Wszystkie dokumenty według daty dodania2 miesiące temu (2022-06-09 14:15:18) Zarządzenie Nr 3396/22 z dnia 08 czerwca 2022r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 379/1 położonej w Płocku przy ul. Honorowych Dawców Krwi (obr.3 - Maszewo), stanowiącej własność Gminy - Miasto Płock odpłatną służebnością gruntową na czas nieoznaczony.
2 miesiące temu (2022-06-09 11:03:52) Adam Paweł Modliborski, Interpelacja Nr 1764 z dnia 08 czerwca 2022r.
Problem z przejazdem na ulicy Kossobudzkiego
2 miesiące temu (2022-06-09 10:59:58) Adam Paweł Modliborski, Interpelacja Nr 1763 z dnia 08 czerwca 2022r.
Usunięcie pni z korzeniami po wyciętych topolach, oraz nowe nasadzenia na Osiedlu Tysiąclecia.
2 miesiące temu (2022-06-09 10:57:39) Adam Paweł Modliborski, Interpelacja Nr 1762 z dnia 08 czerwca 2022r.
Ponowne zamontowanie poduszki berlińskiej znajdującej się na ulicy Górnej
2 miesiące temu (2022-06-09 10:55:18) Leszek Brzeski, Interpelacja Nr 1761 z dnia 06 czerwca 2022r.
Naprawa nawierzchni na ulicy Działkowej
2 miesiące temu (2022-06-09 10:53:26) Leszek Brzeski, Interpelacja Nr 1760 z dnia 06 czerwca 2022r.
Wyznaczenie miejsca umożliwiającego zatrzymanie się autokaru przewożącego pielgrzymów do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia Bożego
2 miesiące temu (2022-06-09 10:51:37) Leszek Brzeski, Interpelacja Nr 1759 z dnia 06 czerwca 2022r.
Nocne jazdy na dolnym parkingu przy ZOO
2 miesiące temu (2022-06-09 10:49:49) Leszek Brzeski, Interpelacja Nr 1758 z dnia 06 czerwca 2022r.
Naprawa nawierzchni na ulicy Wiatraki
2 miesiące temu (2022-06-09 10:44:36) Leszek Brzeski, Interpelacja Nr 1757 z dnia 06 czerwca 2022r.
Przycięcie krzewów i odrostów wzdłuż chodników ulicy Słonecznej
2 miesiące temu (2022-06-09 09:49:16) Zarządzenie Nr 3392/22 z dnia 08 czerwca 2022r.
w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego|zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2022 r.
2 miesiące temu (2022-06-08 15:15:25) Zarządzenie Nr 3389/22 z dnia 07 czerwca 2022r.
w sprawie powołania Komisji oceny wniosków o przyznanie stypendium „Płockie Talenty” za osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2021/2022.
2 miesiące temu (2022-06-08 13:55:04) Zarządzenie Nr 3394/22 z dnia 08 czerwca 2022r.
w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników, budynków rolniczych i upraw rolnych
2 miesiące temu (2022-06-08 13:13:05) Kadencja 2018-2023 - protokoły dostępne na stronie www.plock.esesja.pl

2 miesiące temu (2022-06-08 10:12:22) Zarządzenie Nr 3355/22 z dnia 26 maja 2022r.
w sprawie: wniesienia do Spółki Wisła Płock Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.
2 miesiące temu (2022-06-08 10:08:35) Zarządzenie Nr 3378/22 z dnia 31 maja 2022r.
w sprawie: zmiany planu finansowego Gminy – Miasto Płock dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 i z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych
2 miesiące temu (2022-06-08 09:58:29) Zarządzenie Nr 3376/22 z dnia 31 maja 2022r.
w sprawie: wniesienia do Spółki pod firmą Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.
2 miesiące temu (2022-06-08 09:56:17) Zarządzenie Nr 3377/22 z dnia 31 maja 2022r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2022 rok.
2 miesiące temu (2022-06-07 14:44:56) Zarządzenie Nr 3391/22 z dnia 07 czerwca 2022r.
w sprawie: zaopiniowania planu finansowego Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów na 2022 rok po dokonanych zmianach.
2 miesiące temu (2022-06-07 14:41:53) Zarządzenie Nr 3390/22 z dnia 07 czerwca 2022r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego za rok obrotowy 2021
2 miesiące temu (2022-06-07 12:32:43) Zarządzenie Nr 3387/22 z dnia 06 czerwca 2022r.
w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2022 rok - po stronie wydatków
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR,Familijna,3+)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.