• OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
  z dnia 29 listopada 2023 roku


  WIR-I.746.1.48.2023.DW

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dotyczące zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie wolno stojącej instalacji przemysłowej Wytwórni Tlenu i Azotu III (WTiA III) wraz z obiektami towarzyszącymi tj. budynkami, drogami, instalacjami: wodociągowymi, kanalizacyjnymi, elektroenergetycznymi, telekomunikacyjnymi na terenie Zakładu Produkcyjnego na działce o nr ew. 20/56 z obrębu 0013 Kombinat, m. Płock, woj. mazowieckie.


  Załączniki:
 • Obwieszczenie 04 grudnia 2023, godzina 12:09

 • Dział: Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego, Obwieszczenia Marszałka Województwa Mazowieckiego, Obwieszczenia Starosty Płockiego
  Data publikacji: 1 dzień temu (04 grudnia 2023, godzina 12:08)
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki - Referat Urbanistyki
 • OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 23 października 2023 roku

  WIR-I.746.1.27.2023.DM


  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dotyczące zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku sterowni ASR-C1 z częścią socjalną i techniczną wraz z niezbędną towarzyszącą w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa nowej Instalacji Etylenowej wraz z instalacjami towarzyszącymi na terenie ORLEN S. A. z siedziba w Płocku”, na terenie dz. nr ew. 20/52, 20/53 obręb 0013 Kombinat, m. Płock, województwo mazowieckie.


  Załączniki:
 • 746.1.27.2023 - obwieszczenie 22 listopada 2023, godzina 09:19

 • Dział: Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego, Obwieszczenia Marszałka Województwa Mazowieckiego, Obwieszczenia Starosty Płockiego
  Data publikacji: 2 tygodnie temu (22 listopada 2023, godzina 09:19)
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki
 • OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 23 października 2023 roku

  WIR-I.746.1.24.2023.DM


  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dotyczące zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie budynku podstacji elektroenergetycznej GPR-O1, budowie budynku szaf elektroenergetycznych, fundamentu pod transformator wraz z infrastrukturą techniczną w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa nowej Instalacji Etylenowej wraz z instalacjami towarzyszącymi na terenie ORLEN S. A. z siedziba w Płocku” na terenie dz. nr 20/94 obręb 0013 Kombinat, m. Płock, województwo mazowieckie.


  Załączniki:
 • 746.1.24.2023 - obwieszczenie 22 listopada 2023, godzina 09:17

 • Dział: Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego, Obwieszczenia Marszałka Województwa Mazowieckiego, Obwieszczenia Starosty Płockiego
  Data publikacji: 2 tygodnie temu (22 listopada 2023, godzina 09:17)
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki
 • OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 23 października 2023 roku
  WIR-I.746.1.26.2023.DM


  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dotyczące zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie i rozbudowie estakad, przebudowie wiaty pompowni wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa nowej Instalacji Etylenowej wraz z instalacjami towarzyszącymi na terenie ORLEN S. A. z siedziba w Płocku”, na terenie dz. nr ew. 20/82 obręb 0013 Kombinat, m. Płock, oraz dz. nr ew. 75/2, 75/3 obręb 0009 Draganie Stare, gm. Stara Biała, pow. płocki, województwo mazowieckie.


  Załączniki:
 • 746.1.26.2023 - obwieszczenie 22 listopada 2023, godzina 09:11

 • Dział: Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego, Obwieszczenia Marszałka Województwa Mazowieckiego, Obwieszczenia Starosty Płockiego
  Data publikacji: 2 tygodnie temu (22 listopada 2023, godzina 09:11)
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki
 • OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 23 października 2023 roku

  WIR-I.746.1.32.2023.DM


  Załączniki:
 • 746.1.32.2023 - obwieszczenie 22 listopada 2023, godzina 08:48

 • Dział: Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego, Obwieszczenia Marszałka Województwa Mazowieckiego, Obwieszczenia Starosty Płockiego
  Data publikacji: 2 tygodnie temu (22 listopada 2023, godzina 08:48)
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki
 • OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 14 listopada 2023 roku

  WIR-I.746.1.38.2023.DW

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dotyczące zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie trzech wiat pompowni, estakad kablowych i rurociągów, kładek i podestów stalowych z fundamentami oraz fundamentów i słupów podpór pod urządzenia wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną w ramach przedsięwzięcia pn: "Budowa nowej Instalacji Etylenowej wraz z instalacjami towarzyszącymi na terenie ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku" na terenie dz. ew. nr 20/52 i 20/56 z obrębu 0013 Kombinat, m. Płock, woj. mazowieckie.


  Załączniki:
 • WI-I.746.1.38.2023.DW - obwieszczenie o wszczęciu 22 listopada 2023, godzina 08:44

 • Dział: Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego, Obwieszczenia Marszałka Województwa Mazowieckiego, Obwieszczenia Starosty Płockiego
  Data publikacji: 2 tygodnie temu (22 listopada 2023, godzina 08:43)
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki
 • OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 14 listopada 2023 roku

  WIR-I.746.1.45.2023.DW

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dotyczące przedsięwzięcia polegającego na budowie i rozbudowie estakad instalacyjnych, konstrukcji wsporczych, urządzeń budowlanych, dróg i chodników w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowej Instalacji Etylenowej wraz z instalacjami towarzyszącymi na terenie ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku” na terenie dz. ew. Nr 20/13, 20/56, 20/61, 20/60, 20/24, 20/20, 23/5, 22/1, 20/26, 20/68, 20/94, 53/1 z obrębu 0013 Kombinat, m. Płock woj. mazowieckie


  Załączniki:
 • wir-i.746.1.45.2023 - obw. wszcz 16 listopada 2023, godzina 11:21

 • Dział: Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego, Obwieszczenia Marszałka Województwa Mazowieckiego, Obwieszczenia Starosty Płockiego
  Data publikacji: 2 tygodnie temu (16 listopada 2023, godzina 11:21)
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki
 • OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 3 listopada 2023 roku

  WIR-I.746.1.29.2023.IK1
  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dotyczące przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków podstacji elektroenergetycznych wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą w ramach przedsięwzięcia pn., „Budowa nowej Instalacji Etylenowej wraz z instalacjami towarzyszącymi na terenie ORLEN S. A. z siedzibą w Płocku” na terenie dz. 23/5, 20/82 obręb 0013 Kombinat, m. Płock, województwo mazowieckie


  Załączniki:
 • 746.1.29. 2023 - obwieszczenie 16 listopada 2023, godzina 11:17

 • Dział: Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego, Obwieszczenia Marszałka Województwa Mazowieckiego, Obwieszczenia Starosty Płockiego
  Data publikacji: 2 tygodnie temu (16 listopada 2023, godzina 11:17)
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki
 • OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
  z dnia 30 października 2023 roku
  WIR-I.746.1.39.2023.DW

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dotyczące zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie 10 wiat pompowni, 3 zbiorników kulistych posadowionych na żelbetowych tacach szczelnych, 2 zbiorników cylindrycznych, stanowisk rozdzielczych ppoż., estakad kablowych i rurociągów, konstrukcji wsporczych z fundamentami, fundamentów i słupów podpór pod urządzenia oraz rozbudowie wiaty nalewczej autocystern wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną w ramach przedsięwzięcia pn.: "Budowa nowej Instalacji Etylenowej wraz z instalacjami towarzyszącymi na terenie ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku" na terenie dz. ew. nr 20/105, 20/106, 20/107, 20/108, 20/109, 20/110, 20/57 z obrębu 0013 Kombinat, m. Płock, woj. mazowieckie.


  Załączniki:
 • obwieszczenie wojewody 02 listopada 2023, godzina 16:19

 • Dział: Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego, Obwieszczenia Marszałka Województwa Mazowieckiego, Obwieszczenia Starosty Płockiego
  Data publikacji: 1 miesiąc temu (02 listopada 2023, godzina 16:19)
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki - Referat Urbanistyki
 • OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
  z dnia 23 października 2023 roku
  WIR-I.746.1.30.2023.IK1

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dotyczące zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie nowej Instalacji Etylenowej wraz z instalacjami towarzyszącymi na terenie ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku na terenie dz. ew. nr 20/52, 20/44, 20/54, 20/84, 20/45, 20/13, 20/95, 20/96, 20/51, 20/53, 20/82 z obrębu 0013 Kombinat, m. Płock oraz dz. ew. nr 216/5, 216/4, 216/6, 216/14, 216/15, 216/16, 216/17 z obrębu 0001 Biała, pow. płocki, woj. mazowieckie.


  Załączniki:
 • obwieszczenie wojewody 02 listopada 2023, godzina 11:23

 • Dział: Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego, Obwieszczenia Marszałka Województwa Mazowieckiego, Obwieszczenia Starosty Płockiego
  Data publikacji: 1 miesiąc temu (02 listopada 2023, godzina 11:23)
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki - Referat Urbanistyki