Wszystkie dokumenty według daty dodania3 tygodnie temu (2023-11-17 14:48:55) Zarządzenie Nr 4695/23 z dnia 16 listopada 2023r.
w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2023 rok - po stronie wydatków
3 tygodnie temu (2023-11-17 14:32:43) Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania i zarządzania projektami partnerstwa publiczno - prywatnego
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania i zarządzania projektami partnerstwa publiczno - prywatnego
3 tygodnie temu (2023-11-17 13:50:11) Daria Magdalena Domosławska, Interpelacja Nr 2367 z dnia 14 listopada 2023r.
Przeprowadzenie prac prowadzących do wymiany chodników w sąsiedztwie bloku przy ul. Pszczela 7 oraz dokonanie nasadzeń krzewów, drzew i innych roślin
3 tygodnie temu (2023-11-17 13:35:49) Zarządzenie Nr 4698/23 z dnia 17 listopada 2023r.
w sprawie powołania komisji do spraw przyznawania nagrody Prezydenta Miasta Płocka dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia artystyczne oraz dla ich opiekunów artystycznych za rok szkolny 2022/2023.
3 tygodnie temu (2023-11-17 13:33:06) Zarządzenie Nr 4668/23 z dnia 06 listopada 2023r.
w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta Płocka.
3 tygodnie temu (2023-11-17 11:50:53) Zarządzenie Nr 4694/23 z dnia 16 listopada 2023r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy - Miasto Płock, położonej w Płocku przy al. Piłsudskiego (obręb 10) oznaczonej jako działki nr 145/11 i nr 1195/2 odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony
3 tygodnie temu (2023-11-17 09:28:14) Zarządzenie Nr 4697/23 z dnia 16 listopada 2023r.
w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 4544/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 września 2023 roku w sprawie powołania komisji sprawdzającej złożone wnioski o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków oraz wnioski o udzielenie dotacji na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i restauratorskich przy nieruchomościach położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji
3 tygodnie temu (2023-11-17 09:27:14) Dostosowanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką do wymagań określonych ustawie z dnia 26 maja 2023 r. REG - 35.

3 tygodnie temu (2023-11-16 16:35:19) Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. administracji architektoniczno - budowlanej
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. administracji architektoniczno - budowlanej
3 tygodnie temu (2023-11-16 15:20:37) Zarządzenie Nr 4693/23 z dnia 16 listopada 2023r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa w 2024 r.
3 tygodnie temu (2023-11-16 13:03:30) Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. pomocy społecznej i współpracy z instytucjami rynku pracy
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. pomocy społecznej i współpracy z instytucjami rynku pracy
3 tygodnie temu (2023-11-16 12:58:00) Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2024 rok
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2024 rok
3 tygodnie temu (2023-11-16 12:57:17) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy - Miasto Płock - 2024 rok
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy - Miasto Płock - 2024 rok
3 tygodnie temu (2023-11-16 12:17:47) Zarządzenie Nr 4692/23 z dnia 16 listopada 2023r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zaopiniowania planu finansowego Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego na 2023 rok.
3 tygodnie temu (2023-11-16 11:45:43) Projekt Budżetu Miasta Płocka na 2024 rok
Projekt Budżetu Miasta Płocka na 2024 rok
3 tygodnie temu (2023-11-16 11:44:42) Budżet Miasta Płocka na 2024 rok
Budżet Miasta Płocka na 2024 rok
3 tygodnie temu (2023-11-16 11:37:23) Zastrzeżenie numeru PESEL. OSO - 29.
Zastrzeżenie numeru PESEL
3 tygodnie temu (2023-11-16 11:03:29) Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. planowania zieleni miejskiej
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. planowania zieleni miejskiej
3 tygodnie temu (2023-11-14 13:10:37) Podinspektor/Inspektor – wieloosobowe stanowisko ds. realizacji i nadzoru inwestycyjnego
Wydział Inwestycji i Remontów Referat Realizacji i Nadzoru Inwestycyjnego
3 tygodnie temu (2023-11-14 11:52:34) Tomasz Korga, Interpelacja Nr 2366 z dnia 13 listopada 2023r.
Informacja, kiedy rozpocznie się remont i renowacja pl. Obr. Warszawy
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR, Płocka Karta Mieszkańca)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-6.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00 - 15:30.
 • tel. 24 367 16 39: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00-15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00-15:30