Wszystkie dokumenty według daty dodania14 godzin temu (2022-05-17 10:52:07) Opinia RIO o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Płock sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Płocka za 2021 rok

14 godzin temu (2022-05-17 10:40:39) Zarządzenie Nr 3330/22 z dnia 13 maja 2022r.
w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2022 rok.
15 godzin temu (2022-05-17 10:03:40) Zarządzenie Nr 3331/22 z dnia 13 maja 2022r.
w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2022.
1 dzień temu (2022-05-16 15:16:00) Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. ochrony przyrody, leśnictwa, łowiectwa
Wydział Kształtowania Środowiska Referat Ochrony Przyrody
1 dzień temu (2022-05-16 14:32:11) Zarządzenie Nr 3333/22 z dnia 16 maja 2022r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych na rzecz Żłobka Miejskiego nr 1 w Płocku.
1 dzień temu (2022-05-16 12:28:34) Artur Robert Jaroszewski, Interpelacja Nr 1736 z dnia 13 maja 2022r.
Docelowy przebieg drogi ekspresowej S10
1 dzień temu (2022-05-16 12:24:19) Tomasz Korga, Interpelacja Nr 1735 z dnia 13 maja 2022r.
Zbiornik retencyjny przy ul. Krakówka
1 dzień temu (2022-05-16 12:19:15) Tomasz Korga, Interpelacja Nr 1734 z dnia 13 maja 2022r.
Na jakiej podstawie ulica Teligi na osiedlu Radziwie została przebudowana jako ulica zbiorcza, z jezdni o nawierzchni asfaltowej i o szerokości siedmiu metrów?
1 dzień temu (2022-05-16 12:16:56) Tomasz Korga, Interpelacja Nr 1733 z dnia 13 maja 2022r.
Termin wyremontowania budynku przy ul. Misjonarskiej 1A oraz budynku przy ul. Misjonarskiej 6
1 dzień temu (2022-05-16 08:49:08) Zarządzenie Nr 3325/22 z dnia 11 maja 2022r.
w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2022 rok - po stronie wydatków
4 dni temu (2022-05-13 13:43:47) Zarządzenie Nr 3329/22 z dnia 13 maja 2022r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę wzajemną lokali między najemcami Elżbietą Witkowską zam. w Płocku ul. Jana Pawła II 43 B m 10 i Anną Szelągowską zam. w Płocku ul. Kutrzeby 19 m 2
4 dni temu (2022-05-13 12:32:36) Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. kanalizacji deszczowej oraz fontann
Wydział Spraw Komunalnych Referat Eksploatacji Infrastruktury Komunalnej
4 dni temu (2022-05-13 11:56:05) Starszy Specjalista – wieloosobowe stanowisko ds. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Wydział Geodezji Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Zespół Dokumentacji i Kartografii
4 dni temu (2022-05-13 10:57:40) Tomasz Kominek, Interpelacja Nr 1732 z dnia 11 maja 2022r.
Brukowanie w pasie drogowym ul. Kolejowej
4 dni temu (2022-05-13 10:55:13) Tomasz Kominek, Interpelacja Nr 1731 z dnia 11 maja 2022r.
Zmiana organizacji ruchu na rondzie Lajourdie
5 dni temu (2022-05-12 16:33:26) Inspektor – wieloosobowe stanowisko ds. kanalizacji deszczowej oraz fontann
Wydział Spraw Komunalnych
5 dni temu (2022-05-12 13:51:31) Zarządzenie Nr 3326/22 z dnia 12 maja 2022r.
w sprawie: ustalenia cen sprzedaży lokali komunalnych wraz z udziałem w gruncie.
6 dni temu (2022-05-11 14:27:23) Zarządzenie Nr 3323/22 z dnia 10 maja 2022r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2022 rok.
6 dni temu (2022-05-11 10:25:21) Małgorzata Maria Ogrodnik, Interpelacja Nr 1730 z dnia 05 maja 2022r.
Wykonanie wiosennych prac pielęgnacyjnych nasadzeń roślinności pomiędzy blokami ul. Na Skarpie nr 4 -6 oraz nr 6-8
6 dni temu (2022-05-11 09:01:54) Zarządzenie Nr 3285/22 z dnia 26 kwietnia 2022r.
w sprawie wyznaczenia Zastępcy Prezydenta do pełnienia obowiązków podczas nieobecności Prezydenta Miasta Płocka.
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR,Familijna,3+)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.