Numery rachunków bankowych
Numery rachunków bankowych

Podatek od nieruchomości
PKO BP w Płocku 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929
 
Podatek rolny
PKO BP w Płocku 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929
 
Podatek leśny
PKO BP w Płocku 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929
 
Podatek od środków transportowych
PKO BP w Płocku 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
PKO BP w Płocku  84 1020 3974 0000 5302 0248 5043
 
Mandaty
PKO BP w Płocku 63 1020 1592 0000 2102 0256 9101
 

Niepodatkowe dochody Gminy Miasta Płocka
PKO BP w Płocku 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929


Dochody budżetowe pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz JST

PKO BP w Płocku 85 1020 1592 0000 2202 0247 0201

 

Dochody z tytułu sprzedaży opodatkowanej VAT (w tym sprzedaży zwolnionej i 0 %)

PKO BP w Płocku 69 1020 1592 0000 2402 0273 2097


Opłata skarbowa
PKO BP w Płocku 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929
 
Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać w formie gotówkowej lub bezgotówkowej (przelewem bankowym).
 
Osoba wnosząca o dokonanie czynności wymagającej uiszczenia opłaty skarbowej zobowiązana jest przedłożyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej. Zapłaty opłaty skarbowej gotówką można dokonać bez dodatkowych opłat: w Banku Spółdzielczym "Mazowsze" we wszytkich placówkach na terenie Miasta Płocka.

 
Niepodatkowe dochody Skarbu Państwa
PKO BP w Płocku 60 1020 3974 0000 5502 0178 2903
 
Rachunek sum depozytowych (wadia, kaucje, sumy gwarancyjne, zabezpieczenie należytego wykonania umów)
PKO BP w Płocku 85 1020 3974 0000 5002 0177 9982
 
Opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne
(opłaty ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powielanych, opłaty za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów  i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu)

PKO BP w Płocku 24 1020 1592 0000 2902 0297 7684


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 15 lat temu (środa, 18 marca 2009, godzina 14:37)
 • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
 • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
 • Ilość wyświetleń: 2 727 926
 • Data ostatniej aktualizacji: środa, 29 czerwca 2022, godzina 13:33
 • Historia aktualizacji

 • 29 czerwca 2022, godzina 13:33 Aktualizacja dokumentu
  16 lipca 2021, godzina 09:29 Aktualizacja dokumentu
  19 listopada 2019, godzina 09:40 Aktualizacja danych
  27 września 2019, godzina 10:54 Aktualizacja danych
  27 września 2019, godzina 10:50 Aktualizacja danych
  23 maja 2018, godzina 12:56 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2017, godzina 12:44 Aktualizacja danych
  01 czerwca 2016, godzina 09:09 Aktualizacja danych
  01 czerwca 2016, godzina 09:08 Aktualizacja danych
  31 maja 2016, godzina 14:41 Aktualizacja danych
  28 czerwca 2013, godzina 10:44 Aktualizacja danych
  06 kwietnia 2011, godzina 14:40 Aktualizacja danych