Statystyki wyświetleń


Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy. OKM - 10. - 2 707 215 wyświetleń
Wyrejestrowanie pojazdu po złomowaniu. OKM - 36. - 2 707 164 wyświetleń
Zamierzenia i programy - 2 707 037 wyświetleń
Lista spraw - Referat Spraw Obywatelskich - 2 706 975 wyświetleń
Wydział Geodezji - 2 706 696 wyświetleń
Wynajęcie lokalu lub zamiana lokalu dotychczasowego. WZN - 10. - 2 706 686 wyświetleń
Lista spraw - Wydział Podatków i Księgowości - 2 706 646 wyświetleń
Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. WGD - 18. - 2 706 579 wyświetleń
Wydział Kształtowania Środowiska - 2 706 473 wyświetleń
Opłata skarbowa. OPO - 02. - 2 706 087 wyświetleń
Informacje o wynikach naboru - 2 705 962 wyświetleń
Lista spraw - Wydział Strategii, Architektury i Urbanistyki - 2 705 935 wyświetleń
Statut Miasta Płocka - 2 705 890 wyświetleń
Lista spraw - Referat Ochrony Środowiska - 2 705 685 wyświetleń
Referat Spraw Obywatelskich - 2 705 607 wyświetleń
Kadencja 2018 - 2023 - 2 705 531 wyświetleń
Wydawanie wypisów i wyrysów dla nieruchomości położonych na obszarze miasta Płocka oraz udostępnianie danych z ewidencji gruntów i budynków. WGD – 19. - 2 705 518 wyświetleń
Wydanie nowego dowodu rejestracyjnego, wtórnika dowodu rejestracyjnego, nalepek legalizacyjnych i nalepki kontrolnej.  OKM - 33. - 2 704 958 wyświetleń
Zespół Rejestracji Pojazdów - 2 704 880 wyświetleń
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego. OSO - 12. - 2 704 734 wyświetleń