Wszystkie dokumenty według daty dodania3 tygodnie temu (2024-06-26 13:30:35) Zarządzenie Nr 98/24 z dnia 26 czerwca 2024r.
w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 2 w Płocku.
3 tygodnie temu (2024-06-26 13:29:19) Zarządzenie Nr 97/24 z dnia 26 czerwca 2024r.
w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 1 im. Marii Macieszyny w Płocku.
3 tygodnie temu (2024-06-26 09:07:40) Zarządzenie Nr 95/24 z dnia 25 czerwca 2024r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
3 tygodnie temu (2024-06-25 12:25:47) Zarządzenie Nr 87/24 z dnia 20 czerwca 2024r.
w sprawie wniosku Państwa Elżbiety i Krzysztofa Grażul o wynajęcie zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego nr 40 położonego w budynku przy ul. Na Skarpie 8 w Płocku.
3 tygodnie temu (2024-06-25 10:30:55) Małgorzata Struzik, Interpelacja Nr 66 z dnia 20 czerwca 2024r.
utwardzenie destruktem asfaltowym ubytków na ulicy Batalionu Parasol przy wjeździe na parking
3 tygodnie temu (2024-06-25 10:15:49) Małgorzata Struzik, Interpelacja Nr 65 z dnia 20 czerwca 2024r.
umożliwienie mieszkańcom ulicy mjr. Henryka Sucharskiego 9 parkowania obok bloku
3 tygodnie temu (2024-06-25 08:59:28) Anna Derlukiewicz, Interpelacja Nr 64 z dnia 20 czerwca 2024r.
budowa parkingu w pobliżu budynków przy ul. Gałczyńskiego 16 i 18
3 tygodnie temu (2024-06-25 08:51:16) Anna Derlukiewicz, Interpelacja Nr 63 z dnia 20 czerwca 2024r.
udostępnienie części pasa drogowego w celu utworzenia dojazdu do nieużytkowanego terenu wspólnoty
3 tygodnie temu (2024-06-25 08:36:09) Michał Sosnowski, Interpelacja Nr 62 z dnia 20 czerwca 2024r.
dot. drogi na ul. Tokarskiej w Płocku
3 tygodnie temu (2024-06-24 15:15:01) Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania projektów inwestycyjnych
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania projektów inwestycyjnych
3 tygodnie temu (2024-06-24 15:11:43) Podinspektor/Inspektor – wieloosobowe stanowisko ds. realizacji i nadzoru inwestycyjnego
Podinspektor/Inspektor – wieloosobowe stanowisko ds. realizacji i nadzoru inwestycyjnego
3 tygodnie temu (2024-06-24 14:55:19) Zarządzenie Nr 93/24 z dnia 24 czerwca 2024r.
w sprawie zasad przyznawania dodatku specjalnego oraz nagród dla pracowników Urzędu Miasta Płocka zatrudnionych na podstawie powołania.
3 tygodnie temu (2024-06-24 09:21:37) Zarządzenie Nr 86/24 z dnia 20 czerwca 2024r.
w sprawie przyznania nagród Prezydenta Miasta Płocka za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i edukacji artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2024 roku.
3 tygodnie temu (2024-06-24 07:38:40) Zarządzenie Nr 92/24 z dnia 21 czerwca 2024r.
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym organizowania wypoczynku dla osób niepełnosprawnych w 2024 r. (konkurs ogłoszony Zarządzeniem Nr 31/2024 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 maja 2024 r.
3 tygodnie temu (2024-06-21 11:05:13) Kadencja 2024 - 2029

3 tygodnie temu (2024-06-21 09:30:31) Projekty uchwał

3 tygodnie temu (2024-06-21 09:28:26) III Sesja Rady Miasta - 27 czerwca
III Sesja Rady Miasta - 27 czerwca
3 tygodnie temu (2024-06-20 17:12:46) Teresa Kijek, Interpelacja Nr 61 z dnia 19 czerwca 2024r.
zamontowanie luster drogowych - skrzyżowanie ulic Zdrojowej i Osiedlowej
3 tygodnie temu (2024-06-20 17:08:30) Teresa Kijek, Interpelacja Nr 60 z dnia 19 czerwca 2024r.
naprawa oraz wymiana zniszczonych tablic z nazwami ulic
3 tygodnie temu (2024-06-20 16:55:47) Krzysztof Laskowski, Interpelacja Nr 59 z dnia 19 czerwca 2024r.
sygnalizacja świetlna na alei Floriana Kobylińskiego
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR, Płocka Karta Mieszkańca)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-6.

Godziny pracy Zespołu Gońców w terminie od 18.03.2024 r.:
 • wydawanie korespondencji: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00 - 15:30.
 • tel. 24 367 16 39: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00-15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00-15:30.