Wszystkie dokumenty według daty dodania2 tygodnie temu (2022-08-04 11:33:55) Zarządzenie Nr 3531/22 z dnia 29 lipca 2022r.
w sprawie: zmiany planu finansowego Gminy – Miasto Płock dla rachunków środków otrzymanych z Funduszu Pomocy.
2 tygodnie temu (2022-08-03 14:08:31) Zarządzenie Nr 3539/22 z dnia 03 sierpnia 2022r.
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w roku 2022
2 tygodnie temu (2022-08-03 13:06:46) Zarządzenie Nr 3538/22 z dnia 02 sierpnia 2022r.
w sprawie powołania Zespołu ds. aktualizacji i monitoringu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Płocka na lata 2021-2026
2 tygodnie temu (2022-08-03 11:14:32) Numery stanowisk Biura Obsługi Klienta ul. Zduńska

2 tygodnie temu (2022-08-03 11:11:58) Zarządzenie Nr 3532/22 z dnia 29 lipca 2022r.
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w roku 2022.
2 tygodnie temu (2022-08-03 11:08:56) Zarządzenie Nr 3526/22 z dnia 28 lipca 2022r.
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 - 2022
2 tygodnie temu (2022-08-03 10:15:36) Zarządzenie Nr 3515/22 z dnia 26 lipca 2022r.
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w roku 2022.
2 tygodnie temu (2022-08-03 10:12:42) Zarządzenie Nr 3514/22 z dnia 22 lipca 2022r.
w sprawie: wynajęcia w trybie bezprzetargowym pomieszczeń użytkowych mieszczących się w budynku przy ul. Zielonej 40, stanowiącym własność Gminy-Miasta Płock.
2 tygodnie temu (2022-08-02 15:22:54) Wyniki głosowań XLIV Nazwyczajnej Sesji Rady Miasta Płocka

2 tygodnie temu (2022-08-02 15:21:07) UCHWAŁA Nr 764/XLIV/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 2 sierpnia 2022r.
w sprawie przyjęcia dla Gminy – Miasto Płock Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2022-2026
2 tygodnie temu (2022-08-02 14:36:38) Zarządzenie Nr 3537/22 z dnia 02 sierpnia 2022r.
w sprawie wniosku Pana Pawła Gawrońskiego o wynajęcie zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 17A w Płocku.
2 tygodnie temu (2022-08-02 13:10:55) Zarządzenie Nr 3534/22 z dnia 01 sierpnia 2022r.
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w roku 2022.
2 tygodnie temu (2022-08-02 13:07:58) Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. zieleni
Wydział Spraw Komunalnych Referat Utrzymania Czystości i Zieleni
2 tygodnie temu (2022-08-02 10:14:58) Zarządzenie Nr 3530/22 z dnia 29 lipca 2022r.
w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2022 rok
2 tygodnie temu (2022-08-02 10:08:45) Zarządzenie Nr 3536/22 z dnia 02 sierpnia 2022r.
w sprawie ogłoszenia uzupełniającego naboru kandydatów na członków Płockiej Rady Seniorów na trzecią kadencję (2021-2025)
2 tygodnie temu (2022-08-01 15:09:10) Zarządzenie Nr 3535/22 z dnia 01 sierpnia 2022r.
w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 3512/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 lipca 2022 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 14 w Płocku prowadzonego przez Miasto Płock.
2 tygodnie temu (2022-08-01 14:33:05) Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków
Wydział Geodezji Referat Ewidencji Gruntów i Budynków Zespół Aktualizacji Ewidencji Gruntów i Budynków
2 tygodnie temu (2022-08-01 13:28:12) Zarządzenie Nr 3521/22 z dnia 28 lipca 2022r.
w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 2738/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 października 2021 r. w sprawie: ustalenia zasad ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich oraz powołania Zespołu do spraw gospodarowania zielenią w procesie inwestycyjnym
2 tygodnie temu (2022-08-01 09:47:57) Zarządzenie Nr 3527/22 z dnia 28 lipca 2022r.
w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock, oznaczonej jako działka nr 556/10 położonej w Płocku przy al. Jachowicza ( obr. 7)
2 tygodnie temu (2022-08-01 09:45:43) Zarządzenie Nr 3503/22 z dnia 19 lipca 2022r.
w sprawie: zmniejszenia wysokości wpłaty kaucji mieszkaniowej z tytułu najmu lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Miodowej 39 w Płocku
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR,Familijna,3+)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.