Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Płocka za 2015 rok - I półrocze

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu miasta płocka za I półrocze 2015 rok,

z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz Informacja o stanie mienia Gminy – Miasto Płock

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 - Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Płocka za pierwsze półrocze 2015 roku


CZĘŚĆ TABELARYCZNA
Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budżetu miasta Płocka za I półrocze 2015 roku
Załącznik Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu miasta Płocka w I półroczu 2015 roku
Załącznik Nr 2a Wykonanie wydatków bieżących budżetu miasta Płocka w I półroczu 2015 roku
Załącznik Nr 2b Wykonanie wydatków majątkowych budżetu miasta Płocka za I półrocze 2015 roku
Załącznik Nr 3 Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2015 roku
Załącznik Nr 4 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2015 roku
Załącznik Nr 5 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2015 roku
Załącznik Nr 6 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2015 roku
Załącznik Nr 7 Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2015 roku
Załącznik Nr 8 Wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2015 roku
Załącznik Nr 9 Wykonanie dotacji udzielonych w I półroczu 2015 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Załącznik Nr 10 Plan i wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za pierwsze półrocze 2015 roku
Załącznik Nr 11 Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2015 roku
Załącznik Nr 12 Wykonanie rocznych wydatków majątkowych w I półroczu 2015 roku

PREZENTACJA DODATKOWYCH INFORMACJI O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA PŁOCKA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Dodatkowe informacje o wykonaniu budżetu miasta Płocka za I półrocze 2015 roku
Załącznik Nr 13 Stan zadłużenia miasta Płocka na dzień 30.06.2015 roku
Załącznik Nr 14 Tabelaryczne zestawienie dochodów według podstawowych źródeł
Załącznik Nr 15 Tabelaryczne zestawienie wydatków majątkowych z podziałem na zadania budżetowe wraz z krótkim opisem stopnia zaawansowania realizacji poszczególnych zadań
Załącznik Nr 16 Tabelaryczne zestawienie wydatków bieżących z podziałem na komórki organizacyjne wraz z opisem istotnych odchyleń w wykonaniu poszczególnych pozycji wydatków w stosunku do upływu czasu
Załącznik Nr 17 Tabelaryczne zestawienie wydatków bieżących miejskich jednostek budżetowych wraz z opisem istotnych odchyleń w wykonaniu poszczególnych pozycji wydatków w stosunku do upływu czasu

ZAŁĄCZNIK NR 2 - Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy – Miasto Płock, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za I pólrocze 2015 roku

ZAŁĄCZNIK NR 3 - Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury: Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego, Chóru Pueri Et Puellae Cantores Plocenses, Płockiego Ośrodka Kultury, Sztuki, Płockiej Galerii Sztuki oraz Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego za I półrocze 2015 roku


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 8 lat temu (środa, 02 września 2015, godzina 11:06)
 • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
 • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
 • Ilość wyświetleń: 2 695 888
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 05 listopada 2015, godzina 13:15
 • Historia aktualizacji

 • 05 listopada 2015, godzina 13:15 Aktualizacja danych
  05 listopada 2015, godzina 13:14 Aktualizacja danych
  04 listopada 2015, godzina 14:52 Aktualizacja danych
  04 listopada 2015, godzina 14:01 Aktualizacja danych
  04 listopada 2015, godzina 13:59 Aktualizacja danych
  04 listopada 2015, godzina 13:58 Aktualizacja danych
  04 listopada 2015, godzina 13:56 Aktualizacja danych
  04 listopada 2015, godzina 13:55 Aktualizacja danych
  04 listopada 2015, godzina 13:54 Aktualizacja danych
  04 listopada 2015, godzina 13:52 Aktualizacja danych
  02 września 2015, godzina 11:30 Aktualizacja danych
  02 września 2015, godzina 11:24 Aktualizacja danych