• Oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych złożone na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 roku

  Zgodnie z Art. 19a.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ wykonawczy JST zamieszcza ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 7 dni.  Dział: Oferty i konkursy
  Data: 2023-02-06
  Nadzór nad treścią: Bartosz Forysiak - Referat Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Wolontariatu
 • Zarządzenie Nr 4033/23 z dnia 31 stycznia 2023r.  w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku


  Załączniki:
 • 4033 31 stycznia 2023, godzina 11:31

 • Dział: Oferty i konkursy
  Data: 2023-01-31
  Nadzór nad treścią: Iwona Bińkowska - Referat Sportu i Rekreacji
 • Zarządzenie nr 3998/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku


  Załączniki:
 • Zarządzenie nr 3998 z dnia 18 stycznia 2023 r. 18 stycznia 2023, godzina 14:47

 • Dział: Oferty i konkursy
  Data: 2023-01-18
  Nadzór nad treścią: Beata Sosnowska - Referat Kultury
 • ZARZĄDZENIE Nr 3968/2023 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 05 stycznia 2023 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na
  realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku


  Załączniki:
 • zarządzenie 3968 05 stycznia 2023, godzina 14:00

 • Dział: Oferty i konkursy
  Data: 2023-01-05
  Nadzór nad treścią: Iwona Bińkowska - Referat Sportu i Rekreacji
 • Ogłoszenie o konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2023 r.

  Zarządzenie Nr 3938/22 z dnia 27 grudnia 2022 r.  Dział: Oferty i konkursy
  Data: 2022-12-28
  Nadzór nad treścią: Agnieszka Busz, dyrektor WZS
 • Zarządzenie Nr 3874/22 z dnia 07 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2023 r.


  Załączniki:
 • Zarządzenie nr 3874-2022 07 grudnia 2022, godzina 15:35

 • Dział: Oferty i konkursy
  Data: 2022-12-07
  Nadzór nad treścią: Joanna Żabka
 • Zarządzenie Nr 3861/22 z dnia 05 grudnia 2022r.


  Dział: Oferty i konkursy
  Data: 2022-12-05
  Nadzór nad treścią: Iwona Bińkowska
 • Ogłoszenie wyników V otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2022 r.


  Załączniki:
 • Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka 3601/2022 z 1.09.2022 01 września 2022, godzina 11:26

 • Dział: Oferty i konkursy
  Data: 2022-09-01
  Nadzór nad treścią: Sławomir Milik
 • Zarządzenia Nr3579 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 sierpnia


  Załączniki:
 • zarządzenie 3579 24 sierpnia 2022, godzina 12:49
 • zarządzenie zmieniające skład komisji 24 sierpnia 2022, godzina 12:49

 • Dział: Oferty i konkursy
  Data: 2022-08-24
  Nadzór nad treścią: Marta Rydelek
 • Zarządzenie Nr 3552/22 z dnia 10 sierpnia 2022r.
  w sprawie ogłoszenia wyników IV otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2022 r.


  Załączniki:
 • Zarządzenie Nr 355222 11 sierpnia 2022, godzina 16:04

 • Dział: Oferty i konkursy
  Data: 2022-08-11
  Nadzór nad treścią: Elżbieta Rygalska