Wszystkie dokumenty według daty dodania1 miesiąc temu (2022-05-23 08:29:06) Zarządzenie Nr 3345/22 z dnia 20 maja 2022r.
w sprawie: sprzedaży w formie bezprzetargowej prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka  nr 400 o powierzchni 1,3857 ha położonej w  Płocku przy ul. Rembielińskiego stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock oraz ustalenia jej ceny.
1 miesiąc temu (2022-05-20 13:42:39) Zarządzenie Nr 2527/21 z dnia 09 lipca 2021r.
w sprawie: nabycia przez Gminę – Miasto Płock zabudowanej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Sienkiewicza oznaczonej jako działka nr 1253 o powierzchni 0,0019 ha.
1 miesiąc temu (2022-05-20 13:40:36) Zarządzenie Nr 3342/22 z dnia 19 maja 2022r.
w sprawie : wyrażenia zgody na zamianę wzajemną pokoi w lokalach mieszkalnych nr 15 i 16 położonych w budynku przy ul. Sienkiewicza 18B w Płocku.
1 miesiąc temu (2022-05-20 11:20:25) Zarządzenie Nr 3332/22 z dnia 16 maja 2022r.
w sprawie: przyznania nagród Prezydenta Miasta Płocka pracownikom pedagogicznym z okazji jubileuszu 30-lecia Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 24 w Płocku
1 miesiąc temu (2022-05-20 09:45:25) Zarządzenie Nr 3341/22 z dnia 19 maja 2022r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy - Miasto Płock, położonych w Płocku (obręb 10) oznaczonych jako działki nr 13/1 i nr 2/3 odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony.
1 miesiąc temu (2022-05-20 09:15:26) Projekty uchwał

1 miesiąc temu (2022-05-20 09:15:02) XLII Sesja Rady Miasta - 26 maja 2022 r.

1 miesiąc temu (2022-05-19 16:48:02) Inspektor – wieloosobowe stanowisko ds. kanalizacji deszczowej oraz fontann
Wydział Spraw Komunalnych Referat Eksploatacji Infrastruktury Komunalnej
1 miesiąc temu (2022-05-19 15:11:26) Ulgi powyżej 500 zł. w 2021 roku

1 miesiąc temu (2022-05-19 15:09:55) Pomoc publiczna w 2021 roku

1 miesiąc temu (2022-05-19 14:53:30) Zarządzenie Nr 3343/22 z dnia 19 maja 2022r.
w sprawie ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2022 roku.
1 miesiąc temu (2022-05-19 14:03:46) Zarządzenie Nr 3340/22 z dnia 19 maja 2022r.
w sprawie: oddania w użyczenie nieruchomości gruntowej, zabudowanej -stanowiącej własność Gminy - Miasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. T.Kościuszki 16 A (obr. 8)
1 miesiąc temu (2022-05-19 12:03:33) Zarządzenie Nr 3339/22 z dnia 18 maja 2022r.
w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2022 rok - po stronie wydatków
1 miesiąc temu (2022-05-18 14:19:03) Zarządzenie Nr 3338/22 z dnia 18 maja 2022r.
w sprawie: ustalenia stawki jednorazowej opłaty z tytułu zabezpieczenia miejsc postojowych przez Miasto Płock w zastępstwie zobowiązanego podmiotu na rok 2022.
1 miesiąc temu (2022-05-18 12:39:30) Zarządzenie Nr 3328/22 z dnia 13 maja 2022r.
w sprawie: powołania Prezesa Zarządu Spółki Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny Spółka Akcyjna.
1 miesiąc temu (2022-05-18 12:37:38) Zarządzenie Nr 3327/22 z dnia 13 maja 2022r.
w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny Spółka Akcyjna na następną kadencję.
1 miesiąc temu (2022-05-18 10:38:59) Artur Robert Jaroszewski, Interpelacja Nr 1738 z dnia 18 maja 2022r.
Głosowanie nad projektami Budżetu Obywatelskiego na płockich osiedlach
1 miesiąc temu (2022-05-18 10:36:48) Zarządzenie Nr 3337/22 z dnia 18 maja 2022r.
w sprawie: zawieszenia pobierania opłat w Strefie Płatnego Parkowania.
1 miesiąc temu (2022-05-18 09:51:06) Anna Derlukiewicz, Interpelacja Nr 1737 z dnia 17 maja 2022r.
Zamontowanie progów zwalniających na ul. Narodowych Sił Zbrojnych
1 miesiąc temu (2022-05-18 08:57:41) Zarządzenie Nr 3336/22 z dnia 18 maja 2022r.
w sprawie regulaminu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Miasto Płock za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR,Familijna,3+)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.