Statystyki wyświetleń


Zarządzenia z 2019 roku - 2 709 855 wyświetleń
Interpelacje z 2019 roku - 2 709 767 wyświetleń
OKM - 23. Wymiana zagranicznego prawa jazdy. - 2 709 370 wyświetleń
Podejmowanie interwencji w sprawach o ochronę praw konsumentów. BRK - 02. - 2 709 230 wyświetleń
Interpelacje z 2015 roku - 2 709 157 wyświetleń
Kontrole - 2 708 891 wyświetleń
Zespół Rejestracji Pojazdów - 2 708 830 wyświetleń
OKM - 16. Wtórnik tablic (tablicy) rejestracyjnych, dodatkowa tablica rejestracyjna do oznaczenia bagażnika. - 2 708 791 wyświetleń
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości . OPO - 10. - 2 708 753 wyświetleń
Spółki prawa handlowego z udziałem miasta - 2 708 731 wyświetleń
Podatek od środków transportu. OPO - 06. - 2 708 634 wyświetleń
Postępowanie egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. WED - 05. - 2 708 620 wyświetleń
Szkoły i placówki wychowania pozaszkolnego - 2 708 498 wyświetleń
Referat Ochrony Środowiska - 2 708 431 wyświetleń
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Płocka - 2 708 139 wyświetleń
Referat Gospodarowania Odpadami - 2 708 040 wyświetleń
Transmisja sesji Rady Miasta Płocka - 2 708 031 wyświetleń
Interpelacje z 2020 roku - 2 708 019 wyświetleń
Dzierżawa/użyczenie nieruchomości Gminy - Miasto Płock. WZN - 01. - 2 708 018 wyświetleń
Wydział Strategii, Architektury i Urbanistyki - 2 707 963 wyświetleń