Pomoc publiczna udzielona przez Urząd Miasta Płocka w 2007 roku
Pomoc publiczna udzielona przez Urząd Miasta Płocka w 2007 roku

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123 poz. 1291 z dnia 30 kwietnia 2004 r.) na temat zakresu wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej należy umieszczać wyłącznie informacje podstawowe dotyczące beneficjenta pomocy publicznej, wysokości i formy udzielonej pomocy. Prezentowane poniżej tabele stanowią skróconą wersję sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej, których zakres określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej oraz sprawozdań o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych (Dz.U.04.196.2014 z dnia 8 września 2004 r.).

Informacje na temat zasad udzielania i rozliczania pomocy publicznej, sporządzania sprawozdań, a także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz wykaz istniejących w Polsce programów pomocowych można uzyskać na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, www.uokik.gov.pl odnośnik: pomoc publiczna.

*Kody użyte w kolumnach „Forma pomocy” i „Przeznaczenie pomocy” są szczegółowo objaśnione w Instrukcji sporządzenia sprawozdania, będącej załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. (Dz.U.04.196.2014 z dnia 8 września 2004 r.). Występujący w ostatniej kolumnie kod e1 oznacza pomoc de minimis.

Szczegółowe warunki udzielenia zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis określa Uchwała Nr 191/XIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 25 września 2007 roku z późniejszymi zmianami.

Pomoc publiczna w 2007 roku - pobierz tabelę


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (środa, 02 kwietnia 2008, godzina 13:33)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 488
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji