Wszystkie dokumenty według daty dodania1 tydzień temu (2022-01-12 13:39:15) Łukasz Pietrzak - 10.01.2022 - 35

1 tydzień temu (2022-01-12 13:31:58) styczeń 2022

1 tydzień temu (2022-01-12 13:31:34) Zapytania z 2022 roku

1 tydzień temu (2022-01-12 12:06:19) Jerzy Kazimierz Seweryniak, Interpelacja Nr 1588 z dnia 11 stycznia 2022r.
Naprawa drogi na ul. Browarnej
1 tydzień temu (2022-01-12 12:04:00) Jerzy Kazimierz Seweryniak, Interpelacja Nr 1587 z dnia 11 stycznia 2022r.
Wymiana wiat przystankowych na ul. Góry przy ośrodku zdrowia i naprzeciw przepompowni w Górach
1 tydzień temu (2022-01-12 12:00:55) Łukasz Maria Pietrzak, Interpelacja Nr 1586 z dnia 10 stycznia 2022r.
Naprawa lub włączenie latarni znajdującej się na placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej nr 22
1 tydzień temu (2022-01-12 11:57:07) Łukasz Maria Pietrzak, Interpelacja Nr 1585 z dnia 10 stycznia 2022r.
Uszkodzona poduszka berlińska na alei Armii Krajowej na osiedlu Podolszyce Północ na wysokości bloku o numerze 54
1 tydzień temu (2022-01-12 11:54:40) Łukasz Maria Pietrzak, Interpelacja Nr 1584 z dnia 10 stycznia 2022r.
Problem zaparkowanych samochodów wzdłuż bloków mieszkalnych przy placu Żołnierzy Września, na osiedlu Podolszyce Północ
1 tydzień temu (2022-01-12 11:41:06) UCHWAŁA Nr 637/XXXVII/2021 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 grudnia 2021r.
Uchwała Budżetowa Miasta Płocka na rok 2022
1 tydzień temu (2022-01-12 10:40:18) Zarządzenie Nr 3044/22 z dnia 10 stycznia 2022r.
w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 1210/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Płock, położonych w Płocku ( obr. 3 – Maszewo) oznaczonych jako działka nr 79/1, 80/1, 81, 85/2, 86/1, 91 odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony.
1 tydzień temu (2022-01-11 14:56:01) Zarządzenie Nr 3045/22 z dnia 10 stycznia 2022r.
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Płock, oznaczonych jako działka nr ewid. 1786/5 i nr ewid. 1761/7, położonych w Płocku obręb 12 odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony.
1 tydzień temu (2022-01-11 14:43:17) Zarządzenie Nr 3043/22 z dnia 10 stycznia 2022r.
w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2022 roku
1 tydzień temu (2022-01-11 14:14:48) Tomasz Korga, Interpelacja Nr 1583 z dnia 10 stycznia 2022r.
Podanie celu remontu ul. Kolejowej
1 tydzień temu (2022-01-11 14:11:04) Tomasz Korga, Interpelacja Nr 1582 z dnia 10 stycznia 2022r.
Montaż oświetlenia parkingu znajdującego się przed kościołem św. Jadwigi
1 tydzień temu (2022-01-11 14:07:15) Tomasz Korga, Interpelacja Nr 1581 z dnia 10 stycznia 2022r.
Wymiana pokrywy studzienki znajdującej się na ul. Przemysłowej
1 tydzień temu (2022-01-10 15:06:24) Zarządzenie Nr 3046/22 z dnia 10 stycznia 2022r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na ralizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022r.
1 tydzień temu (2022-01-10 14:38:12) Zarządzenie Nr 3036/21 z dnia 31 grudnia 2021r.
w sprawie: zmiany plau finansowego Gminy - Miasto Płock dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
1 tydzień temu (2022-01-10 14:22:03) Budżet Miasta Płocka na 2022 rok

1 tydzień temu (2022-01-10 14:05:34) Plan pracy Rady Miasta Płocka w 2022 r.

1 tydzień temu (2022-01-10 14:01:47) Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. zarządzania ruchem na drogach publicznych i zezwoleń

 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR,Familijna,3+)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.