Wszystkie dokumenty według daty dodania3 tygodnie temu (2024-02-08 11:49:53) Informacja PKW o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach samorządowych
Informacja PKW o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach samorządowych
3 tygodnie temu (2024-02-07 13:26:38) Zarządzenie Nr 4941/24 z dnia 05 lutego 2024r.
w sprawie wyboru Reprezentanta Załogi w Urzędzie Miasta Płocka
3 tygodnie temu (2024-02-07 10:56:39) WYBORY SAMORZĄDOWE W PŁOCKU

3 tygodnie temu (2024-02-07 10:25:04) Głosowanie przez pełnomocnika

3 tygodnie temu (2024-02-06 13:40:23) Adres strony internetowej Instytutu Pamięci Narodowej
na której kandydaci na radnych i prezydenta miasta mogą sprawdzić, kiedy składali oświadczenie lustracyjne
3 tygodnie temu (2024-02-06 13:06:10) Obwieszczenie Prezydenta Miasta Płocka o podziale Miasta Płocka na okręgi wyborcze
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Płocka o podziale Miasta Płocka na okręgi wyborcze
3 tygodnie temu (2024-02-06 11:00:42) Zarządzenie Nr 4939/24 z dnia 05 lutego 2024r.
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Płock, odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony
3 tygodnie temu (2024-02-06 10:58:39) Zarządzenie Nr 4937/24 z dnia 05 lutego 2024r.
zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie zaopiniowania planu finansowego Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego na 2024 rok.
3 tygodnie temu (2024-02-05 12:39:28) Zarządzenie Nr 4934/24 z dnia 31 stycznia 2024r.
w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2024 rok
3 tygodnie temu (2024-02-05 12:36:57) Zarządzenie Nr 4940/24 z dnia 05 lutego 2024r.
w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r.
3 tygodnie temu (2024-02-05 10:18:19) Anna Derlukiewicz, Interpelacja Nr 2462 z dnia 5 lutego 2024r.
Zabezpieczenie chodnika przy ul. Rembielińskiego 3
3 tygodnie temu (2024-02-05 10:16:07) Anna Derlukiewicz, Interpelacja Nr 2461 z dnia 5 lutego 2024r.
Przeniesienie placu zabaw znajdującego się za budynkiem Jaśminowej 4
3 tygodnie temu (2024-02-05 10:14:26) Anna Derlukiewicz, Interpelacja Nr 2460 z dnia 5 lutego 2024r.
Górka saneczkowa w al. Antoniego Roguckiego
3 tygodnie temu (2024-02-05 10:12:58) Anna Derlukiewicz, Interpelacja Nr 2459 z dnia 5 lutego 2024r.
Remont chodnika pomiędzy budynkami wielomieszkaniowymi ul. Jaśminowa 2 a 4 oraz budowa chodnika przy wejściu do Miejskiego Przedszkola Nr 14
3 tygodnie temu (2024-02-05 10:07:35) Anna Derlukiewicz, Interpelacja Nr 2458 z dnia 5 lutego 2024r.
Budowa boisk sportowych na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Królowej Jadwigi 4
3 tygodnie temu (2024-02-05 09:57:20) Łukasz Maria Pietrzak, Interpelacja Nr 2457 z dnia 5 lutego 2024r.
Odświeżenia ogrodzenia wejścia do parku Północnego od strony Szkoły Podstawowej Nr 23 i Miejskiego Przedszkola nr 6
3 tygodnie temu (2024-02-05 09:55:23) Łukasz Maria Pietrzak, Interpelacja Nr 2456 z dnia 5 lutego 2024r.
Demontaż jednego progu spowalniającego oraz naprawa zapadniętego fragmentu drogi osiedlowej przy bloku Armii Krajowej nr 54
3 tygodnie temu (2024-02-05 09:53:03) Łukasz Maria Pietrzak, Interpelacja Nr 2455 z dnia 5 lutego 2024r.
Usunięcie fragmentu kostki brukowej przy parkingu na wjeździe w uliczkę osiedlową przy bloku Armii Krajowej 56
3 tygodnie temu (2024-02-05 09:50:30) Łukasz Maria Pietrzak, Interpelacja Nr 2454 z dnia 5 lutego 2024r.
Zabezpieczenie / odgrodzenie działki 114/20 znajdującej się przy ul. Świtalskiej na osiedlu Zielony Jar
3 tygodnie temu (2024-02-05 09:47:41) Małgorzata Maria Ogrodnik, Interpelacja Nr 2453 z dnia 31 stycznia 2024r.
Bieżąca naprawa ubytków w nawierzchni jezdni ulicy Dobrzyńskiej i Małej
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR, Płocka Karta Mieszkańca)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-6.

Godziny pracy Zespołu Gońców w terminie od 15.01.2024 r.- 15.03.2024 r.:
 • wydawanie korespondencji: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00 - 16:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00-15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00-15:30.