Wszystkie dokumenty według daty dodania1 tydzień temu (2022-01-10 11:07:23) Zarządzenie Nr 3020/21 z dnia 30 grudnia 2021r.
w sprawie wniosku Pana Cezarego Wiśniewskiego o wynajęcie zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego nr 16 położonego w budynku przy ul.Tumskiej 5 w Płocku.
1 tydzień temu (2022-01-10 11:03:52) Zarządzenie Nr 3037/21 z dnia 31 grudnia 2021r.
w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2021 rok.
1 tydzień temu (2022-01-10 10:56:13) Zarządzenie Nr 2997/21 z dnia 27 grudnia 2021r.
w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2021 rok.
2 tygodnie temu (2022-01-05 14:38:39) Zarządzenie Nr 3035/21 z dnia 31 grudnia 2021r.
w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2021
2 tygodnie temu (2022-01-05 13:39:13) Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. pomocy społecznej

2 tygodnie temu (2022-01-05 13:06:48) Rady Mieszkańców Osiedli - kadencja 2021 - 2025

2 tygodnie temu (2022-01-05 13:03:59) Rady Mieszkańców Osiedli - kadencja 2017 - 2021

2 tygodnie temu (2022-01-05 10:29:38) Zarządzenie Nr 3034/21 z dnia 31 grudnia 2021r.
w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2021 rok.
2 tygodnie temu (2022-01-05 10:14:03) Tomasz Korga, Interpelacja Nr 1580 z dnia 4 stycznia 2022r.
Likwidacja kałuży znajdującej się na skrzyżowaniu ulic – Rembielińskiego – Przemysłowa
2 tygodnie temu (2022-01-05 10:11:38) Tomasz Korga, Interpelacja Nr 1579 z dnia 04 stycznia 2022r.
Termin wyremontowania budynku przy ul. Zduńska 2
2 tygodnie temu (2022-01-05 09:39:51) Zarządzenie Nr 3040/22 z dnia 04 stycznia 2022r.
w sprawie: wniesienia do Spółki pod firmą Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.
2 tygodnie temu (2022-01-05 09:22:49) Zarządzenie Nr 3033/21 z dnia 31 grudnia 2021r.
w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2021.
2 tygodnie temu (2022-01-05 09:18:32) Zarządzenie Nr 3032/21 z dnia 31 grudnia 2021r.
w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2021 rok
2 tygodnie temu (2022-01-04 15:21:19) UCHWAŁA Nr 635/XXXVII/2021 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 grudnia 2021r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2021.
2 tygodnie temu (2022-01-04 10:09:29) UCHWAŁA Nr 636/XXXVII/2021 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 grudnia 2021r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2022 - 2049
2 tygodnie temu (2022-01-04 10:08:32) UCHWAŁA Nr 634/XXXVII/2021 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 grudnia 2021r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2021 - 2049
2 tygodnie temu (2022-01-04 08:39:49) Zarządzenie Nr 3017/21 z dnia 30 grudnia 2021r.
w sprawie:ustalenia wysokości opłat za korzystanie z toalet kontenerowych zlokalizowany na terenie miasta Płocka
2 tygodnie temu (2022-01-03 11:23:59) Zarządzenie Nr 3003/21 z dnia 28 grudnia 2021r.
w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 4673/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia „Zasad rozpatrywania wniosków o rozdysponowanie nieruchomości gminnych oraz ustalania czynszu i opłat za ich udostępnianie” zmienionego Zarządzeniem Nr 187/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 stycznia 2019 roku, Zarządzeniem Nr 239/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 stycznia 2019 roku, Zarządzeniem Nr 321/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 lutego 2019 roku , Zarządzeniem Nr 636/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 czerwca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 914/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 października 2019 roku, Zarządzeniem Nr 968/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 października 2019 roku, Zarządzeniem Nr 1896/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 09 listopada 2020 roku, Zarządzeniem Nr 2135/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2021 roku, Zarządzeniem Nr 2189/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 lutego 2021 roku, Zarządzeniem Nr 2202/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 lutego 2021 roku, Zarządzeniem Nr 2279/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 marca 2021 roku, Zarządzeniem Nr 2468/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2021 roku i Zarządzeniem Nr 2661/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 września 2021 roku
3 tygodnie temu (2021-12-31 19:29:52) Daria Domosławska - 23.12.2021 - 32

3 tygodnie temu (2021-12-31 19:27:37) Łukasz Pietrzak - 28.12.2021 - 34

 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR,Familijna,3+)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.