• Prezydent Miasta Płocka
  Informuję
  , że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Bartnicza 1, Bartnicza 4, Bielska 51A, Dojazd 13, Skłodowskiej 4.  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data publikacji: 1 dzień temu (22 lipca 2024, godzina 09:52)
  Nadzór nad treścią: Joanna Łęgowik - Wydział Zarządzania Nieruchomościami Gminy
 • Prezydent Miasta Płocka
  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Jachowicza 44, Jakubowskiego 6, Jakubowskiego 9, Jakubowskiego 11, Obr. Westerplatte 9, Sienkiewicza 14A.  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data publikacji: 1 miesiąc temu (20 czerwca 2024, godzina 11:00)
  Nadzór nad treścią: Joanna Łęgowik
 • Lista osób uprawnionych do podnajęcia lokalu w ramach programu "Mieszkania na start"w 2024 roku - aktualizacja na dzień 17.05.2024 r.


  Załączniki:
 • Lista MNS aktualizacja 17 maj 2024 23 maja 2024, godzina 11:17

 • Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data publikacji: 2 miesiące temu (23 maja 2024, godzina 11:17)
  Nadzór nad treścią: Malgorzata Sikora - Referat Rozdysponowania Nieruchomościami
 • Lista osób uprawnionych do wynajęcia lokalu na czas nieoznaczony w 2024 roku - aktualizacja na dzień 17.05.2024 r.


  Załączniki:
 • Lista najem na czas nieoznaczony aktualizacja 17 maj 2024 23 maja 2024, godzina 11:17

 • Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data publikacji: 2 miesiące temu (23 maja 2024, godzina 11:16)
  Nadzór nad treścią: Malgorzata Sikora - Referat Rozdysponowania Nieruchomościami
 • Lista osób uprawnionych do wynajęcia lokalu na warunkach najmu socjalnego w 2024 roku - aktualizacja na dzień 17.05.2024 r.


  Załączniki:
 • Lista najem socjalny aktualizacja 17 maj 2024 23 maja 2024, godzina 11:15

 • Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data publikacji: 2 miesiące temu (23 maja 2024, godzina 11:15)
  Nadzór nad treścią: Malgorzata Sikora - Referat Rozdysponowania Nieruchomościami
 • Lista osób uprawnionych do podnajęcia lokalu w ramach programu "Mieszkanie dla Seniora" w 2024 roku


  Załączniki:
 • Lista osób uprawnionych Mieszkanie dla seniora 2024 10 stycznia 2024, godzina 15:03

 • Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data publikacji: 6 miesięcy temu (10 stycznia 2024, godzina 15:02)
  Nadzór nad treścią: Malgorzata Sikora - Referat Rozdysponowania Nieruchomościami
 • Prezydent Miasta Płocka
   
  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Bielska 24/1, Dobrzyńska 2A, Dobrzyńska 19, Plac Dąbrowskiego 5, Skłodowskiej 1, Słodowa 3, Tumska 5.  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data publikacji: 7 miesięcy temu (21 grudnia 2023, godzina 14:40)
  Nadzór nad treścią: Joanna Łęgowik - Wydział Zarządzania Nieruchomościami Gminy
 • Projekt listy osób uprawnionych do podnajęcia lokalu w ramach programu "Mieszkanie dla Seniora" w 2024 roku.

  W terminie 14 dni od dnia zamieszczenia projektu listy w Biuletynie Informacji Publicznej osoby, które nie zgadzają się z przyznaną ilością punktów  mogą składać wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wnioski składa się na urzędowych formularzach „Odwołanie”, dostępnych również w  Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka – Stanowisko Mieszkalnictwo – tel. 24 367-15-96. Rozpoznaniu podlegają tylko prawidłowo  wypełnione i udokumentowane wnioski.

  • Projekt listy osób uprawnionych do podnajęcia lokalu w ramach programu "Mieszkanie dla Seniora"- do pobrania
  • Formularz odwołania - do pobrania


  Załączniki:
 • Projekt listy Mieszkanie dla Seniora 2024 19 grudnia 2023, godzina 13:59
 • druk odwołania lista MDS 19 grudnia 2023, godzina 14:00

 • Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data publikacji: 7 miesięcy temu (19 grudnia 2023, godzina 13:58)
  Nadzór nad treścią: Małgorzata Sikora - Wydział Zarządzania Nieruchomościami Gminy
 • Prezydent Miasta Płocka
  Informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Bartnicza 4, Bielska 22, Borowicka 3, Braci Jeziorowskich 8, Jakubowskiego 3, Jaśminowa 4, Na Skarpie 7, Pszczela 3.  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data publikacji: 8 miesięcy temu (03 listopada 2023, godzina 12:22)
  Nadzór nad treścią: Joanna Łęgowik - Wydział Zarządzania Nieruchomościami Gminy
 • Prezydent Miasta Płocka
  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Dobrzyńska 2A, Jachowicza 44, Jaśminowa 4, Pszczela 2, Skłodowskiej 4.  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data publikacji: 9 miesięcy temu (03 października 2023, godzina 10:16)
  Nadzór nad treścią: Joanna Łęgowik - Wydział Zarządzania Nieruchomościami Gminy