• Oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych złożone na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 roku

  Zgodnie z Art. 19a.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ wykonawczy JST zamieszcza ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 7 dni.  Dział: Oferty i konkursy
  Data publikacji: 4 godziny temu (08 grudnia 2023, godzina 09:42)
  Nadzór nad treścią: Bartosz Forysiak - Referat Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Wolontariatu
 • Zarządzenie Nr 4758/23 z dnia 06 grudnia 2023r.
  w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa w 2024 roku  Dział: Oferty i konkursy
  Data publikacji: 1 dzień temu (07 grudnia 2023, godzina 11:18)
  Nadzór nad treścią: Katarzyna Falkiewicz - Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Zarządzenie Nr 4737/23 z dnia 29 listopada 2023r.
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2024 r.  Dział: Oferty i konkursy
  Data publikacji: 1 tydzień temu (30 listopada 2023, godzina 09:09)
  Nadzór nad treścią: Joanna Żabka - Referat Promocji, Współpracy z Zagranicą i Turystyki
 • Zaproszenie do składania pisemnych ofert na prowadzenie usług na rzecz osób dotkniętych chorobą Alzheimera w trybie bezprzetargowym - w drodze zbierania i wyboru ofert  Załączniki:
 • dokument do pobrania 27 listopada 2023, godzina 13:40

 • Dział: Oferty i konkursy
  Data publikacji: 1 tydzień temu (27 listopada 2023, godzina 13:40)
  Nadzór nad treścią: Bartosz Forysiak - Referat Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Wolontariatu
 • Zarządzenie Nr 4729/23 z dnia 27 listopada 2023r.
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r.  Dział: Oferty i konkursy
  Data publikacji: 1 tydzień temu (27 listopada 2023, godzina 12:53)
  Nadzór nad treścią: Iwona Bińkowska - Referat Sportu i Rekreacji
 • Ogłoszenia o konkursie ofert na wybór realizatora Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców miasta Płocka w latach 2023-2025:

  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia - Ogłoszenie o konkursie ofert
  Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia - Formularz oferty
  Załącznik Nr 2 do Zarządzenia - Regulamin pracy Komisji Konkursowej
  Zarządzenie Nr 4657/2023 Prezydenta Miasta Płocka

  oraz link do Uchwały Rady Miasta Płocka w sprawie przyjęcia Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców miasta Płocka w latach 2023-2025:

  https://nowybip.plock.eu/dokumenty/nowybip/dok/2023/ew5tnn9M/2e217b3503e0470d523fa6d14b58e3c9.pdf


  Załączniki:
 • p Zał 1 do Ogłoszenia - Oferta 31 października 2023, godzina 14:55
 • p Zał 1 do Zarządzenia - Ogłoszenie o konkursie ofert 31 października 2023, godzina 14:55
 • p Zał 2 do Zarządzenia - Regulamin Pracy Komisji konkursowej 31 października 2023, godzina 14:55
 • Zarządzenie 4657 2023 31 października 2023, godzina 14:55

 • Dział: Oferty i konkursy
  Data publikacji: 1 miesiąc temu (31 października 2023, godzina 14:53)
  Nadzór nad treścią: Iwona Reńda
 • Zarządzenie Nr 4533/23 z dnia 14 września 2023r.
  w sprawie unieważnienia III otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2023 r.  Dział: Oferty i konkursy
  Data publikacji: 2 miesiące temu (15 września 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Sławomir Milik - Referat Ochrony Środowiska
 • Zarządzenie Nr 4489/23 z dnia 01 września 2023r.
  w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert III otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2023 r.  Dział: Oferty i konkursy
  Data publikacji: 3 miesiące temu (01 września 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Maja Syska - Żelechowska - Wydział Kształtowania Środowiska
 • Zarządzenie Nr 4481/23 z dnia 30 sierpnia 2023r.
  w sprawie ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2023 – 2024.  Dział: Oferty i konkursy
  Data publikacji: 3 miesiące temu (30 sierpnia 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Iwona Bińkowska - Referat Sportu i Rekreacji
 • Zarządzenie Nr 4475/23 z dnia 28 sierpnia 2023r.
  w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2023 – 2024.  Dział: Oferty i konkursy
  Data publikacji: 3 miesiące temu (28 sierpnia 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Iwona Bińkowska - Referat Sportu i Rekreacji