• Informacja Prezydenta Miasta Płocka o wyniku II przetargu na sprzedaż nieruchomości - ul. A. Drętkiewicza


  Załączniki:
 • Informacja o II przetargu Drętkiewicza 29 września 2022, godzina 13:25

 • Dział: Zbycie nieruchomości Gminy Płock
  Data: 2022-09-29
  Nadzór nad treścią: Monika Olkucka - Wydział Obrotu Nieruchomościami Gminy
 • Ogłoszenie Prezydenta Miasta Płocka o przetargu na sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej w obrębie 6, działki nr 175-21,  175-22, 175-23, cz.175-24


  Załączniki:
 • Ogłoszenie o przetargu obr.6 dz. 175-21,175-22,175-23,cz.175-24 13 września 2022, godzina 10:04
 • Mapa poglądowa 13 września 2022, godzina 10:04
 • Oświadczenie podmiotu dz. 175_23_24 (osoba fizyczna) do przetargu Lotnisko 13 września 2022, godzina 10:04
 • Oświadczenie podmiotu dz. 175-21(osoba fizyczna) do przetargu Lotnisko 13 września 2022, godzina 10:04
 • Oświadczenie podmiotu dz.175_22_24 (osoba fizyczna) do przetargu Lotnisko 13 września 2022, godzina 10:04
 • Oświadczenie podmiotu dz. 175-21 (osoba prawna) do przetargu Lotnisko 13 września 2022, godzina 10:04
 • Oświadczenie podmiotu dz. 175-22_24 (osoba prawna)do przetargu Lotnisko 13 września 2022, godzina 10:05
 • Oświadczenie podmiotu dz. 175-23_24 (osoba prawna) do przetargu Lotnisko 13 września 2022, godzina 10:05

 • Dział: Zbycie nieruchomości Gminy Płock
  Data: 2022-09-13
  Nadzór nad treścią: Monika Olkucka
 • Prezydent  Miasta Płocka
  informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie bezprzetargowej na rzecz właściciela działki sąsiedniej:
  działka nr 1028/20 o pow. 0,0791 ha  położona w Płocku przy Placu Dąbrowskiego.  Dział: Zbycie nieruchomości Gminy Płock
  Data: 2022-09-09
  Nadzór nad treścią: Anita Krajewska
 • Ogłoszenia Prezydenta o przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Jędrzejewo w Płocku


  Załączniki:
 • Ogloszenie II przetargu dz. nr 8-2 i 9-2 ul. Jędrzejewo Obręb 6 26 sierpnia 2022, godzina 09:18
 • mapa 8-2 9-2 Jędrzejewo 26 sierpnia 2022, godzina 09:18
 • Oświadczenie podmiotu do II przetargu dz. nr 8-2 i 9-2 ul. Jędrzejewo Obr. 6 (osoba fizyczna) 26 sierpnia 2022, godzina 09:18
 • Oświadczenie Podmiotu do II przetargu dz. nr 8-2 i 9-2 ul. Jędrzejewo Obręb 6 (osoba prawna) 26 sierpnia 2022, godzina 09:19

 • Dział: Zbycie nieruchomości Gminy Płock
  Data: 2022-08-26
  Nadzór nad treścią: Monika Olkucka
 • PREZYDENT MIASTA PŁOCKA
  informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1 Budynek C podano do publicznej wiadomości wykaz na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Płock, położonej w Płocku w Obrębie 2 „Trzepowo”, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 199/3 o powierzchni 3.0661 ha, objętej Księgą wieczystą PL1P/00016723/4 prowadzoną przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Płocku.
  Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Trzepowo” zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Płocka nr 836/XLIX/2014 z dnia 24 czerwca 2014 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 11 lipca 2014 roku, poz. 6754) przedmiotowe nieruchomości znajdują się na terenie oznaczonym symbolem 5PU/E, dla którego jako przeznaczenie plan ustala:
  – zabudowę produkcyjną, magazynową lub składową;
  – usługi, z wyłączeniem usług oświaty i opieki nad dziećmi;
  – elektrownie wraz z niezbędną infrastrukturą;
  – linie elektroenergetyczne wysokiego i najwyższego napięcia;
  – gazociąg wysokiego ciśnienia wraz z wiązkami sieci zasilającej i informatycznej oraz stacją gazową;
  – urządzenia wytwarzające energię z konwencjonalnych źródeł energii.
  Na terenie 5PU/E dopuszcza się lokalizację zabudowy, urządzeń, budowli oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby usług związanych ze sportami motorowymi.  Dział: Zbycie nieruchomości Gminy Płock
  Data: 2022-08-25
  Nadzór nad treścią: Monika Olkucka
 • Prezydent  Miasta Płocka
  informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie bezprzetargowej na rzecz właścicieli działki sąsiedniej:
  działka nr 235/5 o pow. 0,0083 ha  położona w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej Obr.10.  Dział: Zbycie nieruchomości Gminy Płock
  Data: 2022-08-24
  Nadzór nad treścią: Anita Krajewska
 • Ogłoszenia Prezydenta Miasta Płocka o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Płock oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 613/1; 613/2 położonej przy ul. Padlewskiego w obrębie nr 8 "Śródmieście"

  Dokumenty do pobrania w załączeniu.


  Załączniki:
 • Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż dz. 613_1_2 obr.8 ul. Padlewskiego 19 sierpnia 2022, godzina 10:40
 • mapa Padlewskiego 613_1_2 19 sierpnia 2022, godzina 10:40
 • Oświadczenie Podmiotu osoba fizyczna 19 sierpnia 2022, godzina 10:41
 • Oświadczenie Podmiotu osoba prawna 19 sierpnia 2022, godzina 10:41

 • Dział: Zbycie nieruchomości Gminy Płock
  Data: 2022-08-19
  Nadzór nad treścią: Monika Olkucka
 • Prezydent  Miasta Płocka
  informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie bezprzetargowej na rzecz właściciela działki sąsiedniej:
  - działka nr 498/1 o pow. 0,0151 ha  położona w Płocku przy ul. Szpitalnej Obr.3.  Dział: Zbycie nieruchomości Gminy Płock
  Data: 2022-08-19
  Nadzór nad treścią: Anita Krajewska
 • PREZYDENT MIASTA PŁOCKA
  informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1 Budynek C podano do publicznej wiadomości wykaz na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miasto Płock, położonych w Płocku w Obrębie 2 „Trzepowo”, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 197/1, 200/2, 198/7, 202/12 o łącznej powierzchni 5.4083 ha, objętych Księgami wieczystymi PL1P/00031580/0 i PL1P/00021814/7 prowadzonymi przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Płocku.
  Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Trzepowo” zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Płocka nr 836/XLIX/2014 z dnia 24 czerwca 2014 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 11 lipca 2014 roku, poz. 6754) przedmiotowe nieruchomości znajdują się na terenie oznaczonym symbolem 5PU/E, dla którego jako przeznaczenie plan ustala:
  – zabudowę produkcyjną, magazynową lub składową;
  – usługi, z wyłączeniem usług oświaty i opieki nad dziećmi;
  – elektrownie wraz z niezbędną infrastrukturą;
  – linie elektroenergetyczne wysokiego i najwyższego napięcia;
  – gazociąg wysokiego ciśnienia wraz z wiązkami sieci zasilającej i informatycznej oraz stacją gazową;
  – urządzenia wytwarzające energię z konwencjonalnych źródeł energii.
  Na terenie 5PU/E dopuszcza się lokalizację zabudowy, urządzeń, budowli oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby usług związanych ze sportami motorowymi.

  Sprzedaż wyżej wymienionych nieruchomości nastąpi łącznie.  Dział: Zbycie nieruchomości Gminy Płock
  Data: 2022-08-12
  Nadzór nad treścią: Monika Olkucka
 • PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

  ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Płock, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 241/2 o pow. 453 m2 położonej w Płocku przy ul. Bielskiej 19 w Obrębie Nr 8 "Śródmieście" objętej księgą wieczystą PL1P /00070593/9 prowadzoną przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Płocku


  Załączniki:
 • Ogłoszenie o przetargu sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Płocku przy ul. Bielskiej 19 29 lipca 2022, godzina 10:59
 • mapka poglądowa ul. Bielska 19 29 lipca 2022, godzina 11:00
 • Oświadczenie Podmiotu (os. prawna) 29 lipca 2022, godzina 11:00
 • Oświadczenie Podmiotu (os. fizyczna) 29 lipca 2022, godzina 11:00

 • Dział: Zbycie nieruchomości Gminy Płock
  Data: 2022-07-29
  Nadzór nad treścią: Ewa Kalwasińska