Statystyki wyświetleń


Referat Ochrony Środowiska - 2 700 518 wyświetleń
Kadencja 2014 - 2018 - 2 700 502 wyświetleń
Szkoły i placówki wychowania pozaszkolnego - 2 700 346 wyświetleń
Wydawanie wniosków o uzyskanie skierowania na zabieg STERYLIZACJI/KASTRACJI lub UŚPIENIE ŚLEPEGO MIOTU. OOS - 41. - 2 700 266 wyświetleń
Wydawanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości stanowiących własność (lub będących w użytkowaniu) osób fizycznych na cele związane oraz niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej i osób prawnych. OOS - 18. - 2 700 260 wyświetleń
Interpelacje z 2020 roku - 2 700 199 wyświetleń
Lista spraw - Referat Gospodarowania Odpadami - 2 700 197 wyświetleń
Lista spraw - Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej - 2 700 137 wyświetleń
Kadencja 2018 - 2023 - 2 700 133 wyświetleń
Kadencja 2018 - 2023 - 2 700 091 wyświetleń
Zarządzenia z 2019 roku - 2 700 066 wyświetleń
Wydział Zarządzania Nieruchomościami Gminy - 2 699 988 wyświetleń
Wydanie zaświadczenia o stażu pracy w gospodarstwie rolnym. OOS - 19. - 2 699 963 wyświetleń
Żłobki i przedszkola miejskie - 2 699 959 wyświetleń
Wniosek o wydanie kopii dokumentów z zasobów Referatu Administracji Architektoniczno - Budowlanej i Referatu Urbanistyki. WUA-06. - 2 699 959 wyświetleń
Wydział Edukacji - 2 699 955 wyświetleń
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Płocka - 2 699 935 wyświetleń
Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych. WUA-20. - 2 699 861 wyświetleń
Kadencja 2002 - 2006 - 2 699 697 wyświetleń
Zgłoszenie zamiaru budowy. WUA-18. - 2 699 632 wyświetleń