• Informacja o wyniku II przetargu na sprzedaż dz. nr 3352/4 o pow. 1115 mkw, położonej w Płocku przy ul. Mazurskiej Obręb 1.


  Załączniki:
 • Informacja o wyniku II przetargu na sprzedaż dz. nr 3352-4 ul. Mazurska Obr. 1 25 listopada 2021, godzina 11:21

 • Dział: Zbycie nieruchomości Gminy Płock
  Data: 2021-11-25
 • Wykaz nieruchomości Gminy - Miasto Płock przeznaczonych do zbycia w formie bezprzetargowej w trybie art. 37 ust. 2 pkt 3. - al. Kilińskiego


  Załączniki:
 • Wykaz 09 listopada 2021, godzina 10:47

 • Dział: Zbycie nieruchomości Gminy Płock
  Data: 2021-11-09
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wniesienia aportem do jednoosobowej spółki Gminy - Miasto Płock (na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami).


  Załączniki:
 • wykaz aport 09 listopada 2021, godzina 12:55

 • Dział: Zbycie nieruchomości Gminy Płock
  Data: 2021-11-09
 • Prezydent Miasta Płocka
   
  informuje
  , że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1 Budynek C podano do publicznej wiadomości wykaz na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miasto Płock położonych w Płocku w Obrębie 3 "Maszewo" oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 86/1, 86/2, 86/4, 99/1 o łącznej powierzchni 3,7914 ha objętych Księgami wieczystymi PL1P/00072317/5 i PL1P/00003158/8 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych.
  Sprzedaż ww. nieruchomości nastąpi łącznie.
   
  Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Kobiałka” w Płocku  przyjętym Uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 767/XLVI/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku przedmiotowe nieruchomości położone są na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1 PU i 2 PU – tereny zabudowy produkcyjnej, składowej i magazynowej oraz zabudowy usługowej. Zakazuje się lokalizowania zabudowy usługowej podlegającej ochronie akustycznej zgodnie z przepisami odrębnymi. Fragment działki o numerze ewidencyjnym działki 86/1 znajduje się w granicach stref kontrolowanych gazociągów.  Dział: Zbycie nieruchomości Gminy Płock
  Data: 2021-11-02
 • Wykaz nieruchomości Gminy - Miasto Płock przeznaczonych do zbycia w formie bezprzetargowej - ul. Cedrowa


  Załączniki:
 • Wykaz ul. Cedrowa 27 października 2021, godzina 08:48

 • Dział: Zbycie nieruchomości Gminy Płock
  Data: 2021-10-27
 • Prezydent Miasta Płocka

  informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie bezprzetargowej (dodzielenie):
  - dz. nr 2667/19 o pow. 22 m2 położona w Płocku przy ul. Cedrowej.
  - dz. nr 178/17 o pow. 25 m2 położona w Płocku przy ul. Kazimierza Wielkiego.  Dział: Zbycie nieruchomości Gminy Płock
  Data: 2021-10-27
 • Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Płocku przy ul. Zielonej w Obrębie 12 "Radziwie" oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 2445 KW PL1P/00118361/3 oraz 2444/4 KW PL1P/00045713/3 o łącznej pow. 7345 mkw


  Załączniki:
 • Oświadczenie Podmiotu (osoba prawna) 22 października 2021, godzina 13:29
 • Oświadczenie Podmiotu (osoba fizyczna) 22 października 2021, godzina 13:29
 • Ogłoszenie o przetargu ul. Zielona dz. nr 2445 i 2444-4 Obr. 12 22 października 2021, godzina 13:29
 • mapka poglądowa ul. Zielona dz. nr 2445 i 2444-4 22 października 2021, godzina 13:29

 • Dział: Zbycie nieruchomości Gminy Płock
  Data: 2021-10-22
 • Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Płocku przy ul. Bielskiej 19

  Dokumenty do pobrania w załącznikach


  Załączniki:
 • Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Płocku przy ul. Bielskiej 19 24 września 2021, godzina 11:45
 • mapka poglądowa ul. Bielska 19 (nieruchomość zabudowana) 24 września 2021, godzina 11:45
 • Oświadczenie Podmiotu (os. fizyczna) 24 września 2021, godzina 11:45
 • Oświadczenie Podmiotu (os. prawna) 24 września 2021, godzina 11:45

 • Dział: Zbycie nieruchomości Gminy Płock
  Data: 2021-09-24
 • Regulamin organizacji przetargów i rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Płock


  Załączniki:
 • Regulamin organizacji przetargów Gminy Płock 27 lipca 2021, godzina 14:06

 • Dział: Zbycie nieruchomości Gminy Płock
  Data: 2021-07-27