• Zawiadomienie o czynnościach ustalenia obszaru objętego wnioskiem o zasiedzenie - nieruchomość przy ul. Kwiatka 57


  Załączniki:
 • ogłoszenie 12 października 2021, godzina 09:24

 • Dział: Obwieszczenia Wydziału Geodezji
  Data: 2021-10-12
 • Zawiadomienie

  o czynności przyjęcia  granic działki nr 420 Obr. 0008 Śródmieście na terenie m. Płocka ul. K.Wielkiego 16


  Załączniki:
 • zawiadomienie 08 czerwca 2021, godzina 12:21

 • Dział: Obwieszczenia Wydziału Geodezji
  Data: 2021-06-08
 • Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic działki nr 54 położonej w Płocku przy ul. Wesółka, obręb 0014 GÓRY


  Załączniki:
 • Ogłoszenie 24 marca 2021, godzina 09:49

 • Dział: Obwieszczenia Wydziału Geodezji
  Data: 2021-03-24
 • Wydział Geodezji Urzędu Miasta Płocka informuje, że w dniach 25-26.01.2020 r. z uwagi na  prace modernizacyjne nastąpi przerwa w dostępie do Portali: Interesanta, Geodety, Rzeczoznawcy, Projektanta, Komornika i Narady Koordynacyjnej.  Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Geodezji
  Data: 2020-01-21
 • Wydział Geodezji Urzędu Miasta Płocka informuje, że w dniach 18-19.01.2020 r. z uwagi na  prace modernizacyjne nastąpi przerwa w dostępie do Portali: Interesanta, Geodety, Rzeczoznawcy, Komornika i Narady Koordynacyjnej. Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Geodezji
  Data: 2020-01-14
 • Informacja dotycząca powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego gromadzonego w ODGK w Urzędzie Miasta Płocka.

  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 7.10.2013 r. poz.1183) z dniem 16 grudnia 2016 r. w Urzędzie Miasta Płocka do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego gromadzonego w ODGK stosuje się system teleinformatyczny EWID 2007 firmy Geomatyka-Kraków S.C. 

  Służy do prowadzenia i obsługi m.in. ewidencji:

  • gruntów, budynków i lokali wraz z mapą ewidencyjną,
  • cen i wartości nieruchomości wraz z mapą cen,
  • obiektów przestrzennych K-1 wraz z mapą zasadniczą,
  • obiektów BDOT500
  • sieci uzbrojenia terenu wraz z mapą sieci i urządzeń technicznych,
  • GESUT
  • zgłoszeń prac geodezyjnych wraz z mapą ich zakresów (zasięgów),
  • operatów geodezyjnych wraz z mapą ich zakresów,
  • zamówień, geodetów uprawnionych i interesantów urzędu,
  • elektronicznej dokumentacji geodezyjnej wraz z mapą jej zakresów,
  • spraw ZUDP wraz z mapą przewodów i urządzeń projektowanych,
  • osnów geodezyjnych wraz z mapą sieci osnów,

  Powyższy system obsługuje pliki w formatach:

  • kcd – natywny format wdrożonej aplikacji, dający dodatkowo możliwość autoryzacji pracy;
  • swde –format dotychczas obowiązujący;
  • dxf – format systemów CAD;
  • GML-obowiązujący format wymiany danych (z uwagi na trwający proces obiektowania zasobu do docelowego BDOT 500 i GESUT , Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej wykorzystywał będzie tymczasowo dane wytworzone na podstawie instr. K-1).

  Służba geodezyjna i kartograficzna dokłada wszelkich starań aby proces konwersji został przeprowadzony w najkrótszym możliwym terminie.

     Dział: Obwieszczenia Wydziału Geodezji
  Data: 2016-12-29
 • OBWIESZCZENIE
  Prezydenta Miasta Płocka
  Miasta na prawach powiatu
  z  dnia 18 listopada 2013 roku

  w sprawie ustalenia standardu technicznego przekazywania  do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego numerycznych wyników wykonywanych prac geodezyjnych i kartograficznych na terenie Miasta Płocka.

  Na podstawie art. 7 ”d” pkt. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i  kartograficzne   (j.t.  Dz. U. 2010. Nr 193 poz. 1287 ze zm.),  § 7 ust. 1 i § 8 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych, kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. 2001. Nr 78 poz. 837) oraz punktu 9.9 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004r, w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. 2004. Nr 37 poz. 333) oraz § 71 ust. 2 pkt.6 i § 83 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (DZ. U. 2011. Nr 263 poz. 1572);

  W związku z obowiązkiem przekazywania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentacji geodezyjnej zawierającej wyniki pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych zapisanych na nośniku elektronicznym wygenerowanych z roboczej bazy danych zgodnie ze schematem GML  lub zapisane w innym formacie uzgodnionym między wykonawcą a organem prowadzącym PZGiK celem automatycznego uzupełniania bazy danych i prowadzenia numerycznej mapy zasadniczej na terenie Miasta Płocka, podaje się do publicznej wiadomości:

  1. Do czasu wdrożenia nowego systemu teleinformatycznego pozwalającego na prowadzenie numerycznej mapy zasadniczej zgodnie z obowiązującymi standardami  technicznymi, ustalonym standardem pozwalającym na automatyczne uzupełnienie geodezyjno-kartograficznej bazy danych, prowadzonej dla  obszaru Miasta Płocka, jest format pliku EWMAPY wydany w trybie „do modyfikacji” przez Wydział Geodezji tutejszego Urzędu,

  2. Przekazywanie, przez Wykonawcę pracy geodezyjnej, wyników pomiaru w formacie  pliku wsadowego EWMAPY, umożliwiającego automatyczne uzupełnianie bazy danych, powodować będzie stosowanie do opłat za czynności związane z prowadzeniem   Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego współczynnika 0,5.

  3. Niniejsze obwieszczenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Płocka oraz wywieszeniu na tablicy informacyjnej znajdującej się siedzibie Urzędu – Referat Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.


  Prezydent Miasta Płocka
  Andrzej Nowakowski

     Dział: Obwieszczenia Wydziału Geodezji
  Data: 2013-11-19