• Zarządzenie Nr 5001/24 z dnia 04 marca 2024r.
  w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2024 r.  Dział: Oferty i konkursy
  Data publikacji: 2 miesiące temu (05 marca 2024, godzina 08:06)
  Nadzór nad treścią: Sławomir Milik - Referat Ochrony Środowiska
 • ZARZĄDZENIE NR 4980/2024 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku


  Załączniki:
 • Zarządzenie nr 4980 - powołanie komisji konkursowej 23 lutego 2024, godzina 12:59

 • Dział: Oferty i konkursy
  Data publikacji: 2 miesiące temu (23 lutego 2024, godzina 12:59)
  Nadzór nad treścią: Inga Kujawa - Zawadzka - Referat Kultury
 • ZARZĄDZENIE NR 4940/2024 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 05 lutego 2024 roku

  w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku.  Dział: Oferty i konkursy
  Data publikacji: 3 miesiące temu (05 lutego 2024, godzina 12:59)
  Nadzór nad treścią: Iwona Bińkowska
 • Zarządzenie Nr 4936/24 z dnia 01 lutego 2024r.
  w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2024 roku  Dział: Oferty i konkursy
  Data publikacji: 3 miesiące temu (01 lutego 2024, godzina 14:55)
  Nadzór nad treścią: Joanna Żabka - Referat Promocji, Współpracy z Zagranicą i Turystyki
 • ZARZĄDZENIE Nr 4916/2024 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 24 stycznia 2024 roku

  w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury
  fizycznej w 2024 roku.  Dział: Oferty i konkursy
  Data publikacji: 3 miesiące temu (24 stycznia 2024, godzina 10:11)
  Nadzór nad treścią: Iwona Bińkowska
 • Zarządzenie Nr 4909/24 z dnia 18 stycznia 2024r.
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku.  Dział: Oferty i konkursy
  Data publikacji: 4 miesiące temu (18 stycznia 2024, godzina 15:29)
  Nadzór nad treścią: Inga Kujawa - Zawadzka - Referat Kultury
 • Zarządzenie Zarządzenie Nr 4892/24 z dnia 10 stycznia 2024r.
  w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2024 r.  Dział: Oferty i konkursy
  Data publikacji: 4 miesiące temu (10 stycznia 2024, godzina 14:44)
  Nadzór nad treścią: Joanna Żabka - Referat Promocji, Współpracy z Zagranicą i Turystyki
 • Zarządzenie Nr 4882/24 z dnia 05 stycznia 2024r.
  w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r.  Dział: Oferty i konkursy
  Data publikacji: 4 miesiące temu (08 stycznia 2024, godzina 10:03)
  Nadzór nad treścią: Iwona Bińkowska - Referat Sportu i Rekreacji
 • Zarządzenie nr 4797/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14.12.2023 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru edukacji zdrowotnej dostosowanej do potrzeb różnych grup społeczeństwa, promocji zdrowia i profilaktyki chorób oraz działań prowadzonych w celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji, w roku 2024. i dostępna jest pod adresem: https://nowybip.plock.eu/zarzadzenie/ksoxpJPV


  Załączniki:
 • Zarządzenie 4797 2023 14.12.2023 15 grudnia 2023, godzina 14:57

 • Dział: Oferty i konkursy
  Data publikacji: 5 miesięcy temu (15 grudnia 2023, godzina 14:55)
  Nadzór nad treścią: Agnieszka Busz dyrektor WZS
 • Zarządzenie Nr 4758/23 z dnia 06 grudnia 2023r.
  w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa w 2024 roku  Dział: Oferty i konkursy
  Data publikacji: 5 miesięcy temu (07 grudnia 2023, godzina 11:18)
  Nadzór nad treścią: Katarzyna Falkiewicz - Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów