• Lista osób uprawnionych do podnajęcia lokalu w ramach programu "Mieszkania na start" w 2023 roku

  Do pobrania: Lista osób uprawnionych do podnajęcia lokalu w ramach programu "Mieszkania na start" w 2023 roku


  Załączniki:
 • Lista MNS 2023 19 stycznia 2023, godzina 08:44

 • Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2023-01-19
  Nadzór nad treścią: Małgorzata Sikora
 • Projekty list osób uprawnionych do wynajęcia lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock w 2023 rok


  Projekty list osób uprawnionych do wynajęcia lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock w 2023 rok do pobrania w załącznikach:


  W terminie 21 dni od dnia zamieszczenia projektu listy w Biuletynie Informacji Publicznej osoby, które nie zgadzają się z przyznaną ilością punktów mogą składać wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wnioski składa się na urzędowych formularzach „Odwołanie”, dostępnych również w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka – Stanowisko Mieszkalnictwo – tel. 24 367-15-96. Rozpoznaniu podlegają tylko prawidłowo wypełnione i udokumentowane wnioski.


  Załączniki:
 • projekt lista - czas nieoznaczony 2023 11 stycznia 2023, godzina 08:28
 • projekt lista najem socjalny 2023 11 stycznia 2023, godzina 08:28
 • Druk odwołania 11 stycznia 2023, godzina 08:28

 • Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2023-01-11
  Nadzór nad treścią: Małgorzata Sikora
 • Prezydent Miasta Płocka
   
  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Bartnicza 7, Gradowskiego 16, Jaśminowa 1, Norwida 2, Skłodowskiej 2, Skłodowskiej 3.  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2023-01-04
  Nadzór nad treścią: Joanna Łęgowik - Wydział Zarządzania Nieruchomościami Gminy
 • Projekt listy osób uprawnionych do podnajęcia lokalu w ramach programu "Mieszkania na start" w 2023 roku

  Informacja dla osób, które nie zgadzają się z ilością przyznanych punktów:

  W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia listy w Biuletynie Informacji Publicznej, osoby które nie zgadzają się z ilością przyznanych punktów, mogą składać wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wnioski składa się na urzędowych formularzach ODWOŁANIE, dostępnych również w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka - stanowisko Mieszkalnictwo - tel. 24 367-15-96. Rozpoznaniu podlegają tylko prawidłowo wypełnione i udokumentowane wnioski.
  Druk odwołania do pobrania.


  Załączniki:
 • projekt lista MNS 2023 28 grudnia 2022, godzina 15:30
 • druk odwołania lista MNS 03 stycznia 2023, godzina 10:20

 • Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2022-12-28
  Nadzór nad treścią: Małgorzata Sikora
 • Listy osób uprawnionych do wynajęcia lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock w 2022 roku

  (aktualizacja na 8 grudnia 2022 roku)


  Załączniki:
 • Lista 12 grudnia 2022, godzina 13:31

 • Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2022-12-12
  Nadzór nad treścią: Katarzyna Tomaszewska
 • Prezydent Miasta Płocka
  Informuje
  , że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Jaśminowa 1, Pszczela 2.  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2022-11-30
  Nadzór nad treścią: Joanna Łęgowik - Wydział Zarządzania Nieruchomościami Gminy
 •  Listy osób uprawnionych do wynajęcia lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock w 2022 rok
  (Aktualizacja na dzień 19 października 2022 roku)  Załączniki:
 • Lokale na czas nieoznaczony i oznaczony 20 października 2022, godzina 16:54
 • Lokale na warunkach najmu socjalnego 20 października 2022, godzina 16:54

 • Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2022-10-20
  Nadzór nad treścią: Wojciech Petecki - Wydział Zarządzania Nieruchomościami Gminy
 • Realizacja listy osób uprawnionych do podnajęcia lokalu mieszkalnego z programu „Mieszkania na start” w 2022 roku (aktualizacja na dzień 19 października 2022 roku)


  Załączniki:
 • Mieszkania na start 2022 20 października 2022, godzina 16:58

 • Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2022-10-20
  Nadzór nad treścią: Wojciech Petecki - Wydział Zarządzania Nieruchomościami Gminy
 • Prezydent Miasta Płocka
  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Kolegialna 26B, Skłodowskiej 1, Skłodowskiej 3.  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2022-09-15
  Nadzór nad treścią: Joanna Łęgowik
 • Prezydent Miasta Płocka
  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Bartnicza 1, Bartnicza 2, Bartnicza 4, Bartnicza 7, Bielska 51A, Błonie 2, Dobrzyńska 2A, Gałczyńskiego 8, Gałczyńskiego 20/1, Jasna 12, Na Skarpie 4, Nowy Rynek 14, Pszczela 2, Skłodowskiej 1.
  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2022-08-19
  Nadzór nad treścią: Joanna Łęgowik