Wszystkie dokumenty według daty dodania3 dni temu (2022-01-18 10:32:56) Zarządzenie Nr 3050/22 z dnia 12 stycznia 2022r.
w sprawie: przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2022 rok
4 dni temu (2022-01-17 14:24:46) Wydawanie zezwoleń, upoważniających do wjazdu na ulice, które objęte są zakazem ruchu w obu kierunkach wyrażonym znakiem drogowym B-1 z umieszczoną pod nim tabliczką T-0. OTP-07.

4 dni temu (2022-01-17 13:29:40) Zarządzenie Nr 3051/22 z dnia 13 stycznia 2022r.
zmian w planie wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2022 rok
4 dni temu (2022-01-17 13:12:56) Zarządzenie Nr 3061/22 z dnia 14 stycznia 2022r.
w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) oraz sporządzania Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK_V7M przez Gminę-Miasto Płock
4 dni temu (2022-01-17 12:54:39) Zarządzenie Nr 3060/22 z dnia 14 stycznia 2022r.
w sprawie wniosku Państwa Marleny i Marcina Cieślak o wynajęcie zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego nr 97 położonego w budynku przy ul. Słodowej 1 w Płocku.
4 dni temu (2022-01-17 11:42:41) Zarządzenie Nr 3056/22 z dnia 14 stycznia 2022r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock.
4 dni temu (2022-01-17 11:39:50) Zarządzenie Nr 3055/22 z dnia 14 stycznia 2022r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock.
4 dni temu (2022-01-17 11:37:15) Zarządzenie Nr 3057/22 z dnia 14 stycznia 2022r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do oddziału dwujęzycznego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku.
4 dni temu (2022-01-17 10:41:28) Zarządzenie Nr 3052/22 z dnia 13 stycznia 2022r.
w sprawie wyznaczenia osoby do zastępowania Zastępcy Prezydenta ds. Polityki Społecznej
4 dni temu (2022-01-17 10:39:32) Zarządzenie Nr 3053/22 z dnia 13 stycznia 2022r.
w sprawie wyznaczenia Zastępcy Prezydenta do pełnienia obowiązków podczas nieobecności Prezydenta Miasta Płocka.
4 dni temu (2022-01-17 10:36:40) Zarządzenie Nr 3058/22 z dnia 14 stycznia 2022r.
ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicnych w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2022 roku
4 dni temu (2022-01-17 10:33:22) Zarządzenie Nr 3054/22 z dnia 14 stycznia 2022r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Płocka
4 dni temu (2022-01-17 10:28:30) Zarządzenie Nr 3047/22 z dnia 12 stycznia 2022r.
w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2021 rok.
4 dni temu (2022-01-17 10:25:34) Zarządzenie Nr 3048/22 z dnia 12 stycznia 2022r.
w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2021.
1 tydzień temu (2022-01-14 15:07:11) Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. rewitalizacji i estetyzacji miasta

1 tydzień temu (2022-01-14 15:01:07) Podinspektor/Inspektor – wieloosobowe stanowisko ds. remontów

1 tydzień temu (2022-01-14 14:57:08) Inspektor – wieloosobowe stanowisko ds. remontów i inwestycji

1 tydzień temu (2022-01-13 13:54:50) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy-Miasto Płock na lata 2022 - 2049

1 tydzień temu (2022-01-12 14:55:32) Budżet Miasta Płocka na 2022 rok

1 tydzień temu (2022-01-12 14:54:22) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy-Miasto Płock na lata 2022 - 2049

 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR,Familijna,3+)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.