• INFORMACJA
  z dnia 18 maja 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  16 maja 2022 roku, Pani Elżbieta Michalak dokonała zgłoszenia budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego – na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 379 przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Wysokiej  14, obręb 14 - Góry.
  Płock, dnia 18 maja 2022 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2022-05-18
 • INFORMACJA

  z dnia 18 maja 2022 roku


  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia
  7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 20
  21 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 16 maja 2022 roku Inwestor Pani Bogusława Banasiak dokonała zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, polegających na budowie instalacji gazowej niskiego ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ulicy Podleśnej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 441, obręb geodezyjny nr 14 - Góry, jednostka ewidencyjna 146201_1 Płock.  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2022-05-18
 • INFORMACJA

  z dnia 18 maja 2022 roku


  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia
  7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 20
  21 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 16 maja 2022 roku Inwestor Pani Anna Załęska i Pan Łukasz Załęski, reprezentowani przez pełnomocnika - Pan Katarzynę Matyję-Rożek, dokonali zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, polegających na budowie instalacji gazowej wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ulicy Chmielowej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 616, obręb geodezyjny nr 16 - Ciechomice, jednostka ewidencyjna 146201_1 Płock.  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2022-05-18
 • INFORMACJA
  z dnia 12 maja 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O WYCOFANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 10 maja 2022 roku Inwestorzy – Pan Andrzej Januszewski i Pani Iwona Januszewska, wycofali zgłoszenie budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Harcerskiej 85, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 2062, obręb geodezyjny nr 1 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.
  Płock, dnia 12 maja 2022 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2022-05-12
 • INFORMACJA
  z dnia 11 maja 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ( Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 11 maja 2022 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu, poprzez wydanie zaświadczenia w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 19 kwietnia 2022 roku przez InwestorówPana Zbigniewa Dominiak i Pani Joanny Dominiak Świderskiej, dotyczącego budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Łowickiej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1957, obręb geodezyjny nr 1 Podolszyce-Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.


  Płock, dnia 11 maja 2022 roku
  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2022-05-11
 • INFORMACJA
  9 maja 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 6 maja 2022 roku Inwestorzy Pani Renata Motyka i Pan Michał Motyka, dokonali zgłoszenia budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Gmury 18a, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1612/3, obręb geodezyjny nr 1 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.


  Płock, dnia 9 maja 2022 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2022-05-09
 • INFORMACJA

  z dnia 6 maja 2022 roku


  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia
  7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 20
  21 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 5 maja 2022 roku Inwestor Pani Bogusława Bałdyga i Pan Stefan Bałdyga, dokonali zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, polegających na budowie instalacji gazowej niskiego ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ulicy Ciechomickiej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 276/8, obręb geodezyjny nr 16 - Ciechomice, jednostka ewidencyjna 146201_1 Płock.
  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2022-05-06
 • INFORMACJA

  z dnia 5 maja 2022 roku


  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia
  7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 20
  21 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 4 maja 2022 roku Inwestor Pani Elżbieta Ners, dokonała zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, polegających na budowie instalacji gazowej niskiego ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ulicy Grabówka, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1404/15 obręb geodezyjny nr 1Podolszyce-Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 Płock.
  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2022-05-05
 • INFORMACJA
  4 maja 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 4 maja 2022 roku Inwestor – Pani Maria Gołębiewska, dokonała zgłoszenia budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia wewnątrz istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z częścią usługową, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Harcerskiej 81, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 2053, obręb geodezyjny nr 1 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.


  Płock, dnia 4 maja 2022 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2022-05-04
 • INFORMACJA
  4 maja 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 4 maja 2022 roku Inwestor – Pan Dionizy Wacław Więcek, dokonała zgłoszenia budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Harcerskiej 83, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 2061, obręb geodezyjny nr 1 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.


  Płock, dnia 4 maja 2022 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2022-05-04