Wszystkie dokumenty według daty dodania15 godzin temu (2022-12-02 14:37:43) Daria Magdalena Domosławska, Interpelacja Nr 1921 z dnia 30 listopada 2022r.
Dokonanie analizy możliwości przeznaczenia miejsca i pomieszczenia na stałą siedzibę Rady Mieszkańców Osiedla Winiary na terenie osiedla Winiary a w dalszej perspektywie utworzenie Klubu Osiedlowego/ Świetlicy na tym osiedlu gdzie swoją siedzibę mogła by mieć RMO
15 godzin temu (2022-12-02 14:17:07) Zarządzenie Nr 3855/22 z dnia 01 grudnia 2022r.
w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2022
15 godzin temu (2022-12-02 14:12:53) Zarządzenie Nr 3860/22 z dnia 02 grudnia 2022r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
15 godzin temu (2022-12-02 14:09:51) Zarządzenie Nr 3859/22 z dnia 02 grudnia 2022r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
1 dzień temu (2022-12-01 16:01:24) Zarządzenie Nr 3832/22 z dnia 25 listopada 2022r.
w sprawie nabycia przez Gminę – Miasto Płock prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Płocku przy ul. Narodowych Sił Zbrojnych działka nr 229/6 o pow. 0,5619 ha oraz przy ul. Parowej działki nr 215/3 o pow. 0,4405 ha, nr 216 o pow. 0,3811 ha i nr 219/6 o pow. 0,1939 ha, stanowiących własność spółki Wisła Płock S.A.
1 dzień temu (2022-12-01 15:56:43) Zarządzenie Nr 3852/22 z dnia 01 grudnia 2022r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
1 dzień temu (2022-12-01 14:18:32) Zarządzenie Nr 3850/22 z dnia 30 listopada 2022r.
w sprawie:  zaopiniowania planu finansowego Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego na 2022 rok po dokonanych zmianach
1 dzień temu (2022-12-01 14:16:31) Zarządzenie Nr 3849/22 z dnia 30 listopada 2022r.
w sprawie:  zaopiniowania planu finansowego Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego na 2022 rok po dokonanych zmianach.
1 dzień temu (2022-12-01 14:14:16) Zarządzenie Nr 3848/22 z dnia 30 listopada 2022r.
w sprawie: zaopiniowania planu finansowego Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów na 2022 rok po dokonanych zmianach.
1 dzień temu (2022-12-01 12:48:34) Zarządzenie Nr 3856/22 z dnia 01 grudnia 2022r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 381/4 położonej w Płocku przy ul. Parowa (obr. 8 – Śródmieście), stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock, odpłatną służebnością gruntową na czas nieoznaczony
1 dzień temu (2022-12-01 12:38:15) Zarządzenie Nr 3851/22 z dnia 30 listopada 2022r.
w sprawie: rozszerzenia składu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku.
1 dzień temu (2022-12-01 11:04:41) Zarządzenie Nr 3844/22 z dnia 30 listopada 2022r.
w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2022 rok - po stronie wydatków
1 dzień temu (2022-12-01 11:00:34) Zarządzenie Nr 3854/22 z dnia 01 grudnia 2022r.
w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa w 2023 roku
1 dzień temu (2022-12-01 10:55:55) Zarządzenie Nr 3853/22 z dnia 01 grudnia 2022r.
w sprawie ustalenia zasad organizacji i użytkowania lokali w 2023 roku, w których świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie Gminy - Miasto Płock.
1 dzień temu (2022-12-01 08:37:49) Zarządzenie Nr 3841/22 z dnia 28 listopada 2022r.
w sprawie:wniesienia do Spółki pod firmą Wisła Płock Spółka Akcyjna wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.
2 dni temu (2022-11-30 14:30:57) Daria Magdalena Domosławska, Interpelacja Nr 1920 z dnia 29 listopada 2022r.
Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej przebudowy ul. Medycznej
2 dni temu (2022-11-30 14:29:07) Daria Magdalena Domosławska, Interpelacja Nr 1919 z dnia 29 listopada 2022r.
Dokonanie przeglądu i przeprowadzenie prac w ramach napraw bieżących na osiedlu Winiary
2 dni temu (2022-11-30 14:26:59) Daria Magdalena Domosławska, Interpelacja Nr 1918 z dnia 29 listopada 2022r.
Zlikwidowanie uciążliwości zapachowych odczuwanych przy ul. Szpitalnej
2 dni temu (2022-11-30 14:24:43) Daria Magdalena Domosławska, Interpelacja Nr 1917 z dnia 29 listopada 2022r.
Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu po zakończeniu działalności Pływalni Kobylanka
2 dni temu (2022-11-30 14:20:56) Daria Magdalena Domosławska, Interpelacja Nr 1916 z dnia 29 listopada 2022r.
Zwiększenie ilości linii autobusowych KM, częstości kursowania autobusów ul. Traktową
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR,Familijna,3+)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.