Wszystkie dokumenty według daty dodania2 tygodnie temu (2024-02-08 14:06:18) Anna Derlukiewicz, Interpelacja Nr 2463 z dnia 08 lutego 2024r.
Budowa zjazdu z ulicy Wyszogrodzkiej do obsługi prowadzonych działalności gospodarczych na działce o nr. ew. 1153
2 tygodnie temu (2024-02-08 12:31:49) Zarządzenie Nr 4943/24 z dnia 07 lutego 2024r.
w sprawie: wniesienia do Spółki pod firmą Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.
2 tygodnie temu (2024-02-08 12:28:51) Zarządzenie Nr 4946/24 z dnia 08 lutego 2024r.
w sprawie zmiany w składzie osobowym Płockiej Rady ds. Kombatantów oraz Ochrony Miejsc Pamięci Walk i Męczeństwa w Płocku.
2 tygodnie temu (2024-02-08 11:53:56) Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego
2 tygodnie temu (2024-02-08 11:53:24) Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania
2 tygodnie temu (2024-02-08 11:52:50) Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
2 tygodnie temu (2024-02-08 11:51:45) Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat
2 tygodnie temu (2024-02-08 11:51:28) Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat
2 tygodnie temu (2024-02-08 11:50:44) Informacja PKW o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych
Informacja PKW o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych
2 tygodnie temu (2024-02-08 11:49:53) Informacja PKW o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach samorządowych
Informacja PKW o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach samorządowych
2 tygodnie temu (2024-02-07 13:26:38) Zarządzenie Nr 4941/24 z dnia 05 lutego 2024r.
w sprawie wyboru Reprezentanta Załogi w Urzędzie Miasta Płocka
2 tygodnie temu (2024-02-07 10:56:39) WYBORY SAMORZĄDOWE W PŁOCKU

2 tygodnie temu (2024-02-07 10:25:04) Głosowanie przez pełnomocnika

2 tygodnie temu (2024-02-06 13:40:23) Adres strony internetowej Instytutu Pamięci Narodowej
na której kandydaci na radnych i prezydenta miasta mogą sprawdzić, kiedy składali oświadczenie lustracyjne
2 tygodnie temu (2024-02-06 13:06:10) Obwieszczenie Prezydenta Miasta Płocka o podziale Miasta Płocka na okręgi wyborcze
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Płocka o podziale Miasta Płocka na okręgi wyborcze
2 tygodnie temu (2024-02-06 11:00:42) Zarządzenie Nr 4939/24 z dnia 05 lutego 2024r.
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Płock, odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony
2 tygodnie temu (2024-02-06 10:58:39) Zarządzenie Nr 4937/24 z dnia 05 lutego 2024r.
zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie zaopiniowania planu finansowego Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego na 2024 rok.
2 tygodnie temu (2024-02-05 12:39:28) Zarządzenie Nr 4934/24 z dnia 31 stycznia 2024r.
w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2024 rok
2 tygodnie temu (2024-02-05 12:36:57) Zarządzenie Nr 4940/24 z dnia 05 lutego 2024r.
w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r.
2 tygodnie temu (2024-02-05 10:18:19) Anna Derlukiewicz, Interpelacja Nr 2462 z dnia 5 lutego 2024r.
Zabezpieczenie chodnika przy ul. Rembielińskiego 3
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR, Płocka Karta Mieszkańca)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-6.

Godziny pracy Zespołu Gońców w terminie od 15.01.2024 r.- 15.03.2024 r.:
 • wydawanie korespondencji: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00 - 16:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00-15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00-15:30.