Wszystkie dokumenty według daty dodania1 miesiąc temu (2022-05-11 14:27:23) Zarządzenie Nr 3323/22 z dnia 10 maja 2022r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2022 rok.
1 miesiąc temu (2022-05-11 10:25:21) Małgorzata Maria Ogrodnik, Interpelacja Nr 1730 z dnia 05 maja 2022r.
Wykonanie wiosennych prac pielęgnacyjnych nasadzeń roślinności pomiędzy blokami ul. Na Skarpie nr 4 -6 oraz nr 6-8
1 miesiąc temu (2022-05-11 09:01:54) Zarządzenie Nr 3285/22 z dnia 26 kwietnia 2022r.
w sprawie wyznaczenia Zastępcy Prezydenta do pełnienia obowiązków podczas nieobecności Prezydenta Miasta Płocka.
1 miesiąc temu (2022-05-11 08:59:25) Zarządzenie Nr 3293/22 z dnia 29 kwietnia 2022r.
w sprawie: sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka  nr 1151 o pow. 156 m2 położonej w Płocku przy ul.  Słowackiego stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock oraz ustalenia jej ceny.
1 miesiąc temu (2022-05-11 08:53:34) Zarządzenie Nr 3294/22 z dnia 29 kwietnia 2022r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie pozostałych środków trwałych na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 21 im. Fryderyka Chopina w Płocku
1 miesiąc temu (2022-05-11 08:11:57) Zarządzenie Nr 3321/22 z dnia 10 maja 2022r.
w sprawie powołania Rady do spraw Programu profilaktycznych szczepień przeciw HPV w latach 2022-2024
1 miesiąc temu (2022-05-11 08:08:17) Zarządzenie Nr 3322/22 z dnia 10 maja 2022r.
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 3288/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 kwietnia 2022 roku dotyczącego wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Miejskiemu Zarządowi Dróg w Płocku nieruchomości będących w jego zarządzie trwałym
1 miesiąc temu (2022-05-11 08:07:45) Zarządzenie Nr 3322/22 z dnia 10 maja 2022r.
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 3288/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 kwietnia 2022 roku dotyczącego wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Miejskiemu Zarządowi Dróg w Płocku nieruchomości będących w jego zarządzie trwałym
1 miesiąc temu (2022-05-10 14:00:41) Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. ochrony przyrody, leśnictwa, łowiectwa
Referat Ochrony Przyrody Ogłoszenie Nr 20/2022
1 miesiąc temu (2022-05-10 13:22:22) Zarządzenie Nr 3319/22 z dnia 10 maja 2022r.
w sprawie: powołania członków Płockiej Rady ds. Kombatantów oraz Ochrony Miejsc Pamięci Walk i Męczeństwa w Płocku
1 miesiąc temu (2022-05-10 13:03:37) Zarządzenie Nr 3320/22 z dnia 10 maja 2022r.
w sprawie ogłoszenia wyników I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2022 r.
1 miesiąc temu (2022-05-10 12:38:47) Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. wsparcia użytkowników PP-T e-Urząd
Wydział Koordynacji Procesów Zarządzania Zespół Systemów Zarządzania
1 miesiąc temu (2022-05-10 12:28:48) Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. kanalizacji deszczowej oraz fontann
Wydział Spraw Komunalnych Referat Eksploatacji Infrastruktury Komunalnej
1 miesiąc temu (2022-05-10 10:58:21) Zarządzenie Nr 3299/22 z dnia 29 kwietnia 2022r.
w sprawie: zmiany planu finansowego Gminy – Miasto Płock dla rachunków środków otrzymanych z Funduszu Pomocy.
1 miesiąc temu (2022-05-09 14:35:59) Zarządzenie Nr 3317/22 z dnia 06 maja 2022r.
w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2022 rok.
1 miesiąc temu (2022-05-09 14:33:14) Zarządzenie Nr 3316/22 z dnia 06 maja 2022r.
w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2022
1 miesiąc temu (2022-05-09 14:29:28) Zarządzenie Nr 3315/22 z dnia 06 maja 2022r.
w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2022 rok.
1 miesiąc temu (2022-05-09 13:14:19) Zarządzenie Nr 3311/22 z dnia 06 maja 2022r.
w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2022
1 miesiąc temu (2022-05-09 13:10:56) Zarządzenie Nr 3310/22 z dnia 06 maja 2022r.
w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2022
1 miesiąc temu (2022-05-09 11:08:27) Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2022

 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR,Familijna,3+)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.