• INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  dotycząca wniosku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  Na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 1688)
  informuję, że
  w dniu 29 lutego 2024 r. został złożony wniosek o zmianę Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Witolda Zglenickiego w Płocku, przyjętego Uchwałą Nr 567/XXXIX/09 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2009 r. (Dziennik Urzędowy Woj. Mazowieckiego z dnia 19 września 2009 r., Nr 145, poz. 4426) w zakresie zmiany ustaleń dotyczących gospodarki wodno -ściekowej, zawartych w § 12 pkt 3, 4 i 8 tej uchwały.

  Pełny dostęp do wyżej wymienionego wniosku można uzyskać w Urzędzie Miasta Płocka, Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, Referacie Polityki Przestrzennej, adres: Stary Rynek 1, 09-400 Płock, w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr 24 367-14-52.  Dział: Planowanie Przestrzenne
  Data publikacji: 2 miesiące temu (18 marca 2024, godzina 12:47)
  Nadzór nad treścią: Daniel Falandysz - Referat Polityki Przestrzennej Miasta
 • INFORMACJA
  PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Ciechomickiej i Janówek w Płocku

  Na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1688)

  informuję, że

  w dniu 29 lutego 2024 r. Rada Miasta Płocka podjęła Uchwałę Nr 1079/LXII/2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Ciechomickiej i Janówek w Płocku

  Z uchwałą można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Referacie Polityki Przestrzennej Miasta Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki, adres: Stary Rynek 1, 09-400 Płock, w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr (24) 367-14-52. Wersja elektroniczna uchwały zamieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Płocka na stronie internetowej (https://nowybip.plock.eu/uchwala/7THMF7TW).  Dział: Planowanie Przestrzenne
  Data publikacji: 2 miesiące temu (04 marca 2024, godzina 14:10)
  Nadzór nad treścią: Daniel Falandysz - Referat Polityki Przestrzennej Miasta
 • INFORMACJA
  PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Spółdzielcza – Gradowskiego” w Płocku

  Na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1688)

  informuję, że

  w dniu 29 lutego 2024 r. Rada Miasta Płocka podjęła Uchwałę Nr 1078/LXII/2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Spółdzielcza – Gradowskiego” w Płocku.

  Z uchwałą można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Referacie Polityki Przestrzennej Miasta Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki, adres: Stary Rynek 1, 09-400 Płock, w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr (24) 367-14-52. Wersja elektroniczna uchwały zamieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Płocka na stronie internetowej (https://nowybip.plock.eu/uchwala/jYbqPyS7).  Dział: Planowanie Przestrzenne
  Data publikacji: 2 miesiące temu (04 marca 2024, godzina 14:06)
  Nadzór nad treścią: Daniel Falandysz - Referat Polityki Przestrzennej Miasta
 • INFORMACJA
  PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu ogólnego miasta Płocka

  Na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1688)

  informuję, że

  w dniu 29 lutego 2024 r. Rada Miasta Płocka podjęła Uchwałę Nr 1076/LXII/2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu ogólnego miasta Płocka.

  Z uchwałą można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Referacie Polityki Przestrzennej Miasta Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki, adres: Stary Rynek 1, 09-400 Płock, w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr (24) 367-14-52. Wersja elektroniczna uchwały zamieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Płocka na stronie internetowej (https://nowybip.plock.eu/uchwala/FUa2B4Wd).  Dział: Planowanie Przestrzenne
  Data publikacji: 2 miesiące temu (04 marca 2024, godzina 13:20)
  Nadzór nad treścią: Daniel Falandysz - Referat Polityki Przestrzennej Miasta
 • INFORMACJA
  PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lisia - Parcele” w Płocku

  Na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1688)
  informuję, że
  w dniu 29 lutego 2024 r. Rada Miasta Płocka podjęła Uchwałę Nr 1077/LXII/2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lisia - Parcele” w Płocku.

  Z uchwałą można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Referacie Polityki Przestrzennej Miasta Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki, adres: Stary Rynek 1, 09-400 Płock, w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr (24) 367-16-63. Wersja elektroniczna uchwały zamieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Płocka na stronie internetowej (https://nowybip.plock.eu/uchwala/8VVn01qV).  Dział: Planowanie Przestrzenne
  Data publikacji: 2 miesiące temu (04 marca 2024, godzina 12:59)
  Nadzór nad treścią: Daniel Falandysz - Referat Polityki Przestrzennej Miasta
 • INFORMACJA
  PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  o przyjęciu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kwiatowa - Mała” w Płocku

  Na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1688)
  informuję, że
  w dniu 29 lutego 2024 r. Uchwałą Nr 1075/LXII/2024 Rady Miasta Płocka został przyjęty Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Kwiatowa - Mała” w Płocku.

  Z przedmiotową uchwałą oraz uzasadnieniem można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Referacie Polityki Przestrzennej Miasta Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki, adres: Stary Rynek 1, 09-400 Płock, w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr (24) 367-16-63.

  Wersja elektroniczna wyżej wymienionych dokumentów zamieszczona została w plikach stanowiących załączniki do niniejszej informacji.


  Załączniki:
 • Uchwała mpzp Kwiatowa - Mała 04 marca 2024, godzina 12:53
 • Uzasadnienie do uchwały mpzp Kwiatowa - Mała 04 marca 2024, godzina 12:53

 • Dział: Planowanie Przestrzenne
  Data publikacji: 2 miesiące temu (04 marca 2024, godzina 12:52)
  Nadzór nad treścią: Daniel Falandysz - Referat Polityki Przestrzennej Miasta
 • INFORMACJA
  PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  z dnia 22 lutego 2024 r.

  o przedstawieniu Radzie Miasta Płocka projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kwiatowa - Mała” w Płocku

  Na podstawie art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1688)
  informuję, że
  w dniu 29 lutego 2024 r. zostanie przedstawiony Radzie Miasta Płocka projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kwiatowa - Mała” w Płocku celem jego uchwalenia.

  Z projektem planu miejscowego można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Referacie Polityki Przestrzennej Miasta Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki, adres: Stary Rynek 1, 09-400 Płock, w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr (24) 367-16-63. Wersja elektroniczna projektu planu zamieszczona została w plikach stanowiących załączniki do niniejszej informacji.


  Załączniki:
 • Projekt mpzp Kwiatowa - Mała - część tekstowa 22 lutego 2024, godzina 12:03
 • Projekt mpzp Kwiatowa - Mała - część graficzna 22 lutego 2024, godzina 12:04

 • Dział: Planowanie Przestrzenne
  Data publikacji: 2 miesiące temu (22 lutego 2024, godzina 12:03)
  Nadzór nad treścią: Daniel Falandysz - Referat Polityki Przestrzennej Miasta
 • INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

  dotycząca wniosku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  Na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 1688)

  informuję, że

  w dniu 12 stycznia 2024 r. został złożony wniosek o zmianę Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenu położonego w Płocku pomiędzy ul. Kolegialną, ul. Misjonarską, ul. Kościuszki i Pl. Obrońców Warszawy, przyjętego Uchwałą Nr 347/XIX/03 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2003 r. (Dziennik Urzędowy Woj. Mazowieckiego z dnia 3 lutego 2004 r., Nr 22, poz. 725) w zakresie zmiany przeznaczenia działki o numerze ewidencyjnym 833 (obręb nr 8 – Śródmieście) przy ul. Kolegialnej 22 w Płocku, ustalonego w planie jako: „funkcja ogólnomiejskich usług biurowych (bank)” na przeznaczenie: „funkcja ogólnomiejska usługowa w tym usługi biurowe lub zdrowia”.

  Pełny dostęp do wyżej wymienionego wniosku można uzyskać w Urzędzie Miasta Płocka, Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, Referacie Polityki Przestrzennej, adres: Stary Rynek 1, 09-400 Płock, w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr 24 367-14-52.  Dział: Planowanie Przestrzenne
  Data publikacji: 3 miesiące temu (30 stycznia 2024, godzina 10:53)
  Nadzór nad treścią: Daniel Falandysz - Referat Polityki Przestrzennej Miasta

 • OBWIESZCZENIE
  Prezydenta Miasta Płocka

  z dnia 23 stycznia 2024 r.
  O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA I PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA
  Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Filtrowa - Popiełuszki” w Płocku

        
  Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.)

  zawiadamiam o możliwości składania wniosków do planu miejscowego
       
  w związku z podjęciem przez Radę Miasta Płocka Uchwały Nr 983/LVII/2023 z dnia 28 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Filtrowa - Popiełuszki” w Płocku.

  Granice obszaru objętego sporządzanym planem stanowią:
      • od zachodu – wschodnie granice działek o numerach ewidencyjnych gruntów: 1110, 839, 804, 801/1, 800, 761, północna granica działki o numerze ewidencyjnym gruntów 754 i zachodnie granice działek o numerach ewidencyjnych gruntów: 572, 235/4, 571;
      • od północy – północna linia rozgraniczająca ulicy Wyszogrodzkiej, północna granica działki o numerze ewidencyjnym gruntów 691/6, południowa linia rozgraniczająca ulicy Wyszogrodzkiej, wschodnie granice działek o numerach ewidencyjnych gruntów: 294/13, 159/2, 160/6 i północna linia rozgraniczająca ulicy Wyszogrodzkiej;
      • od wschodu – zachodnia granica Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Swojska - Nowickiego” w Płocku, przyjętego Uchwałą Nr 135/VII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2019 roku i wschodnia linia rozgraniczająca trasy ks. Jerzego Popiełuszki;
      • od południa – północne granice działek o numerach ewidencyjnych gruntów: 1821/1, 1821/2, 1301/1, 1301/2, 1304/4, 1305/4.


  Wnioski należy składać na obowiązującym formularzu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lutego 2024 r. z podaniem oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, a także imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby.

  Formularz składa się w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP. Formularz jest zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Płocka na stronie internetowej (https://nowybip.plock.eu/sprawa/gED538N4) oraz udostępniony w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej). W przypadku poczty elektronicznej – maile należy kierować na adres: wrm@plock.eu.  

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
  1. administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
  2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
  3. dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenie wniosku, w formie zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka, zgodnie przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat (zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt);
  6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
  7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie odmową realizacji wniosku.


  Załączniki:
 • Granice_planu_Filtrowa-Popiełuszki 23 stycznia 2024, godzina 10:47

 • Dział: Planowanie Przestrzenne
  Data publikacji: 3 miesiące temu (23 stycznia 2024, godzina 10:46)
  Nadzór nad treścią: Daniel Falandysz - Referat Polityki Przestrzennej Miasta
 • INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

  dotycząca wniosku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  Na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 1688)
  informuję, że
  w dniu 23 listopada 2023r. został złożony wniosek o podjęcie uchwały w sprawie  przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym gruntów 634/1 obręb
  (0016-Ciechomice) położonej w Płocku i przeznaczenia jej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

  Pełny dostęp do wyżej wymienionego wniosku można uzyskać w Urzędzie Miasta Płocka, Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, Referacie Polityki Przestrzennej, adres: Stary Rynek 1, 09-400 Płock, w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr 24 367-14-52.  Dział: Planowanie Przestrzenne
  Data publikacji: 5 miesięcy temu (18 grudnia 2023, godzina 14:38)
  Nadzór nad treścią: Daniel Falandysz - Referat Polityki Przestrzennej Miasta