Statystyki wyświetleń


Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terytorium RP. OKM - 07. - 2 715 620 wyświetleń
Lista spraw - Wydział Strategii, Architektury i Urbanistyki - 2 714 185 wyświetleń
Zarządzenia z 2020 roku - 2 714 058 wyświetleń
Biuro Obsługi Klienta - 2 713 915 wyświetleń
Wydawanie wypisów i wyrysów dla nieruchomości położonych na obszarze miasta Płocka oraz udostępnianie danych z ewidencji gruntów i budynków. WGD – 19. - 2 713 914 wyświetleń
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy. OKM - 10. - 2 713 503 wyświetleń
Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. WGD - 18. - 2 713 363 wyświetleń
Statut Miasta Płocka - 2 713 336 wyświetleń
Wydział Kształtowania Środowiska - 2 713 285 wyświetleń
Kadencja 2002 - 2006 - 2 713 013 wyświetleń
Lista spraw - Wydział Podatków i Księgowości - 2 712 996 wyświetleń
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - 2 712 926 wyświetleń
Kadencja 2006 - 2010 - 2 712 890 wyświetleń
Lista spraw - Referat Spraw Obywatelskich - 2 712 749 wyświetleń
Wynajęcie lokalu lub zamiana lokalu dotychczasowego. WZN - 10. - 2 712 720 wyświetleń
Wydział Geodezji - 2 712 704 wyświetleń
Kadencja 2010 - 2014 - 2 712 375 wyświetleń
Zamierzenia i programy - 2 712 369 wyświetleń
Lista spraw - Referat Ochrony Środowiska - 2 712 017 wyświetleń
Wydawanie wniosków o uzyskanie skierowania na zabieg STERYLIZACJI / KASTRACJI lub UŚPIENIE ŚLEPEGO MIOTU. OOS - 41. - 2 712 002 wyświetleń