Wszystkie dokumenty według daty dodania2 dni temu (2024-02-23 14:43:37) Małgorzata Maria Ogrodnik, Interpelacja Nr 2499 z dnia 22 lutego 2024r.
Utwardzenie terenu parkowania samochodów przy ul. Gałczyńskiego 5 oraz przy garażach zlokalizowanych przy ul. Norwida w pobliżu Kościoła pw. Świętego Ducha.
2 dni temu (2024-02-23 14:41:41) Małgorzata Maria Ogrodnik, Interpelacja Nr 2498 z dnia 22 lutego 2024r.
Zmiana organizacji ruchu na ul. Kwiatowej i Małej
2 dni temu (2024-02-23 14:39:59) Małgorzata Maria Ogrodnik, Interpelacja Nr 2497 z dnia 22 lutego 2024r.
Ustawienie na terenie gminnym stojaka na rowery na wysokości bloku ul. Na Skarpie 7
2 dni temu (2024-02-23 14:38:23) Małgorzata Maria Ogrodnik, Interpelacja Nr 2496 z dnia 22 lutego 2024r.
Montaż kamery monitoringu miejskiego przy placu zabaw zlokalizowanym przy ulicy Asnyka
2 dni temu (2024-02-23 14:34:02) Małgorzata Maria Ogrodnik, Interpelacja Nr 2495 z dnia 22 lutego 2024r.
Ustawienie słupa ogłoszeniowego Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki na osiedlu „Skarpa”
2 dni temu (2024-02-23 12:59:33) Zarządzenie Nr 4980/24 z dnia 22 lutego 2024r.
w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku.
2 dni temu (2024-02-23 12:55:12) Starszy Specjalista – wieloosobowe stanowisko ds. wynajmowania lokali mieszkalnych
Wydział Zarządzania Nieruchomościami Gminy Referat Rozdysponowywania Nieruchomości
2 dni temu (2024-02-23 11:29:23) Informacja Komisarza Wyborczego w Płocku I o możliwości dokonania przez komitety wyborcze dodatkowych zgłoszeń na członków terytorialnych komisji wyborczych
Informacja Komisarza Wyborczego w Płocku I o możliwości dokonania przez komitety wyborcze dodatkowych zgłoszeń na członków terytorialnych komisji wyborczych
2 dni temu (2024-02-23 11:28:52) Informacja Komisarza Wyborczego w Płocku I o możliwości dokonania przez komitety wyborcze dodatkowych zgłoszeń na członków terytorialnych komisji wyborczych
Informacja Komisarza Wyborczego w Płocku I o możliwości dokonania przez komitety wyborcze dodatkowych zgłoszeń na członków terytorialnych komisji wyborczych
2 dni temu (2024-02-23 08:56:38) Projekty uchwał
Projekty uchwał
2 dni temu (2024-02-23 08:53:44) LXII Sesja Rady Miasta Płocka - 29 lutego 2024
LXII Sesja Rady Miasta Płocka - 29 lutego 2024
3 dni temu (2024-02-22 16:43:35) Zarządzenie Nr 4979/24 z dnia 22 lutego 2024r.
w sprawie: ustanowienia okazjonalnego uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Płocku
3 dni temu (2024-02-22 15:44:14) Zarządzenie Nr 4975/24 z dnia 21 lutego 2024r.
w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2024.
3 dni temu (2024-02-22 15:41:52) Zarządzenie Nr 4976/24 z dnia 21 lutego 2024r.
w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2024 rok.
3 dni temu (2024-02-22 15:39:00) Zarządzenie Nr 4956/24 z dnia 12 lutego 2024r.
w sprawie ustanowienia na rzecz Gminy-Miasto Płock służebności przesyłu kanalizacji deszczowej na nieruchomości stanowiącej współwłasność osób fizycznych, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr ewidencyjnym działki ***** położonej w Płocku przy ul. ********
4 dni temu (2024-02-21 15:07:34) Zarządzenie Nr 4974/24 z dnia 20 lutego 2024r.
w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku w 2024 roku.
4 dni temu (2024-02-21 15:04:52) Zarządzenie Nr 4973/24 z dnia 20 lutego 2024r.
w sprawie: ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Miasta Płocka w 2024 roku.
4 dni temu (2024-02-21 10:14:47) Informacja dla pełnomocników komitetów wyborczych
W wyborach do jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. w mieście Płocku będą utworzone 72 obwody głosowania, 68 stałych obwodów i 4 obwody odrębne
5 dni temu (2024-02-20 12:29:33) Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2024 rok
Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2024 rok
5 dni temu (2024-02-20 12:21:09) Zmiany w Budżecie Miasta Płocka na 2024 r.
Zmiany w Budżecie Miasta Płocka na 2024 r.
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR, Płocka Karta Mieszkańca)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-6.

Godziny pracy Zespołu Gońców w terminie od 15.01.2024 r.- 15.03.2024 r.:
 • wydawanie korespondencji: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00 - 16:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00-15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00-15:30.