Wszystkie dokumenty według daty dodania3 tygodnie temu (2023-05-09 11:40:25) Zarządzenie Nr 4226/23 z dnia 09 maja 2023r.
w sprawie: zawieszenia pobierania opłat w Strefie Płatnego Parkowania.
3 tygodnie temu (2023-05-08 14:16:42) Zarządzenie Nr 4225/23 z dnia 08 maja 2023r.
w sprawie: ustalenia wysokości opłat za pobyt w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Siedemdziesiątka” w Wisełce.
3 tygodnie temu (2023-05-08 14:14:59) Zarządzenie Nr 4224/23 z dnia 08 maja 2023r.
w sprawie: ustalenia wysokości opłat za pobyt w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Mazury” w Jorze Wielkiej
3 tygodnie temu (2023-05-08 14:00:31) Zarządzenie Nr 4222/23 z dnia 05 maja 2023r.
w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2023
3 tygodnie temu (2023-05-08 11:40:18) Zarządzenie Nr 4223/23 z dnia 08 maja 2023r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4175/2023 z dnia 6 kwietnia 2023r w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: „Profesjonaliści w zawodzie” współfinan- sowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Pro- gramu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020.
3 tygodnie temu (2023-05-08 11:38:47) Zarządzenie Nr 4210/23 z dnia 27 kwietnia 2023r.
w sprawie: wniesienia do Spółki pod firmą Wisła Płock Spółka Akcyjna wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.
3 tygodnie temu (2023-05-08 11:36:14) Zarządzenie Nr 4220/23 z dnia 05 maja 2023r.
w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2023 rok.
3 tygodnie temu (2023-05-08 11:32:42) Zarządzenie Nr 4221/23 z dnia 05 maja 2023r.
w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2023
3 tygodnie temu (2023-05-08 09:42:24) Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2023 roku

3 tygodnie temu (2023-05-08 09:38:21) Podinspektor/Inspektor – wieloosobowe stanowisko ds. realizacji i nadzoru inwestycyjnego

1 miesiąc temu (2023-05-04 17:05:33) Małgorzata Struzik, Interpelacja Nr 2156 z dnia 04 maja 2023r.
Naprawa oświetlenia w ciągu pieszym od ulicy Armii Krajowej do Zespołu Szkół nr 5 w Płocku
1 miesiąc temu (2023-05-04 17:04:03) Małgorzata Struzik, Interpelacja Nr 2155 z dnia 04 maja 2023r.
Prace bieżące na Placu Zabaw na Osiedlu Zielony Jar
1 miesiąc temu (2023-05-04 16:57:29) Małgorzata Struzik, Interpelacja Nr 2154 z dnia 04 maja 2023r.
Inwestycja „Budowa drogi gminnej nr 520443W - ulicy W. Chrostowskiej w Płocku”
1 miesiąc temu (2023-05-04 16:54:48) Daria Magdalena Domosławska, Interpelacja Nr 2153 z dnia 04 maja 2023r.
Montaż dodatkowych kamer i objęcie Mostu im. Legionów Piłsudskiego stałym monitoringiem
1 miesiąc temu (2023-05-04 16:52:59) Zarządzenie Nr 4211/23 z dnia 27 kwietnia 2023r.
w sprawie: wynajęcia na czas nieoznaczony lokalu nr 7 przy ul. Polnej 25 B w Płocku
1 miesiąc temu (2023-05-04 16:49:18) Anna Derlukiewicz, Interpelacja Nr 2152 z dnia 04 maja 2023r.
Plac zabaw i rekreacji przy ul. Gawareckiego 3
1 miesiąc temu (2023-05-04 16:47:45) Anna Derlukiewicz, Interpelacja Nr 2151 z dnia 04 maja 2023r.
Nasadzenia drzew wzdłuż ogrodzenia Miejskiego Przedszkola Nr 17
1 miesiąc temu (2023-05-04 16:46:34) Anna Derlukiewicz, Interpelacja Nr 2150 z dnia 04 maja 2023r.
Nasadzenia uzupełniające przy ul. Rutskich 2
1 miesiąc temu (2023-05-04 16:44:43) Anna Derlukiewicz, Interpelacja Nr 2148 z dnia 04 maja 2023r.
Naprawa nawierzchni w ul. PCK
1 miesiąc temu (2023-05-04 16:42:16) Anna Derlukiewicz, Interpelacja Nr 2149 z dnia 04 maja 2023r.
Przegląd oraz renowacja ławek w Alei Antoniego Roguckiego
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR, Płocka Karta Mieszkańca)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-6.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00 - 15:30.
 • tel. 24 367 16 39: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00-15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00-15:30