleń
Biuro Obsługi Klienta - 2 708 602 wyświetleń
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - 2 707 749 wyświetleń