Wszystkie dokumenty według daty dodania3 tygodnie temu (2022-05-30 13:10:41) Zarządzenie Nr 3365/22 z dnia 27 maja 2022r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock, położonej w Płocku przy ul. Działkowej (obręb 9 - Wyszogrodzka) oznaczonej jako działka nr 1195/4 odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony.
3 tygodnie temu (2022-05-30 11:28:10) czerwiec 2022

3 tygodnie temu (2022-05-30 11:27:17) czerwiec 2022

3 tygodnie temu (2022-05-30 09:14:48) Zarządzenie Nr 3367/22 z dnia 30 maja 2022r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2022 – 2023
4 tygodnie temu (2022-05-27 13:30:51) Anna Derlukiewicz, Interpelacja Nr 1752 z dnia 26 maja 2022r.
Nasadzenie drzew w ul. Przemysłowej
4 tygodnie temu (2022-05-27 13:22:50) Anna Derlukiewicz, Interpelacja Nr 1751 z dnia 26 maja 2022r.
Przesunięcie słupa linii energetycznej znajdującego się w ul. Rembielińskiego
4 tygodnie temu (2022-05-27 13:19:25) Anna Derlukiewicz, Interpelacja Nr 1750 z dnia 26 maja 2022r.
Wprowadzenie kursów KM do Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim
4 tygodnie temu (2022-05-27 13:14:11) Anna Derlukiewicz, Interpelacja Nr 1749 z dnia 26 maja 2022r.
Usunięcie kiosku wraz z chłodziarką z napojami z chodnika przy ul. Zgliczyńskiego 12
4 tygodnie temu (2022-05-27 13:10:12) Anna Derlukiewicz, Interpelacja Nr 1748 z dnia 26 maja 2022r.
Wybudowanie miejsc parkingowych przy ul. Zgliczyńskiego
4 tygodnie temu (2022-05-27 12:48:40) Łukasz Maria Pietrzak, Interpelacja Nr 1745 z dnia 25 maja 2022r.
Postawienie śmietniczki na osiedlu Borowiczki przy nieruchomości Borowicka 7 wzdłuż parkingu
4 tygodnie temu (2022-05-27 12:46:53) Łukasz Maria Pietrzak, Interpelacja Nr 1744 z dnia 24 maja 2022r.
Naprawa chodnika przy Szkole Podstawowej Nr 23, wzdłuż ogrodzenia prowadzącego do Parku Północnego, na osiedlu Podolszyce Północ
4 tygodnie temu (2022-05-27 12:45:14) Łukasz Maria Pietrzak, Interpelacja Nr 1743 z dnia 24 maja 2022r.
Demontaż płyt betonowych i budowa chodnika przy Centrum Sportów Ekstremalnych na Podolszycach Północnych w okolicy „Pumptrack”
4 tygodnie temu (2022-05-27 12:43:04) Łukasz Maria Pietrzak, Interpelacja Nr 1742 z dnia 24 maja 2022r.
Korekta zieleni przy ul. św. Floriana oraz u zbiegu ulic Czerwonych Kosynierów i św. Zygmunta
4 tygodnie temu (2022-05-27 11:54:41) Zarządzenie Nr 3356/22 z dnia 27 maja 2022r.
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Płock przy ul. Kolegialnej (obręb 8 - Śródmieście) oznaczonej jako działka nr ewid. 918/2 odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony.
4 tygodnie temu (2022-05-26 16:38:38) Zarządzenie Nr 3351/22 z dnia 24 maja 2022r.
w sprawie wyznaczenia osoby do zastępowania Zastępcy Prezydenta ds. Polityki Społecznej
4 tygodnie temu (2022-05-26 16:31:58) Zarządzenie Nr 3350/22 z dnia 24 maja 2022r.
w sprawie wyznaczenia Zastępcy Prezydenta do pełnienia obowiązków podczas nieobecności Prezydenta Miasta Płocka.
4 tygodnie temu (2022-05-26 15:36:47) Zarządzenie Nr 3353/22 z dnia 25 maja 2022r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 358/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie wskazania lokali przeznaczonych do realizacji programu pod nazwą „Mieszkania na start”.
4 tygodnie temu (2022-05-26 15:22:36) Wyniki głosowań z XLII Sesji Rady Miasta Płocka

4 tygodnie temu (2022-05-26 15:21:17) UCHWAŁA Nr 748/XLII/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 26 maja 2022r.
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Mieszkańców Osiedla "Miodowa".
4 tygodnie temu (2022-05-26 15:20:01) UCHWAŁA Nr 747/XLII/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 26 maja 2022r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany gminnego programu rewitalizacji
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR,Familijna,3+)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.