• OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
  z dnia 10 lipca 2024 roku


  WIR-I.746.1.73.2024.DM

  o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dotyczące przedsięwzięcia polegającego na budowie: wiaty pompowni, estakady, kanałów technologicznych, ścian oporowych, zadaszonej komory zbiornika slopów, instalacji kanalizacyjnych, telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej, Identyfikator działki ewidencyjnej: 146201_1.0013.20/52, m. Płock, woj. mazowieckie.


  Załączniki:
 • Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego 16 lipca 2024, godzina 12:44

 • Dział: Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego, Obwieszczenia Marszałka Województwa Mazowieckiego, Obwieszczenia Starosty Płockiego
  Data publikacji: 1 tydzień temu (16 lipca 2024, godzina 12:43)
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki - Referat Urbanistyki
 • OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
  z dnia 27 czerwca 2024 roku

  WIR-I.746.1.42.2024.DM

  o wydaniu postanowienia o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w Decyzji Nr 69/LOK/2024 z dnia 21 maja 2024 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie: budynku rozdzielni elektrycznej OPR-R41, stanowisk rozdzielczych ppoż, estakad, stalowych konstrukcji wsporczych i podpór, konstrukcji oporowych, drogi, telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej, instalacji: wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych; rozbudowie, nadbudowie i przebudowie estakad i konstrukcji wsporczej stacji nalewczej ASN 1; przebudowie budynku pompowni w ramach zadań inwestycyjnych: nr 25064 p.t. „Modernizacja kolejowej wiaty nalewu gaczy i baz olejowych w BK01 oraz usprawnienie ekspedycji auto w TP01 w Płocku” i nr 21090 p.t. „Zabudowa 17 zbiorników magazynowych zlokalizowanych na działce 2B na produkty Wydziału Olejowego”; na działkach nr ewid. 20/52, 20/44, 20/53, 20/84, 20/43 obręb 0013 Kombinat, jednostka ewid. 146201_1, m. Płock, woj. Mazowieckie.


  Załączniki:
 • obwieszczenie postanowienie prostujące 11 lipca 2024, godzina 12:18

 • Dział: Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego, Obwieszczenia Marszałka Województwa Mazowieckiego, Obwieszczenia Starosty Płockiego
  Data publikacji: 1 tydzień temu (11 lipca 2024, godzina 12:17)
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki - Referat Urbanistyki
 • OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
  z dnia 20 czerwca 2024 roku

  WIR-I.746.1.71.2024.DR

  o wydaniu Nr 80/LOK/2024 z dnia 17 czerwca 2024 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na rozbudowie stacji uzdatniania kondensatu w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowej instalacji Etylenowej wraz z instalacjami towarzyszącymi na terenie ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku” na terenie dz. ew. Nr 20/24, 20/114, 20/26 z obrębu 0013, m. Płock, woj. mazowieckie.


  Załączniki:
 • obwieszczenie decyzji 11 lipca 2024, godzina 12:16

 • Dział: Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego, Obwieszczenia Marszałka Województwa Mazowieckiego, Obwieszczenia Starosty Płockiego
  Data publikacji: 1 tydzień temu (11 lipca 2024, godzina 12:15)
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki - Referat Urbanistyki
 • OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
  z dnia 20 czerwca 2024 roku

  WIR-I.746.1.72.2024.DR

  o wydaniu Decyzji Nr 81/LOK/2024 z dnia 17 czerwca 2024 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na rozbudowie stacji uzdatniania kondensatu w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowej Instalacji Etylenowej wraz z instalacjami towarzyszącymi na terenie ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku” na terenie dz. ew. Nr 20/94 z obrębu 0013, jedn. ew. nr 146201_1, m. Płock, woj. mazowieckie.


  Załączniki:
 • Obwieszczenie o decyzji 11 lipca 2024, godzina 11:30

 • Dział: Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego, Obwieszczenia Marszałka Województwa Mazowieckiego, Obwieszczenia Starosty Płockiego
  Data publikacji: 1 tydzień temu (11 lipca 2024, godzina 11:30)
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki - Referat Urbanistyki
 • OBWIESZCZENIE
  WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
  z dnia 17 czerwca 2024 roku


  WIR-I.746.1.72.2024.DR


  o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dotyczące przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji uzdatniania kondensatu w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowej Instalacji Etylenowej wraz z instalacjami towarzyszącymi na terenie ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku” na terenie dz. ew. Nr 20/94 z obrębu 0013, jedn. ew. nr 146201_1, m. Płock, woj. mazowieckie.


  Załączniki:
 • WIR-I.746.1.72.2024.DR - obwieszczenie wszcz 24 czerwca 2024, godzina 12:48

 • Dział: Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego, Obwieszczenia Marszałka Województwa Mazowieckiego, Obwieszczenia Starosty Płockiego
  Data publikacji: 4 tygodnie temu (24 czerwca 2024, godzina 12:48)
  Nadzór nad treścią: Aleksandra Krzoska, dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
 • OBWIESZCZENIE
  WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
  z dnia 17 czerwca 2024 roku


  WIR-I.746.1.71.2024.DR


  o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dotyczące przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji uzdatniania kondensatu w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowej instalacji Etylenowej wraz z instalacjami towarzyszącymi na terenie ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku” na terenie dz. ew. nr 20/24, 20/114, 20/26 z obrębu 0013, m. Płock, woj. mazowieckie.


  Załączniki:
 • wir-i.746.1.71.2024 - obwieszczenie o wszczęciu 24 czerwca 2024, godzina 12:47

 • Dział: Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego, Obwieszczenia Marszałka Województwa Mazowieckiego, Obwieszczenia Starosty Płockiego
  Data publikacji: 4 tygodnie temu (24 czerwca 2024, godzina 12:47)
  Nadzór nad treścią: Aleksandra Krzoska, dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
 • OBWIESZCZENIE
  WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
  z dnia 14 czerwca 2024 roku


  WIR-I.746.1.22.2024.DM


  o wydaniu decyzji Nr 77/LOK/2024 z dnia 13 czerwca 2024 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie instalacji wydzielania osadów w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowej Instalacji Etylenowej wraz z instalacjami towarzyszącymi na terenie ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku”. Identyfikator działki lub działek ewidencyjnych: 146201_1.0013.20/94, 146201_1.0013.20/68, m. Płock, woj. mazowieckie.


  Załączniki:
 • 746.1.22.2024 - obwieszczenie DEC LOK tablica BIP 24 czerwca 2024, godzina 12:44

 • Dział: Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego, Obwieszczenia Marszałka Województwa Mazowieckiego, Obwieszczenia Starosty Płockiego
  Data publikacji: 4 tygodnie temu (24 czerwca 2024, godzina 12:44)
  Nadzór nad treścią: Aleksandra Krzoska, dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
 • OBWIESZCZENIE
  WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
  z dnia 14 czerwca 2024 roku

  WIR-I.746.1.22.2024.DM


  o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dotyczące przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji wydzielania osadów w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowej Instalacji Etylenowej wraz z instalacjami towarzyszącymi na terenie ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku”. Identyfikator działki lub działek ewidencyjnych: 146201_1.0013.20/94, 146201_1.0013.20/68, m. Płock, woj. mazowieckie.


  Załączniki:
 • 746.1.22.2024 - obwieszczenie 24 czerwca 2024, godzina 12:40

 • Dział: Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego, Obwieszczenia Marszałka Województwa Mazowieckiego, Obwieszczenia Starosty Płockiego
  Data publikacji: 4 tygodnie temu (24 czerwca 2024, godzina 12:39)
  Nadzór nad treścią: Aleksandra Krzoska, dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
 • OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 4 czerwca 2024 roku

  WIR-I.746.1.73.2024.DM

  o Decyzja decyzji Nr 74/LOK/2024 z dnia 3 czerwca 2024 r. ustalające zastosowanie instalacji celu wstępnego - warunki i szczegółowe zasady projektowania terenu dla zastosowań wejściowych na pn.: „Budowa nowej Instalacji Etylenowej wraz z instalacjami występującymi na terenie ORLEN SA z siedzibą w Płocku”. Identyfikator działki lub działki ewidencyjne: 146201_1.0013.20/7, 146201_1.0013.20/114, 146201_1.0013.20/20, 146201_1.0013.20/24, 146201_1.0013.20/26,146201 _1.0013.20/30, 146201_1.0013.20/52, 146201_1 .0013.20/53, 146201_1.0013.20/57, 146201_1.0013.20/60, 146201_1.0013.20/65, 146201_1.0013.20/66, 146201_1.0013.20/67, 1462 01_1.0013.20/68, 146201_1.0013.20/72, 146201_1.0013.20 /73, 146201_1.0013.20/74,146201_1.0013.20/75,146201_1.0013.20/77,146201_1.0013.20/79,146201_1.0013.20/80,146201_1.0013.20 /81,146201_1.0013.20/82,146201_1.0013.20/84 ,146201_1.0013.20/94, 146201_1.0013.20/117, 146201_1.0013.20/106,146201_1.0013.20/107, 146201_1.0013.20/108, 146201_1.0013 .22/1, 146201_1.0013.23/5, 146201_1.0013.24, 146201.1.0013.20 /56, m. Płock, woj. mazowieckie.


  Załączniki:
 • 746.1.73.2023 - obwieszczenie DEC LOK tablica BIP 10 czerwca 2024, godzina 15:42

 • Dział: Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego, Obwieszczenia Marszałka Województwa Mazowieckiego, Obwieszczenia Starosty Płockiego
  Data publikacji: 1 miesiąc temu (10 czerwca 2024, godzina 15:42)
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki
 • OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
  z dnia 28 maja 2024 roku


  WIR-I.746.1.28.2024.DR

  o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dotyczące przedsięwzięcia polegającego na budowie i rozbudowie budynków, zbiorników, estakad instalacyjnych, konstrukcji wsporczych, urządzeń budowlanych, dróg i chodników w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowej Instalacji Etylenowej wraz z instalacjami towarzyszącymi na terenie ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku” na terenie dz. ew. Nr 215/3, 216/5, 216/4, 216/13, 216/6, 216/14, 216/15, 216/16, 216/8, 216/9, 216/11, 216/10, 216/12, 217/3, 217/4, 217/5, 217/1, 216/1, 216/17 z obrębu 0001 Biała, dz. ew. Nr 65/ 21, 65/22, 65/23, 65/8, 65/9, 66/3, 65/10, 65/20, 66/6, 66/7, 66/8, 66/5, 66/9, 66/10 z obrębu 0008 Draganie Nowe, gm. Stara Biała, pow. płocki oraz na terenie dz. ew. Nr 20/52, 20/53, 20/7, 20/42, 20/74, 20/114 z obrębu 0013 Kombinat, m. Płock.


  Załączniki:
 • 746.1.28.2024 OBWIESZCZENIE 03 czerwca 2024, godzina 14:33

 • Dział: Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego, Obwieszczenia Marszałka Województwa Mazowieckiego, Obwieszczenia Starosty Płockiego
  Data publikacji: 1 miesiąc temu (03 czerwca 2024, godzina 14:33)
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki