Wszystkie dokumenty według daty dodania2 godziny temu (2021-12-02 17:35:00) Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. zieleni
Wydział Spraw Komunalnych Referat Utrzymania Czystości i Zieleni
2 godziny temu (2021-12-02 17:31:06) Podinspektor/Inspektor – wieloosobowe stanowisko ds. remontów i inwestycji
Wydział Inwestycji i Remontów Referat Remontów
3 godziny temu (2021-12-02 17:26:43) Inspektor – wieloosobowe stanowisko ds. remontów i inwestycji
Wydział Inwestycji i Remontów Referat Remontów
5 godzin temu (2021-12-02 14:33:32) Zarządzenie Nr 2911/21 z dnia 02 grudnia 2021r.
w sprawie wyznaczenia osoby do zastępowania Zastępcy Prezydenta ds. Polityki Społecznej
5 godzin temu (2021-12-02 14:30:46) Zarządzenie Nr 2912/21 z dnia 02 grudnia 2021r.
w sprawie wyznaczenia Zastępcy Prezydenta do pełnienia obowiązków podczas nieobecności Prezydenta Miasta Płocka.
6 godzin temu (2021-12-02 14:01:56) Teresa Kijek, Interpelacja Nr 1545 z dnia 30 listopada 2021r.
Podjęcie rozmów z firmą LIDL w sprawie wybudowanie schodów wraz pochylnią dla osób z niepełnosprawnością z ulicy Portowej na teren handlowy tego sklepu
6 godzin temu (2021-12-02 13:57:48) Leszek Brzeski, Interpelacja Nr 1544 z dnia 30 listopada 2021r.
Przebudowa pomnika na Placu Celebry Papieskiej 1
6 godzin temu (2021-12-02 13:39:41) Zarządzenie Nr 2907/21 z dnia 02 grudnia 2021r.
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Płock położonej w obrębie 8 – Śródmieście, oznaczonej jako działka nr ewid. 826/2 odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony.
6 godzin temu (2021-12-02 13:37:47) Zarządzenie Nr 2909/21 z dnia 02 grudnia 2021r.
w sprawie: zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka Nr 2877/2021 z dnia 29 listopada 2021 r.
10 godzin temu (2021-12-02 09:54:44) Zarządzenie Nr 2908/21 z dnia 02 grudnia 2021r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych/pozostałych środków trwałych na rzecz Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku.
12 godzin temu (2021-12-02 08:14:43) Zarządzenie Nr 2872/21 z dnia 25 listopada 2021r.
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Płock, oznaczonych jako działka nr 1045/2, nr 999/17, nr 999/8 położonych w Płocku przy ul. Akacjowej (obr. 9) , odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony.
1 dzień temu (2021-12-01 15:05:30) Zarządzenie Nr 2888/21 z dnia 30 listopada 2021r.
w sprawie powołania Dyrektora Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses w Płocku
1 dzień temu (2021-12-01 15:03:20) Zarządzenie Nr 2889/21 z dnia 30 listopada 2021r.
w sprawie powołania Dyrektora Płockiej Galerii Sztuki.
1 dzień temu (2021-12-01 14:49:00) Zarządzenie Nr 2905/21 z dnia 01 grudnia 2021r.
w sprawie: ogłoszenia II konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne) w roku 2022 i powołania Komisji Konkursowej.
1 dzień temu (2021-12-01 14:44:29) Zarządzenie Nr 2906/21 z dnia 01 grudnia 2021r.
w sprawie: ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2022
1 dzień temu (2021-12-01 14:05:27) Zarządzenie Nr 2904/21 z dnia 01 grudnia 2021r.
w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 1931/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23.11.2020 r. w/s zatwierdzenia planu remontów w zakresie rzeczowo-finansowym na 2021 rok dla Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy, zmienionego Zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 2171/2021 z dnia 11.02.2021r., Nr 2293/2021 z dnia 02.04.2021r., Nr 2372/2021 z dnia 12.05.2021 r., Nr 2406/2021 z dnia 01.062021 r., Nr 2494/2021 z dnia 06.07.2021 r., 2615/2021 z dnia 31.08.2021 r., Nr 2673/2021 z dnia 24 września 2021 r. oraz Nr 2803/2021 z dnia 05.11.2021 r.
1 dzień temu (2021-12-01 13:53:22) Zarządzenie Nr 2900/21 z dnia 01 grudnia 2021r.
w sprawie wyznaczenia apteki ogólnodostępnej prowadzonej na terenie Płocka, która w dniach od 04 grudnia 2021r. do 06 grudnia 2021r. będzie pełniła dyżur.
1 dzień temu (2021-12-01 13:47:13) Zarządzenie Nr 2902/21 z dnia 01 grudnia 2021r.
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 3878/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017r., zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka nr 3976/2018 z dnia 01.02.2018 r., nr 4119/2018 z dnia 29.03.2018 r., nr 4176/2018 z dnia 30.04.2018 r., nr 4291/2018 z dnia 14.06.2018 r., nr 4455/2018 z dnia 03.08.2018r., nr 4721/2018 z dnia 13.11.2018 r., nr 29/2018 z dnia 30.11.2018 r., nr 161/2019 z dnia 03.01.2019r., nr 283/2019 z dnia 07.02.2019r., nr 319/2019 z dnia 19.02.2019r., nr 368/2019 z dnia 05.03.2019r., nr 397/2019 z dnia 18.03.2019r., nr 417/2019 z dnia 28.03.2019r., nr 507/2019 z dnia 08.05.2019r., nr 630/2019 z dnia 14.06.2019r., nr 740/2019 z dnia 25.07.2019r., nr 798/2019 z dnia 23.08.2019r., nr 868/2019 z dnia 25.09.2019r., nr 911/2019 z dnia 08.10.2019r., nr 1014/2019 z dnia 12.11.2019r., nr 1496/2020 z dnia 29.05.2020r., nr 1883/2020 z dnia 04.11.2020r., nr 1894/2020 z dnia 09.11.2020r., nr 1930/2020 z dnia 20.11.2020r., nr 1957/2020 z dnia 02.12.2020r., nr 2046/2020 z dnia 22.12.2020r., nr 2090/2021 z dnia 08.01.2021r., nr 2176/2021 z dnia 11.02.2021r, nr 2260/2021 z dnia 25.03.2021r., nr 2292/2021 z dnia 01.04.2021r., nr 2376/2021 z dnia 14.05.2021r., nr 2415/2021 z dnia 07.06.2021r., nr 2614/2021 z dnia 31.08.2021, nr 2739/2021 z dnia 14.10.2021r., nr 2805/2021 z dnia 05.11.2021r. w sprawie przekazania w zarządzanie zasobów nieruchomości Gminy – Miasto Płock Zarządowi Budynków Komunalnych w Płocku.
1 dzień temu (2021-12-01 13:29:34) Zarządzenie Nr 2899/21 z dnia 01 grudnia 2021r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 r.
1 dzień temu (2021-12-01 12:59:46) grudzień 2021

 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR,Familijna,3+)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.