Wszystkie dokumenty według daty dodania1 miesiąc temu (2024-02-02 12:33:41) Starszy Specjalista – wieloosobowe stanowisko ds. wynajmowania lokali mieszkalnych

1 miesiąc temu (2024-02-02 12:26:35) Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania projektów inwestycyjnych

1 miesiąc temu (2024-02-02 12:11:19) Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. wynajmowania lokali mieszkalnych

1 miesiąc temu (2024-02-02 11:25:52) Podinspektor/Inspektor – wieloosobowe stanowisko ds. realizacji i nadzoru inwestycyjnego

1 miesiąc temu (2024-02-02 09:16:12) POSTANOWIENIE NR 27/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W PŁOCKU I z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie podziału Miasta Płocka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

1 miesiąc temu (2024-02-01 14:53:55) Zarządzenie Nr 4931/24 z dnia 31 stycznia 2024r.
w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2024.
1 miesiąc temu (2024-02-01 14:50:36) Zarządzenie Nr 4936/24 z dnia 01 lutego 2024r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2024 roku
1 miesiąc temu (2024-02-01 14:41:05) Zarządzenie Nr 4935/24 z dnia 01 lutego 2024r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie placówkom oświatowym prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock sprzętu otrzymanego w ramach umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn.: „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zawartej z Województwem Mazowieckim.
1 miesiąc temu (2024-02-01 08:59:07) Zarządzenie Nr 4930/24 z dnia 31 stycznia 2024r.
w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2024
1 miesiąc temu (2024-01-31 14:45:32) Wykaz kontroli zewnętrznych w UMP za II półrocze 2023 r.
Wykaz kontroli zewnętrznych w UMP za II półrocze 2023 r.
1 miesiąc temu (2024-01-31 14:44:45) Wykaz kontroli przeprowadzonych przez Wydział Kontroli za II półrocze 2023 r.
Wykaz kontroli przeprowadzonych przez Wydział Kontroli za II półrocze 2023 r.
1 miesiąc temu (2024-01-31 13:47:08) Zarządzenie Nr 4929/24 z dnia 31 stycznia 2024r.
zmieniające Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Płocka
1 miesiąc temu (2024-01-31 13:09:54) Zarządzenie Nr 4926/24 z dnia 30 stycznia 2024r.
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” w Płocku.
1 miesiąc temu (2024-01-31 13:00:41) Zarządzenie Nr 4933/24 z dnia 31 stycznia 2024r.
w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2024 rok - po stronie wydatków
1 miesiąc temu (2024-01-31 12:56:50) Zarządzenie Nr 4932/24 z dnia 31 stycznia 2024r.
w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2024 rok
1 miesiąc temu (2024-01-31 12:20:58) luty 2024

1 miesiąc temu (2024-01-31 12:19:49) luty 2024

1 miesiąc temu (2024-01-31 12:03:02) Wioletta Maria Kulpa, Interpelacja Nr 2452 z dnia 31 stycznia 2024r.
Fatalny stan drogi wewnętrznej dojazdowej do budynków Sienkiewicza 16-20
1 miesiąc temu (2024-01-31 11:40:38) Zarządzenie Nr 4928/24 z dnia 31 stycznia 2024r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru edukacji zdrowotnej dostosowanej do potrzeb różnych grup społeczeństwa, promocji zdrowia i profilaktyki chorób oraz działań prowadzonych w celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji, w roku 2024.
1 miesiąc temu (2024-01-31 10:11:50) Załącznik nr 4 - informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego
Załącznik nr 4 - informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR, Płocka Karta Mieszkańca)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-6.

Godziny pracy Zespołu Gońców w terminie od 15.01.2024 r.- 15.03.2024 r.:
 • wydawanie korespondencji: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00 - 16:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00-15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00-15:30.