• Listosób uprawnionych do podnajęcia lokalu mieszkalnego w ramach programu „Mieszkania na start” w 2022 roku


  Załączniki:
 • lista MNS 2022 24 stycznia 2022, godzina 10:02

 • Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2022-01-24
 • Prezydent Miasta Płocka

  Informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Bartnicza 1, Bartnicza 4, Bielska 28, Gałczyńskiego 20/1, Na Skarpie 2, Pszczela 2, Pszczela 3, Skłodowskiej 1, Tumska 5.  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2022-01-13
 • Projekt listy osób uprawnionych do wynajęcia lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock w 2022 roku


  W terminie 21 dni od dnia zamieszczenia listy w Biuletynie Informacji Publicznej osoby, które nie zgadzają się z przyznaną ilością punktów mogą składać w Biurze Obsługi Klienta wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wnioski składa się na urzędowych formularzach odwołanie, dostępnych również w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Zduńskiej 3 na stanowisku - Mieszkalnictwo tel. (024) 367 15 96. Rozpoznaniu podlegają tylko prawidłowo wypełnione i udokumentowane wnioski.


  Załączniki:
 • Odwołanie - zał. 3 12 stycznia 2022, godzina 07:51
 • Najem socjalny lokali 2022r.-zał 2. 12 stycznia 2022, godzina 07:52
 • Mieszkania na Start 12 stycznia 2022, godzina 07:52
 • Lokale na czas nieoznacz. 2022r.-zał. 1. 12 stycznia 2022, godzina 07:52

 • Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2022-01-12
 • Prezydent Miasta Płocka
  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: 1 Maja 4, Bartnicza 2, Jakubowskiego 5  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2021-12-02
 • Listy osób uprawnionych do podnajęcia lokali mieszkalnych w ramach programu „Mieszkania na start” w 2021 roku uwzględniająca niezrealizowane wnioski znajdujące się na liście podstawowej oraz wnioski złożone w czasie dodatkowym.

  Załączniki:
 • MNS 2021 lista dodatk. 19 listopada 2021, godzina 11:06

 • Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2021-11-19
 • Prezydent Miasta Płocka

  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Słodowa 1, H. Sienkiewicza 10.
  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2021-11-03
 • Projekt zaktualizowanej listy osób uprawnionych do podnajęcia lokali mieszkalnych w ramach programu „Mieszkania na start” w 2021 roku uwzględniająca niezrealizowane wnioski znajdujące na liście podstawowej oraz wnioski złożone w czasie dodatkowym.

  W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia listy w Biuletynie Informacji Publicznej osoby, które nie zgadzają się z przyznaną ilością punktów mogą składać w Biurze Obsługi Klienta wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wnioski składa się na urzędowych formularzach Odwołanie Program „Mieszkania na start” dostępne również w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Zduńskiej 3 na stanowisku - Mieszkalnictwo tel. (024) 367 15 96. Rozpoznaniu podlegają tylko prawidłowo wypełnione i udokumentowane wnioski.


  Załączniki:
 • Na start 2021 r. proj. dotat. listy.odt 29 października 2021, godzina 17:15
 • Druk - odwołanie 29 października 2021, godzina 17:15

 • Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2021-10-29
 • Prezydent Miasta Płocka
   
  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Słodowa 1, Henryka Sienkiewicza 10.  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2021-10-28
 • Prezydent Miasta Płocka

  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Dobrzyńska 2A, Gałczyńskiego 20/1, Jaśminowa 3, Kolegialna 3, Krótka 4, Otolińska 7A, Padlewskiego 9, Pszczela 2, Pszczela 3, Sienkiewicza 10, Skłodowskiej 1, Słodowa 2.  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2021-09-09
 • Prezydent Miasta Płocka


  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Dobrzyńska 2A, Gałczyńskiego 20/1, Jaśminowa 3, Kolegialna 3, Krótka 4, Otolińska 7A, Padlewskiego 9, Pszczela 2, Pszczela 3, Sienkiewicza 10, Skłodowskiej 1, Słodowa 2.  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2021-09-07