Wszystkie dokumenty według daty dodania2 tygodnie temu (2023-11-23 09:36:26) Zarządzenie Nr 4719/23 z dnia 22 listopada 2023r.
w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne) w roku 2024 i powołania Komisji Konkursowej.
2 tygodnie temu (2023-11-23 09:32:30) Zarządzenie Nr 4717/23 z dnia 22 listopada 2023r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w roku 2024
2 tygodnie temu (2023-11-22 15:05:54) Zarządzenie Nr 4714/23 z dnia 22 listopada 2023r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych 2024 roku.
2 tygodnie temu (2023-11-22 13:49:55) Zarządzenie Nr 4711/23 z dnia 22 listopada 2023r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w roku 2023.
2 tygodnie temu (2023-11-22 11:52:45) Zarządzenie Nr 4709/23 z dnia 22 listopada 2023r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2024 roku
2 tygodnie temu (2023-11-22 09:27:48) listopad 2023

2 tygodnie temu (2023-11-22 09:27:27) Łukasz Pietrzak - 16.11.2023 - 51

2 tygodnie temu (2023-11-22 08:34:59) Łukasz Maria Pietrzak, Interpelacja Nr 2373 z dnia 21 listopada 2023r.
Wykonanie nasadzeń na osiedlach Podolszyce Północ i Podolszyce Południe
2 tygodnie temu (2023-11-22 08:32:52) Łukasz Maria Pietrzak, Interpelacja Nr 2372 z dnia 21 listopada 2023r.
Brak swobodnego przejścia pieszego pomiędzy ul. Wacława Milke na osiedlu Podolszyce Południe, a drogą ułożoną z płyt betonowych prowadzącą do ul. Gościniec
2 tygodnie temu (2023-11-22 08:30:38) Łukasz Maria Pietrzak, Interpelacja Nr 2371 z dnia 21 listopada 2023r.
Montaż lustra przy wyjeździe z ul. gen. Franciszka Kleeberga w ul. gen. Władysława Sikorskiego
2 tygodnie temu (2023-11-22 08:25:58) Łukasz Maria Pietrzak, Interpelacja Nr 2370 z dnia 21 listopada 2023r.
Budowa brakującego chodnika pomiędzy ul. gen. Stanisława Grzmota-Skotnickiego a pasażem Ignacego Paderewskiego na osiedlu Podolszyce Południe
2 tygodnie temu (2023-11-22 08:23:38) Maciej Bukowski, Interpelacja Nr 2369 z dnia 20 listopada 2023r.
Wyznaczenie przejścia dla pieszych na ulicy Zglenickiego
2 tygodnie temu (2023-11-21 14:12:31) Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. windykacji opłat i należności cywilnoprawnych
Wydział Podatków i Księgowości Referat Windykacji Opłat
2 tygodnie temu (2023-11-21 13:04:47) Artur Robert Jaroszewski, Interpelacja Nr 2368 z dnia 20 listopada 2023r.
Budowa docelowej infrastruktury ulic Podgórze i Liściasta
2 tygodnie temu (2023-11-21 10:30:08) Zarządzenie Nr 4704/23 z dnia 21 listopada 2023r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy - Miasto Płock, położonych w Płocku (obręb 1) oznaczonych jako działki nr 384/9, nr 386/9 i nr 484/26 odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony.
2 tygodnie temu (2023-11-20 15:01:49) Zarządzenie Nr 4703/23 z dnia 20 listopada 2023r.
w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
2 tygodnie temu (2023-11-20 13:23:05) Zarządzenie Nr 4699/23 z dnia 17 listopada 2023r.
w sprawie: wprowadzenia procedury wykonywania kontroli instytucjonalnej
2 tygodnie temu (2023-11-20 12:26:07) Zarządzenie Nr 4700/23 z dnia 17 listopada 2023r.
w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2023 rok
2 tygodnie temu (2023-11-20 12:22:50) Zarządzenie Nr 4691/23 z dnia 15 listopada 2023r.
w sprawie: przyznania nagród Prezydenta Miasta Płocka pracownikom pedagogicznym z okazji jubileuszu 100-lecia Szkoły Podstawowej nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku
2 tygodnie temu (2023-11-17 14:53:44) Zarządzenie Nr 4696/23 z dnia 16 listopada 2023r.
w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2023 rok
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR, Płocka Karta Mieszkańca)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-6.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00 - 15:30.
 • tel. 24 367 16 39: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00-15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00-15:30