Transmisja sesji Rady Miasta Płocka
Transmisja sesji Rady Miasta Płocka

Transmisje z sesji Rady Miasta Płocka dostępne sa na kanale Sesja Rady Miasta Płocka - transmisje (https://www.youtube.com/channel/UCJ0qvHlzOSAOGnKrst7ipcw)

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Informujemy, że zgodnie z treścią art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, obrady Rady Miasta Płocka są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej plock.eu.

Udział w obradach Rady Miasta Płocka oznacza akceptację dla utrwalenia swojego wizerunku i głosu.

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock 09-400 Płock, Stary Rynek 1.

Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@płock.eu.

Utrwalone dane, w postaci wizerunku i głosu, będą publicznie dostępne.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Miasto Płock.

Dane osobowe przechowywane będą przez czas wynikający z przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych.

Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych.

Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 5 lat temu (czwartek, 22 listopada 2018, godzina 09:19)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 706 831
  • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 22 listopada 2018, godzina 09:21
  • Historia aktualizacji

  • 22 listopada 2018, godzina 09:21 Aktualizacja danych
    22 listopada 2018, godzina 09:20 Aktualizacja danych