• OBWIESZCZENIE  
  MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

  w sprawie podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich  do kategorii, o których mowa w art. 26a ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, zwanego dalej „Projektem”, i rozpoczęciu konsultacji z właścicielami i użytkownikami wieczystymi nieruchomości objętych projektem uchwały.


  Załączniki:
 • Obwieszczenie Marszałka Woj. Mazowieckiego 25 listopada 2021, godzina 15:06
 • formularz do obwieszczenia 25 listopada 2021, godzina 15:06

 • Dział: Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego, Obwieszczenia Marszałka Województwa Mazowieckiego, Obwieszczenia Starosty Płockiego
  Data: 2021-11-25
 • MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE
  WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
  Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
  tel. 22 695-66-89, fax 22 695-61-92
  www.mazowieckie.pl
  WI-I.7820.3.5.2021.RR (JK)

  Ogłoszenie w związku z wszczęciem przez Wojewodę Mazowieckiego postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego dla inwestycji pn. „przebudowa lotniska Płock (EPPL) w zakresie budowy drogi startowej wyposażonej w płaszczyznę do zawracania, chodników, drogi pożarowej, ogrodzenia, stacji transformatorowej wraz z budową i rozbiórką niezbędnej infrastruktury towarzyszącej”, na dz. ew. nr 175/10 obręb 0006 Kostrogaj Rolniczy, Płock, m. Płock, powiat płocki, województwo mazowieckie”.
  Załączniki:
 • obwieszczenie wszczęcie postępowania_tablica_gminy 23 listopada 2021, godzina 08:18

 • Dział: Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego, Obwieszczenia Marszałka Województwa Mazowieckiego, Obwieszczenia Starosty Płockiego
  Data: 2021-11-23
 • Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dn. 3 grudnia 2020 r.


  Załączniki:
 • Obwieszczenie 28 grudnia 2020, godzina 09:12

 • Dział: Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego, Obwieszczenia Marszałka Województwa Mazowieckiego, Obwieszczenia Starosty Płockiego
  Data: 2020-12-28
 • Komunikaty Powiatowego Lekarza Weterynarii dotyczące hodowców drobiu i chowu drobiu  Załączniki:
 • Komunikat1 03 grudnia 2020, godzina 09:31
 • Kominikat2 03 grudnia 2020, godzina 09:31
 • Komunikat3 03 grudnia 2020, godzina 09:31
 • drob przyzagrodowy zgłoszenie do PLW Płock 2020r. 03 grudnia 2020, godzina 09:32

 • Dział: Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego, Obwieszczenia Marszałka Województwa Mazowieckiego, Obwieszczenia Starosty Płockiego
  Data: 2020-12-03
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Bodzanów w sprawie Koncepcji rozbudowy Drogi Krajowej nr 62 na odcinku Płock - Wyszogród z dn. 24.08.2020 r.  Dział: Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego, Obwieszczenia Marszałka Województwa Mazowieckiego, Obwieszczenia Starosty Płockiego
  Data: 2020-09-03
 • Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego - znak: PE-I.7440.1.2020ES z 10 czerwca 2020 roku  Dział: Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego, Obwieszczenia Marszałka Województwa Mazowieckiego, Obwieszczenia Starosty Płockiego
  Data: 2020-06-10
 • Postanowienie Marszałka Sejmu RP w spr. zarządzenia wyborów Prezydenta RP  Dział: Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego, Obwieszczenia Marszałka Województwa Mazowieckiego, Obwieszczenia Starosty Płockiego
  Data: 2020-06-04
 • Obwieszczenie o potwierdzeniu nabycia przez Gminę - Miasto Płock prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną  Dział: Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego, Obwieszczenia Marszałka Województwa Mazowieckiego, Obwieszczenia Starosty Płockiego
  Data: 2020-05-04
 • Szanowni Państwo, Organizatorzy i Uczestnicy imprez masowych

  Mając na uwadze negatywną ocenę stanu bezpieczeństwa wynikającą z analizy sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, uprzejmie informuję, że na podstawie art. 34 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171) zakazywane będą planowane lub przeprowadzane imprezy masowe z udziałem publiczności. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na możliwość przeprowadzania niektórych imprez masowych, zwłaszcza sportowych, bez udziału publiczności.

  Bardzo proszę o zrozumienie zaistniałej sytuacji i współdziałanie z organami administracji publicznej w tej sprawie, w tym potwierdzanie, że dana impreza masowa mimo otrzymania stosownego zezwolenia nie zostanie przeprowadzona lub zostanie przeprowadzona bez udziału publiczności, tak, by nie było konieczne jej przerywanie na podstawie art. 34a ww. ustawy.

  Z poważaniem

  Wojewoda Mazowiecki, Konstanty Radziwiłł  Dział: Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego, Obwieszczenia Marszałka Województwa Mazowieckiego, Obwieszczenia Starosty Płockiego
  Data: 2020-03-11
 • Komunikatu kierownika ARiMR w sprawie terminu składania wniosków o pomoc suszową  Dział: Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego, Obwieszczenia Marszałka Województwa Mazowieckiego, Obwieszczenia Starosty Płockiego
  Data: 2019-10-07