Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Płocka za I półrocze 2007 roku
Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Płocka za I półrocze 2007 roku

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU

Zarządzenie Nr 955/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2007r.

ZAŁĄCZNIKI– część obowiązująca

Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budżetu miasta za I półrocze 2007 roku

Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu miasta za I półrocze 2007 roku

Załącznik Nr 3 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Załącznik Nr 4 Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2007 roku

Załącznik Nr 5 Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2007 roku

Załącznik Nr 6 Plan i wykonanie dochodów i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2007 roku

Załącznik Nr 7 Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2007 roku

Załącznik Nr 8 Wykonanie dochodów Budżetu Państwa zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za I półrocze 2007 roku

Załącznik Nr 9 Wykonanie zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu 2007 roku

Załącznik Nr 10 Przychody i wydatki zakładów budżetowych w I półroczu 2007 roku

Załącznik Nr 11 Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych w I półroczu 2007 roku

Załącznik Nr 12 Dotacje podmiotowe w I półroczu 2007 roku

Załącznik Nr 13 Wykonanie dotacji celowych na zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za I półrocze 2007 roku

Załącznik Nr 14 Przychody i wydatki Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2007 roku

Załącznik Nr 15 Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2007 roku

Załącznik Nr 16 Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za I półrocze 2007 roku

Załącznik Nr 17 Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych (Rad Mieszkańców Osiedli) za I półrocze 2007 roku


CZĘŚĆ OPISOWA

Źródła pokrycia deficytu budżetowego w I półroczu 2007 roku

Rozchody budżetu miasta Płocka za I półrocze 2007 roku

Ogólne informacje o wykonaniu Budżetu miasta Płocka za I półrocze 2007 roku

Dochody – część opisowa

Dochody Budżetu Gminy

Dochody Budżetu Powiatu

Wydatki – część opisowa

Zakresy rzeczowe zadań inwestycyjnych Gminy

Zakresy rzeczowe zadań inwestycyjnych Powiatu

Wykaz zadań Wydziałów Urzędu – Gmina

Wykaz zadań Wydziałów Urzędu - Powiat

Wykaz zadań gminnych jednostek budżetowych

Wykaz zadań powiatowych jednostek budżetowych

Wykaz zadań jednostek pozabudżetowych Gminy

Wykaz zadań jednostek pozabudżetowych Powiatu

Wykaz zadań gminnych jednostek oświatowych

Wykaz zadań powiatowych jednostek oświatowych

Wykaz zadań jednostek oświatowych w zespołach


INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2007 roku

Informacja dotycząca finansowego wykonania w I półroczu 2007 roku wydatków, które nie wygasły z upływem 2006 roku

Informacja o wykorzystaniu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za I półrocze 2007 roku


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 14 lat temu (poniedziałek, 10 września 2007, godzina 09:16)
 • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
 • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
 • Ilość wyświetleń: 2 695 370
 • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 16 października 2007, godzina 13:55
 • Historia aktualizacji

 • 16 października 2007, godzina 13:55 Aktualizacja danych
  10 września 2007, godzina 09:18 Aktualizacja danych
  10 września 2007, godzina 09:17 Aktualizacja danych