Wszystkie dokumenty według daty dodania1 dzień temu (2021-01-15 11:33:32) Zarządzenie Nr 2093/21 z dnia 13 stycznia 2021r.
w sprawie: rozbiórki dwóch budynków użytkowych: położonego w Płocku przy Placu Nowy Rynek 1 na działce o nr ew. 263/2 obręb 8 oraz położonego w Płocku przy ul. Królewieckiej na działce o nr ew. 262/13 obręb 8
1 dzień temu (2021-01-15 11:30:49) Zarządzenie Nr 2100/21 z dnia 14 stycznia 2021r.
w sprawie: przyjęcia "Wieloletniego programu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka na lata 2021-2023"
1 dzień temu (2021-01-15 09:24:57) Artur Robert Jaroszewski, Interpelacja Nr 1245 z dnia 14 stycznia 2021r.
Miejski program Mieszkania na Start
1 dzień temu (2021-01-15 09:19:55) Zarządzenie Nr 2099/21 z dnia 14 stycznia 2021r.
w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym na terenie miasta Płocka
2 dni temu (2021-01-14 15:48:03) Zarządzenie Nr 2096/21 z dnia 14 stycznia 2021r.
w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne) w roku 2021.
2 dni temu (2021-01-14 15:45:36) Zarządzenie Nr 2097/21 z dnia 14 stycznia 2021r.
w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2021
2 dni temu (2021-01-14 15:23:19) Zarządzenie Nr 2094/21 z dnia 13 stycznia 2021r.
w sprawie zmiany Instrukcji inwentaryzacyjnej
2 dni temu (2021-01-14 13:40:49) Zarządzenie Nr 2095/21 z dnia 14 stycznia 2021r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Gminie – Miasto Płock nieruchomości o numerach ewidencyjnych 2670/40 i 2670/49 w Obrębie 1 „Podolszyce - Borowiczki”
2 dni temu (2021-01-14 11:59:02) Zarządzenie Nr 2068/20 z dnia 30 grudnia 2020r.
w sprawie wniesienia do Spółki Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.
2 dni temu (2021-01-14 11:11:11) Ważne działania miejskie

2 dni temu (2021-01-14 10:51:24) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Płock na lata 2021-2049

2 dni temu (2021-01-14 10:48:49) Budżet Miasta Płocka na 2021 rok

2 dni temu (2021-01-14 10:42:53) Programy i plany Miasta Płocka

3 dni temu (2021-01-13 09:03:06) Zarządzenie Nr 2078/20 z dnia 31 grudnia 2020r.
w sprawie: zmian w planie wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2020 rok
3 dni temu (2021-01-13 08:58:39) Dotyczy Uchwały nr 137/VII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2019 roku

3 dni temu (2021-01-13 08:53:25) UCHWAŁA Nr 443/XXVI/20 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 grudnia 2020r.
Uchwała Budżetowa Miasta Płocka na rok 2021
4 dni temu (2021-01-12 12:27:54) Uchwała Budżetowa Miasta Płocka na rok 2021 - projekt

4 dni temu (2021-01-12 10:54:28) Budżet Miasta Płocka na 2021 rok
1. Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu miasta Płocka na 2021 rok
4 dni temu (2021-01-12 10:52:52) Budżet Miasta Płocka na 2021 rok - PROJEKT

4 dni temu (2021-01-12 10:48:25) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy - Miasto Płock - 2021 rok - PROJEKT

 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Geodezja
  2. Architektura i Budownictwo
  3. Mieszkania Komunalne
  4. Ochrona Środowiska, Gospodarka Komunalna
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 7:30 - 15:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek 8:30 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 7:30 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.