Wszystkie dokumenty według daty dodania15 godzin temu (2021-04-14 19:22:17) Ogłoszenia i Komunikaty WPK - OPO - 12
Ogłoszenia i Komunikaty WPK - OPO - 12
19 godzin temu (2021-04-14 14:24:44) Anna Derlukiewicz, Interpelacja Nr 1337 z dnia 12 kwietnia 2021r.
Rozważenie możliwości ustawienia większych pojemników na odpady
20 godzin temu (2021-04-14 13:49:00) Artur Robert Jaroszewski, Interpelacja Nr 1338 z dnia 13 kwietnia 2021r.
Rządowy plan budowy nowej zapory wodnej na Wiśle w Siarzewie
20 godzin temu (2021-04-14 13:39:18) Daria Magdalena Domosławska, Interpelacja Nr 1336 z dnia 12 kwietnia 2021r.
Nielegalne wysypisko śmieci - uprzątnięcie terenu i montaż fotopułapki (teren w pobliżu lotniska między drogą techniczną a obwodnicą, tuż przy zjeździe z ul. Bielskiej
21 godzin temu (2021-04-14 13:18:24) Daria Magdalena Domosławska, Interpelacja Nr 1335 z dnia 12 kwietnia 2021r.
Montaż sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Gałczyńskiego i ul. Miodowej
1 dzień temu (2021-04-14 09:34:40) Zarządzenie Nr 2308/21 z dnia 13 kwietnia 2021r.
w sprawie: zwiększenia limitu zatrudnienia Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Płocku.
1 dzień temu (2021-04-13 12:41:35) Zarządzenie Nr 2302/21 z dnia 08 kwietnia 2021r.
w sprawie: przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Płocku.
1 dzień temu (2021-04-13 12:38:25) Zarządzenie Nr 2301/21 z dnia 08 kwietnia 2021r.
w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 29 w Płocku.
2 dni temu (2021-04-12 14:32:35) Zarządzenie Nr 2307/21 z dnia 12 kwietnia 2021r.
w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2021 rok – po stronie wydatków
2 dni temu (2021-04-12 12:25:43) Zarządzenie Nr 2306/21 z dnia 12 kwietnia 2021r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2021 roku.
5 dni temu (2021-04-09 12:33:50) Zarządzenie Nr 2261/21 z dnia 25 marca 2021r.
w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 1678/2020 z dnia 07 sierpnia 2020r w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego oraz określenia obowiązków jego członków związanych z realizacją projektu pn.: „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka – etap I” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, Typ projektów 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.
5 dni temu (2021-04-09 12:15:35) Zarządzenie Nr 2304/21 z dnia 08 kwietnia 2021r.
w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2021.
5 dni temu (2021-04-09 12:11:12) Zarządzenie Nr 2305/21 z dnia 08 kwietnia 2021r.
w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2021 rok.
5 dni temu (2021-04-09 10:48:06) Anna Derlukiewicz, Interpelacja Nr 1334 z dnia 08 kwietnia 2021r.
Zamontowanie kamery monitoringu miejskiego na skrzyżowaniu ul. Rutskich i ul. Narodowych Sił Zbrojnych
6 dni temu (2021-04-08 12:12:47) Zarządzenie Nr 2300/21 z dnia 08 kwietnia 2021r.
w sprawie ustanowienia przerwy w pracy Żłobka Miejskiego nr 3 w Płocku.
6 dni temu (2021-04-08 12:08:00) Zarządzenie Nr 2296/21 z dnia 06 kwietnia 2021r.
w sprawie: ogłoszenia II edycji konkursu Prezydenta Miasta Płocka na finansowanie grantów badawczych realizowanych w ramach zadania „Współpraca z wyższymi uczelniami”.
1 tydzień temu (2021-04-07 15:02:37) Zarządzenie Nr 2298/21 z dnia 07 kwietnia 2021r.
w sprawie: zaopiniowania planu finansowego Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów na 2021 rok po dokonanych zmianach.
1 tydzień temu (2021-04-07 14:58:58) Zarządzenie Nr 2299/21 z dnia 07 kwietnia 2021r.
w sprawie: zaopiniowania planu finansowego Płockiej Galerii Sztuki na 2021 rok.
1 tydzień temu (2021-04-07 14:19:49) Zarządzenie Nr 2297/21 z dnia 07 kwietnia 2021r.
w sprawie: ustalenia wysokości czynszu i opłat za użytkowanie nieruchomości i lokalu użytkowego stanowiących własność Gminy – Miasto Płock w związku ze zdarzeniem noszącym znamiona klęski żywiołowej, spowodowanym wystąpieniem wód z koryta rzeki Wisły.
1 tydzień temu (2021-04-07 08:51:56) Małgorzata Maria Ogrodnik, Interpelacja Nr 1317 z dnia 25 marca 2021r.
Utwardzenie drogi na wysokości ul. Maszewska 19A
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Geodezja
  2. Architektura i Budownictwo
  3. Mieszkania Komunalne
  4. Ochrona Środowiska, Gospodarka Komunalna
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.