Wszystkie dokumenty według daty dodania3 tygodnie temu (2021-12-31 10:47:18) Małgorzata Maria Ogrodnik, Interpelacja Nr 1562 z dnia 28 grudnia 2021r.
Słup ogłoszeniowy Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki na osiedlu „Skarpa”
3 tygodnie temu (2021-12-31 10:35:17) Zarządzenie Nr 3021/21 z dnia 30 grudnia 2021r.
w sprawie: wprowadzenia REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 130.000,00 ZŁ NETTO w Urzędzie Miasta Płocka.
3 tygodnie temu (2021-12-31 10:20:24) Zarządzenie Nr 3023/21 z dnia 31 grudnia 2021r.
zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Płocka.
3 tygodnie temu (2021-12-31 10:17:53) Zarządzenie Nr 3024/21 z dnia 31 grudnia 2021r.
w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych miasta Płocka
3 tygodnie temu (2021-12-31 10:15:30) Zarządzenie Nr 3026/21 z dnia 31 grudnia 2021r.
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury Miasta Płocka.
3 tygodnie temu (2021-12-31 10:11:24) Zarządzenie Nr 3025/21 z dnia 31 grudnia 2021r.
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania kierowników jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych miasta Płocka
3 tygodnie temu (2021-12-31 09:39:23) Zarządzenie Nr 3018/21 z dnia 30 grudnia 2021r.
w sprawie : wynajęcia lokalu nr 3 położonego w budynku przy ul. Miodowej 49 w Płocku.
3 tygodnie temu (2021-12-30 17:08:40) Zarządzenie Nr 3007/21 z dnia 30 grudnia 2021r.
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Płock, oznaczonej jako działka nr ewid. 137, położona w Płocku obręb 12, odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony.
3 tygodnie temu (2021-12-30 16:56:58) Zarządzenie Nr 3019/21 z dnia 30 grudnia 2021r.
w sprawie: wynajęcia lokalu mieszkalnego nr 11 położonego w budynku przy ulicy Miodowej 51 w Płocku.
3 tygodnie temu (2021-12-30 16:52:17) Zarządzenie Nr 3005/21 z dnia 29 grudnia 2021r.
w sprawie unieważnienia I otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2022 roku ogłoszonego Zarządzeniem Nr 2874/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 listopada 2021 roku
3 tygodnie temu (2021-12-30 16:49:00) Zarządzenie Nr 3012/21 z dnia 30 grudnia 2021r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2022 -2023.
3 tygodnie temu (2021-12-30 16:46:26) Zarządzenie Nr 3022/21 z dnia 30 grudnia 2021r.
w sprawie akcji „Zapuść korzenie w Płocku”
3 tygodnie temu (2021-12-30 16:43:05) Zarządzenie Nr 3002/21 z dnia 28 grudnia 2021r.
w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2021 rok - po stronie wydatków
3 tygodnie temu (2021-12-30 16:38:01) Zarządzenie Nr 3009/21 z dnia 30 grudnia 2021r.
w sprawie: przekazania w dyspozycję lokali użytkowych w budynku przy ul. 3 Maja 16 w Płocku
3 tygodnie temu (2021-12-30 16:36:08) Zarządzenie Nr 3008/21 z dnia 30 grudnia 2021r.
w sprawie: wyrażenia zgody na użytkowanie lokali użytkowych zlokalizowanych w w budynku przy ul. 3 Maja 18 w Płocku
3 tygodnie temu (2021-12-30 15:49:17) UCHWAŁA Nr 666/XXXVII/2021 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 grudnia 2021r.
w sprawie określenia kwoty jednostkowej, będącej podstawą ustalenia kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Płocku im. Marii Franciszki Kozłowskiej, prowadzonego przez Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP
3 tygodnie temu (2021-12-30 15:48:43) UCHWAŁA Nr 665/XXXVII/2021 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 grudnia 2021r.
w sprawie braku sprzeciwu do zmian w Statucie Związku Gmin Regionu Płockiego.
3 tygodnie temu (2021-12-30 15:47:58) UCHWAŁA Nr 664/XXXVII/2021 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 grudnia 2021r.
w sprawie skargi z dnia 30.06.2021 r. na Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku.
3 tygodnie temu (2021-12-30 15:46:30) UCHWAŁA Nr 663/XXXVII/2021 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 grudnia 2021r.
w sprawie skargi z dnia 29.06.2021 r. na Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku.
3 tygodnie temu (2021-12-30 15:45:45) UCHWAŁA Nr 662/XXXVII/2021 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 grudnia 2021r.
w sprawie skargi z dnia 26.04.2021 r. na Prezydenta Miasta Płocka.
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR,Familijna,3+)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.