• Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora Programu profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dla mieszkańców miasta Płocka w latach 2021 - 2022


  Załączniki:
 • MENINGOKOKI 2021-2022 29 czerwca 2021, godzina 14:41
 • Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Ogłoszenie 29 czerwca 2021, godzina 14:41
 • Załącznik Nr 1b do Ogłoszenia Oferta Meningokoki 29 czerwca 2021, godzina 14:42
 • Załącznik nr 2 do Zarządzenia Regulamin pracy Komisji Konkursowej 29 czerwca 2021, godzina 14:42

 • Dział: Oferty i konkursy
  Data: 2021-06-29
 • Zarządzenie Nr 2405/21 z dnia 01 czerwca 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2021 – 2022

  Załączniki:
 • Zarządzenie 01 czerwca 2021, godzina 13:43

 • Dział: Oferty i konkursy
  Data: 2021-06-01
 • ZARZĄDZENIE NR 2258/2021 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku


  Załączniki:
 • Zarządzenie nr 2258 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert 24 marca 2021, godzina 10:57

 • Dział: Oferty i konkursy
  Data: 2021-03-24
 • Zarządzenie Nr 2187/21 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku  Dział: Oferty i konkursy
  Data: 2021-02-16
 • ZARZĄDZENIE NR 2185/2021 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku


  Załączniki:
 • Zarządzenie nr 2185 12 lutego 2021, godzina 15:10

 • Dział: Oferty i konkursy
  Data: 2021-02-12
 • Zarządzenie nr 2143/21 z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2021 roku  Dział: Oferty i konkursy
  Data: 2021-02-01
 • Zarządzenie Nr 2142/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru edukacji zdrowotnej dostosowanej do potrzeb różnych grup społeczeństwa, promocji zdrowia i profilaktyki chorób oraz działań prowadzonych w celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji, w roku 2021.  Dział: Oferty i konkursy
  Data: 2021-02-01
 • Zarządzenie nr 2138/2021 PMP z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 r.
  Załączniki:
 • Ogłoszenie 29 stycznia 2021, godzina 10:34
 • Zarządzenie 29 stycznia 2021, godzina 10:34

 • Dział: Oferty i konkursy
  Data: 2021-01-29
 • ZARZĄDZENIE Nr 2136/2021PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany terminu ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku


  Załączniki:
 • Zarządzenie nr 2136 29 stycznia 2021, godzina 15:18

 • Dział: Oferty i konkursy
  Data: 2021-01-29
 • ZARZĄDZENIE Nr 2196/2021 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku


  Załączniki:
 • Zarzadzenie 2126 25 stycznia 2021, godzina 12:06

 • Dział: Oferty i konkursy
  Data: 2021-01-25