Wszystkie dokumenty według daty dodania1 miesiąc temu (2022-04-13 10:18:31) Adam Paweł Modliborski, Interpelacja Nr 1702 z dnia 08 kwietnia 2022r.
Remont basenu Podolanka
1 miesiąc temu (2022-04-13 10:17:09) Adam Paweł Modliborski, Interpelacja Nr 1701 z dnia 08 kwietnia 2022r.
Rozpoczęcie przebudowy alei Spacerowej
1 miesiąc temu (2022-04-13 10:15:32) Adam Paweł Modliborski, Interpelacja Nr 1700 z dnia 08 kwietnia 2022r.
Montaż toalety publicznej na Osiedlu Tysiąclecia
1 miesiąc temu (2022-04-13 08:42:56) Zarządzenie Nr 3262/22 z dnia 11 kwietnia 2022r.
w sprawie zmiany "Instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy- Miasto Płock"
1 miesiąc temu (2022-04-13 08:38:28) Zarządzenie Nr 3225/22 z dnia 30 marca 2022r.
w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Płocka za 2021 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy – Miasto Płock
1 miesiąc temu (2022-04-13 08:15:32) Nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie. OSO - 25

1 miesiąc temu (2022-04-12 09:11:13) Zarządzenie Nr 3248/22 z dnia 05 kwietnia 2022r.
w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2022 rok.
1 miesiąc temu (2022-04-11 14:35:49) Zarządzenie Nr 3260/22 z dnia 11 kwietnia 2022r.
w sprawie: zasad koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta Płocka
1 miesiąc temu (2022-04-11 13:50:10) Łukasz Maria Pietrzak, Interpelacja Nr 1699 z dnia 07 kwietnia 2022r.
Oznakowanie ulicy Zakole na osiedlu Borowiczki
1 miesiąc temu (2022-04-11 13:48:11) Łukasz Maria Pietrzak, Interpelacja Nr 1698 z dnia 07 kwietnia 2022r.
Umożliwienie mieszkańcom zabudowy jednorodzinnej w Płocku zbierania odpadów segregowanych także do pojemników
1 miesiąc temu (2022-04-11 13:24:08) Zarządzenie Nr 3261/22 z dnia 11 kwietnia 2022r.
w sprawie: ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony
1 miesiąc temu (2022-04-11 12:33:47) Zarządzenie Nr 3254/22 z dnia 11 kwietnia 2022r.
w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2022 rok.
1 miesiąc temu (2022-04-11 12:31:19) Zarządzenie Nr 3255/22 z dnia 11 kwietnia 2022r.
w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2022
1 miesiąc temu (2022-04-11 12:01:47) UCHWAŁA Nr 718/XL/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 31 marca 2022r.
w sprawie wypowiedzenia porozumienia o współpracy partnerskiej Miasta Płocka z Miastem Nowopołock
1 miesiąc temu (2022-04-11 11:59:27) UCHWAŁA Nr 717/XL/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 31 marca 2022r.
w sprawie wypowiedzenia umowy o współpracy partnerskiej Miasta Płocka z Regionem Mytiszczi
1 miesiąc temu (2022-04-11 09:05:16) Zarządzenie Nr 3256/22 z dnia 11 kwietnia 2022r.
w sprawie:  zaopiniowania planu finansowego Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego na 2022 rok po dokonanych zmianach.
1 miesiąc temu (2022-04-08 15:01:48) Zarządzenie Nr 3251/22 z dnia 07 kwietnia 2022r.
w sprawie wniosku Pani Anny Jakackiej o wynajęcie zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego nr 118 położonego w budynku przy ul. Słodowej 4 Płocku.
1 miesiąc temu (2022-04-08 14:58:42) Zarządzenie Nr 3250/22 z dnia 07 kwietnia 2022r.
w sprawie wniosku Państwa Klaudii i Sergiusza Kowalskich o wynajęcie zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego nr 38 położonego w budynku przy ul. Al. Armii Krajowej 56 Płocku.
1 miesiąc temu (2022-04-08 14:55:34) Zarządzenie Nr 3252/22 z dnia 07 kwietnia 2022r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 3200/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 marca 2022 roku w sprawie wskazania lokali mieszkalnych przeznaczonych na wynajem dla obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
1 miesiąc temu (2022-04-08 14:44:26) Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. wsparcia użytkowników PP-T e-Urząd
Wydział Koordynacji Procesów Zarządzania, Zespół Systemów Zarządzania
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR,Familijna,3+)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.