Wszystkie dokumenty według daty dodania1 dzień temu (2024-05-17 11:57:53) Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Wydział Geodezji Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Zespół Dokumentacji i Kartografii
1 dzień temu (2024-05-17 11:18:44) Zarządzenie Nr 16/24 z dnia 16 maja 2024r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowych, oznaczonych jako działki nr 484/30, nr 484/34, nr 670/2 oraz nr 671/2 położonych przy ul. Piekarskiej w Płocku (obr. 8 – Śródmieście), stanowiących własność Gminy – Miasto Płock, odpłatną służebnością gruntową na czas nieoznaczony.
1 dzień temu (2024-05-17 09:07:00) OSO - 30a. Rozwiązanie i likwidacja stowarzyszenia zwykłego
OSO - 30a. Rozwiązanie i likwidacja stowarzyszenia zwykłego.
2 dni temu (2024-05-16 16:10:39) Zarządzenie Nr 15/24 z dnia 16 maja 2024r.
w sprawie: powołania komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych i placówek prowadzonych przez Miasto Płock.
2 dni temu (2024-05-16 10:19:43) Andrzej Aleksandrowicz, Interpelacja Nr 12 z dnia 15 maja 2024r.
Droga między budynkami 3 Maja 16 i 18 a blokiem mieszkalnym 16a
2 dni temu (2024-05-16 10:16:34) Andrzej Aleksandrowicz, Interpelacja Nr 11 z dnia 15 maja 2024r.
Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Pałacową a Trasą ks. Jerzego Popiełuszki
2 dni temu (2024-05-16 10:12:45) Artur Jaroszewski, Interpelacja Nr 10 z dnia 14 maja 2024r.
Dokończenie budowy ulicy Parcele
4 dni temu (2024-05-14 12:08:55) Zarządzenie Nr 14/24 z dnia 13 maja 2024r.
w sprawie powołania członków Płockiej Rady Seniorów
5 dni temu (2024-05-13 14:58:23) Daria Domosławska, Interpelacja Nr 9 z dnia 7 maja 2024r.
Rozwiązanie problemu występującego na ul. Kredytowej
5 dni temu (2024-05-13 14:56:40) Daria Domosławska, Interpelacja Nr 8 z dnia 7 maja 2024r.
Utwardzenie terenu na obszarze łączącym parking przy sklepie Kaufland z chodnikiem wzdłuż ul. Gałczyńskiego (ścieżka wydeptana przez mieszkańców)
5 dni temu (2024-05-13 14:54:42) Daria Domosławska, Interpelacja Nr 7 z dnia 7 maja 2024r.
Wprowadzenie „Polityki senioralnej Miasta Płocka do 2026 roku”
5 dni temu (2024-05-13 14:52:05) Daria Domosławska, Interpelacja Nr 6 z dnia 7 maja 2024r.
Program „Profilaktyka powstawania cukrzycy typu II” skierowany do uczniów szkół podstawo-wych” – kontynuacja działań mających na celu wprowadzenie programu
5 dni temu (2024-05-13 14:48:57) Tomasz Maliszewski, Interpelacja Nr 5 z dnia 7 maja 2024r.
Zmiana organizacji ruchu samochodów ciężarowych na oś. Międzytorze
5 dni temu (2024-05-13 14:46:38) Tomasz Maliszewski, Interpelacja Nr 4 z dnia 7 maja 2024r.
Postawienie znaku zakazu parkowania na os. Międzytorze
5 dni temu (2024-05-13 14:43:59) Tomasz Maliszewski, Interpelacja Nr 3 z dnia 7 maja 2024r.
Postawienie śmietniczek na os. Wyszogrodzka
5 dni temu (2024-05-13 14:42:16) Tomasz Maliszewski, Interpelacja Nr 2 z dnia 7 maja 2024r.
Budowa ulicy Ośnickiej
5 dni temu (2024-05-13 14:39:36) Tomasz Maliszewski, Interpelacja Nr 1 z dnia 7 maja 2024r.
Wyrównanie drogi na odcinku od. ul. Ośnickiej do ul. Grabówka
5 dni temu (2024-05-13 14:29:02) Informacja Komisarza Wyborczego w Płocku I w spr. dodatkowych zgłoszeń kandydatów do OKW i terminu losowania składów komisji

5 dni temu (2024-05-13 14:28:34) Informacja Komisarza Wyborczego w Płocku I w spr. dodatkowych zgłoszeń kandydatów do OKW i terminu losowania składów komisji

5 dni temu (2024-05-13 09:26:38) Zarządzenie Nr 11/24 z dnia 10 maja 2024r.
w sprawie wniosku Państwa Emilii i Patryka Majewskich o wynajęcie zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w budynku przy ul. Bartniczej 6 w Płocku.
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR, Płocka Karta Mieszkańca)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-6.

Godziny pracy Zespołu Gońców w terminie od 18.03.2024 r.:
 • wydawanie korespondencji: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00 - 15:30.
 • tel. 24 367 16 39: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00-15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00-15:30.