Budżet Miasta Płocka na 2022 rok

Budżet Miasta Płocka na 2022 rok


Uchwała Budżetowa Miasta Płocka na rok 2022 Rady Miasta Płocka

Załącznik nr 1 - Dochody budżetu miasta Płocka na 2022 rok

Załącznik nr 2 - Wydatki budżetu miasta Płocka na 2022 rok

Załącznik nr 3 -  Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Załącznik nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

Załącznik nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku

Załącznik nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

Załącznik nr 7 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2022 roku

Załącznik nr 8 - Wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii w 2022 roku

Załącznik nr 9 - Dotacje udzielane w 2022 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Załącznik nr 10 - Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2022 rok

Załącznik nr 11 - Plan wydatków majątkowych na 2022 rok, nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej

Uzasadnienie do uchwały budżetowej miasta Płocka na 2022 rok

Rozliczenie budżetu oraz omówienie przychodów i rozchodów budżetu

Zestawienie tabelaryczne dochodów na 2022 rok wg źródeł

Omówienie planowanych dochodów z poszczególnych źródeł

Omówienie planowanych wydatków majątkowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Omówienie planowanych wydatków bieżących w układzie zadaniowym z podziałem na wydatki bieżące realizowane przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta oraz jednostki budżetowe, nie będące oświatowymi jednostkami budżetowym

Wykaz zadań realizowanych przez oświatowe jednostki budżetowe

Materiały informacyjne do uchwały budżetowej miasta Płocka na 2022 rok

Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego wybrane przez mieszkańców na 2022 rok

Plany finansowe samorządowych instytucji kultury

Omówienie zadań realizowanych przez samorządowe instytucje kultury oraz samorządowe zakłady budżetowe


Budżet Miasta Płocka na 2022 rok

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 4 miesiące temu (poniedziałek, 10 stycznia 2022, godzina 14:22)
 • Osoba publikująca: Marta Komorkowska
 • Nadzór nad treścią: Marta Komorkowska
 • Ilość wyświetleń: 597
 • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 11 stycznia 2022, godzina 08:15
 • Historia aktualizacji

 • 11 stycznia 2022, godzina 08:15 Aktualizacja dokumentu
  10 stycznia 2022, godzina 14:55 Aktualizacja dokumentu
  10 stycznia 2022, godzina 14:55 Aktualizacja dokumentu
  10 stycznia 2022, godzina 14:54 Aktualizacja dokumentu
  10 stycznia 2022, godzina 14:53 Aktualizacja dokumentu
  10 stycznia 2022, godzina 14:53 Aktualizacja dokumentu
  10 stycznia 2022, godzina 14:51 Aktualizacja dokumentu
  10 stycznia 2022, godzina 14:49 Aktualizacja dokumentu
  10 stycznia 2022, godzina 14:45 Aktualizacja dokumentu
  10 stycznia 2022, godzina 14:32 Aktualizacja dokumentu
  10 stycznia 2022, godzina 14:31 Aktualizacja dokumentu
  10 stycznia 2022, godzina 14:24 Aktualizacja dokumentu