Wszystkie dokumenty według daty dodania2 tygodnie temu (2024-05-29 11:55:32) UCHWAŁA Nr 8/II/2024 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 28 maja 2024r.
w sprawie uchylenia uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka
2 tygodnie temu (2024-05-29 11:51:35) PROTOKÓŁ NR I/2024 Z OBRAD I SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 7 MAJA 2024 ROKU
PROTOKÓŁ NR I/2024 Z OBRAD I SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 7 MAJA 2024 ROKU
2 tygodnie temu (2024-05-29 11:50:41) Kadencja 2024 - 2029
Kadencja 2024 - 2029
2 tygodnie temu (2024-05-29 11:50:05) PROTOKÓŁ NR LXIII/2024 Z OBRAD LXIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 26 MARCA 2024 ROKU
PROTOKÓŁ NR LXIII/2024 Z OBRAD LXIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 26 MARCA 2024 ROKU
2 tygodnie temu (2024-05-29 11:41:17) Sekretarz Miasta Płocka
Sekretarz Miasta Płocka
2 tygodnie temu (2024-05-29 11:04:33) Zarządzenie Nr 30/24 z dnia 29 maja 2024r.
w sprawie wyznaczenia Zastępcy Prezydenta do pełnienia obowiązków podczas nieobecności Prezydenta Miasta Płocka.
2 tygodnie temu (2024-05-29 10:59:34) Rozdział 7 - ławnicy - ustwa Prawo o ustroju sądów powszechnych
Rozdział 7 - ławnicy - ustwa Prawo o ustroju sądów powszechnych
2 tygodnie temu (2024-05-29 10:59:00) Formularz krk - "zapytanie o udzielenie informacji o osobie"
Formularz krk - "zapytanie o udzielenie informacji o osobie"
2 tygodnie temu (2024-05-29 10:58:16) Karta zgłoszenia kandydata na ławnika wraz z załącznikiem
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika wraz z załącznikiem
2 tygodnie temu (2024-05-29 10:57:33) Informacja o wymaganych dokumentach, które kandydat na ławnika musi załączyć do zgłoszenia
Informacja o wymaganych dokumentach, które kandydat na ławnika musi załączyć do zgłoszenia
2 tygodnie temu (2024-05-29 10:56:20) Komunikat dotyczący terminu zgłaszania kandydatów na ławników
Komunikat dotyczący terminu zgłaszania kandydatów na ławników
2 tygodnie temu (2024-05-29 10:55:48) Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2024-2027
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2024-2027
2 tygodnie temu (2024-05-29 10:47:58) Zarządzenie Nr 28/24 z dnia 28 maja 2024r.
w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2024.
2 tygodnie temu (2024-05-29 10:38:40) Zarządzenie Nr 27/24 z dnia 28 maja 2024r.
w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2024 rok.
2 tygodnie temu (2024-05-29 08:06:17) Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego
2 tygodnie temu (2024-05-28 15:07:55) Wyniki głosowań
Wyniki głosowań II sesji rady Miasta Płocka
2 tygodnie temu (2024-05-28 12:48:24) Ulgi powyżej 500 zł w 2023 r.
Ulgi powyżej 500 zł w 2023 r.
2 tygodnie temu (2024-05-28 12:47:31) Pomoc publiczna w 2023 r.
Pomoc publiczna w 2023 r.
2 tygodnie temu (2024-05-28 09:37:07) Zarządzenie Nr 26/24 z dnia 27 maja 2024r.
w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2024 rok - po stronie wydatków
2 tygodnie temu (2024-05-27 15:24:54) Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania projektów inwestycyjnych

 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR, Płocka Karta Mieszkańca)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-6.

Godziny pracy Zespołu Gońców w terminie od 18.03.2024 r.:
 • wydawanie korespondencji: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00 - 15:30.
 • tel. 24 367 16 39: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00-15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00-15:30.