Statystyki wyświetleń


OKM - 01. Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terytorium RP. - 2 717 908 wyświetleń
Lista spraw - Wydział Strategii, Architektury i Urbanistyki - 2 717 425 wyświetleń
Wydawanie wypisów i wyrysów dla nieruchomości położonych na obszarze miasta Płocka oraz udostępnianie danych z ewidencji gruntów i budynków. WGD – 19. - 2 716 282 wyświetleń
OKM - 02. Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy. - 2 716 263 wyświetleń
Statut Miasta Płocka - 2 715 929 wyświetleń
Lista spraw - Wydział Podatków i Księgowości - 2 715 434 wyświetleń
Biuro Obsługi Klienta - 2 715 393 wyświetleń
Kadencja 2002 - 2006 - 2 715 327 wyświetleń
Kadencja 2006 - 2010 - 2 715 324 wyświetleń
Zarządzenia z 2020 roku - 2 715 228 wyświetleń
Wydział Kształtowania Środowiska - 2 715 224 wyświetleń
Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. WGD - 18. - 2 715 031 wyświetleń
Kadencja 2010 - 2014 - 2 714 935 wyświetleń
Wydawanie wniosków o uzyskanie skierowania na zabieg STERYLIZACJI / KASTRACJI lub UŚPIENIE ŚLEPEGO MIOTU. OOS - 41. - 2 714 886 wyświetleń
Lista spraw - Referat Spraw Obywatelskich - 2 714 629 wyświetleń
Wynajęcie lokalu lub zamiana lokalu dotychczasowego. WZN - 10. - 2 714 430 wyświetleń
Wydział Geodezji - 2 714 188 wyświetleń
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - 2 714 123 wyświetleń
Zamierzenia i programy - 2 713 898 wyświetleń
Lista spraw - Referat Ochrony Środowiska - 2 713 475 wyświetleń