Transmisja sesji Rady Miasta Płocka
Transmisja sesji Rady Miasta Płocka

Transmisje na żywo z sesji Rady Miasta Płocka dostępne są pod linkiem https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/500/rada-miasta-plocka.htm

Archiwalne transmisje: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/500/rada-miasta-plocka.htm


Transmisje z kadencji Rady Miasta Płocka 2018 - 2023 dostępne są na kanale Sesja Rady Miasta Płocka - transmisje (https://www.youtube.com/channel/UCJ0qvHlzOSAOGnKrst7ipcw)

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Informujemy, że zgodnie z treścią art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, obrady Rady Miasta Płocka są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

 • Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej plock.eu.
 • Udział w obradach Rady Miasta Płocka oznacza akceptację dla utrwalenia swojego wizerunku i głosu.
 • Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock 09-400 Płock, Stary Rynek 1.
 • Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@płock.eu.
 • Utrwalone dane, w postaci wizerunku i głosu, będą publicznie dostępne.
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Miasto Płock.
 • Dane osobowe przechowywane będą przez czas wynikający z przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych.
 • Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych.
 • Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Dane nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 5 lat temu (czwartek, 22 listopada 2018, godzina 09:19)
 • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
 • Nadzór nad treścią: Marta Komorkowska
 • Ilość wyświetleń: 2 708 332
 • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 06 maja 2024, godzina 09:08
 • Historia aktualizacji

 • 06 maja 2024, godzina 09:08 Aktualizacja dokumentu
  06 maja 2024, godzina 09:08 Aktualizacja dokumentu
  02 maja 2024, godzina 10:56 Aktualizacja dokumentu
  02 maja 2024, godzina 10:55 Aktualizacja dokumentu
  22 listopada 2018, godzina 09:21 Aktualizacja danych
  22 listopada 2018, godzina 09:20 Aktualizacja danych