Wszystkie dokumenty według daty dodania1 miesiąc temu (2024-01-16 09:30:30) Zarządzenie Nr 4894/24 z dnia 11 stycznia 2024r.
w sprawie: przyjęcia planu finansowego Urzędu Miasta Płocka na 2024 rok
1 miesiąc temu (2024-01-15 15:01:47) Zarządzenie Nr 4905/24 z dnia 15 stycznia 2024r.
w sprawie dostosowania treści regulaminów udzielania zamówień publicznych do zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta Płocka.
1 miesiąc temu (2024-01-15 13:41:39) Zarządzenie Nr 4891/24 z dnia 09 stycznia 2024r.
w sprawie: ustanowienia okazjonalnego uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Płocku
1 miesiąc temu (2024-01-15 09:25:00) Zarządzenie Nr 4874/24 z dnia 04 stycznia 2024r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego do używania na rzecz Miejskiego Przedszkola nr 33 w Płocku.
1 miesiąc temu (2024-01-15 09:18:02) Zarządzenie Nr 4873/24 z dnia 04 stycznia 2024r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych do używania na rzecz Miejskiego Przedszkola nr 33 w Płocku.
1 miesiąc temu (2024-01-15 09:00:28) Zarządzenie Nr 4903/24 z dnia 12 stycznia 2024r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych na rzecz Zespołu Szkół Ekonomiczno-Kupieckich im. Ludwika Krzywickiego w Płocku.
1 miesiąc temu (2024-01-12 15:15:06) Zarządzenie Nr 4902/24 z dnia 12 stycznia 2024r.
w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie środka trwałego od Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku.
1 miesiąc temu (2024-01-12 15:11:36) Zarządzenie Nr 4904/24 z dnia 12 stycznia 2024r.
w sprawie rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne) w roku 2024.
1 miesiąc temu (2024-01-12 14:44:39) Zarządzenie Nr 4900/24 z dnia 12 stycznia 2024r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4460/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 sierpnia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy - Miasto Płock, położonej w Płocku przy ul. Żelaznej (obręb 1) oznaczonej jako działka nr 2161/2 odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony.
1 miesiąc temu (2024-01-12 14:35:05) Zarządzenie Nr 4899/24 z dnia 12 stycznia 2024r.
w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Królowej Jadwigi ( obr. 4)
1 miesiąc temu (2024-01-12 12:58:32) Zarządzenie Nr 4901/24 z dnia 12 stycznia 2024r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2024 roku.
1 miesiąc temu (2024-01-12 12:40:32) Radca Prawny
Wydział Zamówień Publicznych
1 miesiąc temu (2024-01-12 12:23:37) Postanowienie nr 6/2024 Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Postanowienie nr 6/2024 Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
1 miesiąc temu (2024-01-12 11:36:02) Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2023 roku
Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2023 roku
1 miesiąc temu (2024-01-12 11:04:46) Zarządzenie Nr 4898/24 z dnia 11 stycznia 2024r.
w sprawie: wniosku Państwa Anny i Artura Kominiak o wynajęcie zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu czynszowego nr 25 położonego w budynku przy Al. Jana Pawła II 47b w Płocku.
1 miesiąc temu (2024-01-12 09:25:41) Zarządzenie Nr 4896/24 z dnia 11 stycznia 2024r.
zmieniające zarządzenie w sprawie: upoważnienia do wystawiania, podpisywania oraz potwierdzania odbioru w imieniu Gminy-Miasto Płock faktur, faktur korygujących i not przez kierowników miejskich jednostek budżetowych i zakładu budżetowego objętych centralizacją rozliczeń podatku VAT od 01.01.2017 r.
1 miesiąc temu (2024-01-12 09:15:28) Młodszy Referent – wieloosobowe stanowisko ds. organizacyjnych i finansowych Wydział Geodezji
Wydział Geodezji Referat Ewidencji Gruntów i Budynków Zespół Organizacyjno-Finansowy
1 miesiąc temu (2024-01-11 16:47:16) Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie - Karta informacyjna poradnictwa
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie - Karta informacyjna poradnictwa
1 miesiąc temu (2024-01-11 14:42:00) Zarządzenie Nr 4897/24 z dnia 11 stycznia 2024r.
w sprawie: użyczenia Płockiej Orkiestrze Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego w Płocku garażu nr 549/10 położonego na działce o nr ewid. 839 przy ul. Jaśminowej 3 w Płocku.
1 miesiąc temu (2024-01-11 08:06:42) Zarządzenie Nr 4893/24 z dnia 10 stycznia 2024r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina – Miasto Płock.
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR, Płocka Karta Mieszkańca)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-6.

Godziny pracy Zespołu Gońców w terminie od 15.01.2024 r.- 15.03.2024 r.:
 • wydawanie korespondencji: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00 - 16:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00-15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00-15:30.