Wszystkie dokumenty według daty dodania3 tygodnie temu (2021-12-30 15:44:56) UCHWAŁA Nr 661/XXXVII/2021 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 grudnia 2021r.
w sprawie skargi z dnia 8.10.2021 r. na Prezydenta Miasta Płocka.
3 tygodnie temu (2021-12-30 15:41:59) UCHWAŁA Nr 660/XXXVII/2021 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 grudnia 2021r.
w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania.
3 tygodnie temu (2021-12-30 15:41:22) UCHWAŁA Nr 659/XXXVII/2021 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 grudnia 2021r.
w sprawie nadania medalu "Zasłużony dla Płocka" Księdzu profesorowi Wojciechowi Góralskiemu.
3 tygodnie temu (2021-12-30 15:39:22) UCHWAŁA Nr 658/XXXVII/2021 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 grudnia 2021r.
w sprawie nadania medalu "Zasłużony dla Płocka" Panu Edwardowi Jankowskiemu.
3 tygodnie temu (2021-12-30 15:38:47) UCHWAŁA Nr 657/XXXVII/2021 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 grudnia 2021r.
w sprawie trybu zgłaszania wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej przez Młodzieżową Radę Miasta Płocka.
3 tygodnie temu (2021-12-30 15:38:11) UCHWAŁA Nr 656/XXXVII/2021 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 grudnia 2021r.
w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Płocka.
3 tygodnie temu (2021-12-30 15:37:24) UCHWAŁA Nr 655/XXXVII/2021 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 grudnia 2021r.
w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Płocka na 2022 rok.
3 tygodnie temu (2021-12-30 15:36:43) UCHWAŁA Nr 654/XXXVII/2021 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 grudnia 2021r.
w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Płocka na 2022 rok.
3 tygodnie temu (2021-12-30 15:36:03) UCHWAŁA Nr 653/XXXVII/2021 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 grudnia 2021r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 447/XXVI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta Płocka zmienionej Uchwałą Nr 463/XXVII/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta Płocka
3 tygodnie temu (2021-12-30 15:35:13) UCHWAŁA Nr 652/XXXVII/2021 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 grudnia 2021r.
w sprawie nadania nazwy skwerowi
3 tygodnie temu (2021-12-30 15:34:28) UCHWAŁA Nr 651/XXXVII/2021 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 grudnia 2021r.
w sprawie nadania nazwy rondu
3 tygodnie temu (2021-12-30 15:31:53) UCHWAŁA Nr 650/XXXVII/2021 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 grudnia 2021r.
w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o zniesienie nazw miejscowości: Góry-Nadleśnictwo, Nowa Biała, Ogrody, Podgórze-Leśniczówka.
3 tygodnie temu (2021-12-30 15:25:15) UCHWAŁA Nr 649/XXXVII/2021 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 grudnia 2021r.
w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zarządowi Dróg w Płocku.
3 tygodnie temu (2021-12-30 15:24:32) UCHWAŁA Nr 648/XXXVII/2021 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 grudnia 2021r.
w sprawie przystąpienia do porozumienia samorządowego dotyczącego opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Płocka i Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
3 tygodnie temu (2021-12-30 15:23:55) UCHWAŁA Nr 647/XXXVII/2021 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 grudnia 2021r.
w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody
3 tygodnie temu (2021-12-30 15:23:18) UCHWAŁA Nr 646/XXXVII/2021 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 grudnia 2021r.
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock, położonej w Płocku przy ul. Bielskiej.
3 tygodnie temu (2021-12-30 15:22:23) UCHWAŁA Nr 645/XXXVII/2021 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 grudnia 2021r.
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy - Miasto Płock, zlokalizowanych w Płocku przy al. Armii Krajowej.
3 tygodnie temu (2021-12-30 15:21:48) UCHWAŁA Nr 644/XXXVII/2021 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 grudnia 2021r.
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy - Miasto Płock, położonych w Płocku przy ul. Wiadukt (obr. 5)
3 tygodnie temu (2021-12-30 15:21:11) UCHWAŁA Nr 643/XXXVII/2021 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 grudnia 2021r.
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy - Miasto Płock, położonej w Płocku przy al. Piłsudskiego (obr. 9)
3 tygodnie temu (2021-12-30 15:20:25) UCHWAŁA Nr 642/XXXVII/2021 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 grudnia 2021r.
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy - Miasto Płock, położonej w Płocku przy Żabiej (obr. 9)
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR,Familijna,3+)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.