Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: zarządzenia z 2009 roku
 • Zarządzenie Nr 4140/09 z dnia 30 grudnia 2009r.
  w sprawie: wprowadzenia zmian w harmonogramie realizacji Budżetu Miasta Płocka na 2009 rok
 • Zarządzenie Nr 4139/09 z dnia 30 grudnia 2009r.
  w sprawie : zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2009r.
 • Zarządzenie Nr 4138/09 z dnia 30 grudnia 2009r.
  w sprawie: wprowadzenia „Zasad funkcjonowania na terenie Płocka klubów profilaktyki środowiskowej – placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego”
 • Zarządzenie Nr 4137/09 z dnia 30 grudnia 2009r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego Szkole Podstawowej Nr 22 w Płocku
 • Zarządzenie Nr 4136/09 z dnia 30 grudnia 2009r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia osobowego funduszu wynagrodzeń pracowników Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego na 2009 rok
 • Zarządzenie Nr 4135/09 z dnia 30 grudnia 2009r.
  w sprawie : wyrażenia zgody na korektę planu działalności Książnicy Płockiej im. Wł.Broniewskiego
 • Zarządzenie Nr 4134/09 z dnia 30 grudnia 2009r.
  w sprawie: upoważnienia pani Wioletty Kasztelan Dyrektora Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w Płocku do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zaciągania zobowiązań w ramach planu finansowego jednostki na 2010 rok
 • Zarządzenie Nr 4133/09 z dnia 30 grudnia 2009r.
  w sprawie: upoważnienia pana Aleksandra Niwelińskiego Dyrektora Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zaciągania zobowiązań w ramach planu finansowego jednostki na 2010 rok
 • Zarządzenie Nr 4132/09 z dnia 30 grudnia 2009r.
  w sprawie: upoważnienia pani Małgorzaty Witczewskiej Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zaciągania zobowiązań w ramach planu finansowego jednostki na 2010 rok.
 • Zarządzenie Nr 4131/09 z dnia 30 grudnia 2009r.
  w sprawie: upoważnienia pana Ireneusza Drozdowskiego Dyrektora Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” w Płocku do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zaciągania zobowiązań w ramach planu finansowego zakładu na 2010 rok
 • Zarządzenie Nr 4130/09 z dnia 30 grudnia 2009r.
  w sprawie: upoważnienia pana Macieja Krzemińskiego Dyrektora Zarządu Jednostek Oświatowych w Płocku do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zaciągania zobowiązań w ramach planu finansowego jednostki na 2010 rok
 • Zarządzenie Nr 4129/09 z dnia 30 grudnia 2009r.
  w sprawie: upoważnienia pana Mikołaja Burakowskiego Dyrektora Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Płocku do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zaciągania zobowiązań w ramach planu finansowego jednostki na 2010 rok
 • Zarządzenie Nr 4128/09 z dnia 30 grudnia 2009r.
  w sprawie: upoważnienia pana Bernarda Szymańskiego Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Płocku - zakład budżetowy do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zaciągania zobowiązań w ramach planu finansowego zakładu na 2010 rok
 • Zarządzenie Nr 4127/09 z dnia 30 grudnia 2009r.
  w sprawie: upoważnienia pana Mariusza Krzyżaniaka Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zaciągania zobowiązań w ramach planu finansowego jednostki i realizowanych przez nią zadań w 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 4126/09 z dnia 30 grudnia 2009r.
  w sprawie: upoważnienia pana Jacka Fuz Komendanta Straży Miejskiej w Płocku do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zaciągania zobowiązań w ramach planu finansowego jednostki na 2010 rok
 • Zarządzenie Nr 4125/09 z dnia 30 grudnia 2009r.
  w sprawie: upoważnienia pana Bogusława Gostomskiego Dyrektora Izby Wytrzeźwień w Płocku do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zaciągania zobowiązań w ramach planu finansowego jednostki na 2010 rok
 • Zarządzenie Nr 4124/09 z dnia 30 grudnia 2009r.
  w sprawie: upoważnienia pana Piotra Ostrowickiego Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zaciągania zobowiązań w ramach planu finansowego jednostki na 2010 rok
 • Zarządzenie Nr 4123/09 z dnia 30 grudnia 2009r.
  w sprawie: upoważnienia pani Barbary Jarosz Dyrektora Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego w Płocku do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zaciągania zobowiązań w ramach planu finansowego jednostki na 2010 rok
 • Zarządzenie Nr 4122/09 z dnia 30 grudnia 2009r.
  w sprawie: upoważnienia pani Anny Borkowskiej Dyrektora Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Płocku do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zaciągania zobowiązań w ramach planu finansowego jednostki na 2010 rok
 • Zarządzenie Nr 4121/09 z dnia 30 grudnia 2009r.
  w sprawie: upoważnienia pani Sylwii Przyłuckiej Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Płocku do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zaciągania zobowiązań w ramach planu finansowego jednostki na 2010 rok
 • Zarządzenie Nr 4120/09 z dnia 30 grudnia 2009r.
  w sprawie: upoważnienia pani Magdaleny Perczyńskiej Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Płocku do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zaciągania zobowiązań w ramach planu finansowego jednostki na 2010 rok
 • Zarządzenie Nr 4119/09 z dnia 30 grudnia 2009r.
  w sprawie: upoważnienia pani Elżbiety Sukiennik – Garkowskiej Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 w Płocku do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zaciągania zobowiązań w ramach planu finansowego jednostki na 2010 rok
 • Zarządzenie Nr 4118/09 z dnia 30 grudnia 2009r.
  w sprawie: upoważnienia pani Katarzyny Kęsickiej Dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zaciągania zobowiązań w ramach planu finansowego jednostki na 2010 rok
 • Zarządzenie Nr 4104/09 z dnia 30 grudnia 2009r.
  w sprawie: ustalenia Zasad ewidencjonowania majątku trwałego stanowiącego własność Gminy-Miasto Płock, majątku użyczonego Gminie i majątku Skarbu Państwa
 • Zarządzenie Nr 4103/09 z dnia 30 grudnia 2009r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej