•  

  Realizacja listy osób uprawnionych do wynajęcia lokalu mieszkalnego z Programu „Mieszkania na start” w 2019 roku, zaktualizowanej na dzień 31 grudnia 2019 r.)

     Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2020-02-04
 • Listy osób uprawnionych do wynajęcia lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock w 2020 roku

     Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2020-01-14
 •  

  Lista osób uprawnionych do wynajęcia lokali mieszkalnych w ramach programu  „Mieszkania na start”  w 2020 roku  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2020-01-14
 • Projekt listy osób uprawnionych do wynajęcia lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock w 2020 roku

  W terminie 21 dni od dnia zamieszczenia listy w Biuletynie Informacji Publicznej osoby, które nie zgadzają się z przyznaną ilością punktów mogą składać w Biurze Obsługi Klienta wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy.Wnioski składa się na urzędowych formularzach o d w o ł a n i e, dostępnych również w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Zduńskiej 3 na stanowisku nr 6 tel. (024) 367 15 96. Rozpoznaniu podlegają tylko prawidłowo wypełnione i udokumentowane wnioski.  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2019-12-20
 • Projekt listy osób uprawnionych do wynajęcia lokali mieszkalnych w ramach programu  „Mieszkania na start”  w 2020 roku

  W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia listy w Biuletynie Informacji Publicznej osoby, które nie zgadzają się z przyznaną ilością punktów mogą składać w Biurze Obsługi Klienta wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wnioski składa się na urzędowych formularzach o d w o ł a n i e  Program „Mieszkania na  start” dostępne również w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Zduńskiej 3 na stanowisku nr 6 tel. (024) 367 15 96. Rozpoznaniu podlegają tylko prawidłowo wypełnione i udokumentowane wnioski.   Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2019-12-20
 • Prezydent Miasta Płocka

  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków:Bartnicza 2, Słodowa 1, Pszczela 2, Skłodowskiej 1, Kochanowskiego 25, Obrońców Westerplatte 3, Gradowskiego 6.  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2019-11-22
 • Prezydent Miasta Płocka
   

  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Bartnicza 7, Bielska 51b, Dobrzyńska 19, Jasna 14, Jaśminowa 3 , Kolegialna 27b, Na Skarpie 6, Słodowa 1, Słoneczna 60, Skłodowskiej 4.  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2019-11-13
 • Prezydent Miasta Płocka
   

  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Wschodnia  14, Słodowa 3, Skłodowskiej 1, Skłodowskiej 4 , Bartnicza 2, Bartnicza 7, Na Skarpie 4, Jaśminowa 1, Kredytowa 3, Jaśminowa 4, Nowy Rynek 14, Sienkiewicza 7, Słowackiego 23, Bielska 22, Bielska 26, Jakubowskiego 9, Obrońców Westerplatte 5/1.   Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2019-08-09
 • Listy osób uprawnionych do wynajęcia lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock w 2019 roku.

  (ZAKTUALIZOWANE NA DZIEŃ 15 lipca 2019 r.)  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2019-07-16
 • Prezydent Miasta Płocka

  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Bartnicza 4, Bartnicza 1, Skłodowskiej 1, Słodowej 1 , Pszczela 3, Pszczela 2, Padlewskiego 9, Na Skarpie 8, Na Skarpie 2, Jaśminowa 4, Gałczyńskiego 8.   Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2019-07-15