Wszystkie dokumenty według daty dodania6 godzin temu (2023-09-27 11:23:55) Postanowienie nr 175 Komisarza Wyborczego w Płocku I w spr.zmiany w składzie OKW Nr 45 w Płocku
Postanowienie nr 175 Komisarza Wyborczego w Płocku I w spr.zmiany w składzie OKW Nr 45 w Płocku
6 godzin temu (2023-09-27 11:15:08) Zarządzenie Nr 4553/23 z dnia 22 września 2023r.
w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2023 rok.
7 godzin temu (2023-09-27 10:02:40) Zarządzenie Nr 4562/23 z dnia 27 września 2023r.
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Płock, oznaczonej jako działka nr 165/4 położonej w Płocku przy ul. Semestralnej (obręb 14) odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony.
10 godzin temu (2023-09-27 07:33:05) Postanowienie nr 168 Komisarza Wyborczego w Płocku I w spr.zmiany w składzie OKW Nr 13 w Płocku
Postanowienie nr 168 Komisarza Wyborczego w Płocku I w spr.zmiany w składzie OKW Nr 13 w Płocku
1 dzień temu (2023-09-26 15:18:55) Postanowienie nr 166 Komisarza Wyborczego w Płocku I w spr.zmian w składzie OKW Nr 69 w Płocku
Postanowienie nr 166 Komisarza Wyborczego w Płocku I w spr.zmian w składzie OKW Nr 69 w Płocku
1 dzień temu (2023-09-26 15:18:16) Postanowienie nr 165 Komisarza Wyborczego w Płocku I w spr.zmiany w składzie OKW Nr 63 w Płocku
Postanowienie nr 165 Komisarza Wyborczego w Płocku I w spr.zmiany w składzie OKW Nr 63 w Płocku
1 dzień temu (2023-09-26 14:53:49) Postanowienie Komisarza Wyborczego w Płocku I w spr.zmiany w składzie OKW Nr 63 w Płocku
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Płocku I w spr.zmiany w składzie OKW Nr 63 w Płocku
1 dzień temu (2023-09-26 12:48:40) Zarządzenie Nr 4560/23 z dnia 25 września 2023r.
w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2023 rok
1 dzień temu (2023-09-26 12:45:23) Zarządzenie Nr 4559/23 z dnia 25 września 2023r.
w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2023 rok - po stronie wydatków
1 dzień temu (2023-09-26 09:42:02) Zarządzenie Nr 4558/23 z dnia 25 września 2023r.
w sprawie: przyznania nagród Prezydenta Miasta Płocka w XVIII edycji konkursu „Dyplom dla Płocka” na najlepsze prace magisterskie, inżynierskie i licencjackie w roku akademickim 2022/2023.
1 dzień temu (2023-09-26 08:46:25) Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka w sprawie bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w dniu wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Zarządzenie Nr 4554/23 z dnia 25 września 2023r. w sprawie: ustanowienia okazjonalnego uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Płocku w dniu zarządzonych wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
1 dzień temu (2023-09-26 07:55:22) Uchwała PKW w spr. wytycznych dla OKW dot. zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania
Uchwała PKW w spr. wytycznych dla OKW dot. zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania
1 dzień temu (2023-09-26 07:47:11) Postanowienie Komisarza Wyborczego w spr. zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
Postanowienie Komisarza Wyborczego w spr. zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
1 dzień temu (2023-09-26 07:45:27) Postanowienie Komisarza Wyborczego w Płocku I w spr. powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Płocku
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Płocku I w spr. powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Płocku
2 dni temu (2023-09-25 13:44:54) Zarządzenie Nr 4557/23 z dnia 25 września 2023r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zaopiniowania planu finansowego Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego na 2023 rok.
2 dni temu (2023-09-25 13:37:29) Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. administracji architektoniczno - budowlanej
Wydział Strategii, Architektury i Urbanistyki Referat Administracji Architektoniczno - Budowlanej
2 dni temu (2023-09-25 13:35:55) Zarządzenie Nr 4556/23 z dnia 25 września 2023r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zaopiniowania planu finansowego Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów na 2023 rok.
2 dni temu (2023-09-25 12:24:08) Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. informacji o terenie
Wydział Strategii, Architektury i Urbanistyki Referat Polityki Przestrzennej Miasta
2 dni temu (2023-09-25 12:16:01) Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. windykacji opłat i należności cywilnoprawnych
Wydział Podatków i Księgowości Referat Windykacji Opłat
2 dni temu (2023-09-25 12:11:14) Podinspektor/Inspektor – wieloosobowe stanowisko ds. realizacji i nadzoru inwestycyjnego
Wydział Inwestycji i Remontów Referat Realizacji i Nadzoru Inwestycyjnego
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR, Płocka Karta Mieszkańca)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-6.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00 - 15:30.
 • tel. 24 367 16 39: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00-15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00-15:30