Wszystkie dokumenty według daty dodania9 godzin temu (2022-09-29 17:07:23) UCHWAŁA Nr 804/XLVI/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 29 września 2022r.
w sprawie zmiany uchwały nr 202/XII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Płock
9 godzin temu (2022-09-29 17:06:27) UCHWAŁA Nr 803/XLVI/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 29 września 2022r.
w sprawie wniosków osoby fizycznej z dnia 30 czerwca 2022 r
9 godzin temu (2022-09-29 17:05:06) UCHWAŁA Nr 802/XLVI/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 29 września 2022r.
w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 27 marca 2022 r. uzupełnionej w dniu 29 kwietnia 2022 r. w sprawie emisji hałasu przenikającego do środowiska
9 godzin temu (2022-09-29 17:04:01) UCHWAŁA Nr 801/XLVI/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 29 września 2022r.
w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na dyrektora Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 33 w Płocku
9 godzin temu (2022-09-29 17:03:01) UCHWAŁA Nr 800/XLVI/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 29 września 2022r.
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszących przy ulicy Bielskiej w Płocku
9 godzin temu (2022-09-29 17:01:23) UCHWAŁA Nr 799/XLVI/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 29 września 2022r.
w sprawie nadania nazwy rondu
9 godzin temu (2022-09-29 16:59:55) UCHWAŁA Nr 798/XLVI/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 29 września 2022r.
w sprawie zmiany cechy i nazwy obiektu
9 godzin temu (2022-09-29 16:57:47) UCHWAŁA Nr 797/XLVI/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 29 września 2022r.
w sprawie nadania nazwy rondu
9 godzin temu (2022-09-29 16:55:32) UCHWAŁA Nr 796/XLVI/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 29 września 2022r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kwiatowa - Mała” w Płocku
9 godzin temu (2022-09-29 16:53:20) UCHWAŁA Nr 795/XLVI/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 29 września 2022r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock, położonej w Płocku przy ul. Narodowych Sił Zbrojnych oznaczonej jako działka o nr 97/20 o powierzchni 0,2666 ha na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego
9 godzin temu (2022-09-29 16:51:39) UCHWAŁA Nr 794/XLVI/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 29 września 2022r.
w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Płocka Nr 778/XLV/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 roku
9 godzin temu (2022-09-29 16:50:10) UCHWAŁA Nr 793/XLVI/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 29 września 2022r.
w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej (nr 520187W): ulicy Piekarskiej i ulicy ks. Prałata Seweryna Wyczałkowskiego poprzez wyłączenie ich z użytkowania jako drogi publicznej
9 godzin temu (2022-09-29 16:48:15) UCHWAŁA Nr 792/XLVI/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 29 września 2022r.
w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock, położonej w Płocku przy ul. Dobrzyńskiej (obr 3)
9 godzin temu (2022-09-29 16:46:53) UCHWAŁA Nr 791/XLVI/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 29 września 2022r.
w sprawie zmiany Uchwały nr 730/XLI/2022 Rady Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania Statutu Straży Miejskiej w Płocku
10 godzin temu (2022-09-29 16:42:00) UCHWAŁA Nr 790/XLVI/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 29 września 2022r.
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy - Miasto Płock, położonej w Płocku przy ul. Rybaki
10 godzin temu (2022-09-29 16:40:41) UCHWAŁA Nr 789/XLVI/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 29 września 2022r.
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy - Miasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Mazowieckiej
10 godzin temu (2022-09-29 16:39:31) UCHWAŁA Nr 788/29/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 29 września 2022r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 776/XLV/2022 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie stypendiów sportowych przyznawanych przez Miasto Płock
10 godzin temu (2022-09-29 16:38:20) UCHWAŁA Nr 787/XLVI/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 29 września 2022r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 776/XLV/2022 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie stypendiów sportowych przyznawanych przez Miasto Płock
10 godzin temu (2022-09-29 16:37:03) UCHWAŁA Nr 786/XLVI/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 29 września 2022r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy - Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok
10 godzin temu (2022-09-29 16:28:47) UCHWAŁA Nr 783/XLVI/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 29 września 2022r.
w sprawie: emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR,Familijna,3+)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.