• Prezydent Miasta Płocka

  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Słodowa 1, H. Sienkiewicza 10.
  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2021-11-03
 • Projekt zaktualizowanej listy osób uprawnionych do podnajęcia lokali mieszkalnych w ramach programu „Mieszkania na start” w 2021 roku uwzględniająca niezrealizowane wnioski znajdujące na liście podstawowej oraz wnioski złożone w czasie dodatkowym.

  W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia listy w Biuletynie Informacji Publicznej osoby, które nie zgadzają się z przyznaną ilością punktów mogą składać w Biurze Obsługi Klienta wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wnioski składa się na urzędowych formularzach Odwołanie Program „Mieszkania na start” dostępne również w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Zduńskiej 3 na stanowisku - Mieszkalnictwo tel. (024) 367 15 96. Rozpoznaniu podlegają tylko prawidłowo wypełnione i udokumentowane wnioski.


  Załączniki:
 • Na start 2021 r. proj. dotat. listy.odt 29 października 2021, godzina 17:15
 • Druk - odwołanie 29 października 2021, godzina 17:15

 • Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2021-10-29
 • Prezydent Miasta Płocka
   
  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Słodowa 1, Henryka Sienkiewicza 10.  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2021-10-28
 • Prezydent Miasta Płocka

  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Dobrzyńska 2A, Gałczyńskiego 20/1, Jaśminowa 3, Kolegialna 3, Krótka 4, Otolińska 7A, Padlewskiego 9, Pszczela 2, Pszczela 3, Sienkiewicza 10, Skłodowskiej 1, Słodowa 2.  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2021-09-09
 • Prezydent Miasta Płocka


  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Dobrzyńska 2A, Gałczyńskiego 20/1, Jaśminowa 3, Kolegialna 3, Krótka 4, Otolińska 7A, Padlewskiego 9, Pszczela 2, Pszczela 3, Sienkiewicza 10, Skłodowskiej 1, Słodowa 2.  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2021-09-07
 • Prezydent Miasta Płocka

  Informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Bielska 22, Błonie 2, Kolegialna 29/1, Na Skarpie 4, Na Skarpie 8, Pszczela 2, Pszczela 3, Sienkiewicza 10, Tumska 5.  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2021-07-19
 • Realizacja listy osób uprawnionych do wynajęcia lokalu mieszkalnego z Programu „Mieszkania na start” w 2021 roku, zaktualizowanej na 12 lipca 2021 r.)


  Załączniki:
 • Mieszkania na start 2021r. - zał.3 12 lipca 2021, godzina 10:26

 • Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2021-07-12
 • Listy osób uprawnionych do wynajęcia lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock w 2021 roku.


  (ZAKTUALIZOWANE NA DZIEŃ 12 lipca 2021 r.)


  Załączniki:
 • Lokale na czas nieozn. 2021r. - zał.1 12 lipca 2021, godzina 10:15
 • Lokale socjalne 2021r. - zał.2 12 lipca 2021, godzina 10:15

 • Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2021-07-12
 • Prezydent Miasta Płocka

  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Bielska 51A, Dobrzyńska 2A, Jaśminowa 1, Na Skarpie 2, Na Skarpie 4, Skłodowskiej 1, Skłodowskiej 2, Słodowa 1.
  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2021-07-05
 • Prezydent Miasta Płocka

  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Bielska 51A, Dobrzyńska 2A, Jaśminowa 1, Na Skarpie 2, Na Skarpie 4, Skłodowskiej 1, Skłodowskiej 2, Słodowa 1.
  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2021-06-30