• Zarządzenie Nr 4265/23 z dnia 26 maja 2023r.
  w sprawie ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2023 r.  Dział: Oferty i konkursy
  Data publikacji: 4 miesiące temu (29 maja 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Maja Syska - Żelechowska - Wydział Kształtowania Środowiska
 • ZARZĄDZENIE NR 4257/2023 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 23 maja 2023 r.
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2023 – 2024


  Załączniki:
 • ZARZĄDZENIE NR 42572023 23 maja 2023, godzina 11:12

 • Dział: Oferty i konkursy
  Data publikacji: 4 miesiące temu (23 maja 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Iwona Bińkowska - Referat Sportu i Rekreacji
 • ZARZĄDZENIE Nr 4255/ 2023 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 22 maja 2023 r.
  w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert I otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2023 r.


  Załączniki:
 • ZARZĄDZENIE NR 42552023 23 maja 2023, godzina 11:45

 • Dział: Oferty i konkursy
  Data publikacji: 4 miesiące temu (23 maja 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Maja Syska - Żelechowska - Wydział Kształtowania Środowiska
 • Zarządzenie Nr 4196/23 z dnia 21 kwietnia 2023r.
  w sprawie ogłoszenia II otwartego konkusu ofert na realizację zadania publicznego/ zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2023 r.  Dział: Oferty i konkursy
  Data publikacji: 5 miesięcy temu (24 kwietnia 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Maja Syska - Żelechowska - Wydział Kształtowania Środowiska
 • Zarządzenie Nr 4195/23 z dnia 21 kwietnia 2023r. w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2023 r.  Dział: Oferty i konkursy
  Data publikacji: 5 miesięcy temu (21 kwietnia 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Maja Syska - Żelechowska - Wydział Kształtowania Środowiska
 • ZARZĄDZENIE NR 4132/2023 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku.


  Załączniki:
 • Zarządzenie nr 4121.20232 z dnia 15.03.2023 17 marca 2023, godzina 13:21
 • ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA nr 4132 17 marca 2023, godzina 13:21

 • Dział: Oferty i konkursy
  Data publikacji: 6 miesięcy temu (17 marca 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Renata Nowakowska - Referat Kultury
 • Zarządzenie nr 4108/2023 z 13 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku


  Załączniki:
 • Zarządzenie nr 4108 w sprawie powołania komisji konkursowej 14 marca 2023, godzina 10:18

 • Dział: Oferty i konkursy
  Data publikacji: 6 miesięcy temu (14 marca 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Renata Nowakowska - Referat Kultury
 • Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru edukacji zdrowotnej dostosowanej do potrzeb różnych grup społeczeństwa, promocji zdrowia i profilaktyki chorób oraz działań prowadzonych w celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji, w roku 2023  Dział: Oferty i konkursy
  Data publikacji: 7 miesięcy temu (10 lutego 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Agnieszka Busz, dyrektor WZS
 • Zarządzenie Nr 4033/23 z dnia 31 stycznia 2023r.  w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku


  Załączniki:
 • 4033 31 stycznia 2023, godzina 11:31

 • Dział: Oferty i konkursy
  Data publikacji: 8 miesięcy temu (31 stycznia 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Iwona Bińkowska - Referat Sportu i Rekreacji
 • Zarządzenie nr 3998/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku


  Załączniki:
 • Zarządzenie nr 3998 z dnia 18 stycznia 2023 r. 18 stycznia 2023, godzina 14:47

 • Dział: Oferty i konkursy
  Data publikacji: 8 miesięcy temu (18 stycznia 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Beata Sosnowska - Referat Kultury