• WIR-I.746.1.9.2024.DM

  OBWIESZCZENIE
  WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
  z dnia 29 kwietnia 2024 roku

  o wydaniu Postanowienia Nr 480/SAAB/2024 prostującego z urzędu oczywistą omyłkę pisarską w treści decyzji Nr 35/LOK/2024 z dnia 20 marca 2024 r. znak: WIR-I.746.1.9.2024.DM o ustaleniu inwestycji celu publicznego - warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie fundamentów pod wymiennik ciepła, podpory rurociągu i podestów w ramach zadania pn. „Zastosowanie wymiennika spiralnego w procesie odsalania na instalacji DRW-6”, na terenie dz. ew. nr 20/84 z obrębu 0013, m. Płock, woj. mazowieckie.


  Załączniki:
 • 746.1.9.2024 - obwieszczenie postanowienie 14 maja 2024, godzina 12:06

 • Dział: Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego, Obwieszczenia Marszałka Województwa Mazowieckiego, Obwieszczenia Starosty Płockiego
  Data publikacji: 6 dni temu (14 maja 2024, godzina 12:06)
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki - Referat Urbanistyki
 • WIR-I.746.1.47.2024.DM

  OBWIESZCZENIE
  WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
  z dnia 08 maja 2024 roku

  o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie: sieci elektroenergetycznej napowietrznej 15kV, sieci elektroenergetycznej kablowej 15 kV, sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4 kV, na terenie działki nr ew. 49/9 obręb 0013 Kombinat, j. ewid. 146201_1, m. Płock, woj. mazowieckie.


  Załączniki:
 • 746.1.47.2024 - obwieszczenie wszcz 14 maja 2024, godzina 12:04

 • Dział: Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego, Obwieszczenia Marszałka Województwa Mazowieckiego, Obwieszczenia Starosty Płockiego
  Data publikacji: 6 dni temu (14 maja 2024, godzina 12:04)
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki - Referat Urbanistyki
 • WIR-I.746.1.49.2023.IK1

  OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
  z dnia 07 maja 2024 roku

  o wydaniu Decyzji Nr 51/LOK/2024 z dnia 22 kwietnia 2024 r. Ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego – warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na rozbudowie konstrukcji wsporniczej aparatury technologicznej, dz. ew. 20/56 obręb 0013 m. Płock, woj. mazowieckie.


  Załączniki:
 • 746.1.49.2023 obwieszczenie o wyd. dec 14 maja 2024, godzina 12:02

 • Dział: Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego, Obwieszczenia Marszałka Województwa Mazowieckiego, Obwieszczenia Starosty Płockiego
  Data publikacji: 6 dni temu (14 maja 2024, godzina 12:02)
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki - Referat Urbanistyki
 • ZAWIADOMIENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
  o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w trakcie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę


  Załączniki:
 • 7840.6.119.2021 09 maja 2024, godzina 12:51

 • Dział: Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego, Obwieszczenia Marszałka Województwa Mazowieckiego, Obwieszczenia Starosty Płockiego
  Data publikacji: 1 tydzień temu (09 maja 2024, godzina 12:51)
  Nadzór nad treścią: Katarzyna Kosowska - Referat Ochrony Środowiska

 • WIR-I.746.1.27.2024.DM

  OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
  z dnia 9 kwietnia 2024 roku

  o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dotyczące przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 zbiorników magazynowych, budowie 3 stanowisk rozdzielczych, wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa zbiorników 35 i 36 pod magazynowanie benzenu na Wydziale Komponowania PR6/2” na terenie dz. nr 20/84 i 20/44 obręb 0013 Kombinat, m. Płock, województwo mazowieckie.


  Załączniki:
 • obwieszczenie z 09.04.2024 30 kwietnia 2024, godzina 13:59

 • Dział: Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego, Obwieszczenia Marszałka Województwa Mazowieckiego, Obwieszczenia Starosty Płockiego
  Data publikacji: 2 tygodnie temu (30 kwietnia 2024, godzina 13:59)
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki
 • WIR-I.746.1.27.2024.DM

  OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
  z dnia 22 kwietnia 2024 roku
  o wydaniu Decyzji Nr 48/LOK/2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r. ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego - warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie 2 zbiorników magazynowych, budowie 3 stanowisk rozdzielczych, wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa zbiorników 35 i 36 pod magazynowanie benzenu na Wydziale Komponowania PR6/2” na terenie dz. nr 20/84 i 20/44 obręb 0013 Kombinat, j. ewid. 146201_1, AM_1, m. Płock, województwo mazowieckie.


  Załączniki:
 • obwieszczenie 30 kwietnia 2024, godzina 13:48

 • Dział: Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego, Obwieszczenia Marszałka Województwa Mazowieckiego, Obwieszczenia Starosty Płockiego
  Data publikacji: 2 tygodnie temu (30 kwietnia 2024, godzina 13:47)
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki
 • WIR-I.746.1.2.2024.DW

  OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
  z dnia 16 kwietnia 2024 roku

  o wydaniu Decyzji Nr 45/LOK/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r. ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego - warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie wolnostojących instalacji przemysłowych Claus III i TGTU III oraz obiektów budowlanych towarzyszących tj. budynku podstacji elektroenergetycznej OPR, zbiornika aminy, estakad, dróg, komór i kanałów technologicznych, oraz instalacji i urządzeń: wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych w ramach zadania inwestycyjnego 21037 pt. „Budowa instalacji do utylizacji gazów siarkowodorowych Claus III TGTU III”, adres zamierzenia budowlanego: dz. ew. Nr 20/13, 20/17, 20/18, 20/21, 20/22, 20/56, 20/57, 20/105, 20/106 z obrębu 0013 Kombinat, gm. m. Płock, woj. mazowieckie


  Załączniki:
 • Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego 19 kwietnia 2024, godzina 12:07

 • Dział: Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego, Obwieszczenia Marszałka Województwa Mazowieckiego, Obwieszczenia Starosty Płockiego
  Data publikacji: 1 miesiąc temu (19 kwietnia 2024, godzina 12:07)
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki - Referat Urbanistyki
 • WIR-I.746.1.1.2024.DM

  OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
  z dnia 15 kwietnia 2024 roku

  o wydaniu Decyzji Nr 39/LOK/2024 z dnia 28 marca 2024 r. ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego - warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku stacji elektroenergetycznej, wiat stanowisk ochrony ppoż., estakady i innych budowli, dróg wewnątrzzakładowych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Orlen S.A. w Płocku. Identyfikator działki lub działek ewidencyjnych: 146201_1.0013.20/106, 146201_1.0013.20/107, 146201_1.0013.20/108, 146201_1.0013.20/109, 146201_1.0013.20/110, m. Płock, woj. mazowieckie.


  Załączniki:
 • Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego 17 kwietnia 2024, godzina 09:05

 • Dział: Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego, Obwieszczenia Marszałka Województwa Mazowieckiego, Obwieszczenia Starosty Płockiego
  Data publikacji: 1 miesiąc temu (17 kwietnia 2024, godzina 09:04)
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki - Referat Urbanistyki
 • WIR-I.746.1.71.2023.DW

  OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
  z dnia 4 kwietnia 2024 roku

  o wydaniu Decyzji Nr 44/LOK/2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie kompleksu Olefin III na terenie PKN ORLEN S.A. w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach przedsięwzięcia „Budowa nowej instalacji Etylenowej wraz z instalacjami towarzyszącymi na terenie PKN Orlen S.A. z siedzibą w Płocku” na terenie dz. ew. nr 20/109 z obrębu 0013 Kombinat, m. Płock, woj. mazowieckie


  Załączniki:
 • Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego 12 kwietnia 2024, godzina 13:55

 • Dział: Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego, Obwieszczenia Marszałka Województwa Mazowieckiego, Obwieszczenia Starosty Płockiego
  Data publikacji: 1 miesiąc temu (12 kwietnia 2024, godzina 13:54)
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki - Referat Urbanistyki

 • WIR-I.747.5.3.2023.DW

  OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
  z dnia 28 marca 2024 roku

  o wydaniu Decyzji Nr 45/SPEC/2024 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym: inwestor: PERN Spółka Akcyjna ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock inwestycja: „Budowa rurociągów ropy naftowej DN500 i DN800, rurociągu produktów naftowych DN250 wraz z rozbiórką rurociągów ropy naftowej i produktów naftowych DN250, DN400, DN600 I Nitka, DN600 II Nitka i DN600 – rurociąg rezerwowy w celu zmiany przebiegu trasy istniejących rurociągów oraz przebudowa niezbędnej infrastruktury”.

  Adres zamierzenia inwestycyjnego:

  województwo mazowieckie, m. Płock jedn. ew. nr 146201_1 obręb 0010 Podolszyce, działki ew. nr: 1039/1, 1040/3, 1041/1, 1042/1, 1079/1, 1080/1, 1080/11, 1080/12, 1081, 1082/3, 1082/4, 1082/5, 1082/8, 1082/9, 1082/11, 1082/33, 1086/1, 1086/2, 1086/3, 1086/4, 1087/1, 1087/5, 1087/6, 1087/7, 1087/8, 1088/1, 1088/2, 1089/1, 1089/2, 1090/1, 1090/2, 1091, 1092/1, 1092/2, 1093, 1094, 1097/1, 1099/1, 1099/2, 1103/1, 1103/2

  obręb 0011 Wisła, działka ew. nr: 1/10

  obręb 0012 Radziwie, działki ew. Nr: 6/9, 6/10, 6/46, 6/58, 6/70, 240/1, 240/3, 244/3, 397/1, 398/1, 399/1, 400/3, 400/6, 401/1, 402/1, 403/1, 404/1, 405/1, 406/1, 407/1, 408/1, 409/1, 410/1


  Załączniki:
 • Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego 12 kwietnia 2024, godzina 13:30

 • Dział: Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego, Obwieszczenia Marszałka Województwa Mazowieckiego, Obwieszczenia Starosty Płockiego
  Data publikacji: 1 miesiąc temu (10 kwietnia 2024, godzina 13:29)
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki - Referat Urbanistyki