• INFORMACJA
  z dnia 8 grudnia 2023 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 roku poz. 682 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  7 grudnia 2023 roku, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie,
  ul. Bandrowskiego 16, w imieniu której działa pełnomocnik: Pan Marcin Krutczenko, dokonała zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE dn 315mm, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 282, 283, 285/2, 285/3 - obręb 1-Podolszyce-Borowiczki, jedn. ew. Płock.
  Płock, dnia 8 grudnia 2023 roku  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data publikacji: 2 dni temu (08 grudnia 2023, godzina 14:19)
 • INFORMACJA

  z dnia 7 grudnia 2023 roku


  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 roku poz. 682 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 6 grudnia 2023 roku InwestorENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, reprezentowana przez pełnomocnika – Panią Ludmiłę Sarnecką, dokonał zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ulicy Kazimierza Wielkiego, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 107/8, w obrębie geodezyjnym 8 - Śródmieście, jednostka ewidencyjna 146201_1 Płock.  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data publikacji: 3 dni temu (07 grudnia 2023, godzina 12:53)
  Nadzór nad treścią: Paulina Szymborska
 • INFORMACJA

  z dnia 7 grudnia 2023 roku


  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 roku poz. 682 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 6 grudnia 2023 roku InwestorENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, reprezentowana przez pełnomocnika – Panią Ludmiłę Sarnecką, dokonał zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie sieci elektroenergetycznych kablowych 15 kV i 0,4 kV (usunięcie kolizji), przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ulicy Kazimierza Wielkiego, na działkach numerach ewidencyjnych gruntów 107/8 i 108/1, w obrębie geodezyjnym 8 - Śródmieście, jednostka ewidencyjna 146201_1 Płock.
  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data publikacji: 3 dni temu (07 grudnia 2023, godzina 12:46)
  Nadzór nad treścią: Paulina Szymborska
 • INFORMACJA
  z dnia 7 grudnia 2023 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA
  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 roku poz. 682 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 6 grudnia 2023 roku Inwestor – Pan Tomasz Siwanowicz dokonał zgłoszenia budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Gmury 13, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1654, obręb geodezyjny nr 1 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.
  Płock, dnia 7 grudnia 2023 roku  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data publikacji: 3 dni temu (07 grudnia 2023, godzina 11:47)
  Nadzór nad treścią: Karolina Pierzgalska
 • INFORMACJA
  z dnia 6 grudnia 2023 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA
  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 roku, poz. 682 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  4 grudnia 2023 roku, Pani Renata Penkala i Pan Grzegorz Penkala, dokonali zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Wysokiej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 387, położonej w obrębie ewid. Nr 14 - Góry, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 6 grudnia 2023 roku.  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data publikacji: 4 dni temu (06 grudnia 2023, godzina 09:28)
  Nadzór nad treścią: Karolina Pierzgalska
 • INFORMACJA
  z dnia 5 grudnia 2023 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA
  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a) oraz art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. d) oraz art. 29 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 roku poz. 682 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 1 grudnia 2023 roku Inwestor – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Płocku przy pl. Celebry Papieskiej 1, dokonał zgłoszenia budowy instalacji kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej na obszarze zabytkowego zespołu urbanistyczno - architektonicznego i warstw kulturowych miasta Płocka (wpis do rejestru zabytków pod numerem 51/182/59W, z dnia 16 listopada 1959 roku), w Płocku przy pl. gen. Jarosława Dąbrowskiego, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1034/5, obręb geodezyjny 8 Śródmieście, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data publikacji: 5 dni temu (05 grudnia 2023, godzina 12:50)
  Nadzór nad treścią: WSU-III - Karolina Pierzgalska
 • INFORMACJA
  z dnia 4 grudnia 2023 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 roku poz. 682 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  1 grudnia 2023 roku, firma Gram Sadeccy Sp. j. z siedzibą w Płocku, ul. Górna 32,  dokonała zgłoszenia rozbudowy sieci wodociągowej oraz budowy przyłącza wodociągowego w celu przyłączenia projektowanego budynku magazynowego, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 15/7, 175/21 - obręb 6-Kostrogaj Rolniczy, jedn. ew. Płock.
  Płock, dnia 4 grudnia 2023 roku  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data publikacji: 6 dni temu (04 grudnia 2023, godzina 10:36)
  Nadzór nad treścią: Karolina Pierzgalska
 • INFORMACJA

  z dnia 1 grudnia 2023 roku


  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 roku poz. 682 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 30 listopada 2023 roku InwestorENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, reprezentowany przez pełnomocnika – Pana Kamila Cholewińskiego, dokonał zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ulicy Przemysłowej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 94/3; 94/5 i 94/6, w obrębie geodezyjnym 5 - Kostrogaj-Przemysłowy, jednostka ewidencyjna 146201_1 Płock.
  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data publikacji: 1 tydzień temu (01 grudnia 2023, godzina 13:06)
  Nadzór nad treścią: Paulina Szymborska
 • INFORMACJA
  z dnia 1 grudnia 2023 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA
  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2) lit. b), c) ustawy
  z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 roku poz. 682 tekst jednolity),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 30 listopada 2023 roku AQUAMAR MARIUSZ PAWLUK, reprezentowany przez pełnomocnika: Pana Damiana Jóźwiaka dokonał zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami na potrzeby projektowanej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, planowanych do realizacji w Płocku przy ul. A. Drętkiewicza na działkach o numerach ewid.: 609/3, 568/53, 568/52, 568/50, 568/45, 569, 558/2, 3747/1, 3747/2, 3747/3, 3747/4, 3747/5, 3747/6, 3747/7, 3747/8, 3747/9, 3747/10, 3747/11 w obrębie ewidencyjnym Nr 1- Podolszyce-Borowiczki, w jednostce ewidencyjnej m. Płock.
  Płock, dnia 1 grudnia 2023 roku.  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data publikacji: 1 tydzień temu (01 grudnia 2023, godzina 12:23)
 • INFORMACJA
  z dnia 1 grudnia 2023 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA
  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 roku, poz. 682 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  29 listopada 2023 roku, Pan Maciej Owczarek, dokonali zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Jaworowej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 294, położonej w obrębie ewid. Nr 14 - Góry, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 1 grudnia 2023 roku.  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data publikacji: 1 tydzień temu (01 grudnia 2023, godzina 10:19)
  Nadzór nad treścią: Karolina Pierzgalska