• Prezydent Miasta Płocka
  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Kolegialna 26B, Skłodowskiej 1, Skłodowskiej 3.  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2022-09-15
  Nadzór nad treścią: Joanna Łęgowik
 • Prezydent Miasta Płocka
  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Bartnicza 1, Bartnicza 2, Bartnicza 4, Bartnicza 7, Bielska 51A, Błonie 2, Dobrzyńska 2A, Gałczyńskiego 8, Gałczyńskiego 20/1, Jasna 12, Na Skarpie 4, Nowy Rynek 14, Pszczela 2, Skłodowskiej 1.
  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2022-08-19
  Nadzór nad treścią: Joanna Łęgowik
 • Prezydent Miasta Płocka

  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Bartnicza 7, Jaśminowa 3, Na Skarpie 8, Obr. Westerplatte 3/1.  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2022-07-15
 • Prezydent Miasta Płocka
  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Bielska 24/1, Bielska 28, Gradowskiego 6, Obr. Westerplatte 6, Nowy Rynek 20, Na Skarpie 4, Na Skarpie 7, Na Skarpie 8, Pszczela 3, Skłodowskiej 1, Skłodowskiej 4.  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2022-07-04
  Nadzór nad treścią: Joanna Łęgowik
 • Prezydent Miasta Płocka
   
  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Bartnicza 1, Bartnicza 2, Jaśminowa 3, Kolegialna 26C, Kredytowa 3, Skłodowskiej 1, Słoneczna 60.  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2022-06-06
 • Prezydent Miasta Płocka

  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Bartnicza 1, Gałczyńskiego 3, Obr. Westerplatte 3/1, Skłodowskiej 2, Pl. Dąbrowskiego 5.  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2022-05-18
 • Listy osób uprawnionych do wynajęcia lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock w 2022 roku
  Załączniki:
 • najem socjalny lokali 16 lutego 2022, godzina 09:23
 • lokale na czas nieoznaczony 16 lutego 2022, godzina 09:24

 • Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2022-02-16
 • Listosób uprawnionych do podnajęcia lokalu mieszkalnego w ramach programu „Mieszkania na start” w 2022 roku


  Załączniki:
 • lista MNS 2022 24 stycznia 2022, godzina 10:02

 • Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2022-01-24
 • Prezydent Miasta Płocka

  Informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Bartnicza 1, Bartnicza 4, Bielska 28, Gałczyńskiego 20/1, Na Skarpie 2, Pszczela 2, Pszczela 3, Skłodowskiej 1, Tumska 5.  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2022-01-13
 • Projekt listy osób uprawnionych do wynajęcia lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock w 2022 roku


  W terminie 21 dni od dnia zamieszczenia listy w Biuletynie Informacji Publicznej osoby, które nie zgadzają się z przyznaną ilością punktów mogą składać w Biurze Obsługi Klienta wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wnioski składa się na urzędowych formularzach odwołanie, dostępnych również w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Zduńskiej 3 na stanowisku - Mieszkalnictwo tel. (024) 367 15 96. Rozpoznaniu podlegają tylko prawidłowo wypełnione i udokumentowane wnioski.


  Załączniki:
 • Odwołanie - zał. 3 12 stycznia 2022, godzina 07:51
 • Najem socjalny lokali 2022r.-zał 2. 12 stycznia 2022, godzina 07:52
 • Mieszkania na Start 12 stycznia 2022, godzina 07:52
 • Lokale na czas nieoznacz. 2022r.-zał. 1. 12 stycznia 2022, godzina 07:52

 • Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2022-01-12