• Lista osób uprawnionych do podnajęcia lokalu w ramach programu "Mieszkania na start". Aktualizacja na dzień 15 listopada 2023 r.


  Załączniki:
 • Lista MNS aktualizacja na dzień 15 listopada 2023 roku. 17 listopada 2023, godzina 14:32

 • Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data publikacji: 2 tygodnie temu (17 listopada 2023, godzina 14:32)
  Nadzór nad treścią: Małgorzata Sikora
 • Lista osób uprawnionych do wynajęcia lokalu na warunkach najmu socjalnego. Aktualizacja na dzień 15 listopada 2023 r.


  Załączniki:
 • lista najem socjalny aktualizacja na dzień 15 listopada 2023 roku 17 listopada 2023, godzina 14:31

 • Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data publikacji: 2 tygodnie temu (17 listopada 2023, godzina 14:31)
  Nadzór nad treścią: Małgorzata Sikora
 • Lista osób uprawnionych do wynajęcia lokalu na czas nieoznaczony. Aktualizacja na dzień 15 listopada 2023 r.


  Załączniki:
 • lista czas nieoznaczony aktualizacja na dzień 15 listopada 2023 roku 17 listopada 2023, godzina 14:30

 • Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data publikacji: 2 tygodnie temu (17 listopada 2023, godzina 14:29)
  Nadzór nad treścią: Małgorzata Sikora
 • Prezydent Miasta Płocka
  Informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Bartnicza 4, Bielska 22, Borowicka 3, Braci Jeziorowskich 8, Jakubowskiego 3, Jaśminowa 4, Na Skarpie 7, Pszczela 3.  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data publikacji: 1 miesiąc temu (03 listopada 2023, godzina 12:22)
  Nadzór nad treścią: Joanna Łęgowik - Wydział Zarządzania Nieruchomościami Gminy
 • Prezydent Miasta Płocka
  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Dobrzyńska 2A, Jachowicza 44, Jaśminowa 4, Pszczela 2, Skłodowskiej 4.  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data publikacji: 2 miesiące temu (03 października 2023, godzina 10:16)
  Nadzór nad treścią: Joanna Łęgowik - Wydział Zarządzania Nieruchomościami Gminy
 • Prezydent Miasta Płocka
   
  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Bartnicza 2, Bartnicza 4, Bielska 28, Jaśminowa 4, Obr. Westerplatte 6, Pszczela 2, Skłodowskiej 1, Słowackiego 16, Tumska 5.  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data publikacji: 3 miesiące temu (21 sierpnia 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Joanna Łęgowik - Wydział Zarządzania Nieruchomościami Gminy
 • INFORMACJA

  PROGRAM "MIESZKANIA NA START"

   

  Młodzi ludzie, chcący związać swoją przyszłość z Płockiem, już wkrótce będą mogli wynająć od Miasta mieszkanie na preferencyjnych warunkach. Taką możliwość da im realizowany program pn.„Mieszkania na start”.

  Uchwałę w tej sprawie Rada Miasta Płocka podjęła na sesji w lutym. Uchwała nr 294/XVI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 340/XXI/2012 z dnia 27 marca w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Płock wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, o czym niezwłocznie powiadomimy w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ump.pl. Zasady wynajmowania lokali w ramach tego programu określa załącznik do uchwały (link).

  Skorzystać z programu będą mogły osoby pomiędzy 18 a 35 rokiem życia o określonych w uchwale dochodach. I tak dochód brutto w przeliczeniu na jedną osobę musi wynosić: w gospodarstwie jednoosobowym od 1.850 do 3.895,33 zł, w gospodarstwie dwuosobowym od 1.480 do 3.116,26 zł, w gospodarstwie liczącym trzy lub więcej osób od 1.110 do 2.337,20 zł.
  Kolejność osób, spełniających warunki formalno-prawne do wynajęcia mieszkania, ustalana będzie w oparciu o system punktowej oceny wniosków. Punkty będą przyznawane np. za wykształcenie na określonym poziomie, prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Płocka przez co najmniej 2 lata (w tym przewidziana jest dodatkowa preferencja dla osób zatrudniających pracowników), zatrudnienie na terenie Płocka przez 5 lat przed złożeniem wniosku, zamieszkiwanie w Płocku od co najmniej 5 lat, posiadanie co najmniej jednego dziecka czy posiadanie Karty Dużej Rodziny lub Płockiej Karty Familijnej 3+.

  Lokale będą wynajmowane na 5 lat, z możliwością przedłużenia maksymalnie na kolejne 5. W uchwale określona jest też maksymalna wielkość mieszkania na wynajem i wynosi 40 metrów kwadratowych w gospodarstwie jednoosobowym, 45 metrów w gospodarstwie dwuosobowym, 55 metrów w gospodarstwie trzyosobowym i 65 metrów w gospodarstwie czteroosobowym. Nie ma ograniczeń powierzchni dla gospodarstw składających się z pięciu lub więcej osób.

  Nabór wniosków rozpocznie się niezwłocznie po wejściu w życie uchwały i potrwa dwa miesiące. Wnioski będzie można pobrać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka oraz za pośrednictwem strony internetowej ratusza.
   
  W pierwszej kolejności na wynajem będą przeznaczone mieszkania w wyremontowanym budynku przy ulicy Sienkiewicza 25, następnie w budynku przy Padlewskiego 6 i kamienicy przy Sienkiewicza 38. Jeśli zainteresowanie programem będzie duże, na wynajem będą przeznaczone także mieszkania na planowanym osiedlu przy ul. Kleeberga.


  Kierownik
  Biura Zarządzania Nieruchomościami Gminy
  Wojciech Petecki  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data publikacji: 7 lat temu (07 marca 2016, godzina 00:00)