• Lista osób uprawnionych do wynajęcia lokali mieszkalnych w ramach programu  „Mieszkania na start”  w 2021 roku  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2021-02-05
 • Projekt listy osób uprawnionych do wynajęcia lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock w 2021 roku

      • Lokale na czas nieoznaczony

      • Najem socjalny lokali

  W terminie 21 dni od dnia zamieszczenia listy w Biuletynie Informacji Publicznej osoby, które nie zgadzają się z przyznaną ilością punktów mogą składać w Biurze Obsługi Klienta wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wnioski składa się na urzędowych formularzach o d w o ł a n i e, dostępnych również w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Zduńskiej 3 na stanowisku - Mieszkalnictwo  tel. (024) 367 15 96. Rozpoznaniu podlegają tylko prawidłowo wypełnione i udokumentowane wnioski.   Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2021-01-18
 • Projekt listy osób uprawnionych do wynajęcia lokali mieszkalnych w ramach programu  „Mieszkania na start”  w 2021 roku


  W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia listy w Biuletynie Informacji Publicznej osoby, które nie zgadzają się z przyznaną ilością punktów mogą składać w Biurze Obsługi Klienta wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wnioski składa się na urzędowych formularzach o d w o ł a n i e  Program „Mieszkania na  start” dostępne również w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Zduńskiej 3 na stanowisku - Mieszkalnictwo tel. (024) 367 15 96. Rozpoznaniu podlegają tylko prawidłowo wypełnione i udokumentowane wnioski.   Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2021-01-18
 • Prezydent Miasta Płocka
   
  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: 1 Maja 4, Dobrzyńska 2A, Jakubowskiego 8, Kolegialna 3, Jasna 12, Jaśminowa 1, Na Skarpie 4, Skłodowskiej 3, Pszczela 2, Skłodowskiej 4.
  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2020-12-21
 • Prezydent Miasta Płocka

  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Bielska 12, Gałczyńskiego 20/1, Jaśminowa 3, Kolegialna 33, Krótka 5, Krótka 10, Na Skarpie 2, Na Skarpie 8, Pszczela 2, Słodowa 4, Słowackiego 23.
  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2020-11-26
 • Prezydent Miasta Płocka

  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Bielska 12, Gałczyńskiego 20/1, Jaśminowa 3, Kolegialna 33, Krótka 5, Krótka 10, Na Skarpie 2, Na Skarpie 8, Pszczela 2, Słodowa 4, Słowackiego 23.  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2020-11-24
 • Prezydent Miasta Płocka

  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Bielska 28, Gałczyńskiego 3, Gałczyńskiego 8, Jakubowskiego 3, Jasna 12, Jaśminowa 3, Kolegialna 3, Obr. Westerplatte 7/1, Pszczela 2, Pszczela 3, Słodowa 1, Tumska 5. .  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2020-11-09
 • Prezydent Miasta Płocka
   
  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: 1 Maja 1, 1 Maja 4, Bartnicza 7, Jaśminowa 1, Jaśminowa 3, Jaśminowa 4, Kolegialna 27/1, Lenartowicza 23, Sienkiewicza 7, Skłodowskiej 3.  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2020-10-12
 • Listy osób uprawnionych do wynajęcia lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock w 2020 roku.

  (ZAKTUALIZOWANE NA DZIEŃ 31 sierpnia 2020 r.)

      • Lokale na czas nieoznaczony i oznaczony

    

      • Najem socjalny lokali 

   

     Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2020-09-10
 •  

  Realizacja listy osób uprawnionych do wynajęcia lokalu mieszkalnego z Programu Mieszkania na start w 2020 roku, zaktualizowanej na dzień 31 sierpnia 2020 r.)

     Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2020-09-10