Wszystkie dokumenty według daty dodania



1 tydzień temu (2023-11-30 10:35:34) Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania i zarządzania projektami partnerstwa publiczno - prywatnego
Wydział Inwestycji i Remontów Referat Remontów Zespół Przygotowania i Zarządzania Projektami Partnerstwa Publiczno - Prywatnego
1 tydzień temu (2023-11-30 09:07:41) Podinspektor/Inspektor – wieloosobowe stanowisko ds. realizacji i nadzoru inwestycyjnego
Wydział Inwestycji i Remontów Referat Realizacji i Nadzoru Inwestycyjnego
1 tydzień temu (2023-11-29 14:34:26) Zarządzenie Nr 4737/23 z dnia 29 listopada 2023r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2024 r.
1 tydzień temu (2023-11-29 08:27:41) Zarządzenie Nr 4734/23 z dnia 28 listopada 2023r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych na rzecz Miejskiego Przedszkola Nr 11 w Płocku
1 tydzień temu (2023-11-28 14:55:56) Zarządzenie Nr 4730/23 z dnia 27 listopada 2023r.
w sprawie: wynajęcia w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku przy ul. Otolińskiej 6, stanowiącym własność Gminy-Miasto Płock.
1 tydzień temu (2023-11-28 14:08:24) Zarządzenie Nr 4732/23 z dnia 28 listopada 2023r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym doskonalenie systemu wsparcia obejmujące prowadzenie Centrum Aktywności Seniora położonego w Płocku przy ul. Otolińskiej 6 w latach 2024-2026.
1 tydzień temu (2023-11-28 11:52:18) Anna Derlukiewicz, Interpelacja Nr 2382 z dnia 27 listopada 2023r.
Zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej oraz przyłączenie mieszkańców budynków ul. Siennickiego do komisji wyborczej w Miejskim Przedszkolu Nr 17 lub Szkole Podstawowej Nr 3
1 tydzień temu (2023-11-28 11:22:14) Anna Derlukiewicz, Interpelacja Nr 2381 z dnia 27 listopada 2023r.
Zapobieganie niszczeniu chodnika przy ul. Rembielińskiego 3
1 tydzień temu (2023-11-28 11:13:52) Anna Derlukiewicz, Interpelacja Nr 2380 z dnia 27 listopada 2023r.
Remont chodnika przy ul. Rutskich na odcinku od ul. Rutskich 7 do ul. Przemysłowej
1 tydzień temu (2023-11-28 11:06:31) Anna Derlukiewicz, Interpelacja Nr 2379 z dnia 27 listopada 2023r.
Remont chodnika przy ul. Królowej Jadwigi 5
1 tydzień temu (2023-11-28 10:18:11) Anna Derlukiewicz, Interpelacja Nr 2378 z dnia 27 listopada 2023r.
Przydzielenie Rejonowego Straży Miejskiej na Osiedle „Łukasiewicza”
1 tydzień temu (2023-11-28 10:04:11) Anna Derlukiewicz, Interpelacja Nr 2377 z dnia 27 listopada 2023r.
Przywrócenie Punktu Obsługi Klienta na Osiedlu „Miodowa”
1 tydzień temu (2023-11-28 10:00:52) Anna Derlukiewicz, Interpelacja Nr 2376 z dnia 27 listopada 2023r.
Budowa nowego chodnika przy Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Królowej Jadwigi 4
1 tydzień temu (2023-11-27 15:17:37) Zarządzenie Nr 4728/23 z dnia 27 listopada 2023r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, akceptacji ceny, ogłoszenia wykazu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Płocku, przy ul. Stoczniowej, w obrębie nr 12 „Radziwie”, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 2374/3 o powierzchni 744 m² oraz powołania komisji przetargowej.
1 tydzień temu (2023-11-27 15:16:23) Zarządzenie Nr 4727/23 z dnia 27 listopada 2023r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, akceptacji ceny, ogłoszenia wykazu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Płocku, przy ul. Nizinnej, w obrębie Nr 15 „Tokary”, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 348/1 o powierzchni 1230 m² oraz powołania komisji przetargowej.
1 tydzień temu (2023-11-27 15:14:38) Zarządzenie Nr 4726/23 z dnia 27 listopada 2023r.
w sprawie wyrażenia zgody, akceptacji ceny, ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 3737/1 i 3737/2 o łącznej powierzchni 2106 m² przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Płocku w Obrębie 1 oraz powołania komisji przetargowej.
1 tydzień temu (2023-11-27 15:13:22) Zarządzenie Nr 4725/23 z dnia 27 listopada 2023r.
w sprawie wyrażenia zgody, akceptacji ceny, ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 3737/3 i 3737/4 o łącznej powierzchni 2159 m² przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Płocku w Obrębie 1 oraz powołania komisji przetargowej.
1 tydzień temu (2023-11-27 12:21:57) Zarządzenie Nr 4729/23 z dnia 27 listopada 2023r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r.
1 tydzień temu (2023-11-27 12:21:04) Łukasz Maria Pietrzak, Małgorzata Struzik, Interpelacja Nr 2375 z dnia 23 listopada 2023r.
Montaż ekranów dźwiękochłonnych na ulicy Wyszogrodzkiej, w rejonie osiedla Zielony Jar
1 tydzień temu (2023-11-27 12:13:53) Artur Robert Jaroszewski, Interpelacja Nr 2374 z dnia 23 listopada 2023r.
Budowa pasażu przy Parku Północnym pomiędzy ulicami Kleeberga i Kutrzeby
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR, Płocka Karta Mieszkańca)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-6.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00 - 15:30.
 • tel. 24 367 16 39: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00-15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00-15:30