• Prezydent Miasta Płocka
   
  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Bartnicza 2, Bartnicza 4, Bielska 28, Jaśminowa 4, Obr. Westerplatte 6, Pszczela 2, Skłodowskiej 1, Słowackiego 16, Tumska 5.  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data publikacji: 1 miesiąc temu (21 sierpnia 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Joanna Łęgowik - Wydział Zarządzania Nieruchomościami Gminy
 • Lista osób uprawnionych do wynajęcia lokalu na czas nieoznaczony.

  Lista do pobrania w załączeniu. Aktualizacja na dzień 31 lipca 2023 r.


  Załączniki:
 • lista czas nieoznaczony aktualizacja na dzień 31 lipca 2023 07 sierpnia 2023, godzina 07:35

 • Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data publikacji: 1 miesiąc temu (07 sierpnia 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Małgorzata Sikora - Wydział Zarządzania Nieruchomościami Gminy
 • Lista osób uprawnionych do wynajęcia lokalu na warunkach najmu socjalnego. Lista do pobrania w załączeniu. Aktualizacja na dzień 31 lipca 2023 r.


  Załączniki:
 • lista najem socjalny aktualizacja na dzień 31 lipca 2023 07 sierpnia 2023, godzina 07:36

 • Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data publikacji: 1 miesiąc temu (07 sierpnia 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Małgorzata Sikora - Wydział Zarządzania Nieruchomościami Gminy
 • Lista osób uprawnionych do podnajęcia lokalu w ramach programu "Mieszkania na start".

  Lista do pobrania w załączeniu. Aktualizacja na dzień 31 lipca 2023 r.


  Załączniki:
 • lista MNS 2023 aktualizacja na dzień 31 lipca 2023 07 sierpnia 2023, godzina 07:37

 • Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data publikacji: 1 miesiąc temu (07 sierpnia 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Małgorzata Sikora - Wydział Zarządzania Nieruchomościami Gminy
 • Prezydent Miasta Płocka
   
  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Bartnicza 2, Bartnicza 4, Bartnicza 6, Bielska 22, Braci Jeziorowskich 11, Dobrzyńska 2A, Jasna 12, Jaśminowa 2, Jaśminowa 3, Jaśminowa 4, Kolegialna 27/1, Kredytowa 2, Kredytowa 3, Obr. Westerplatte 5/1, Pszczela 2, Skłodowskiej 1.  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data publikacji: 3 miesiące temu (28 czerwca 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Joanna Łęgowik
 • Prezydent Miasta Płocka
   
  Informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Bartnicza 4, Dobrzyńska 19, Jaśminowa 4, Kolegialna 27B, Kolegialna 27/1, Kolegialna 43A, Na Skarpie 4, Na Skarpie 8, Słodowa 1, Skłodowskiej 2, Skłodowskiej 3.  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data publikacji: 4 miesiące temu (25 maja 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Joanna Łęgowik - Wydział Zarządzania Nieruchomościami Gminy
 • Lista osób uprawnionych do podnajęcia lokalu w ramach programu "Mieszkania na start" w 2023 roku (aktualizacja na 10 marca 2023 roku)

  Lista osób - do pobrania w załączniku


  Załączniki:
 • Lista MNS 2023 aktualizacja na dzień 10 marca 2023 14 marca 2023, godzina 09:07

 • Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data publikacji: 6 miesięcy temu (14 marca 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Małgorzata Sikora
 • Listy osób uprawnionych do wynajęcia lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock w 2023 roku


  Załączniki:
 • Lista najem socjalny 2023 14 lutego 2023, godzina 15:39
 • Lista czas nieoznaczony 2023 14 lutego 2023, godzina 15:39

 • Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data publikacji: 7 miesięcy temu (14 lutego 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Małgorzata Sikora
 • Lista osób uprawnionych do podnajęcia lokalu w ramach programu "Mieszkania na start" w 2023 roku

  Do pobrania: Lista osób uprawnionych do podnajęcia lokalu w ramach programu "Mieszkania na start" w 2023 roku


  Załączniki:
 • Lista MNS 2023 19 stycznia 2023, godzina 08:44

 • Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data publikacji: 8 miesięcy temu (19 stycznia 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Małgorzata Sikora
 • Projekty list osób uprawnionych do wynajęcia lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock w 2023 rok


  Projekty list osób uprawnionych do wynajęcia lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock w 2023 rok do pobrania w załącznikach:


  W terminie 21 dni od dnia zamieszczenia projektu listy w Biuletynie Informacji Publicznej osoby, które nie zgadzają się z przyznaną ilością punktów mogą składać wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wnioski składa się na urzędowych formularzach „Odwołanie”, dostępnych również w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka – Stanowisko Mieszkalnictwo – tel. 24 367-15-96. Rozpoznaniu podlegają tylko prawidłowo wypełnione i udokumentowane wnioski.


  Załączniki:
 • projekt lista - czas nieoznaczony 2023 11 stycznia 2023, godzina 08:28
 • projekt lista najem socjalny 2023 11 stycznia 2023, godzina 08:28
 • Druk odwołania 11 stycznia 2023, godzina 08:28

 • Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data publikacji: 8 miesięcy temu (11 stycznia 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Małgorzata Sikora