• Prezydent Miasta Płocka
   
  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: 1 Maja 4, Dobrzyńska 2A, Jakubowskiego 8, Kolegialna 3, Jasna 12, Jaśminowa 1, Na Skarpie 4, Skłodowskiej 3, Pszczela 2, Skłodowskiej 4.
  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data publikacji: 2 lata temu (21 grudnia 2020, godzina 00:00)
 • Prezydent Miasta Płocka

  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Bielska 12, Gałczyńskiego 20/1, Jaśminowa 3, Kolegialna 33, Krótka 5, Krótka 10, Na Skarpie 2, Na Skarpie 8, Pszczela 2, Słodowa 4, Słowackiego 23.
  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data publikacji: 2 lata temu (26 listopada 2020, godzina 00:00)
 • Prezydent Miasta Płocka

  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Bielska 12, Gałczyńskiego 20/1, Jaśminowa 3, Kolegialna 33, Krótka 5, Krótka 10, Na Skarpie 2, Na Skarpie 8, Pszczela 2, Słodowa 4, Słowackiego 23.  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data publikacji: 2 lata temu (24 listopada 2020, godzina 00:00)
 • Prezydent Miasta Płocka

  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Bielska 28, Gałczyńskiego 3, Gałczyńskiego 8, Jakubowskiego 3, Jasna 12, Jaśminowa 3, Kolegialna 3, Obr. Westerplatte 7/1, Pszczela 2, Pszczela 3, Słodowa 1, Tumska 5. .  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data publikacji: 2 lata temu (09 listopada 2020, godzina 00:00)
 • Prezydent Miasta Płocka
   
  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: 1 Maja 1, 1 Maja 4, Bartnicza 7, Jaśminowa 1, Jaśminowa 3, Jaśminowa 4, Kolegialna 27/1, Lenartowicza 23, Sienkiewicza 7, Skłodowskiej 3.  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data publikacji: 2 lata temu (12 października 2020, godzina 00:00)
 • Prezydent Miasta Płocka

  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków:Bartnicza 2, Słodowa 1, Pszczela 2, Skłodowskiej 1, Kochanowskiego 25, Obrońców Westerplatte 3, Gradowskiego 6.  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data publikacji: 3 lata temu (22 listopada 2019, godzina 00:00)
 • Prezydent Miasta Płocka
   

  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Bartnicza 7, Bielska 51b, Dobrzyńska 19, Jasna 14, Jaśminowa 3 , Kolegialna 27b, Na Skarpie 6, Słodowa 1, Słoneczna 60, Skłodowskiej 4.  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data publikacji: 3 lata temu (13 listopada 2019, godzina 00:00)
 • Prezydent Miasta Płocka
   

  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Wschodnia  14, Słodowa 3, Skłodowskiej 1, Skłodowskiej 4 , Bartnicza 2, Bartnicza 7, Na Skarpie 4, Jaśminowa 1, Kredytowa 3, Jaśminowa 4, Nowy Rynek 14, Sienkiewicza 7, Słowackiego 23, Bielska 22, Bielska 26, Jakubowskiego 9, Obrońców Westerplatte 5/1.   Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data publikacji: 4 lata temu (09 sierpnia 2019, godzina 00:00)
 • Prezydent Miasta Płocka

  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Bartnicza 4, Bartnicza 1, Skłodowskiej 1, Słodowej 1 , Pszczela 3, Pszczela 2, Padlewskiego 9, Na Skarpie 8, Na Skarpie 2, Jaśminowa 4, Gałczyńskiego 8.   Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data publikacji: 4 lata temu (15 lipca 2019, godzina 00:00)
 • Prezydent Miasta Płocka

  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Bartnicza 2, Bartnicza 7, Bielska 26, Jaśminowa 4, Obrońców Westerplatte 5/1,  Pszczela 2, Pszczela 3, Jakubowskiego 11, Padlewskiego 17C, Skłodowskiej 2.  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data publikacji: 4 lata temu (13 grudnia 2018, godzina 00:00)