Wszystkie dokumenty według daty dodania9 minut temu (2020-10-21 09:48:11) Obsługa prac geodezyjnych. WGD – 07.
Obsługa prac geodezyjnych. WGD – 07.
19 godzin temu (2020-10-20 13:59:49) KWARTALNA INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH ZA III KWARTAŁ 2020

20 godzin temu (2020-10-20 12:58:21) Zarządzenie Nr 1840/20 z dnia 19 października 2020r.
w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2020.
22 godziny temu (2020-10-20 11:39:43) Zarządzenie Nr 1835/20 z dnia 16 października 2020r.
w sprawie: wynajęcia lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku przy ulicy Jaśminowej 3 w Płocku.
23 godziny temu (2020-10-20 10:53:23) Zarządzenie Nr 1839/20 z dnia 19 października 2020r.
w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2020 rok.
1 dzień temu (2020-10-20 09:17:59) Zarządzenie Nr 1842/20 z dnia 19 października 2020r.
w sprawie: rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stare Miasto" w Płocku oraz do Prognozy oddziaływania na środowisko
1 dzień temu (2020-10-19 15:05:30) Zarządzenie Nr 1837/20 z dnia 19 października 2020r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
4 dni temu (2020-10-16 14:40:06) Zarządzenie Nr 1834/20 z dnia 16 października 2020r.
w sprawie wniosku Państwa Edyty i Mariusza Kuchcińskich o wynajęcie zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego nr 38 położonego w budynku przy ul. Jaśminowej 1 w Płocku.
4 dni temu (2020-10-16 11:27:41) Zarządzenie Nr 1833/20 z dnia 14 października 2020r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług oraz sporządzania deklaracji VAT-7 przez Gminę-Miasto Płock
4 dni temu (2020-10-16 11:01:36) Zarządzenie Nr 1830/20 z dnia 12 października 2020r.
w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2020 rok.
4 dni temu (2020-10-16 10:35:13) Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. ewidencji ludności
Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich Referat Spraw Obywatelskich Zespół Ewidencji Ludności
4 dni temu (2020-10-16 10:29:23) Podinspektor/Inspektor – wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji miejskich
Wydział Inwestycji i Remontów u Zastępcy Dyrektora Wydziału Zespoły projektowe do realizacji projektów inwestycyjnych Ogłoszenie Nr 26/2020
4 dni temu (2020-10-16 10:27:56) Inspektor – wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji miejskich
Wydział Inwestycji i Remontów u Zastępcy Dyrektora Wydziału Zespoły projektowe do realizacji projektów inwestycyjnych Ogłoszenie Nr 25/2020
4 dni temu (2020-10-16 10:19:24) Inspektor – wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji miejskich
Wydział Inwestycji i Remontów u Zastępcy Dyrektora Wydziału Zespoły projektowe do realizacji projektów inwestycyjnych
6 dni temu (2020-10-14 11:03:40) Artur Robert Jaroszewski, Interpelacja Nr 1177 z dnia 13 października 2020r.
dot. stanu czystości przestrzeni publicznej na terenie Płocka – interpelacja powtórna.
6 dni temu (2020-10-14 10:57:23) Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. obsługi administracyjno – biurowej
Wydział Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych Referat Rzecznika Osób Niepełnosprawnych
1 tydzień temu (2020-10-14 08:21:15) Zarządzenie Nr 1831/20 z dnia 13 października 2020r.
w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 1101/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 grudnia 2019 r. w/s zatwierdzenia planu remontów w zakresie rzeczowo-finansowym na 2020 rok dla Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy, zmienionego Zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 1264/2020 z dnia 30.01.2020 r., Nr 1406/2020 z dnia 15.04.2020 r., Nr 1505/2020 z dnia 01.06.2020 r., Nr 1556/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r., Nr 1571/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r., Nr 1727/2020 z dnia 02 września 2020 r.
1 tydzień temu (2020-10-14 08:19:52) Opinia RIO o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Płocka informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku

1 tydzień temu (2020-10-13 15:11:51) Starszy Specjalista – wieloosobowe stanowisko ds. obsługi bezgotówkowej
Wydział Podatków i Księgowości u Zastępcy Dyrektora ds. Finansowo – Księgowych Referat Obsługi Bezgotówkowej
1 tydzień temu (2020-10-13 08:17:41) Tomasz Kominek, Interpelacja Nr 1176 z dnia 08 października 2020r.
Dotyczy: uzupełnienia nawierzchni na placu zabaw znajdującym się przy ul. Krakówka.
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Geodezja
  2. Architektura i Budownictwo
  3. Mieszkania Komunalne
  4. Ochrona Środowiska, Gospodarka Komunalna
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 7:30 - 15:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek 8:30 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 7:30 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Miodowa 8 lok. nr 6,  tel. 24 364 55 55
 • NIECZYNNY DO ODWOŁANIA - Godziny pracy: w dni powszednie od godz. 9:00 do 16:30
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.