Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Przeglądanie wszystkich zarządzeń
 • Zarządzenie Nr 5078/24 z dnia 09 kwietnia 2024r.
  w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2024 rok.
 • Zarządzenie Nr 5077/24 z dnia 09 kwietnia 2024r.
  w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku
 • Zarządzenie Nr 5076/24 z dnia 09 kwietnia 2024r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2024 rok - po stronie wydatków
 • Zarządzenie Nr 5075/24 z dnia 09 kwietnia 2024r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2024 rok
 • Zarządzenie Nr 5074/24 z dnia 08 kwietnia 2024r.
  w sprawie: wniosku Pani Ewy Żaglewskiej o wynajęcie zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu czynszowego nr 52 położonego w budynku przy ul. Czwartaków 18 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 5073/24 z dnia 08 kwietnia 2024r.
  w sprawie ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego/zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2024 roku.
 • Zarządzenie Nr 5072/24 z dnia 05 kwietnia 2024r.
  w sprawie ogłoszenia informacji o możliwości uzyskania dotacji z zakresu ratownictwa wodnego w 2024 r.
 • Zarządzenie Nr 5071/24 z dnia 04 kwietnia 2024r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Płock (obręb 8 - Śródmieście) oznaczonej jako działka nr ewid. nr 381/4 odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony.
 • Zarządzenie Nr 5070/24 z dnia 04 kwietnia 2024r.
  w sprawie wniosku Pani Aleksandry Hiszpańskiej o wynajęcie zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku przy ul. Zduńskiej 9a w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 5069/24 z dnia 04 kwietnia 2024r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 5068/24 z dnia 04 kwietnia 2024r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2024 rok
 • Zarządzenie Nr 5067/24 z dnia 04 kwietnia 2024r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2024.
 • Zarządzenie Nr 5066/24 z dnia 04 kwietnia 2024r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2024 rok.
 • Zarządzenie Nr 5062/24 z dnia 04 kwietnia 2024r.
  w sprawie: nabycia przez Gminę – Miasto Płock udziału wynoszącego 75/2784 części prawa własności niezabudowanej nieruchomości o numerze ewidencyjnym 782/1 o pow. 0,0777 ha, położonej w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 27.
 • Zarządzenie Nr 5061/24 z dnia 04 kwietnia 2024r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego, akceptacji ceny, ogłoszenia wykazu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stacją transformatorową, położonej w Płocku, przy ul. Rembielińskiego, w obrębie Nr 4 „Łukasiewicza”, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 397/13 o powierzchni 61 m² oraz powołania komisji przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 5060/24 z dnia 04 kwietnia 2024r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego, akceptacji ceny, ogłoszenia wykazu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stacją transformatorową, położonej w Płocku przy ul. Medycznej, w obrębie Nr 3 „Maszewo”, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 523/5 o powierzchni 51 m² oraz powołania komisji przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 5059/24 z dnia 04 kwietnia 2024r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego, akceptacji ceny, ogłoszenia wykazu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stacją transformatorową, położonej w Płocku, przy ul. Batalionu „Parasol”, w obrębie Nr 1 „Podolszyce-Borowiczki”, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 3187/22 o powierzchni 98 m² oraz powołania komisji przetargowej
 • Zarządzenie Nr 5058/24 z dnia 04 kwietnia 2024r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego, akceptacji ceny, ogłoszenia wykazu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stacją transformatorową, położonej w Płocku, przy ul. Leonida Teligi, w obrębie Nr 12 „Radziwie”, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 3004/4 o powierzchni 135 m² oraz powołania komisji przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 5057/24 z dnia 04 kwietnia 2024r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego, akceptacji ceny, ogłoszenia wykazu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stacją transformatorową, położonej w Płocku, przy ul. Jana Kochanowskiego, w obrębie Nr 7 „Działki”, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 203/4 o powierzchni 92 m² oraz powołania komisji przetargowej
 • Zarządzenie Nr 5056/24 z dnia 03 kwietnia 2024r.
  w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2024 roku
 • Zarządzenie Nr 5055/24 z dnia 29 marca 2024r.
  w sprawie: zmiany planu finansowego Gminy – Miasto Płock dla rachunków środków otrzymanych z Funduszu Pomocy.
 • Zarządzenie Nr 5054/24 z dnia 29 marca 2024r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2024
 • Zarządzenie Nr 5053/24 z dnia 28 marca 2024r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2024 rok - po stronie wydatków
 • Zarządzenie Nr 5052/24 z dnia 28 marca 2024r.
  w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2024 rok.
 • Zarządzenie Nr 5051/24 z dnia 28 marca 2024r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2024 rok.