• Prezydent Miasta Płocka
  informuje
  , że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1 Budynek C podano do publicznej wiadomości wykazy, na sprzedaż w drodze przetargów ustnych ograniczonych do firm posiadających w profilu działalności jeden z kodów PKD: 35.11.Z, 35.12.Z, 35.13.Z, 35.14.Z, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 251 poz. 1885 ze zm.), nieruchomości zabudowanych stacjami transformatorowymi, stanowiących własność Gminy Miasto Płock, położonych w Płocku, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek:
   
  1) nr 523/5 o powierzchni 51 m2, w obrębie 3 "Maszewo", przy ul. Medycznej,
  KW PL1P/00145332/9.

  2) nr 397/13 o powierzchni 61 m2, w obrębie 4 „Łukasiewicza”, przy ul. Rajmunda Rembielińskiego,
  KW PL1P/00145650/4.

  3) nr 203/4 o powierzchni 92 m2, w obrębie 7 „Działki”, przy ul. Jana Kochanowskiego,
  KW PL1P/00139897/2.

  4) 3187/22 o powierzchni 98 m2, w obrębie 1 „Podolszyce-Borowczki”, przy ul. Batalionu „Parasol”,
  KW PL1P/00054633/4.

  5) nr 3004/4 o powierzchni 135 m2, w obrębie 12 „Radziwie”, przy ul. Leonida Teligi,
  KW PL1P/00045007/1.

  Ww. księgi wieczyste prowadzone są przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Płocku.  Dział: Zbycie nieruchomości Gminy Płock
  Data publikacji: 2 tygodnie temu (04 kwietnia 2024, godzina 13:28)
  Nadzór nad treścią: Monika Olkucka - Zespół Zbywania i Nabywania Nieruchomości
 •  Wykaz nieruchomości Gminy - Miasto Płock przeznaczonych do zbycia w formie bezprzetargowej - ulica Jaworowa.


  Załączniki:
 • Wykaz12 03 kwietnia 2024, godzina 07:40

 • Dział: Zbycie nieruchomości Gminy Płock
  Data publikacji: 3 tygodnie temu (03 kwietnia 2024, godzina 07:39)
  Nadzór nad treścią: Anita Krajewska
 • Prezydent Miasta Płocka
  informuje
  , że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie bezprzetargowej na rzecz właścicieli nieruchomości sąsiedniej: działka nr 312/17 o pow. 72 m2 położona w Płocku przy ul. Saperskiej.  Dział: Zbycie nieruchomości Gminy Płock
  Data publikacji: 1 miesiąc temu (14 marca 2024, godzina 08:52)
  Nadzór nad treścią: Beata Pomianowska - Wydział Obrotu Nieruchomościami Gminy i Mienia Skarbu Państwa
 • Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na  sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 197/1, 200/2, 198/7, 202/12  o łącznej pow. 5.4083  ha położonej w Płocku w Obrębie 2 "Trzepowo" przy ul. Okólnej


  Załączniki:
 • Ogłoszenie o przetargu Okólna 197_1, 200_2, 198_7, 202_12 obr. 2 08 marca 2024, godzina 11:57
 • mapa poglądowa Okólna, obr. 2, dz. 197_1 itd. 08 marca 2024, godzina 11:57
 • Oświadczenie podmiotu dz. 197-1 itd. (osoba fizyczna) do przetargu Okólna 08 marca 2024, godzina 11:57
 • Oświadczenie podmiotu dz. 197-1 itd. (osoba prawna) do przetargu Okólna 08 marca 2024, godzina 11:57

 • Dział: Zbycie nieruchomości Gminy Płock
  Data publikacji: 1 miesiąc temu (08 marca 2024, godzina 11:56)
  Nadzór nad treścią: Ewa Kalwasińska - Wydział Obrotu Nieruchomościami Gminy i Mienia Skarbu Państwa
 • Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na  sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 199/3 o pow. 3.0661 ha położonej w Płocku w Obrębie 2 "Trzepowo" przy ul. Okólnej


  Załączniki:
 • Ogłoszenie o przetargu Okólna 199_3 obr. 2 08 marca 2024, godzina 11:41
 • mapa poglądowa ul. Okólna, obr. 2, dz. 199_1 08 marca 2024, godzina 11:41
 • Oświadczenie podmiotu dz. 199-3 (osoba fizyczna) do przetargu Okólna 08 marca 2024, godzina 11:41
 • Oświadczenie podmiotu dz. 199-3 (osoba prawna) do przetargu Okólna 08 marca 2024, godzina 11:41

 • Dział: Zbycie nieruchomości Gminy Płock
  Data publikacji: 1 miesiąc temu (08 marca 2024, godzina 11:40)
  Nadzór nad treścią: Ewa Kalwasińska - Wydział Obrotu Nieruchomościami Gminy i Mienia Skarbu Państwa
 • Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 3737/1 i 3737/2  o łącznej powierzchni 2106 mkw oraz dz. nr 3737/3 i 3737/4 o łącznej powierzchni 2159 mkw położonych w Płocku w rejonie  ul. Wilczej Obręb 1 "Podolszyce-Borowiczki"


  Załączniki:
 • Ogłoszenie o przetargu sprzedaż dz. nr 3737-1 i 3737-2 oraz 3737-3 i 3737-4 rejon ul. Wilczej Obr. 1 16 lutego 2024, godzina 10:15
 • mapka poglądowa dz. nr 3737-1 i 3737-2 Obr. 1 16 lutego 2024, godzina 10:15
 • mapka poglądowa dz. nr 3737-3 i 3737-4 Obr. 1 16 lutego 2024, godzina 10:15
 • Oświadczenie os. fizycznej dz. nr 3737-1 i 3737-2 Obr. 1 16 lutego 2024, godzina 10:15
 • Oświadczenie os. prawnej dz. nr 3737-1 i 3737-2 Obr. 1 16 lutego 2024, godzina 10:16
 • Oświadczenie os. fizycznej dz. nr 3737-3 i 3737-4 Obr. 1 16 lutego 2024, godzina 10:16
 • Oświadczenie os. prawnej dz. nr 3737-3 i 3737-4 Obr1 16 lutego 2024, godzina 10:16

 • Dział: Zbycie nieruchomości Gminy Płock
  Data publikacji: 2 miesiące temu (16 lutego 2024, godzina 10:15)
  Nadzór nad treścią: Ewa Kalwasińska
 • Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 86/1, 86/2, 86/4 i 99/1 o łącznej powierzchni 3.7914 ha położonych w Płocku przy ul. Długa-Kobiałka obręb 3 "Maszewo"


  Załączniki:
 • Ogłoszenie o przetargu Długa-Kobiałka dz. nr 86-1, 86-2, 86-4, 99-1 o łącz. pow. 3.7914 ha 16 lutego 2024, godzina 09:50
 • mapka poglądowa ul. Długa-Kobiałka 16 lutego 2024, godzina 09:50
 • Umowa 230-BZN.I.ZR-W-356-2018 z dn. 09.10.2018 r. (gazociąg) 16 lutego 2024, godzina 09:50
 • Oświadczenie Podmiotu (os. fizyczna) 16 lutego 2024, godzina 09:51
 • Oświadczenie Podmiotu (os. prawna) 16 lutego 2024, godzina 09:51

 • Dział: Zbycie nieruchomości Gminy Płock
  Data publikacji: 2 miesiące temu (16 lutego 2024, godzina 09:50)
  Nadzór nad treścią: Ewa Kalwasińska
 • Prezydent Miasta Płocka

  Informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1 Budynek C podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do zbycia w formie zamiany, stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock, położonej w Płocku przy Al. Stanisława Jachowicza w obrębie Nr 7 „Działki”, oznaczonej numerem ewidencyjnym 560/5 o pow. 0,0139 ha, objętej księgą wieczystą nr PL1P/00018202/0 prowadzoną przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Płocku.
  Dział: Zbycie nieruchomości Gminy Płock
  Data publikacji: 10 miesięcy temu (14 czerwca 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Anna Jędra - Referat Obrotu Nieruchomościami Gminy
 • Prezydent Miasta Płocka

  Informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1 Budynek C podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do zbycia w formie zamiany, stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock, położonej w Płocku przy ul. Kolegialnej w obrębie Nr 8 „Śródmieście”, oznaczonej numerem ewidencyjnym 796/2 o pow. 0,0538 ha, objętej księgą wieczystą nr PL1P/00000092/6 prowadzoną przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Płocku.  Dział: Zbycie nieruchomości Gminy Płock
  Data publikacji: 10 miesięcy temu (26 maja 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Anna Jędra - Referat Obrotu Nieruchomościami Gminy
 • Regulamin organizacji przetargów i rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Płock


  Załączniki:
 • Regulamin organizacji przetargów Gminy Płock 27 lipca 2021, godzina 14:06

 • Dział: Zbycie nieruchomości Gminy Płock
  Data publikacji: 2 lata temu (27 lipca 2021, godzina 00:00)