Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Przeglądanie wszystkich zarządzeń
 • Zarządzenie Nr 3437/22 z dnia 24 czerwca 2022r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2022 rok - po stronie wydatków
 • Zarządzenie Nr 3422/22 z dnia 23 czerwca 2022r.
  w sprawie: ustalenia cen sprzedaży lokali komunalnych wraz z udziałem w gruncie.
 • Zarządzenie Nr 3420/22 z dnia 23 czerwca 2022r.
  w sprawie : przyłączenia pokoju o powierzchni 12,48 m² do zajmowanego przez Pana Sławomira Głowackiego lokalu mieszkalnego nr 39 położonego w budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 15C w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 3418/22 z dnia 22 czerwca 2022r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2022.
 • Zarządzenie Nr 3417/22 z dnia 22 czerwca 2022r.
  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
 • Zarządzenie Nr 3416/22 z dnia 21 czerwca 2022r.
  w sprawie: realizacji oraz monitorowania, oceny i aktualizacji „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 roku”.
 • Zarządzenie Nr 3415/22 z dnia 20 czerwca 2022r.
  w sprawie wniosku Pani Agnieszki Rogowskiej o wynajęcie zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego nr 36 położonego w budynku przy ul. Kolegialnej 26C w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 3414/22 z dnia 20 czerwca 2022r.
  w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2022 roku.
 • Zarządzenie Nr 3413/22 z dnia 17 czerwca 2022r.
  w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2022 - 2023
 • Zarządzenie Nr 3412/22 z dnia 17 czerwca 2022r.
  w sprawie wyrażenia zgody na zmianę celu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Wyszogrodzkiej 106, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką o numerze 691/4, obręb 0010 – „Podolszyce”
 • Zarządzenie Nr 3411/22 z dnia 17 czerwca 2022r.
  w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2022 rok.
 • Zarządzenie Nr 3410/22 z dnia 17 czerwca 2022r.
  w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 1283/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 5 stycznia 2012r. w sprawie powołania i ustalenia imiennego składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zmienionego Zarządzeniem Nr 3197/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 czerwca 2013 r. oraz Zarządzeniem Nr 601/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 7 czerwca 2019 r. oraz Zarządzeniem Nr 970/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 października 2019r. oraz Zarządzeniem Nr 2582/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 sierpnia 2021r.
 • Zarządzenie Nr 3409/22 z dnia 15 czerwca 2022r.
  w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2022 r.
 • Zarządzenie Nr 3408/22 z dnia 15 czerwca 2022r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2022 rok - po stronie wydatków
 • Zarządzenie Nr 3407/22 z dnia 15 czerwca 2022r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2022 rok
 • Zarządzenie Nr 3406/22 z dnia 14 czerwca 2022r.
  w sprawie ogłoszenia XV edycji konkursu organizacji pozarządowych w Płocku o tytuł „Godni Naśladowania”.
 • Zarządzenie Nr 3404/22 z dnia 10 czerwca 2022r.
  w sprawie wniosku Pani Emanueli Mordzińskiej o wynajęcie zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego nr 49 położonego w budynku przy ul. Bartniczej 4 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 3403/22 z dnia 10 czerwca 2022r.
  w sprawie : wynajęcia lokalu nr 7 w budynku przy ul. Miodowej 39 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 3402/22 z dnia 10 czerwca 2022r.
  w sprawie wniosku Pani Ireny Drzewieckiej o wynajęcie zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego nr 29 położonego w budynku przy ul. Nowy Rynek 14 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 3401/22 z dnia 10 czerwca 2022r.
  w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 4673/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia „Zasad rozpatrywania wniosków o rozdysponowanie nieruchomości gminnych oraz ustalania czynszu i opłat za ich udostępnianie” zmienionego Zarządzeniem Nr 187/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 stycznia 2019 roku, Zarządzeniem Nr 239/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 stycznia 2019 roku, Zarządzeniem Nr 321/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 lutego 2019 roku , Zarządzeniem Nr 636/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 czerwca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 914/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 października 2019 roku, Zarządzeniem Nr 968/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 października 2019 roku, Zarządzeniem Nr 1896/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 09 listopada 2020 roku, Zarządzeniem Nr 2135/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2021 roku, Zarządzeniem Nr 2189/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 lutego 2021 roku, Zarządzeniem Nr 2202/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 lutego 2021 roku, Zarządzeniem Nr 2279/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 marca 2021 roku, Zarządzeniem Nr 2468/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2021 roku, Zarządzeniem Nr 2661/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 września 2021 roku, Zarządzeniem Nr 3003/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2021 roku, Zarządzeniem Nr 3077/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 stycznia 2022 roku i Zarządzeniem Nr 3263/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 kwietnia 2022 roku
 • Zarządzenie Nr 3400/22 z dnia 10 czerwca 2022r.
  w sprawie: zmiany zarządzenia nr 3878/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przekazania w zarządzanie zasobów nieruchomości Gminy – Miasto Płock Zarządowi Budynków Komunalnych w Płocku z póź zmianami.
 • Zarządzenie Nr 3399/22 z dnia 10 czerwca 2022r.
  w sprawie: określenia sposobu ustalenia stawek czynszu dla lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Płock w budynku Miodowa 29 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 3398/22 z dnia 10 czerwca 2022r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2022.
 • Zarządzenie Nr 3397/22 z dnia 10 czerwca 2022r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2022 rok.
 • Zarządzenie Nr 3396/22 z dnia 08 czerwca 2022r.
  w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 379/1 położonej w Płocku przy ul. Honorowych Dawców Krwi (obr.3 - Maszewo), stanowiącej własność Gminy - Miasto Płock odpłatną służebnością gruntową na czas nieoznaczony.