• INFORMACJA
  z dnia 18 lipca 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust 3 pkt 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że

  organ nie wniósł sprzeciwu do dnia 18 lipca 2022 roku


  w trybie art. 30 ust.5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 roku poz 2351 z późniejszymi zmianami) w sprawie zgłoszenia z dnia 27 czerwca 20022 roku, przez przez Panią Elżbietę Zalewską i Pana Wojciecha Zalewskiego zamiaru  budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1484/3 przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ul. Ogrodowej 3, obręb geodezyjny 12 - Radziwie, jednostka ewidencyjna miasto Płock, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.

  Płock, dnia 18 lipca 2022 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2022-07-18
 • INFORMACJA
  15 lipca 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 14 lipca 2022 roku Inwestorzy – Pan Andrzej Januszewski i Pani Iwona Januszewska, dokonali zgłoszenia budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Harcerskiej 85, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 2062, obręb geodezyjny nr 1 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.


  Płock, dnia 15 lipca 2022 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2022-07-15
 • INFORMACJA
  z dnia 14 lipca 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 14 lipca 2022 roku Prezydent Miasta Płocka wydał zaświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 25 maja 2022 roku, uzupełnionego w dniu 29 czerwca 2022 roku przez InwestoraEnergę Operator S.A. z siedziba w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, reprezentowanej przez pełnomocnika Pan Karolinę Panek, w sprawie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączem kablowo- pomiarowym do zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 92 przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ul. Kazimierze Wielkiego 52, obręb geodezyjny 8 - Śródmieście, jednostka ewidencyjna miasto Płock.  Płock, dnia 14 lipca 2022 roku


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2022-07-14
 • INFORMACJA
  z dnia 8 lipca 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O WYCOFANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a w związku z art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 7 lipca 2022 roku Inwestor – Pani Joanna Kulpa, wycofała zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego polegającej na powiększeniu otworu okiennego w elewacji, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Pocztowej 24, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1782/1, obręb geodezyjny nr 1 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.  Płock, dnia 8 lipca 2022 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2022-07-08
 • INFORMACJA
  z dnia 8 lipca 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O WYCOFANIU ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 8 lipca 2022 roku InwestorzyPani Magdalena Szwech i Pan Dariusz Szwech, wycofali zgłoszenie nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Skierkowskiego 13, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1575, obręb geodezyjny nr 1 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.  Płock, dnia 8 lipca 2022 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2022-07-08
 • INFORMACJA
  z dnia 7 lipca 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że do dnia 6 lipca 2022 roku


  organ nie wniósł sprzeciwu


  w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami), w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy niewymagającej pozwolenia na budowę, złożonego w dniu 15 czerwca 2022 roku przez InwestoraPana Zbigniewa Trąbka i Panią Beatę Trąbka, dotyczącego budowy wewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny propan w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Rybnej 6a, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1753/1, obręb geodezyjny nr 1 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.


  Płock, dnia 7 lipca 2022 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2022-07-07
 • INFORMACJA
  z dnia 7 lipca 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 7 lipca 2022 roku Prezydent Miasta Płocka wydał zaświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 30 maja 2022 roku przez InwestoraAndrzeja Kulpińskiego, reprezentowanego przez Pana Damiana Jóźwiaka, w sprawie budowy zewnętrznej oraz wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Kapitańskiej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 3005, obręb geodezyjny nr 12 Radziwie, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.  7 lipca 2022 roku


  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2022-07-07
 • INFORMACJA
  z dnia 6 lipca 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 5 lica 2022 roku, Pani Justyna Fijałkowska dokonała zgłoszenia budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego – na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 543, 544 przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Zaścianek 14, obręb 9 - Wyszogrodzke.

  Płock, dnia 6 lipca 2022 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2022-07-06
 • INFORMACJA
  z dnia 6 lipca 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 5 lica 2022 roku, Pani Roma Trawczyńska dokonała zgłoszenia budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego – na działce o numerze ewidencyjnym gruntów214 przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Ziołowej 14, obręb 16 - Ciechomice.

  Płock, dnia 6 lipca 2022 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2022-07-06
 • INFORMACJA
  z dnia 6 lipca 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust 3 pkt 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że

  organ nie wniósł sprzeciwu do dnia 30 czerwca 2022 roku


  w trybie art. 30 ust.5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 roku poz 2351 z późniejszymi zmianami) w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy niewymagającej pozwolenia na budowę, złożonego w dniu `15 czerwca 2022 roku przez Inwestora REMBUD DEVELOPMENT Sp. z oo. z siedzibą w Przasnyszu, ul. J. Piłsudskiego 175, dotyczącego budowy sieci wodociągowej, przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej, przyłącza kanalizacji deszczowej, przyłącza telekomunikacyjnego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Miodowej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 370/9, 370/21, 372, 367/2, 375, obręb geodezyjny 4 - Łukasiewicza, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock..

  Płock, dnia 6 lipca 2022 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2022-07-06