Wszystkie dokumenty według daty dodania1 dzień temu (2022-01-20 11:08:20) Artur Robert Jaroszewski, Interpelacja Nr 1591 z dnia 18 stycznia 2022r.
Kalendarz obchodów Roku Broniewskiego
1 dzień temu (2022-01-20 11:06:01) Adam Paweł Modliborski, Interpelacja Nr 1590 z dnia 18 stycznia 2022r.
Problem z topolami  przy sklepie "Biedronka" na osiedlu Tysiąclecia
1 dzień temu (2022-01-20 11:02:35) Teresa Kijek, Interpelacja Nr 1589 z dnia 13 stycznia 2022r.
Zlikwidowanie „dzikiego” wysypiska śmieci na posesji  przy al. Władysława Broniewskiego
1 dzień temu (2022-01-20 09:44:24) Zarządzenie Nr 3081/22 z dnia 19 stycznia 2022r.
w sprawie: ustanowienia okazjonalnego uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Płocku.
2 dni temu (2022-01-19 13:46:54) Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w IV kw. 2021 r.

2 dni temu (2022-01-19 10:37:36) Zarządzenie Nr 3076/22 z dnia 19 stycznia 2022r.
w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2022 rok.
2 dni temu (2022-01-19 10:34:28) Zarządzenie Nr 3075/22 z dnia 19 stycznia 2022r.
w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2022.
2 dni temu (2022-01-19 10:32:20) Zarządzenie Nr 3074/22 z dnia 19 stycznia 2022r.
w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2022 rok - po stronie wydatków
2 dni temu (2022-01-19 10:28:45) Zarządzenie Nr 3073/22 z dnia 19 stycznia 2022r.
w sprawie ustalenia limitu zatrudnienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku.
2 dni temu (2022-01-19 08:09:42) Zarządzenie Nr 3072/22 z dnia 18 stycznia 2022r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego na rzecz Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku.
3 dni temu (2022-01-18 15:13:54) Zarządzenie Nr 3062/22 z dnia 18 stycznia 2022r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2022
3 dni temu (2022-01-18 12:17:40) Zarządzenie Nr 3069/22 z dnia 18 stycznia 2022r.
w sprawie: upoważnienia kierowników miejskich jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków bieżących jednostki na 2022 rok.
3 dni temu (2022-01-18 12:15:21) Zarządzenie Nr 3070/22 z dnia 18 stycznia 2022r.
w sprawie upoważnienia kierowników miejskich jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w uchwale nr 636/XXXVII/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2022 – 2049 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3 dni temu (2022-01-18 11:28:31) Zarządzenie Nr 3063/22 z dnia 18 stycznia 2022r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji w 2022 roku
3 dni temu (2022-01-18 11:21:28) Zarządzenie Nr 3068/22 z dnia 18 stycznia 2022r.
w sprawie:  zaopiniowania planu finansowego Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego na 2022 rok.
3 dni temu (2022-01-18 11:18:47) Zarządzenie Nr 3067/22 z dnia 18 stycznia 2022r.
w sprawie:  zaopiniowania planu finansowego Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses na 2022 rok.
3 dni temu (2022-01-18 11:16:55) Zarządzenie Nr 3066/22 z dnia 18 stycznia 2022r.
w sprawie: zaopiniowania planu finansowego Płockiej Galerii Sztuki na 2022 rok.
3 dni temu (2022-01-18 11:13:12) Zarządzenie Nr 3065/22 z dnia 18 stycznia 2022r.
w sprawie:  zaopiniowania planu finansowego Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego na 2022 rok.
3 dni temu (2022-01-18 11:11:23) Zarządzenie Nr 3064/22 z dnia 18 stycznia 2022r.
w sprawie: zaopiniowania planu finansowego Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów na 2022 rok.
3 dni temu (2022-01-18 10:36:29) Zarządzenie Nr 3049/22 z dnia 12 stycznia 2022r.
w sprawie: przyjęcia planu finansowego Urzędu Miasta Płocka na 2022 rok
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR,Familijna,3+)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.