Wszystkie dokumenty według daty dodania1 dzień temu (2022-05-27 13:30:51) Anna Derlukiewicz, Interpelacja Nr 1752 z dnia 26 maja 2022r.
Nasadzenie drzew w ul. Przemysłowej
1 dzień temu (2022-05-27 13:22:50) Anna Derlukiewicz, Interpelacja Nr 1751 z dnia 26 maja 2022r.
Przesunięcie słupa linii energetycznej znajdującego się w ul. Rembielińskiego
1 dzień temu (2022-05-27 13:19:25) Anna Derlukiewicz, Interpelacja Nr 1750 z dnia 26 maja 2022r.
Wprowadzenie kursów KM do Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim
1 dzień temu (2022-05-27 13:14:11) Anna Derlukiewicz, Interpelacja Nr 1749 z dnia 26 maja 2022r.
Usunięcie kiosku wraz z chłodziarką z napojami z chodnika przy ul. Zgliczyńskiego 12
1 dzień temu (2022-05-27 13:10:12) Anna Derlukiewicz, Interpelacja Nr 1748 z dnia 26 maja 2022r.
Wybudowanie miejsc parkingowych przy ul. Zgliczyńskiego
1 dzień temu (2022-05-27 12:48:40) Łukasz Maria Pietrzak, Interpelacja Nr 1745 z dnia 25 maja 2022r.
Postawienie śmietniczki na osiedlu Borowiczki przy nieruchomości Borowicka 7 wzdłuż parkingu
1 dzień temu (2022-05-27 12:46:53) Łukasz Maria Pietrzak, Interpelacja Nr 1744 z dnia 24 maja 2022r.
Naprawa chodnika przy Szkole Podstawowej Nr 23, wzdłuż ogrodzenia prowadzącego do Parku Północnego, na osiedlu Podolszyce Północ
1 dzień temu (2022-05-27 12:45:14) Łukasz Maria Pietrzak, Interpelacja Nr 1743 z dnia 24 maja 2022r.
Demontaż płyt betonowych i budowa chodnika przy Centrum Sportów Ekstremalnych na Podolszycach Północnych w okolicy „Pumptrack”
1 dzień temu (2022-05-27 12:43:04) Łukasz Maria Pietrzak, Interpelacja Nr 1742 z dnia 24 maja 2022r.
Korekta zieleni przy ul. św. Floriana oraz u zbiegu ulic Czerwonych Kosynierów i św. Zygmunta
1 dzień temu (2022-05-27 11:54:41) Zarządzenie Nr 3356/22 z dnia 27 maja 2022r.
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Płock przy ul. Kolegialnej (obręb 8 - Śródmieście) oznaczonej jako działka nr ewid. 918/2 odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony.
2 dni temu (2022-05-26 16:38:38) Zarządzenie Nr 3351/22 z dnia 24 maja 2022r.
w sprawie wyznaczenia osoby do zastępowania Zastępcy Prezydenta ds. Polityki Społecznej
2 dni temu (2022-05-26 16:31:58) Zarządzenie Nr 3350/22 z dnia 24 maja 2022r.
w sprawie wyznaczenia Zastępcy Prezydenta do pełnienia obowiązków podczas nieobecności Prezydenta Miasta Płocka.
2 dni temu (2022-05-26 15:36:47) Zarządzenie Nr 3353/22 z dnia 25 maja 2022r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 358/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie wskazania lokali przeznaczonych do realizacji programu pod nazwą „Mieszkania na start”.
2 dni temu (2022-05-26 15:22:36) Wyniki głosowań z XLII Sesji Rady Miasta Płocka

2 dni temu (2022-05-26 15:21:17) UCHWAŁA Nr 748/XLII/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 26 maja 2022r.
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Mieszkańców Osiedla "Miodowa".
2 dni temu (2022-05-26 15:20:01) UCHWAŁA Nr 747/XLII/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 26 maja 2022r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany gminnego programu rewitalizacji
2 dni temu (2022-05-26 15:19:13) UCHWAŁA Nr 746/XLII/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 26 maja 2022r.
w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Armii Krajowej w Płocku
2 dni temu (2022-05-26 15:18:32) UCHWAŁA Nr 745/XLII/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 26 maja 2022r.
w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktycznych szczepień przeciw HPV w latach 2022-2024".
2 dni temu (2022-05-26 15:17:23) UCHWAŁA Nr 744/XLII/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 26 maja 2022r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 177/X/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie założenia Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II Stopnia w Płocku
2 dni temu (2022-05-26 15:16:10) UCHWAŁA Nr 743/XLII/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 26 maja 2022r.
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy - Miasto Płock, zlokalizowanych w Płocku przy ul. Urodzajnej.
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR,Familijna,3+)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.