• PREZYDENT MIASTA PŁOCKA
  informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1 Budynek C podano do publicznej wiadomości wykaz na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Płock, położonej w Płocku przy ul. Żeglarskiej, w obrębie Nr 12 „Radziwie”, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki: 2444/3 o powierzchni 713 m2, objętej księgą wieczystą PL1P/00142414/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Płocku.  Dział: Zbycie nieruchomości Gminy Płock
  Data: 2023-01-31
  Nadzór nad treścią: Monika Olkucka - Zespół Zbywania i Nabywania Nieruchomości
 • Prezydent  Miasta Płocka
  informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie bezprzetargowej na rzecz właściciela działki sąsiedniej:
      •  działka nr 1028/21 o pow. 0,0339 ha  położona w Płocku przy Placu Dąbrowskiego.  Dział: Zbycie nieruchomości Gminy Płock
  Data: 2023-01-19
  Nadzór nad treścią: Anita Krajewska - Wydział Obrotu Nieruchomościami Gminy
 • PREZYDENT MIASTA PŁOCKA


  informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1 Budynek C podano do publicznej wiadomości wykaz na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Płock, położonej w Płocku przy ul. Misjonarskiej 16, w obrębie Nr 8Śródmieście”, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki: 618/5 o powierzchni 228 m2, objętej księgą wieczystą PL1P/00080206/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Płocku.  Dział: Zbycie nieruchomości Gminy Płock
  Data: 2023-01-16
 • Prezydent Miasta Płocka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miasto Płock oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 175/22, 175/23 i udziałów w prawie do działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 175/24, położonych w Płocku w Obrębie 6 "Kostrogaj Rolniczy", objętych księga wieczystą PL1P/00065567/0 prowadzonych przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Płocku

  Dokumenty dotyczące ogłoszenia do pobrania znajdują się w załącznikach do ogłoszenia


  Załączniki:
 • Ogłoszenie o przetargu Lotnisko dz. 175_22_23 z udz. 175_24 obr. 6 13 stycznia 2023, godzina 10:30
 • Mapa poglądowa 13 stycznia 2023, godzina 10:30
 • Oświadczenie podmiotu dz. 175_23_24 (osoba fizyczna) do przetargu Lotnisko 13 stycznia 2023, godzina 10:30
 • Oświadczenie podmiotu dz.175_22_24 (osoba fizyczna) do przetargu Lotnisko 13 stycznia 2023, godzina 10:31
 • Oświadczenie podmiotu dz. 175-22_24 (osoba prawna)do przetargu Lotnisko 13 stycznia 2023, godzina 10:31
 • Oświadczenie podmiotu dz. 175-23_24 (osoba prawna) do przetargu Lotnisko 13 stycznia 2023, godzina 10:31

 • Dział: Zbycie nieruchomości Gminy Płock
  Data: 2023-01-13
  Nadzór nad treścią: Monika Olkucka - Zespół Zbywania i Nabywania Nieruchomości
 • Prezydent Miasta Płocka

  informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie bezprzetargowej na rzecz właścicieli nieruchomości sąsiednich :
  • działka nr 158/2 o pow. 71 m2 położona w Płocku przy ul. Słowackiego
  • działka nr 158/3 o pow. 69 m2 położona w Płocku przy ul. Słowackiego
  • działka nr 158/4 o pow. 70 m2 położona w Płocku przy ul. Słowackiego
  • działka nr 158/5 o pow. 114 m2 położona w Płocku przy ul. Słowackiego
  • działka nr 1624/7 o pow. 53 m2 położona w Płocku przy ul. Ogrodowej
  • działka nr 1624/8 o pow. 8 m2 położona w Płocku przy ul. Ogrodowej.  Dział: Zbycie nieruchomości Gminy Płock
  Data: 2022-12-09
  Nadzór nad treścią: Anita Krajewska
 • Informacja o wyniku II przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 24 przy ul. 1 Maja 1


  Załączniki:
 • Informacja o wyniku II przetargu ul. 1 Maja 1 01 grudnia 2022, godzina 15:12

 • Dział: Zbycie nieruchomości Gminy Płock
  Data: 2022-12-01
  Nadzór nad treścią: Monika Olkucka
 • Informacja Prezydenta Miasta Płocka o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej w obrębie 6 Kostrogaj Rolniczy przy ul. Bielskiej, działki nr 175-21,  175-22, 175-23, cz.175-24


  Załączniki:
 • informacja o wyniku przetargu dz. 175-21 22 listopada 2022, godzina 09:30
 • informacja o wyniku przetargu dz. 175-22,cz.175-24 22 listopada 2022, godzina 09:30
 • informacja o wyniku przetargu dz. 175-23,cz.175-24 22 listopada 2022, godzina 09:30

 • Dział: Zbycie nieruchomości Gminy Płock
  Data: 2022-11-22
  Nadzór nad treścią: Monika Olkucka - Zespół Zbywania i Nabywania Nieruchomości
 • Informacja Prezydenta Miasta Płocka o wyniku II przetargu na sprzedaż nieruchomości ul. Jędrzejewo


  Załączniki:
 • Informacja o wyniku II przetargu ul. Jędrzejewo, obr.6 03 listopada 2022, godzina 10:12

 • Dział: Zbycie nieruchomości Gminy Płock
  Data: 2022-11-03
  Nadzór nad treścią: Monika Olkucka - Zespół Zbywania i Nabywania Nieruchomości
 • Prezydent  Miasta Płocka
  informuje,
  że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie zamiany
  działka nr 485/1 o pow. 0,0726 ha  położona w Płocku przy ul. Bielskiej.
  Dział: Zbycie nieruchomości Gminy Płock
  Data: 2022-11-03
  Nadzór nad treścią: Marcin Kozanecki - Wydział Obrotu Nieruchomościami Gminy
 • Informacja Prezydenta Miasta Płocka o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości dz. 613/1, 613/2, obr. 8, ul.Padlewskiego


  Załączniki:
 • Informacja o odwołaniu przetargu 613_1_2, obr. 8 14 października 2022, godzina 11:42

 • Dział: Zbycie nieruchomości Gminy Płock
  Data: 2022-10-14
  Nadzór nad treścią: Monika Olkucka - Wydział Obrotu Nieruchomościami Gminy