• Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 2317 położonej w Płocku przy ul. Popłacińskiej Obręb 12 "Radziwie".


  Załączniki:
 • Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego 14 kwietnia 2021, godzina 09:38

 • Dział: Zbycie nieruchomości Gminy Płock
  Data: 2021-04-14
 • Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Jędrzejewo w obrębie 6 oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 18/19 o pow. 4,0552 ha


  Załączniki:
 • Informacja o wyniku przetargu dz. 18-19 obręb 6 08 kwietnia 2021, godzina 10:48

 • Dział: Zbycie nieruchomości Gminy Płock
  Data: 2021-04-08
 • Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Płock położonej w Płocku przy ul. Bielskiej Obręb 6 "Kostrogaj Rolniczy" oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 175/12 o pow. 34,7267 ha


  Załączniki:
 • Ogłoszenie 31 marca 2021, godzina 14:06
 • dz. 175-12 obr.6 31 marca 2021, godzina 14:06

 • Dział: Zbycie nieruchomości Gminy Płock
  Data: 2021-03-31
 • Prezydent  Miasta Płocka

  informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości sąsiedniej :
  działka nr 18/6 o pow. 800 m2   położona w Płocku przy ul. Kostrogaj.  Dział: Zbycie nieruchomości Gminy Płock
  Data: 2021-03-30
 • Wynik przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Jędrzejewo w obrębie 6 oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 7/8 o pow. 7136 m2


  Załączniki:
 • Informacja o wyniku przetargu dz. 7-8 obr.6 19 marca 2021, godzina 11:08

 • Dział: Zbycie nieruchomości Gminy Płock
  Data: 2021-03-19
 • Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Płocku przy ul. św. Floriana Obręb 1 oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 3707/59, 3707/51, 3707/60, 3707/53, 3707/61, 3707/63, 3707/65 o łącznej pow. 1515 m2


  Załączniki:
 • Informacja o wyniku przetargu z 05.03.2021 r. ul. św. Floriana 15 marca 2021, godzina 10:19

 • Dział: Zbycie nieruchomości Gminy Płock
  Data: 2021-03-15
 • Ogłoszenia o przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Płock położonej w Płocku przy ul. Popłacińskiej Obręb 12 "Radziwie" oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 2317 o pow. 2517 m2 zgodnie z treścią załączonego ogłoszenia oraz mapką poglądową.


  Załączniki:
 • mapa 16 lutego 2021, godzina 13:21
 • Ogłoszenie ul. Popłacińska 16 lutego 2021, godzina 13:21

 • Dział: Zbycie nieruchomości Gminy Płock
  Data: 2021-02-16
 • Prezydent Miasta Płocka

  informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie bezprzetargowej:
  1) na rzecz właścicieli nieruchomości sąsiedniej:
  - działka nr 1413/24 o pow. 199 m2 położona w Płocku przy ul. Gościniec,
  - działka nr 1688/9 o pow. 182 m2 położona w Płocku przy ul. Wójtowej,
  2) na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego:
  - działka nr 6 i nr 7 o łącznej pow. 2,3021 ha położone w Płocku przy ul. Przemysłowej.  Dział: Zbycie nieruchomości Gminy Płock
  Data: 2021-02-15
 • Ogłoszenie PREZYDENT MIASTA PŁOCKA o przetargach ustnych nieograniczonych  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących  własność Gminy Miasto Płock, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 2318/6, 2318/7, 2318/8, 2318/9, 2318/10, 2318/12, 2318/13 położonych w Płocku  przy ul. Żeglarskiej w Obrębie Nr 12” Radziwie” objętych księgą wieczystą PL1P/00045713/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Płocku


  Załączniki:
 • Ogłoszenie o przetargu Żeglarska 09 lutego 2021, godzina 12:06
 • ul. Żeglarska - mapka poglądowa 09 lutego 2021, godzina 12:06

 • Dział: Zbycie nieruchomości Gminy Płock
  Data: 2021-02-09
 • Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Płock położonej w Płocku przy ul. Jędrzejewo Obręb 6 "Kostrogaj Rolniczy" oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 18/19 o pow. 4,0552 ha


  Załączniki:
 • Ogłoszenie 22 stycznia 2021, godzina 13:56
 • mapa poglądowa 22 stycznia 2021, godzina 13:57

 • Dział: Zbycie nieruchomości Gminy Płock
  Data: 2021-01-22