Wszystkie dokumenty według daty dodania5 dni temu (2022-06-20 08:39:55) Zarządzenie Nr 3410/22 z dnia 17 czerwca 2022r.
w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 1283/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 5 stycznia 2012r. w sprawie powołania i ustalenia imiennego składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zmienionego Zarządzeniem Nr 3197/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 czerwca 2013 r. oraz Zarządzeniem Nr 601/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 7 czerwca 2019 r. oraz Zarządzeniem Nr 970/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 października 2019r. oraz Zarządzeniem Nr 2582/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 sierpnia 2021r.
1 tydzień temu (2022-06-17 15:08:37) Zarządzenie Nr 3408/22 z dnia 15 czerwca 2022r.
w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2022 rok - po stronie wydatków
1 tydzień temu (2022-06-17 15:06:27) Zarządzenie Nr 3407/22 z dnia 15 czerwca 2022r.
w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2022 rok
1 tydzień temu (2022-06-15 14:01:18) Zarządzenie Nr 3409/22 z dnia 15 czerwca 2022r.
w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2022 r.
1 tydzień temu (2022-06-14 14:51:47) Artur Robert Jaroszewski, Interpelacja Nr 1769 z dnia 13 czerwca 2022r.
Wysokie stężenia benzenu w Płocku w dniach 9-12 czerwca 2022 roku
1 tydzień temu (2022-06-14 13:01:07) Zarządzenie Nr 3406/22 z dnia 14 czerwca 2022r.
w sprawie ogłoszenia XV edycji konkursu organizacji pozarządowych w Płocku o tytuł „Godni Naśladowania”.
1 tydzień temu (2022-06-14 09:34:37) Zarządzenie Nr 3135/22 z dnia 09 lutego 2022r.
w sprawie: wniesienia do Spółki Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.
1 tydzień temu (2022-06-14 09:30:19) Zarządzenie Nr 3309/22 z dnia 05 maja 2022r.
w sprawie: wniesienia do Spółki pod firmą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakladowego.
1 tydzień temu (2022-06-14 09:24:13) Zarządzenie Nr 3193/22 z dnia 11 marca 2022r.
w sprawie: wniesienia do Spółki „Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakladowego.
1 tydzień temu (2022-06-13 15:12:57) Zarządzenie Nr 3401/22 z dnia 10 czerwca 2022r.
w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 4673/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia „Zasad rozpatrywania wniosków o rozdysponowanie nieruchomości gminnych oraz ustalania czynszu i opłat za ich udostępnianie” zmienionego Zarządzeniem Nr 187/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 stycznia 2019 roku, Zarządzeniem Nr 239/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 stycznia 2019 roku, Zarządzeniem Nr 321/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 lutego 2019 roku , Zarządzeniem Nr 636/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 czerwca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 914/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 października 2019 roku, Zarządzeniem Nr 968/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 października 2019 roku, Zarządzeniem Nr 1896/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 09 listopada 2020 roku, Zarządzeniem Nr 2135/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2021 roku, Zarządzeniem Nr 2189/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 lutego 2021 roku, Zarządzeniem Nr 2202/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 lutego 2021 roku, Zarządzeniem Nr 2279/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 marca 2021 roku, Zarządzeniem Nr 2468/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2021 roku, Zarządzeniem Nr 2661/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 września 2021 roku, Zarządzeniem Nr 3003/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2021 roku, Zarządzeniem Nr 3077/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 stycznia 2022 roku i Zarządzeniem Nr 3263/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 kwietnia 2022 roku
1 tydzień temu (2022-06-13 15:05:13) Zarządzenie Nr 3403/22 z dnia 10 czerwca 2022r.
w sprawie : wynajęcia lokalu nr 7 w budynku przy ul. Miodowej 39 w Płocku.
1 tydzień temu (2022-06-13 15:03:54) Zarządzenie Nr 3402/22 z dnia 10 czerwca 2022r.
w sprawie wniosku Pani Ireny Drzewieckiej o wynajęcie zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego nr 29 położonego w budynku przy ul. Nowy Rynek 14 w Płocku.
1 tydzień temu (2022-06-13 15:02:20) Zarządzenie Nr 3404/22 z dnia 10 czerwca 2022r.
w sprawie wniosku Pani Emanueli Mordzińskiej o wynajęcie zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego nr 49 położonego w budynku przy ul. Bartniczej 4 w Płocku.
2 tygodnie temu (2022-06-10 14:50:49) Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków
Wydział Geodezji Referat Ewidencji Gruntów i Budynków Zespół Aktualizacji Ewidencji Gruntów i Budynków
2 tygodnie temu (2022-06-10 12:57:21) Zarządzenie Nr 3400/22 z dnia 10 czerwca 2022r.
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 3878/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przekazania w zarządzanie zasobów nieruchomości Gminy – Miasto Płock Zarządowi Budynków Komunalnych w Płocku z póź zmianami.
2 tygodnie temu (2022-06-10 12:49:08) Zarządzenie Nr 3399/22 z dnia 10 czerwca 2022r.
w sprawie: określenia sposobu ustalenia stawek czynszu dla lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Płock w budynku Miodowa 29 w Płocku.
2 tygodnie temu (2022-06-10 12:47:46) Zarządzenie Nr 3398/22 z dnia 10 czerwca 2022r.
w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2022.
2 tygodnie temu (2022-06-10 12:45:47) Zarządzenie Nr 3397/22 z dnia 10 czerwca 2022r.
w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2022 rok.
2 tygodnie temu (2022-06-10 12:13:24) Iwona Krajewska, Interpelacja Nr 1768 z dnia 09 czerwca 2022r.
Opracowanie ruchu autobusów turystycznych na czas remontu ulicy Tadeusza Kościuszki
2 tygodnie temu (2022-06-10 12:10:32) Iwona Krajewska, Interpelacja Nr 1767 z dnia 09 czerwca 2022r.
Możliwość dostępu do nabrzeża wiślanego w celu wodowania łodzi przez mieszkańców Płocka oraz turystów
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR,Familijna,3+)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.