Wszystkie dokumenty według daty dodania1 miesiąc temu (2022-05-10 14:00:41) Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. ochrony przyrody, leśnictwa, łowiectwa
Referat Ochrony Przyrody Ogłoszenie Nr 20/2022
1 miesiąc temu (2022-05-10 13:22:22) Zarządzenie Nr 3319/22 z dnia 10 maja 2022r.
w sprawie: powołania członków Płockiej Rady ds. Kombatantów oraz Ochrony Miejsc Pamięci Walk i Męczeństwa w Płocku
1 miesiąc temu (2022-05-10 13:03:37) Zarządzenie Nr 3320/22 z dnia 10 maja 2022r.
w sprawie ogłoszenia wyników I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2022 r.
1 miesiąc temu (2022-05-10 12:38:47) Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. wsparcia użytkowników PP-T e-Urząd
Wydział Koordynacji Procesów Zarządzania Zespół Systemów Zarządzania
1 miesiąc temu (2022-05-10 12:28:48) Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. kanalizacji deszczowej oraz fontann
Wydział Spraw Komunalnych Referat Eksploatacji Infrastruktury Komunalnej
1 miesiąc temu (2022-05-10 10:58:21) Zarządzenie Nr 3299/22 z dnia 29 kwietnia 2022r.
w sprawie: zmiany planu finansowego Gminy – Miasto Płock dla rachunków środków otrzymanych z Funduszu Pomocy.
1 miesiąc temu (2022-05-09 14:35:59) Zarządzenie Nr 3317/22 z dnia 06 maja 2022r.
w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2022 rok.
1 miesiąc temu (2022-05-09 14:33:14) Zarządzenie Nr 3316/22 z dnia 06 maja 2022r.
w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2022
1 miesiąc temu (2022-05-09 14:29:28) Zarządzenie Nr 3315/22 z dnia 06 maja 2022r.
w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2022 rok.
1 miesiąc temu (2022-05-09 13:14:19) Zarządzenie Nr 3311/22 z dnia 06 maja 2022r.
w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2022
1 miesiąc temu (2022-05-09 13:10:56) Zarządzenie Nr 3310/22 z dnia 06 maja 2022r.
w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2022
1 miesiąc temu (2022-05-09 11:08:27) Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2022

1 miesiąc temu (2022-05-09 08:59:02) Zarządzenie Nr 3298/22 z dnia 29 kwietnia 2022r.
w sprawie: zmiany planu finansowego Gminy – Miasto Płock dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 i z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych
1 miesiąc temu (2022-05-06 15:34:10) Zarządzenie Nr 3318/22 z dnia 06 maja 2022r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3284/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie udzielenia w 2022 roku dotacji na realizację zadania polegającego na zapewnieniu pobytu obywatelom Ukrainy w Kompleksie Budynków Hotelowo-Gastronomicznych w Nowych Rumunkach, 09-520 Nowe Rumunki oraz sposobu jej rozliczania a także sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania, zwane dalej „Zarządzeniem”.
1 miesiąc temu (2022-05-06 14:57:09) Zarządzenie Nr 3312/22 z dnia 06 maja 2022r.
w sprawie: ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół prowadzonych przez Miasto Płock.
1 miesiąc temu (2022-05-06 14:54:00) Zarządzenie Nr 3314/22 z dnia 06 maja 2022r.
w sprawie: ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych placówek prowadzonych przez Miasto Płock.
1 miesiąc temu (2022-05-06 14:51:47) Zarządzenie Nr 3313/22 z dnia 06 maja 2022r.
w sprawie: ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Płock.
1 miesiąc temu (2022-05-06 10:14:55) Maciej Bukowski, Interpelacja Nr 1729 z dnia 04 maja 2022r.
Poprawa bezpieczeństwa na zajezdni autobusowej znajdującej się na Podolszycach Południowych przy ulicy Andrzeja Drętkiewicza 37
1 miesiąc temu (2022-05-06 10:13:16) Maciej Bukowski, Interpelacja Nr 1728 z dnia 04 maja 2022r.
Zamontowanie progów zwalniających na ulicy Jana Pawła II 13 i 17
1 miesiąc temu (2022-05-06 10:11:51) Maciej Bukowski, Interpelacja Nr 1727 z dnia 04 maja 2022r.
Naprawa drogi prowadzącej od ulicy Zbożowej do obwodnicy
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR,Familijna,3+)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.