Wszystkie dokumenty według daty dodania1 tydzień temu (2024-06-05 15:08:08) Michał Sosnowski, Łukasz Pietrzak, Interpelacja Nr 25 z dnia 3 czerwca 2024r.
Zainstalowanie na ORLEN STADIONIE zaczepów do tzw. „podwieszanych sektorówek”
1 tydzień temu (2024-06-05 15:03:57) Michał Sosnowski, Interpelacja Nr 24 z dnia 3 czerwca 2024r.
Uprzątnięcie terenu oraz montaż zamykanej altany śmietnikowej przy ul. Stommy
1 tydzień temu (2024-06-05 15:02:09) Michał Sosnowski, Interpelacja Nr 23 z dnia 3 czerwca 2024r.
Aktywne przejścia dla pieszych
1 tydzień temu (2024-06-05 15:00:29) Michał Sosnowski, Interpelacja Nr 22 z dnia 3 czerwca 2024r.
Utwardzenie sięgacza ul. Nałkowskiej
1 tydzień temu (2024-06-05 14:58:22) Michał Sosnowski, Interpelacja Nr 21 z dnia 3 czerwca 2024r.
Wyodrębnienie z BOP oddzielnej puli na płocką Starówkę
1 tydzień temu (2024-06-05 14:56:42) Michał Sosnowski, Interpelacja Nr 20 z dnia 3 czerwca 2024r.
Skrócenie godzin obowiązywania Strefy Płatnego Parkowania
1 tydzień temu (2024-06-05 14:54:57) Michał Sosnowski, Interpelacja Nr 19 z dnia 3 czerwca 2024r.
Plany remontowe dotyczące siedziby Młodzieżowego Domu Kultury
1 tydzień temu (2024-06-05 14:52:53) Michał Sosnowski, Interpelacja Nr 18 z dnia 3 czerwca 2024r.
Remont chodników przy ulicy Misjonarskiej
1 tydzień temu (2024-06-05 14:50:39) Michał Sosnowski, Interpelacja Nr 17 z dnia 3 czerwca 2024r.
Ustawienie ławeczki na przystanku „Ostatnia 01”
1 tydzień temu (2024-06-05 14:41:42) Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

1 tydzień temu (2024-06-05 14:28:25) Podinspektor/Inspektor – wieloosobowe stanowisko ds. realizacji i nadzoru inwestycyjnego

1 tydzień temu (2024-06-05 12:43:59) Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2024 – 2026
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2024 – 2026
1 tydzień temu (2024-06-05 12:13:41) Zarządzenie Nr 47/24 z dnia 05 czerwca 2024r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2024 – 2025.
1 tydzień temu (2024-06-04 14:18:54) Zarządzenie Nr 46/24 z dnia 04 czerwca 2024r.
w sprawie powołania zespołu do spraw przyznawania dorocznych nagród Prezydenta Miasta Płocka za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i edukacji artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
1 tydzień temu (2024-06-04 14:13:30) Zarządzenie Nr 45/24 z dnia 04 czerwca 2024r.
w sprawie wniosku Państwa Barbary i Stanisława Karasiewicz o wynajęcie zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku przy ul. Na Skarpie 7 w Płocku.
1 tydzień temu (2024-06-04 12:45:18) Zarządzenie Nr 43/24 z dnia 04 czerwca 2024r.
w sprawie nabycia przez Gminę – Miasto Płock prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Norbertańskiej oznaczonej jako działka nr …… * o pow. 0,2521 ha.
1 tydzień temu (2024-06-04 12:35:49) Zarządzenie Nr 44/24 z dnia 04 czerwca 2024r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: „Kompleksowe wsparcie - daje oparcie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.
1 tydzień temu (2024-06-04 11:03:49) Zarządzenie Nr 39/24 z dnia 29 maja 2024r.
w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2024 rok.
1 tydzień temu (2024-06-04 09:50:44) Tomasz Maliszewski, Interpelacja Nr 15 z dnia 31 maja 2024r.
Remont drogi znajdującej się w pobliżu posesji przy ul. Z Nałkowskiej 18
1 tydzień temu (2024-06-03 14:30:45) Zarządzenie Nr 38/24 z dnia 29 maja 2024r.
w sprawie: wniesienia do Spółki „Komunikacja Miejska - Płock” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR, Płocka Karta Mieszkańca)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-6.

Godziny pracy Zespołu Gońców w terminie od 18.03.2024 r.:
 • wydawanie korespondencji: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00 - 15:30.
 • tel. 24 367 16 39: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00-15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00-15:30.