• Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2022 roku o wydaniu decyzji Nr 80/LOK/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku ochrony nr 04 wraz z wiatą, placem nawrotowym z parkingiem, drogami wewnętrznymi, instalacjami zewnętrznymi (wodociągiem, kanalizacją sanitarną i deszczową, zasilaniem energetycznym i telekomunikacją), budowa sieci elektroenergetycznej nN i SN oraz budowa sieci wodociągowej przeciwpożarowej, dz. ew. 212/1, 212/3, 215/2, 215/3, 215/4, 215/5, 216/4, 216/5, obręb 0001 Biała, , gmina Stara Biała, powiat płocki, dz. ew. nr 20/52 z obrębu 0013 Kombinat, gm. m .Płock, woj. mazowieckie.


  Załączniki:
 • Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego 16 września 2022, godzina 10:29

 • Dział: Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego, Obwieszczenia Marszałka Województwa Mazowieckiego, Obwieszczenia Starosty Płockiego
  Data: 2022-09-16
 • Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2022 roku o wydaniu decyzji Nr 76/LOK/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie dz. ew. 1638/2 z obrębu 0012 Radziwie, gm. m. Płock, jedn. ew. 146201_1, woj, mazowieckie


  Załączniki:
 • 746.1.23.2022 obwieszczenie o wyd. dec 05 września 2022, godzina 14:33

 • Dział: Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego, Obwieszczenia Marszałka Województwa Mazowieckiego, Obwieszczenia Starosty Płockiego
  Data: 2022-09-05
  Nadzór nad treścią: Aleksandra Kamińska
 • OBWIESZCZENIE

  WÓJTA GMINY RADZANOWO

  o wydaniu decyzji decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  pn. „Budowa i przebudowa sieci urządzeń elektroenergetycznych SN 15kV i nN 04,kV na terenie działek położonych w gminie Radzanowo, gminie Stara Biała, gminie m. Płock”

  znak sprawy: RB.6733.32.2020.AG


  Załączniki:
 • obwieszczenie o wydaniu decyzji 6733.32.2020.AG 11 sierpnia 2022, godzina 09:59

 • Dział: Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego, Obwieszczenia Marszałka Województwa Mazowieckiego, Obwieszczenia Starosty Płockiego
  Data: 2022-08-11
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki
 • OBWIESZCZENIE

  WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

  z dnia 25 lipca 2022 roku

  WI-I.746.1.23.2022.DW  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dotyczące przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie dz. ew. 1638/2 z obrębu 0012 Radziwie, gm. m Płock, jedn. ew. 146201_1, woj. mazowieckie


  Załączniki:
 • WI-I.746.1.23.2022 obwieszczenie o wszczęciu 29 lipca 2022, godzina 08:55

 • Dział: Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego, Obwieszczenia Marszałka Województwa Mazowieckiego, Obwieszczenia Starosty Płockiego
  Data: 2022-07-29
 • Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z 25 lipca 2022 r. o wydaniu decyzji Nr 162/SPEC/2022, znak: WI-I.7821.55.1.2022.HP(AT) uchylającej w całości zaskarżoną decyzję Prezydenta Miasta Płocka Nr 3/2021 z dnia 30 listopada 2021 r.


  Załączniki:
 • decyzja obwieszczenie, ul.Chrostowskiej 27 lipca 2022, godzina 13:10

 • Dział: Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego, Obwieszczenia Marszałka Województwa Mazowieckiego, Obwieszczenia Starosty Płockiego
  Data: 2022-07-27
 • OBWIESZCZENIE

  WÓJTA GMINY RADZANOWO

  o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  pn. „Budowa i przebudowa sieci urządzeń elektroenergetycznych SN 15kV i nN 04,kV na terenie działek położonych w gminie Radzanowo, gminie Stara Biała, gminie m. Płock”


  Załączniki:
 • obwieszczenie o uzgodnienieu proj dec 6733.32.2020 07 lipca 2022, godzina 14:10

 • Dział: Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego, Obwieszczenia Marszałka Województwa Mazowieckiego, Obwieszczenia Starosty Płockiego
  Data: 2022-07-07
 • OBWIESZCZENIE

  Wojewody Mazowieckiego


  o wydaniu decyzji Nr 115/SPEC/2022 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn.:

  remont linii 220 kV Pątnów–Podolszyce i Podolszyce-Mory”


  treść zawiadomienia w załączniku


  Załączniki:
 • 747.4.18.2022- zaw.o wyd. dec. pdf 10 czerwca 2022, godzina 11:04

 • Dział: Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego, Obwieszczenia Marszałka Województwa Mazowieckiego, Obwieszczenia Starosty Płockiego
  Data: 2022-06-10
 • Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydanym pozwoleniu na budowę dla Kompleksu Olefin III


  Załączniki:
 • obwieszczenie Wojewody - pozwolenie Olefiny III 30 maja 2022, godzina 11:13

 • Dział: Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego, Obwieszczenia Marszałka Województwa Mazowieckiego, Obwieszczenia Starosty Płockiego
  Data: 2022-05-30
 • WI-I.747.4.18.2022.DW


  Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego

  o wszczęciu postępowania

  w sprawie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, dla inwestycji pn:

  remont linii 220 kV Pątnów–Podolszyce i Podolszyce-Mory”


  treść zawiadomienia w załączniku


  Załączniki:
 • wszczęcie postępowania Remont linii 220kV Pątnów-Podolszyce i Podolszyce Mory 19 maja 2022, godzina 16:09
 • 747.4.18.2022-obwieszczenie wszczęcie_TABLICA-2 03 czerwca 2022, godzina 12:49

 • Dział: Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego, Obwieszczenia Marszałka Województwa Mazowieckiego, Obwieszczenia Starosty Płockiego
  Data: 2022-05-19
 • Warszawa, 10 maja 2022 r. 
  WOJEWODA MAZOWIECKI 
  WI-I.7821.55.1.2021.LK

  OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

  Na podstawie art. 11f ust. 3, 4, 6 i 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) – dalej Kpa,

  zawiadamia się, 
  że w dniu 29 kwietnia 2022 r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję Nr 101/SPEC/2022 uchylającą w całości, zaskarżoną decyzję Prezydenta Miasta Płocka Nr 1/2021 z dnia 23 lipca 2021 r., znak: WRM-IV.6740.4.1.2021.BKi zmieniającą decyzję Prezydenta Miasta Płocka Nr 15/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r., znak: WRM-III.6740.4.14.2014.KB.

  Pouczenie 
  Niniejsza decyzja Wojewody Mazowieckiego jest ostateczna w administracyjnym toku instancji. Wobec wyczerpania środków odwoławczych stronie służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, w terminie 30 dni od dnia doręczenia. Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Strona chcąca zapoznać się z treścią decyzji, może tego dokonać na pl. Bankowym 3/5 pok. 7 w poniedziałek w godz. 13:00 - 16:00 lub w czwartek w godz. 8:00 - 12:00 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr 22 695-62-19. Osoby nieumówione nie będą obsługiwane. Informację w sprawie można uzyskać pod numerem tel. 22 695 66 48, godziny obsługi telefonicznej obowiązują w pon. 13:00- 16:00 oraz czw. 8:00-12:00. Strona chcąca zapoznać się z aktami postępowania, bądź wypożyczyć dokumentację może tego dokonać na pl. Bankowym 3/5 pok. 7 w poniedziałek w godz. 13:00 - 16:00 lub w czwartek w godz. 8:00 - 12:00 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr 22 695 62 19. Osoby nieumówione nie będą obsługiwane. Informacja ta ma na celu jedynie przedstawienie aktualnego stanu postępowania. Podczas jej trwania strony nie uzyskają informacji o planowanym terminie zakończenia postępowania ani nie otrzymają informacji merytorycznych. Czas przeznaczony na zapoznanie się z aktami wynosi do 30 minut i nie może zostać przedłużony.

  z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
  Aleksandra Krzoska
  Dyrektor Wydziału Infrastruktury

  Załączniki:
 • 7821.55.1.2021.LK - obwieszcz. na tabl. i BIP_1627 12 maja 2022, godzina 12:36

 • Dział: Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego, Obwieszczenia Marszałka Województwa Mazowieckiego, Obwieszczenia Starosty Płockiego
  Data: 2022-05-12