• Zawiadomienia o zgromadzeniach organizowanych w trybie uproszczonym


  • 20.01.2023 r. w godz. 16.00-18.00 na chodniku przy skrzyżowaniu ulic: Wyszogrodzka - aleja Jana Pawła II - aleja Armii Krajowej odbędzie się zgromadzenie publiczne. Organizator przewiduje udział 5 osób.


  Zawiadomienia o zgromadzeniach organizowanych w trybie zwykłym

  Dział: Ogłoszenia o zgromadzeniach publicznych
  Data: 2023-01-18
  Nadzór nad treścią: Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • Szanowni Państwo, Organizatorzy i Uczestnicy imprez masowych

  Mając na uwadze negatywną ocenę stanu bezpieczeństwa wynikającą z analizy sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, uprzejmie informuję, że na podstawie art. 34 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171) zakazywane będą planowane lub przeprowadzane imprezy masowe z udziałem publiczności. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na możliwość przeprowadzania niektórych imprez masowych, zwłaszcza sportowych, bez udziału publiczności.

  Bardzo proszę o zrozumienie zaistniałej sytuacji i współdziałanie z organami administracji publicznej w tej sprawie, w tym potwierdzanie, że dana impreza masowa mimo otrzymania stosownego zezwolenia nie zostanie przeprowadzona lub zostanie przeprowadzona bez udziału publiczności, tak, by nie było konieczne jej przerywanie na podstawie art. 34a ww. ustawy.

  Z poważaniem

  Wojewoda Mazowiecki, Konstanty Radziwiłł  Dział: Ogłoszenia o zgromadzeniach publicznych
  Data: 2020-11-13