Wszystkie dokumenty według daty dodania1 miesiąc temu (2022-04-20 11:51:00) Samodzielne Stanowisko ds. Projektów

1 miesiąc temu (2022-04-19 14:50:50) Zarządzenie Nr 3266/22 z dnia 14 kwietnia 2022r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 1485/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie wskazania lokali przeznaczonych do realizacji programu pod nazwą „Mieszkania na start” w budynku przy ul. harc. Józefa Kaczmarskiego 2 w Płocku.
1 miesiąc temu (2022-04-19 08:56:06) Artur Robert Jaroszewski, Interpelacja Nr 1708 z dnia 14 kwietnia 2022r.
Budowa docelowej infrastruktury ulic Podwale, Powiśle, Roztocze, Rybna, Odległa i Urbanowo
1 miesiąc temu (2022-04-15 14:16:09) Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. dowodów osobistych
Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich Referat Spraw Obywatelskich Zespół Dowodów Osobistych
1 miesiąc temu (2022-04-15 14:14:36) Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. ewidencji ludności
Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich Referat Spraw Obywatelskich Zespół Ewidencji Ludności
1 miesiąc temu (2022-04-15 13:00:03) Zarządzenie Nr 3263/22 z dnia 11 kwietnia 2022r.
w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 4673/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia „Zasad rozpatrywania wniosków o rozdysponowanie nieruchomości gminnych oraz ustalania czynszu i opłat za ich udostępnianie” zmienionego Zarządzeniem Nr 187/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 stycznia 2019 roku, Zarządzeniem Nr 239/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 stycznia 2019 roku, Zarządzeniem Nr 321/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 lutego 2019 roku , Zarządzeniem Nr 636/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 czerwca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 914/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 października 2019 roku, Zarządzeniem Nr 968/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 października 2019 roku, Zarządzeniem Nr 1896/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 09 listopada 2020 roku, Zarządzeniem Nr 2135/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2021 roku, Zarządzeniem Nr 2189/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 lutego 2021 roku, Zarządzeniem Nr 2202/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 lutego 2021 roku, Zarządzeniem Nr 2279/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 marca 2021 roku, Zarządzeniem Nr 2468/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2021 roku, Zarządzeniem Nr 2661/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 września 2021 roku, Zarządzeniem Nr 3003/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2021 roku i Zarządzeniem Nr 3077/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 stycznia 2022 roku.
1 miesiąc temu (2022-04-15 08:33:37) Zarządzenie Nr 3270/22 z dnia 14 kwietnia 2022r.
w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki przymusowej z księgi wieczystej PL1P/00011878/0 ustanowionej przez Prezydenta Miasta Płocka reprezentującego Skarb Państwa
1 miesiąc temu (2022-04-15 08:31:36) Zarządzenie Nr 3271/22 z dnia 14 kwietnia 2022r.
w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki przymusowej z księgi wieczystej PL1P/00075349/9 ustanowionej przez Prezydenta Miasta Płocka reprezentującego Skarb Państwa
1 miesiąc temu (2022-04-15 08:28:25) Zarządzenie Nr 3269/22 z dnia 14 kwietnia 2022r.
w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2022.
1 miesiąc temu (2022-04-14 16:24:29) Zarządzenie Nr 3268/22 z dnia 14 kwietnia 2022r.
w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2022 rok - po stronie wydatków
1 miesiąc temu (2022-04-14 15:49:54) Zarządzenie Nr 3243/22 z dnia 04 kwietnia 2022r.
w sprawie określenia formy i trybu pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy – Miasto Płock w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie, udzielanej ze środków własnych budżetu miasta Płocka.
1 miesiąc temu (2022-04-14 14:28:02) Zarządzenie Nr 3267/22 z dnia 14 kwietnia 2022r.
w sprawie: wyrażenia zgody na pokrycie kosztów wyjazdu reprezentacji sportowej miasta Płocka na 54. Międzynarodowe Igrzyska Szkolne, odbywające się w Coventry (Wielka Brytania) w dniach 11 – 16 sierpnia 2022 roku.
1 miesiąc temu (2022-04-14 12:34:54) Zarządzenie Nr 3265/22 z dnia 14 kwietnia 2022r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie placówkom oświatowym prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock sprzętu otrzymanego w ramach umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn.: „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zawartej z Województwem Mazowieckim.
1 miesiąc temu (2022-04-14 12:32:04) Zarządzenie Nr 3257/22 z dnia 11 kwietnia 2022r.
w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 2738/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 października 2021 r. w sprawie: ustalenia zasad ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich oraz powołania Zespołu do spraw gospodarowania zielenią w procesie inwestycyjnym
1 miesiąc temu (2022-04-14 11:44:46) Zarządzenie Nr 3264/22 z dnia 14 kwietnia 2022r.
w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2022 roku.
1 miesiąc temu (2022-04-13 10:34:21) Leszek Brzeski, Interpelacja Nr 1707 z dnia 13 kwietnia 2022r.
Powołanie Szkolnych Kół Rowerowych (SKR) w płockich szkołach
1 miesiąc temu (2022-04-13 10:32:41) Lech Jan Latarski, Interpelacja Nr 1706 z dnia 11 kwietnia 2022r.
Zabezpieczenie trawnika przed dewastacją
1 miesiąc temu (2022-04-13 10:29:12) Adam Paweł Modliborski, Interpelacja Nr 1705 z dnia 08 kwietnia 2022r.
Sprzątanie terenu znajdującego się pomiędzy przychodnią przy ulicy Tysiąclecia, a sklepem Biedronka
1 miesiąc temu (2022-04-13 10:22:09) Adam Paweł Modliborski, Interpelacja Nr 1704 z dnia 08 kwietnia 2022r.
Usuniecie 2 pni z korzeniami na osiedlu Tysiąclecia
1 miesiąc temu (2022-04-13 10:20:16) Adam Paweł Modliborski, Interpelacja Nr 1703 z dnia 08 kwietnia 2022r.
Wydłużenie zielonego światła na przejściu dla pieszych znajdującym się na ulicy Tysiąclecia na wysokości bloku Dąbrówki 1
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR,Familijna,3+)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.