Wszystkie dokumenty według daty dodania2 tygodnie temu (2022-08-01 07:26:42) sierpień 2022

2 tygodnie temu (2022-08-01 07:25:18) sierpień 2022

3 tygodnie temu (2022-07-29 10:02:46) Zarządzenie Nr 3528/22 z dnia 28 lipca 2022r.
w sprawie wniosku Pani Ireny Pius o wynajęcie zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego nr 23 położonego w budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3 w Płocku.
3 tygodnie temu (2022-07-29 09:52:20) Zarządzenie Nr 3525/22 z dnia 28 lipca 2022r.
w sprawie: akceptacji ceny, ogłoszenia wykazu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Płocku przy ul. Bielskiej w obrębie Nr 6 „Kostrogaj Rolniczy”, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 175/21, 175/22, 175/23, 175/24, 175/25, 175/26, 175/27, 175/28 oraz powołania komisji przetargowej.
3 tygodnie temu (2022-07-28 13:27:54) Zarządzenie Nr 3524/22 z dnia 28 lipca 2022r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 3335/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 maja 2022 roku w sprawie utworzenia zasobu tymczasowych pomieszczeń z przeznaczeniem na wynajem, zmienionego zarządzeniem nr 3507/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 21 lipca 2022 roku.
3 tygodnie temu (2022-07-28 12:42:13) Zarządzenie Nr 3519/22 z dnia 27 lipca 2022r.
w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2022.
3 tygodnie temu (2022-07-28 12:39:23) Zarządzenie Nr 3520/22 z dnia 27 lipca 2022r.
w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2022 rok.
3 tygodnie temu (2022-07-28 12:34:23) Zarządzenie Nr 3517/22 z dnia 27 lipca 2022r.
w sprawie nabycia przez Gminę – Miasto Płock prawa własności nieruchomości gruntowych o numerach ewidencyjnych ***** o pow. 1,1900 ha oraz ***** o pow. 1,0900 ha położonych w miejscowości Borowiczki Pieńki, gmina Słupno, powiat płocki, województwo mazowieckie, stanowiących własność osoby fizycznej.
3 tygodnie temu (2022-07-28 10:49:38) Zarządzenie Nr 3523/22 z dnia 28 lipca 2022r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zaopiniowania planu finansowego Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego na 2022 rok po dokonanych zmianach.
3 tygodnie temu (2022-07-28 10:47:52) Zarządzenie Nr 3522/22 z dnia 28 lipca 2022r.
w sprawie:  zaopiniowania planu finansowego Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego na 2022 rok po dokonanych zmianach.
3 tygodnie temu (2022-07-28 10:46:06) Zarządzenie Nr 3518/22 z dnia 27 lipca 2022r.
w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego|zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2022 r
3 tygodnie temu (2022-07-27 14:42:52) Obwieszczenie o sesji

3 tygodnie temu (2022-07-27 14:42:13) Projekty uchwał

3 tygodnie temu (2022-07-27 14:40:38) XLIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta - 2.08.2022 r.

3 tygodnie temu (2022-07-27 13:29:05) Zarządzenie Nr 3516/22 z dnia 26 lipca 2022r.
w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert IV otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2022 r.
3 tygodnie temu (2022-07-27 13:00:20) Anna Derlukiewicz, Interpelacja Nr 1795 z dnia 26 lipca 2022r.
Zabezpieczenie węży nawadniających oraz uzupełnienie nasadzeń w alei Antoniego Roguckiego
3 tygodnie temu (2022-07-27 12:58:59) Anna Derlukiewicz, Interpelacja Nr 1794 z dnia 26 lipca 2022r.
Półkolonie dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością
3 tygodnie temu (2022-07-27 12:54:21) Anna Derlukiewicz, Interpelacja Nr 1793 z dnia 26 lipca 2022r.
Remont chodnika przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego przy ul. Królowej Jadwigi 4
3 tygodnie temu (2022-07-27 12:50:58) Anna Derlukiewicz, Interpelacja Nr 1792 z dnia 26 lipca 2022r.
Zabezpieczenie wjazdu na ścieżkę rowerową oraz chodnik przy ul. Chopina 46a
3 tygodnie temu (2022-07-27 12:49:18) Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2022

 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR,Familijna,3+)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.