Wszystkie dokumenty według daty dodania2 miesiące temu (2022-06-07 09:25:16) Zarządzenie Nr 3388/22 z dnia 07 czerwca 2022r.
w sprawie ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2022 r.
2 miesiące temu (2022-06-07 09:07:10) Zarządzenie Nr 3381/22 z dnia 02 czerwca 2022r.
w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Płock na lata 2023-2025
2 miesiące temu (2022-06-06 11:39:35) Artur Robert Jaroszewski, Interpelacja Nr 1756 z dnia 03 czerwca 2022r.
Usychające drzewa w Parku Północnym
2 miesiące temu (2022-06-06 11:27:16) Małgorzata Maria Ogrodnik, Interpelacja Nr 1755 z dnia 03 czerwca 2022r.
Utrzymanie kasy opłat w siedzibie Urzędu Miasta Płocka pl. Stary Rynek 1
2 miesiące temu (2022-06-03 11:28:46) Zarządzenie Nr 3385/22 z dnia 03 czerwca 2022r.
w sprawie wniosku Państwa Teresy i Zbigniewa Fojt o wynajęcie zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku przy ul. Na Skarpie 7 w Płocku.
2 miesiące temu (2022-06-03 11:27:13) Zarządzenie Nr 3386/22 z dnia 03 czerwca 2022r.
w sprawie : wynajęcia lokalu nr 65 w budynku przy ul. Bartniczej 4 w Płocku.
2 miesiące temu (2022-06-03 10:15:03) Zarządzenie Nr 3382/22 z dnia 02 czerwca 2022r.
w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2022
2 miesiące temu (2022-06-03 08:54:07) Zarządzenie Nr 3384/22 z dnia 03 czerwca 2022r.
w sprawie ogłoszenia konkursu pn. „Senior Godny Naśladowania”
2 miesiące temu (2022-06-02 16:43:40) Zarządzenie Nr 3383/22 z dnia 02 czerwca 2022r.
w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2022.
2 miesiące temu (2022-06-02 14:30:34) Zarządzenie Nr 3366/22 z dnia 27 maja 2022r.
w sprawie: ustalenia cen sprzedaży lokali komunalnych wraz z udziałem w gruncie.
2 miesiące temu (2022-06-02 10:36:01) Artur Robert Jaroszewski, Interpelacja Nr 1754 z dnia 01 czerwca 2022r.
Uszkodzenia drzew podczas koszenia płockich trawników
2 miesiące temu (2022-06-02 10:24:16) Małgorzata Maria Ogrodnik, Anna Derlukiewicz, Interpelacja Nr 1753 z dnia 27 maja 2022r.
Montaż „biblioteczki podwórkowej”
2 miesiące temu (2022-06-02 10:19:25) Małgorzata Maria Ogrodnik, Interpelacja Nr 1747 z dnia 26 maja 2022r.
Naprawa i prace konserwacyjne boiska i placu zabaw przy ul. Na Skarpie
2 miesiące temu (2022-06-02 10:17:12) Małgorzata Maria Ogrodnik, Interpelacja Nr 1746 z dnia 26 maja 2022r.
Oznakowanie przejścia dla pieszych przy Aptece ul. Jasna 13
2 miesiące temu (2022-06-01 13:17:09) Zarządzenie Nr 3344/22 z dnia 19 maja 2022r.
w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2022 rok.
2 miesiące temu (2022-06-01 12:24:24) Inspektor – wieloosobowe stanowisko ds. kanalizacji deszczowej oraz fontann
Wydział Spraw Komunalnych Referat Eksploatacji Infrastruktury Komunalnej
2 miesiące temu (2022-06-01 12:22:04) Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. kanalizacji deszczowej oraz fontann
Wydział Spraw Komunalnych Referat Eksploatacji Infrastruktury Komunalnej
2 miesiące temu (2022-06-01 11:51:51) Zarządzenie Nr 3380/22 z dnia 01 czerwca 2022r.
w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatora Programu profilaktycznych szczepień przeciw HPV w latach 2022–2024.
2 miesiące temu (2022-05-31 15:08:56) Zarządzenie Nr 3373/22 z dnia 31 maja 2022r.
w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2022 rok.
2 miesiące temu (2022-05-31 15:06:23) Zarządzenie Nr 3374/22 z dnia 31 maja 2022r.
w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2022.
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR,Familijna,3+)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.