• Oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych złożone na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 roku

  Zgodnie z Art. 19a.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ wykonawczy JST zamieszcza ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 7 dni.


  Załączniki:
 • Oferta 20092023 20 września 2023, godzina 13:20

 • Dział: Oferty i konkursy
  Data publikacji: 1 tydzień temu (20 września 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Bartosz Forysiak - Referat Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Wolontariatu
 • Zarządzenie Nr 4533/23 z dnia 14 września 2023r.
  w sprawie unieważnienia III otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2023 r.  Dział: Oferty i konkursy
  Data publikacji: 1 tydzień temu (15 września 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Sławomir Milik - Referat Ochrony Środowiska
 • Zarządzenie Nr 4489/23 z dnia 01 września 2023r.
  w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert III otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2023 r.  Dział: Oferty i konkursy
  Data publikacji: 3 tygodnie temu (01 września 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Maja Syska - Żelechowska - Wydział Kształtowania Środowiska
 • Zarządzenie Nr 4481/23 z dnia 30 sierpnia 2023r.
  w sprawie ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2023 – 2024.  Dział: Oferty i konkursy
  Data publikacji: 4 tygodnie temu (30 sierpnia 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Iwona Bińkowska - Referat Sportu i Rekreacji
 • Zarządzenie Nr 4475/23 z dnia 28 sierpnia 2023r.
  w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2023 – 2024.  Dział: Oferty i konkursy
  Data publikacji: 1 miesiąc temu (28 sierpnia 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Iwona Bińkowska - Referat Sportu i Rekreacji
 • Zarządzenie Nr 4457/23 z dnia 17 sierpnia 2023r.
  w sprawie ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2023 r  Dział: Oferty i konkursy
  Data publikacji: 1 miesiąc temu (17 sierpnia 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Sławomir Milik - Referat Ochrony Środowiska
 • Zarządzenie Nr 4421/23 z dnia 24 lipca 2023r.
  w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2023 – 2024.  Dział: Oferty i konkursy
  Data publikacji: 2 miesiące temu (24 lipca 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Iwona Bińkowska - Referat Sportu i Rekreacji
 • ZARZĄDZENIE Nr 4367/2023 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 05 lipca 2023 roku
  w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2023 – 2024.


  Załączniki:
 • Zarządzenie nr 4367 05 lipca 2023, godzina 11:42

 • Dział: Oferty i konkursy
  Data publikacji: 2 miesiące temu (05 lipca 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Iwona Bińkowska
 • Zarządzenie Nr 4327/23 z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2023 – 2024.  Dział: Oferty i konkursy
  Data publikacji: 3 miesiące temu (22 czerwca 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Iwona Bińkowska
 • Zarządzenie Nr 4264/ 2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 maja  2023 r.
  w sprawie ogłoszenia wyników I otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2023 r.  Dział: Oferty i konkursy
  Data publikacji: 3 miesiące temu (29 maja 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Maja Syska - Żelechowska - Wydział Kształtowania Środowiska